Yrd.Doç.Dr. SELİM KAYA(FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi selimkaya2003@mynet.com
Uzmanlık Alanı : Ortaçağ Tarihi ve Uygarlığı
Yabancı Dili : ALMNC ARPÇA
Lisans : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1992
Yüksek Lisans : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1995
Doktora : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
MKÜ Fen Edebiyat FakültesiBölüm Bşk Yrd. / Ana Bilim Dalı Bşk. 20092011
MKÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüMüdür Yardımcısı20092011
AKÜ Fen Edebiyat FakültesiYönetim Kurulu Üyesi20132016
AKU Sosyal Bilimler EnstitüsüMüdür Yardımcısı2015 


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Haçlı İstilası Öncesi Ortaçağ’da Maraş Şehri, Belleten, LXXI / 857-890, , 2007
2Selçuklu Devletlerinde Müsâdere Uygulamaları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilim, II / 53-59, , 2004
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Antakya’da Ortaçağ’da Meydana Gelen Dogal Âfet ve Salgın Hastalıklara Bir Bakış, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü, VI / 403-418, , 2009(Rahime KIYILI, ile birlikte)
2Türkiye'de Bizans Tarih Yazarlığı, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülte, Prof. Dr. Kemal Göde Armağanı, 527-552, 2013
3Büyük Selçuklular Döneminde Bağdat, Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına, , 447-462, 2008
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Haçlı Seferlerinin Ortadoğu'ya Etkileri, Türkiye-Ortadoğu Uluslararası Dostluk ve İşbirliği, Kasım 2009, 309-326, 2011
2“Haçlı Seferlerinin Fikir Babası: Papa II.Urbanus” , III.Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Haç, 8-10 Nisan 2016 Konya, 1-1, 2016
3“Abydos Kalesi’nin Çaka Bey Dönemi Açısından Ehemmiyeti”, Uluslararası Çaka Bey Sempozyumu, 24-26 Mart 2017 , 1-1, 2017(Arda Deniz, ile birlikte)
4“Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Gelibolu”, Uluslararası Çanakkale Kongresi, Mart 2006, 739-743, 2006
5Ortaçağ Seyyahlarının Gözünden İzmit, Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi , Mart 2016, 1-1, 2017(Arda Deniz, ile birlikte)
6Social Life in Anatolia in the First Half of the 13th Century (13.yüzyılın İlk Yarısında Anadolu’da Sosyal Hayat), II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempo, Mayıs 2017, 1-1, 2017
7Selçuklular Döneminde Elbistan’ı Yöneten Bazı Emir ve Valiler, Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu, Kasım 2016, , 2016(Arda Deniz, ile birlikte)
8"Frigya'da Bir Eşkiya: Aleksios Philanthropenos", Uluslararası Dinar ve Frigya Bölgesi Araştırmaları, Mayıs 2013, 363-374, 2013(Mehmet Yağcı, ile birlikte)
9“Saruhanoğulları’nın Ceneviz Ve Venedikliler ile Para ve Köle Ticareti”, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür , , , 2015(Arda Deniz, ile birlikte)
10"Türkiye Selçuklu Sultanlarının Karadeniz Politikalarının İktisadi ve Sosyal Hayata Etkileri", Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi S, TTK 2014, 1-14, 2013
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Selçuklular Döneminde Sivas'taki Zanaatkar ve Sanatkarlar, Selçuklular Döneminde Sivas, Eylül-Ekim 2005, 414-426, 2006
2“Ortaçağda Maraş’ın Sosyo Kültürel ve Etnik Yapısı Hakkında Bir Değerlendirme”, I.Kahramanmaraş Sempozyumu, Mayıs 2004, 335-343, 2004
3Sultan Şahinşah Devri Türkiye Selçuklu Devleti’nin Danişmendlilerle Münasebetleri, Danişmendliler Sempozyumu, Kasım 2015, 73-79, 2016(Arda Deniz, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Gıyâseddin Keyhüsrev ve II.Süleymanşah Dönemi Selçuklu Tarihi (1192-1211), Türk Tarih Kurumu, , , 2006
2Heşt Bihişt, BETAV, , , 2008(KARATAŞ M, BAŞ Y., ile birlikte)
