ASLI ÖZKAYMAK(jeoloji Mühendisliği Bölümü)
E-posta Adresi asliozkaymak@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Paleontoloji, Stratigrafi, Biyostratigrafi, Tersiyer Mikropaleontolojisi, Jura Mikropaleontolojisi
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi
Yüksek Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi
Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Biostratigraphic interpretation and systematics of Alveolina assemblages from the Ilerdian-Cuisian limestones of Southern Eskişehir, Central Turkey, Journal of Asian Earth Sciences, 29, 911-927, 2007(Özgen Erdem N, Akyazı M, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Bilecik Yöresinin Mesozoyik Stratigrafisi, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Derg, 18, 27-46, 2001(Akyazı m, Toprak Ö, Erdoğan T, Ursavaş T.Ş, ile birlikte)
2Merzifon (Amasya) Yöresindeki Jura-Kretase yaşlı kireçtaşlarının Calpionel Biyostratigrafisi, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Derg, 18, 123-148, 2001(Akyazı m, Toprak Ö, Erdoğan T, Ursavaş T.Ş, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Upper Cretaceous Balçıkhisar succession (Şuhut-Afyon, Western Anatolia), 8. International Symposium on Eastern Mediterranea, 2014, , 2014(Sarı B, İşintek İ, ile birlikte)
2Triassic to Jurassic foraminiferal content of the Homa-Akdağ (Sandıklı, Afyonkarahisar) sedimentary sequence, International Earth Science Colloquium on the Aege, 2012, 290, 2012(İşintek İ, Altıner D, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Homa-Akdağ (Sandıklı) Ve Balçıkhisar (Şuhut) İstiflerinin Jura-Alt Kretase Foraminifer Biyostratigrafisi, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2014, 716, 2014(İşintek İ, Sarı B, ile birlikte)
2Homa-Akdağ (Sandıklı, Afyonkarahisar) sedimanter istifinde Triyas’tan Jura’ya devam eden foraminiferlerin varlığı, 14. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı, 2013, 10, 2013(İşintek İ, ile birlikte)
3Balçıkhisar (Şuhut/Afyonkarahisar) Jura istifinin foraminifer, alg içeriği ve yaşı, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2012, 522, 2012(İşintek İ, Sarı B, ile birlikte)
4Homa-Akdağ (Afyonkarahisar, Sandıklı,Türkiye) Alt-Orta Jura Sedimanter istifinin Foraminifer içeriği ve yaşı, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2010, 62, 2010(İşintek İ, Güngör T, Altıner D, ile birlikte)
5Eskişehir Güneyinde yüzeyleyen Paleosen/Eosen Birimlerinin Foraminifer Biyostratigrafisi, 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2002, 141, 2002(Özgen Erdem N, Akyazı M, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Sandıklı-Homa Akdağ (Afyon-Denizli) Mesozoyik Karbonat Kayalarının Foraminifer İçeriği ve Biyostratigrafisi
2Afyon-Akşehir grabeni'nin batı bölümünde olası deprem göç yollarının belirlenmesi
0Diğer Etkinlikler
1Aktif Tektonik Araştırma Grubu Üçüncü Toplantısı (Düzenleme Kurulu)
2Doğu Anadolu Endüstriyel Hammadde Çalıştayı (Yürütme Kurulu)
3Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu (Düzenleme Kurulu)
0Verdiği Dersler : 
1Bilimsel araştırma ve proje hazırlama teknikleri2014
2Paleontoloji ve Tarihsel Jeoloji2014
3Stratigrafi ve Sedimantoloji2015
Diğer Bilgiler :