Yrd.Doç.Dr. MEHMET ÇAKMAKKAYA(TEK.EĞİ.FAK.)
E-posta Adresi cakmakkaya@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : KAYNAK TEKNOLOJİSİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : GAZİ ÜNİ. TEK. EĞT. FAK.METAL İŞL. 1988
Yüksek Lisans : AKÜ FEN BİL.ENS.MAKİNE EĞİTİMİ 1998
Doktora : AKÜ FEN BİL. ENS. 2010
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Teknik Eğitim FakültesiMetal Eğitimi Bölüm Başkanı2010 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1 Diffusion Bonding of Electroless Ni plated WC composite to Cu and AISI 316 Stainless Steel , MATERIALS SCIENCE, 29-1, 15-21, 2011(Yönetken A., Talaş Ş., Erol A., ile birlikte)
2Mikrodalga ile Sinterlenmiş Fe-26Al, Fe-30Al, Fe-26Al-14Ti ve Fe-30Al-14Ti Toz Karışımlarının Cu Ara-tabakalı Difüzyon Kaynağı ile Birleştirilmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mim, 27, 01, 2012(Talaş Ş., ile birlikte)
3Effect of MAG welding on microstructure and mechanical properties of dual phase steel, Kovove Mater, 53, 9-16, 2015(ULU S, TALAŞ Ş, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Bireysel Farklılıklarımız Olan Akıl Ve Kalbin Eğitimdeki Yeri, Turkish Studies Sosyol Bilimler, 9/2, 437-445, 2014
2The Effect of Voltage on the Arc Stud Welding of Microwave, Materials Research.17(3), , 632-637, 2014(Kurt A, Talaş Ş, Doğan M, ile birlikte)
3Dry Sliding Wear of Microwave Sintered Powder Compacts Containing Fe, Al and Ti, Oxidation Communications, 37, 774–785, 2014(Talaş Ş., ile birlikte)
4Characterization of Sintered Fe-Cr-Mn Powder Mixtures Containing Intermetallics, World Academy of Science, Engineering and Technolo, vol:9, No:7, 2015(Yönetken A. Erol A., ile birlikte)
5Eğitim Sisteminde “Resme Bak, Ressamı Gör” Değimi İle Elde Edilen Kazançlarımız , TurkishStudies International Periodical for the La, 10/11, 407-416, 2015
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Difüzyon kaynağı ile birleştirilmiş bakır ve çelik levhalarda birleşme hatasının kırılma mekaniği ile analizi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1, 1, 2004(S. Taşgetiren K. Aslantaş, ile birlikte)
2The Modification of Structural steel microstructure by SiC, Makina Teknolojileri Elektronik dergisi, 2, 29-32, 2005(Talaş Ş, ve Çetin S., ile birlikte)
3Katkı Elementlerinin Süper Alaşımlara kazandırdığı Genel Özellikler, Makina Teknolojileri Elektronik dergisi, 2, 41-46, 2005(Erol A., Erdoğan M.,, ile birlikte)
4TİG Yöntemiyle birleştirilen östenitk paslanmaz çelik ve düşük karbonlu malzeme çiftlerinin iç yapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi, Makina Teknolojileri Elektronik dergisi, 1, 69-77, 2008
5Toz Metalürjisi Yöntemi İle Üretilen Mikrodalga Sinterlenmiş Fe-Al-Ti Kompozitlerin Difüzyon Kaynağı ile Birleştirilmesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 9, 21-29, 2012(Ş. Talaş, ile birlikte)
6Demir Esaslı İntermetalik Malzemelere Paslanmaz Çelik, Çelik ve Bakır Saplamaların Kaynağı, AKÜ Fen. ve Müh. Bilimleri Dergisi, 13 (2013), 1-9, 2013(Güleç S, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Difüzyon kaynağı işle birleştirlmiş malzeme çiftlerinde kalıcı gerilmeler, 8.Denizli Malzeme Sempozyumu, 2000, , 2000(Tasgetiren S.,, ile birlikte)