3Elbistan ve Maraş’ta Dulkadiroğulları Hükümeti, UKDE YAYINEVİ, , , 2008
4Dulkadir Beyliği Bibliyografyası, UKDE YAYINEVİ, , , 2008
5Selçuklularda Askeri Teşkilat ve Donanma, , , , 2009
6Selçuklular Döneminde Maraş, KSU Rektörlüğü Yayını, , , 2008
7Maraş Tarihi Bibliyografyası (Maraş Tarihi ile İlgili Yapılan Çalışmaların Tespiti, Tasnifi ve Değerlendirilmesi), , , , 2008
0Çeviriler
1Müslümanlar Tarafından Fethinden XIII.yy Sonuna Kadar Maraş Beyleri, (Maraş Emîrleri)
2Dîvân-ı Harb-i Örfi’de (Sıkıyönetim Mahkemesi’nde) Görüşülen Siyasî Meseleler
0Editorlük veya Hakemlikler
1Uluslararası Selçuklu Araştırmaları Dergisi
2Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3Maraş Tarihi ve Sanatı Üzerine
4Maraş Emîrleri
5Hatay Araştırmaları-I
6Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
7Tarih ve Gelecek Dergisi (Journal of History and Future)
8Tarih Okulu Dergisi (Journal of History School)
0Yönettiği Tezler
1III. Bohemund Dönemi Antakya Haçlı Prinkepsliği (1161-1201), Rahime KIYILI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
2IV. Bohemund Dönemi Antakya Haçlı Prinkepsliği (1201-1233) , Harun KORUNUR, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
3Baldırzâde Şeyh Mehmed Efendi’nin Tarih-İ Mekke İsimli Eserinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi , Seyid Yasin COŞKUN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
4Bir iktidar Mücadelesi: Ebu Cehil ve ilk Müslümanlar, Muhammet Ali ÖZER, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
5Türk Kültüründe Demir ve Demircilik (VI-XII. yüzyıllar), Mehmet YAĞCI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
6Sultan Şahinşâh (Melikşâh) Devri Türkiye Selçuklu tarihi (H.503-510/M.1110-1116), Arda DENİZ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
7Haçlıların Anadolu'da Kuşattığı Kaleler ve Türk Savunması, Şafak EFE, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
8Harezmşah Atsız, Fırat UMANÇ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Artuklular’da Ticari Hayat
0Diğer Etkinlikler
1Matem-i Hatem (Kerb u Bela) Panelinde Konuşmacı. Tarih: 12 Aralık 2012 Saat:14:30 Yer: ANS Kampüsü Eğitim 2 Binası, Erdal Akar Konferans Salonu
2739.Vuslat Yıldönümünde Mevlana ve Mevlevilik başlıklı Panelde Konuşmacı. Tarih: 27 Aralık 2012, Saat: 14:30, Yer: ANS kampüsü Eğitim 1 Binası, Abdullah Kaptan Konferans Salonu, Düzenleyen: AKÜ Sultan Divani Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
3IV.Uluslararası Dinar ve Frigya Bölgesi Araştırmaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi (IV.Uluslararası Marsyas Kültür ve Sanat Festivali 25-26 Mayıs 2013 Dinar Afyonkarahisar)
0Toplumsal Katkılar :
1Hatay İl Yıllığı Çalışma Komitesi Üyeliği
2Ahilik Haftası Kutlama Komitesi Üyeliği
3TV Programında Konuşmacı, Kanal 3 Televizyonunda 21 Temmuz 2013 günü saat 19:00'da "Hz.Muhammed'in Aile Hayatından Bir Kesit: Hanımlarının Dilinden Örnek Yaşamı" başlıklı kouşma
4Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi'nin Düzenlediği "İkindi Sohbetleri" programında Konuşmacı. 23 Temmuz 2013 günü saat 18:00'da "Hz.Muhammed'in Aile Hayatından Bir Kesit: Aile Reisi ve Baba Olarak Örnek Yaşamı" başlıklı konuşma
5TV Programında Konuşmacı, Kanal 3 Televizyonunda 6 Agustos 2013 günü saat 19:00'da "Hz.Muhammed'in Yaşamından Örnek Modeller" başlıklı kouşma
0Verdiği Dersler : 
1Ortaçağ Tarihi Kaynakları2011
2Haçlı Seferleri Tarihi2011
3İslam Tarihi2012
4İlk Anadolu Türk Beylikleri2011
5Ortaçağ Avrupa Tarihi2012
6Selçuklu Tarihi-I2010
7Selçuklu Tarihi-II2010
8Selçuklularda Sosyal Hayat2011
9İslam Tarihi-I2010
10İslam Tarihi-II2010
Diğer Bilgiler :