Yrd.Doç.Dr. SELAHATTİN KONAK(Laborant ve Veteriner Sağlık B)
E-posta Adresi skonak@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Veteriner Mikrobiyoloji
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : A.K.Ü.VETERİNER FAK. 2005
Yüksek Lisans : A.K.Ü.VETERİNER FAK 2005
Doktora : A.K.Ü. Sağlık Bil. Enst. 2012
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
BAYAT MYOMüdür yardımcısı  


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Bacterial examinations in the nasal cavity of apparently healthy and unhealthy Holstein cattle, J.Anim.Vet.Adv, 8 (11), 2355-2359, 2009(2, ile birlikte)
2Virulence genes of Shiga toxin-producing Escherichia coli O157:H7 strains isolated from calves and cattle. , Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 58, 255-260, 2011(Kuyucuoğlu Y, Şeker E, Uğuz C, Sareyyüpoğlu B, ile birlikte)
3Antibacterial Resistance of Commensal E.coli and E.coli O157:H7 Strains Isolated from Cattle and Calves Faeces Samples., Journal of Animal and Veterinary Advances, 11(1), 52-55, 2012(Kuyucuoğlu Y, Kenar B, Gürler Z, Acaröz U. , ile birlikte)
4Identification and Antimicrobial Susceptibility of Microorganisms Isolated from the Preputium of Healthy Dogs. Journal of Animal and Veterinary Advances, Journal of Animal and Veterinary Advances, 11(4), 553-555, 2012(Sarıtaş ZK, Pamuk K, Korkmaz M, Çevik Demirkan A, Civelek T, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Afyonkarahisar İlinde Sığırlarda Pasteurella multocida İzolasyonu, Tiplendirilmesi, Antibiyotik Duyarlılığı ve Bazı Virülens Genlerinin PZR ile Belirlenmesi. , XI Mikrobiyoloji Kongresi, 37, 37, 2014(Kuyucuoğlu Y., ile birlikte)
2Sağlıklı Anadolu Mandalarında Nazal Boşluğun Aerobik Bakteriyel Florası. , XI Mikrobiyoloji Kongresi, 41, 41, 2014
3Anadolu Mandalarının Burun Boşluklarından İzole Edilen Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica İzolatlarının Prevalansı ve Antibiyotik Duyarlığı. , XI Mikrobiyoloji Kongresi, 39, 39, 2014
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyonkarahisar İlinde Sucuk Üretim İşletmelerinde Bazı Patojen Bakterilerin Varlığının Araştırılması
2Mandaların burun boşluklarından izole edilen Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica izolatlarının in vitro antibiyotik duyarlılık sonuçları
Diğer Bilgiler :