Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA SANDIKÇI(TURİZM İŞL.VE OTEL.Y.O.)
E-posta Adresi sandikcimustafa@hotmail.com
Uzmanlık Alanı : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yabancı Dili : ALMANCA
Lisans : GAZİ ÜNİ.MES.EĞİ.FAK.TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELC 1991
Yüksek Lisans : AKÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME 2000
Doktora : AKÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME 2008
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Sandıklı Meslek YüksekokuluMüdür Yardımcılığı19982011
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YüksekokuluMüdür Yardımcısı2011 
Turizm FakültesiGastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı2013 


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Afyonkarahisar ilinin Termal Turizm Açısından SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 52-80, 2013(Ünal ÖZGEN, ile birlikte)
2Turizm Sektöründe Teşvik Veren Kurumların AHP Yöntemi ile Belirlenmesi: Kastamonu Örneği, İşletme Bilimi Dergisi, 2, 2, 2014(Arş.Gör.Hüseyin PAMUKÇU, ile birlikte)
3Afyonkarahisar'ın Rekreasyon Alan ve Faaliyetlerinin Konaklama Süresi Üzerine Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, 16, 1, 2014(Arş.Gör.Fatih GÜNAY, ile birlikte)
4Otel İşletmelerinde Katı Atık Yönetimi: Önbüro Departmanındaki Uygulamalara Yönelik Bir Araştırma, 3, 2, , 2014(Arş.Gör.Özgür KIZILDEMİR, ile birlikte)
5Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Örgüt Sağlığı Üzerine Etkileri: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Biliml, 13, 25, 2015(Yrd.Doç.Dr.Özcan ZORLU, Öğr.Gör.Tuba VURAL, ile birlikte)
6Türkiye’de Kentler İçin Turizm Destinasyonu Değer Kıstaslarının Belirlenmesi ve Destinasyon İmajı, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3, 4, 2015(Yrd.DoçDr.Sabri ÇELİK, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Müşteri Memnuniyeti Ölçülmesi ve Sandıklı Hüdai Kaplıcasında Bir Alan Araştırması, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, IX, 39-55, 2007
2Uluslararası Rekabetçilik Analizinde Michael E. Porter'ın Elmas Modeli Yaklaşımı , Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F.Sosyal ve Ekononik Ara, 9, 105, 2008(Gürpınar K., ile birlikte)
3Termal Turizm İşletmelerinde Kür Hizmetlerinin Algılanan Önemi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, 1, 2007, 2007(Gürpınar K., ile birlikte)
4Termal Turizm İşletmelerinde Konaklayan Misafirlerin Önbüro Hizmetleri Üzerine Algıladıkları Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma,, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F.Sosyal ve Ekononik Ara, , , 2009(Gürpınar K.,Çelik S., ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Konaklama İşletmelerinde Misafir Memnuniyeti, Yiyder F&B Gastronomi Dergisi, M, , 2006
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The Effect of Social Media on Buying Decision Process of Tourists, International Interdisciplinary Business-Economics, 16-19/07/2014, 299-306, 2014(Arş.Gör.Önder YAYLA, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Füzyon Mutfak Uygulamaları ve Misafir Memnuniyeti Açısından Önemi, 1.Ulusal Gastronomi Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2007, , 2007(Çelik S., ile birlikte)
2Yiyecek İçecek Departmanlarında Dış Kaynaklardan Yararlanma Üzerine Yönetici Görüşlerinin Belirlenmesi: İstanbul Örneği,, III.Ulusal Gastronomi Sempozyumu, 17.04.2009, , 2009(Gürpınar K.,Çelik S., ile birlikte)
3Destinasyon Pazarlamasında Gastronomik Unsurların Kullanımı ve Karakteristik Ürün Sunumu, 4.Gastronomi Sempozyumu ve , , , 2010(Çelik S, Başat H., ile birlikte)