2Tirfon Civatanın Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma, Malzeme 2004, 14-15-16- Nisan, 2004, 2004(Halil Aytekin, ile birlikte)
3Toz Metalurjisi İle Üretilen Fe-Al Toz Karışımlarının Sinterleme Türüne Ve Sinterleme Atmosferine Bağlı Mikroyapı Özelliklerinin Araştırılması, 6.Uluslararası Toz Metalurjisi Konferans Ve Sergis, 5 Ekim 2011, , 2011(TALAŞ Ş, ile birlikte)
4Toz Metalurjisi İle Üretilen Fe-26al Toz Karışımının Isıl İşlem Sonrası Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, 6.Uluslararası Toz Metalurjisi Konferans Ve Sergis, 5 Ekim 2011, , 2011(TALAŞ Ş, ile birlikte)
5Alüminyum MIG Kaynağında Koruyucu Gaz Türü ve Debisinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi, 5. Alüminyum Sempozyumu, 13 Ekim 2011, , 2011(Hayrullahoğlu E, Kanat S ve Ataibiş V., ile birlikte)
6Saplama Kaynağı ile Farklı Gaz Atmosferinde Cu Kaplı Çelik, Çelik ve Alüminyum Saplamaların Al5754, 304 Paslanmaz Çelik, Cu ve Çelik Levhalara Kaynaklanabilirliğinin Araştırılması, Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Se, 23-25 Mayıs, 96-107, 2012(Selçuk N., Talaş Ş., ile birlikte)
7Farklı Malzeme Çiftlerine Sürtünme Kaynağı Uygulaması ve Mikroyapı Analizi, Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Se, 23-25 Mayıs, 694-700, 2012(Kara R., Çolak F., Talaş Ş., ile birlikte)
8Swelling Behavior in Microwave Sinterimg of Fe-Al Mixtures, International Porous Powder Materials, 3-6 Eylül, 168-170, 2013(Talaş Ş., ile birlikte)
9Çift Fazlı Çeliğin Mikroyapı Özelliklerine MAG Kaynağının Etkisi, Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Se, 23-25 Mayıs, 547-557, 2012(Ulu S,, Talaş Ş., ile birlikte)
10Sinterability Comparasion Of The Al/SiC and AlMoSi2 Powder Systems Under Microwave Sintering Contitions , İnternational Porous Powder Materials, 3-6 Eylül, 171-174, 2013(M. Serhat Başpınar, A. Yonetken ve A. Erol, ile birlikte)
11İnvestigation Of Weldability Of Produced by Powder Matalurgy Method Of Ni-Ti Composite With Stainless Stell Couple, İnternational Porous Powder Materials, , 186-189, 2013(Çolak F., Mertgenç E., Kara R, ile birlikte)
12Co-Cr-Ti Kompozitlerin Ergitmesiz Yöntemlerle Birleştirilmesi, Uluslararası Kaynak Teknolojileri ve Sergisi, , 612, 2014(Erol A, Yönetken A., ile birlikte)
13Al-Tic Kompozitlerin Ergitmesiz Yöntemle Birleştirilmesi, Uluslararası Kaynak Teknolojileri ve Sergisi, , 619, 2014(Erol A, Yönetken A, ile birlikte)
14The analysis of Effects Of Some Weld Parameters and Methods On Impact Toughness and Acicular Ferrite Content by Using Taguchi Method, Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Se, 21-23 May.2014, 9, 2014(Gökçe B, Talaş Ş, Erden G, ile birlikte)
15EFFECT OF TEMPERATURE AND B4C CONTENT ON THE REACTION KINETICS IN STAINLESS STEELP+B4CP COMPOSITES, 7. International Powder Metallurgy Conferance And , 24-28 Haziran 2014, , 2014(Talaş Ş, Yiğit Y, ile birlikte)
165630 Kalite Çeliğe Sıvı Nitrürleme ve Örtülü Elektrotla yapılan Yüzey Kaplamanın Mikro Yapıya ve Aşınmaya Etkisinin Araştırılması , 13. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 15-17 Ekim, 46, 2014(Necip S, ile birlikte)
17MIG Kaynağı ile Kaynaklanan AA 5154 Alüminyum Alaşımının Suni yaşlandırma Yönteminin Mekanik Özelliklere Etkisi, 15. International Materials Symposium, 2014, , 2014(Erdoğan M., ile birlikte)
