Yrd.Doç.Dr. ULAŞ ACARÖZ(Veteriner Fakültesi)
E-posta Adresi ulasacaroz@hotmail.com
Uzmanlık Alanı : Antikor sentezi ve ELİSA metotlarının geliştirilmesi
Yabancı Dili : Alm, İng,
Lisans : --
Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 2010
Doktora : Ludwig-Maximilians-Universität München 2015
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Production of Monoclonal Antibodies for the Detection of Florfenicol and the Marker Residue Florfenicol Amine. , Seventh International Symposium on Hormone and Vet, 2-5.06.2014, 57, 2014(Dietrich R, Märtlbauer, E, ile birlikte)
2 Development of Highly Sensitive Monoclonal Antibodies against Chloramphenicol, Seventh International Symposium on Hormone and Vet, 2-5.06.2014, 92, 2014(Dietrich R, Märtlbauer E, ile birlikte)
3Production of Monoclonal Antibodies for the Detection of Paromomycin., Poster 55. Arbeitstagung des Arbeitsgebites Lebens, 23.-26.09.2014, 128, 2014(Dietrich R, Märtlbauer E, ile birlikte)
4Production of Monoclonal Antibodies for the Detection of Apramycin., 55. Arbeitstagung des Arbeitsgebites Lebensmittelh, 23.-26.09.2014, 204, 2014(Dietrich R, Märtlbauer E, ile birlikte)
5Detection of Quinolone and Fluoroquinolone Antibiotics in Milk Based on a Highly Sensitiye and Generic Monoclonal Antibody., 55.Arbeitstagung des Arbeitsgebites Lebensmittelhy, 23.-26.09.2014, 202, 2014(Dietrich R, Märtlbauer E, Knauer M, ile birlikte)
Diğer Bilgiler :