Yrd.Doç.Dr. ASUMAN PEKYAMAN(TURİZM İŞL.VE OTEL.Y.O.)
E-posta Adresi apekyaman@yahoo.com
Uzmanlık Alanı : TURİZM
Yabancı Dili : ALMANCA
Lisans : ANADOLU ÜNİ.TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 1998
Yüksek Lisans : ANADOLU ÜNİ.SOS.BİL.ENS.TURİZM VE OTEL İŞLET. 2002
Doktora : AFYON KOCATEPE ÜNİ. SOS. BİL. ENS. İŞLETME 2008
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Çocuklu Ailelerin Otel İşletmesi Seçiminde Etkili Olan Faktörler: Afyonkarahisar'da Bir Uygulama, Yönetim ve Ekonomi, 17/2, 159-181, 2010(Emir,O., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Demiryolu İle Seyahat Eden Yolcuların Memnuniyet ve Beklentileri: Bir Alan Araştırması, Abant İzzet Baysal Üni. Sosyal Bilimler Ens. Dergi, 2005-2, 187-202, 2005(Özdemir, Ş., ile birlikte)
2Cep Telefonu Kullanıcılarının Marka Kimliği Algılamalarına Yönelik Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Bir Alan Araştırması, SDÜ Bilge Yalvaç Dergisi, 1, , 2007(Emir O., Göksel T., ile birlikte)
3Ebeveynlerin Televizyon Reklam İçeriklerinin Çocuklar Üzerindeki Etkilerini Etik Açıdan Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 233-250, 2007(Karaca Y., Güney H., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Afyonkarahisar'daki Otel İşletmelerinin İç Mekan Tasarımında Mermer Kullanımı, MERSEM VII-Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongres, 14-15 Ekim 2010, 477-489, 2010(Okuyucu,Ş.E., ile birlikte)
2İnanç Turizminde Mevlevihanelerin Yeri, 2. Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik Sempoz, , , 2012
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Termal Otel İşletmelerine Yönelik Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümü Ve Afyonkarahisar İli'nde Bir Uygulama, I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi-Sakarya Ünivers, 07-08 Eylül 2007, 146, 2007(Güney, H., ile birlikte)
2Sürdürülebilir Turizm Kalkınması Kapsamında Termal Turizm İşletmelerinin Çevreye Yönelik Sorumlulukları: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma, Bölgesel Kalkınma Kongresi, 14-16 Kasım 2009, , 2009(Yılmaz, H., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Afyonkarahisar Mutfağı, Afyon Kocatepe Üniversitesi-Uyum Ajans, 187, , 2001(Baytok, A.,Emren, A.,Gürel, N.,Güney, H.,Töre, H., ile birlikte)
0Eserlere Yapılan Atıflar
1KONAKLAMA TESİSLERİNDE KALAN AİLELERİN YAŞAM KALİTESİ
2İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Giysi Tercihleri ve Giysi Satın Alma Davranışlarına Etki Eden Faktörler
0Diğer Etkinlikler
1Türkiye 4. Mermer Sempozyumu MERSEM 2003 (18-19 Aralık 2003) Afyonkarahisar
2Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, Mersem'2006, 2-3 Mart 2006, Oruçoğlu Termal Resort Hotel, Afyonkarahisar
336. Turizm Haftası (15-22 Nisan 2012)-"Afyonkarahisar İlinin Turizmde Markalaşma Potansiyeli" konulu sunum
0Toplumsal Katkılar :
1Turizm Kulübü Danışmanlığı
0Verdiği Dersler : 
1Pazarlama İletişimi2008
2Turizm Bilgisi2009
3Turizm İşletmeciliği2009
4Termal Turizm2009
5Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Öğretimi2009
6Hizmet Pazarlaması2010
7Turizm Ekonomisi2011
8Tur Operatörlüğü2011
9Genel Pazarlama2011
10Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler2011
11Turizm Pazarlaması Yönetimi2011
12Önbüro Hizmetleri2011
13Kat Hizmetleri Yönetimi2011
14Seyahat İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi2012
Diğer Bilgiler :