18Alüminyum - Çelik Malzeme Çiftlerinin Sürtünme Kaynağı ile Birleştirilebilirliği, Karabük Üniversitesi The Second International Iron, , , 2015(Talaş Ş, Mertgenç E, ile birlikte)
19Production and Characterization of Al-Tic Composite Materials, International Konference on Engneering and Natural, ICENS 2015, 15-19 Mayıs, 2015(Yönetken A., Oguz Y., Erol A., ile birlikte)
20The Development of the Welding Procedures and Hardening of Butt-Welding Structures of Aluminium-6082 Series, 14TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCED MATERIALS, 15-166, , 2015
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Kaynak parametrelerine bağlı olarak oluşan bölgeler ve bölgelerin sıcaklığa bağlı akma gerilmelerinin incelenmesi, I. Demir-Çelik Sempozyumu, ISNB 975-395-462-1, 751-760, 2001
2Kimyasal metodla Nikel kaplanmış pirinç kabukları kullanılarak Ni3Si kompozit malzeme üretimi ve özelliklerinin incelenmesi, GAP V. Mühendislik Kongresi, 26 Nisan 2006, , 2006(Erol A., ve Arslan Ö., ile birlikte)
0Yönettiği Tezler
1PASLANMAZ ÇELİK, BAKIR KAPLI ÇELİK VE ALÜMİNYUM SAPLAMLARIN Fe-Al ESASLI İNTERMETALİKLERE SAPLAMA KAYNAĞI YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİ, Serhat GÜLEÇ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
2Toprak İşleme Tarım Makinelerinde Kullanılan 5630 Kalite Çeliğinin Aşınma Direncinin Değişik Yüzey Prosesleri ile İyileştirilmaesi, Necip SELÇUK, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Seramik- Metal Kompozit üretiminde elektroless Ni kaplamanın avantajları
2Difüzyon Kaynağı ile Birleştirilmiş Elemenlerın Yorulma Dav. İnc. Dif. ve Yor. Deney cihazı Tas. imalatı
3Demir esaslı intermetalik malzemelerin mikrodalga sinterleme ile üretimi ve difüzyon kaynaklanabilirliği
4PARÇALI DİRSEKLERİ TOZ ALTI KAYNAK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİREN MAKİNE SİSTEMİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ HATBORU ÇELİKBORU SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
5Ark Ergitme Yöntemiyle Demir Esaslı İntermetalik Üretimi ve Çelik/Bakır/Alüminyum/Paslanmaz Saplamaların Saplama Kaynağı ile İntermetaliklere birleştirilmesi
0Diğer Etkinlikler
1Devoloping the teaching strategies for adult (0ver age 18)on welding of the naturalgas piping for indoor application for workshop teachers 27.01.-09.02.2008
2"Mesleki Teknik Eğitimin Yeri ve Önemi" adlı konferans. Yer, Afyon Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Konferans Salonu.01.06.2011
0Toplumsal Katkılar :
1Madeni Sanaatkarlar Odası işbirliği ile odaya üye olan esnaflara kurs açılması.
0Verdiği Dersler : 
1Teknik Resim I2009
2Meslek Resim 2009
3Atelye teknoloji I2009
4Atelye teknoloji II2010
5Proje tasarımı2009
6Demir dışı metallerin kaynağı2009
7Atelye V2010
8Atelye VI2010
9Modern Kaynak Teknikleri2009
10Özel Kaynak Teknikleri2010
11Öğr. Teknikleri ve Materyal Geliştirme2010
12Öğretmenlik Mesleğine Ğiriş2010
13Kaynak Metalurjisi2011
14Kaynak Teknolojisi2012
15Malzeme Bilgisi2013
16Özel Öğretim Yöntemleri2013
17Endüstriyel Hafif Metal Ve Alaşımlarının Kaynağı2012
18Kaynak Hataları2012
19Malzeme Bilimi2014
20İmal Usulleri2015
21Plastikler ve Kompozitler2015
22Otomobil Sektöründe Kullanılan İleri Kaynak yöntem2015
Diğer Bilgiler :