Arş.Grv. MEHMET UĞRAŞ(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi mugras@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili :
Lisans : Selçuk Üniversitesi 2010
Yüksek Lisans : Selçuk Üniversitesi 2012
Doktora : Afyon Kocatepe Üniversitesi -----
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Cemil Düşüncesinde Sosyolojinin Yeri, TYB Akademi, , , 2013
Diğer Bilgiler :