4Afyonkarahisar Mutfağında Haşhaşın Yeri, V.Ulusal Gastronomi Sempozyumu, 28-29 Nisan 2010, , 2010(Dr.Sabri Çelik, ile birlikte)
5Sandıklıda İş ve İstihdam Özellikleri, , , , 2011(Gürpınar K, ile birlikte)
6Alternatif Tatilden Alternatif Tedaviye Termal Turizmde İnovasyon Süreci: Afyonkarahisar Örneği, 14. Ulusal Turizm Kongresi, , 236-248, 2013(Sabri ÇELİK, Hümeyra TÖRE BAŞAT, Önder YAYLA, ile birlikte)
7Sandıklı Kent İmajı ve Kentsel Pazarlama Özellikleri, , , , 2011(Karaca Y,Çelik S, ile birlikte)
8Rekreasyon Alan ve Faaliyetlerinin Turizm Talebine Etkisi: Afyonkarahisar Örneği , 13. Ulusal Turizm Kongresi, 08.12.2012, 520, 2012(Arş.Gör.Fatih GÜNAY, ile birlikte)
9Sandıklı'nın Kongre Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Marka Kent Sandıklı Sempozyumu, 15-18/10/2014, 422-440, 2015(Yrd.Doç.Dr. Sabri ÇELİK, Arş.Gör.Önder YAYLA, ile birlikte)
10Sandıklı'da Turizm Teşvikleri ve Şehre Katkısı, Marka Kent Sandıklı Sempozyumu, 15-18/10/2014, 290-307, 2015(Arş.Gör.Hüseyin PAMUKÇU, ile birlikte)
11Sanal Gerçeklik Uygulamaları: Afyonkarahisar Müze ve Ören Yerlerinde Uygulanabilirliği, 16. Ulusal Turizm Kongresi, 12-15/11/2015, 936-946, 2015(Ulaş KILIÇASLAN, ile birlikte)
12Yöresel yemeklerin Menülerde Yer Alma Düzeyi, Kastamonu Konakları Örneği, 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21/11/2015, , 2015(Yrd.Doç.Dr.Aydoğan AYDOĞDU, Arş.Gör.Hüseyin PAMUKÇU, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Önbüro İşlemleri / Konaklama İşletmelerinde Önbüro, Lisans Yayıncılık, 22, , 2008(, ile birlikte)
2Önbüro Yönetimi/Önbüroda İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans Yayıncılık, 30, , 2010(, ile birlikte)
3Profesyonel Restoran Yönetimi / Dekorasyon ve Planlama, , , , 2010(, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1YİYDER F&B GASTRONOMİ PLATFORMU
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5Çanakkale Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi
0Yönettiği Tezler
1Termal Turizm Açısından Afyonkarahisar İlinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi, Ünal ÖZGEN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
2Afyonkarahisar'ın Rekreasyon Alanları ve Faaliyetlerinin Turizm Talebine ve Konaklama Süresine Etkisi, Fatih GÜNAY, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
3TERMAL OTEL İŞLETMELERİNDE KATI ATIK YÖNETİMİ: ÖN BÜRO DEPARTMANINDAKİ UYGULAMALARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, ÖZGÜR KIZILDEMİR, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Destinasyon Pazarlaması ve Türkiye'de Kentler İçin Turistik Değer Kıstaslarının Belirlenmesi
0Diğer Etkinlikler
1"Bilimsel Çalışmalarda SPSS Kullanımı" Konulu Seftifikalı Akademik Gelişim Seminerine Katılım
2Sandıklı Yeni Termal Otel İşgören ve Çalışanlarına Yönelik "Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi" Konulu Seminer Sunumu
3Aydın Termal Tatil Köyü Personeline Yönelik "Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi ve Misafir Memnuniyeti" Konulu Seminer sunumu
0Verdiği Dersler : 
1AKADEMİK ORYANTASYON 
2SEYAHAT İŞLETMELERİNDE FİYATLANDIRMA 
3YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ 
4TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI 
5TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ 
6TURİZM PAZARLAMASI 
7TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET YÖNETİMİ 
8YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ 
9TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI 
10BESLENME İLKELERİ 
Diğer Bilgiler :