Prof. Dr. HÜSEYİN ALİ YALIM(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi hayalim@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : NÜKLEER FİZİK
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1992
Yüksek Lisans : UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TINE (UK) 1995
Doktora : UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TINE (UK) 1998
Doçentlik : ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2009
Profesörlük : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2017


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Sandıklı Meslek YüksekokuluMüdür20072011
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik BölümüNükleer Fizik Anabilim Dalı Başkanı2003 
Fen Edebiyat FakültesiFakülte Kurulu Üyesi20032007
Fen Edebiyat FakültesiFizik Bölümü Başkanı20032007
Fen Bilimleri EnstitüsüFizik Anabilim Dalı Başkanı20032007
Afyon Kocatepe ÜniversitesiSenato Üyeliği20072011
AKÜ-Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden Kaynakları Yönetim Kurulu Üyesi2009 
Fen Edebiyat FakültesiFizik Bölümü Başkanı2016 
Fen Bilimleri EnstitüsüFizik Anabilim Dalı Başkanı2016 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
11s-2p Excitation of Atomic Hydrogen by Electron Impact Studied Using the Angular Correlation Technique, Phys. Rev. Lett, 79, 16, 2951-2954, 1997(Cvejanovic, D., and Crowe A., , ile birlikte)
2Angular Correlation Study of H(2p) Excitation by Electron Impact, J. Phys. B: At. Mol. and Opt. Phys, 32, 14, , 3437-3448 , 1999(Cvejanovic, D., and Crowe A., , ile birlikte)
3Study on Z Dependence of Partial and Total Mass Attenuation Coefficients, Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative T, 94, 3-4, 379–385 , 2005(Akkurt, İ., Mavi, B., Akkurt, A., Başyiğit, C., Kılınçarslan, S., , ile birlikte)
4 The Grain Size Determination of Aliminium (Al) and Boron Carbide (B4C)-Nickel (Ni) Composites by Ultrasonic Velocity Technique , Materials Characterization, 56, 3, 241–244, 2006(Ünal, R., Sarpün, İ.H., Erol, A., Özdemir, T., Tuncel, S.,, ile birlikte)
5The Measurement of Radon and Radium Concentrations in Well Water in the Afyonkarahisar area of Turkey, Indoor and Built Environment, 16, 1, 77–81, 2007(Akkurt, İ., Özdemir, F.B., Ünal, R., Sandıkçıoğlu, A., Akkurt, A.,, ile birlikte)
6Measurements of radon concentrations in well waters near the Akşehir fault zone in Afyonkarahisar, Turkey, Radiation Measurements, 42, 3, 505– 508, 2007(Sandıkcıoğlu, A., Ünal, R., Orhun, Ö.,, ile birlikte)
7The Measurements of Radon Concentrations in Drinking Water and the Yeşilırmak River Water in the Area of Amasya in Turkey, Radiation Protection Dosimetry, 133 (4), 223-226, 2009(F. Öner, A. Akkurt, M. Orbay, ile birlikte)
8Level density parameter dependence in fission cross sections of some subactinide nuclei induced by protons with the incident energy up to 250 MeV, Annals of Nuclear Energy, 36, 1307-1312, 2009(A. Aydın, E. Tel, B. Şarer, R. Ünal, İ. H. Sarpün, A. Kaplan, M. Dağ, ile birlikte)
9Investigation of Nucleon Mean Free Path Dependence in Tritium Emission Spectra Produced by Proton Induced Reactions at 62 MeV, Journal of Fusion Energy, 29, 55-61, 2010
10Determination of (n,2n) Reaction Cross Sections for Some Nuclei with Asymmetry Parameter, Journal of Fusion Energy, 29, 387–394, 2010(İsmail Hakkı Sarpün, Rıdvan Ünal, Bekir Oruncak, Abdullah Aydın, Abdullah Kaplan and Eyüp Tel, ile birlikte)
11Radon Concentrations in Water in the Region of Tokat City in Turkey, Radiat. Prot. Dosimetry, 142 (2-4), 358-362, 2010(İ. Yiğitoğlu, F. Öner, A. Akkurt, A. Okur and A. Özkan, ile birlikte)
12Determination of the relationship between radon anomalies and earthquakes in well waters on the Akşehir-Simav Fault System in Afyonkarahisar province, Turkey, Journal of Environmental Radioactivity, 110, 7-12, 2012(Ayla Sandıkcıoğlu, Oğuz Ertuğrul, Ahmet Yıldız, ile birlikte)
13MEASUREMENTS OF RADON CONCENTRATIONS IN SPA WATERS IN AMASYA, TURKEY, Radiation Protection Dosimetry, doi: 10.1093/rpd/nct130, , 2013(F. Öner, İ. Yiğitoğlu, ile birlikte)
14Comparison of Level Density Models in (gamma,n) Reactions of Some Lanthanide Nuclei, Physics of Atomic Nuclei, 77, 3, 334–339, 2014(R. Ünal, İ.H. Sarpün, ile birlikte)
15Calculations of (?,n) Reaction Cross Sections using Different Level Density Models for Some Lanthanide Nuclei, Acta Physica Polonica A, 128, 2-B, 228, 2015(Akçaalan, U., Ünal, R., Sarpün, İ. H., and Oruncak, B. , ile birlikte)
16(n, 2n) and (n, 3n) Neutron Induced Reaction Cross Sections Above 8 MeV, Acta Physica Polonica A, 128, 2-B, 231, 2015(Salman, H., Ünal, R., Akçaalan, U.,, ile birlikte)
17Measurements of Radon Concentrations in Spa Waters in Amasya, Turkey, AIP Conference Proceedings, 1726, 1-4, 2016(Yiğitoğlu, İ., Öner, F., Uçar, B.,, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Excitation of the 22P State Hydrogen Studied by the Electron-Photon Angular Correlation Technique, Proc. 19th SPIG (Summer School and International S, , 61 – 64, 1998(Cvejanovic, D., and Crowe, A., , ile birlikte)
2The Electron-Photon Coincidence Method and Its Application to Excitation of the 2P State of Atomic Hydrogen, Turk. J. Phys, 26, 3, 219-224 , 2002(Crowe, A.,, ile birlikte)
3Radon (Rn-222) Concentrations and Annual Average Effective Doses of Some Well Water in Afyonkarahisar-Çay-Sultandağı Line, e-Journal of New World Sciences Academy, 2, 4, 334-339, 2007(Oruncak, B., Akkurt, A., Ünal, R., Sarpün, İ.H., , ile birlikte)
4Effects of Rough Surfaces to Ultrasonic Measurements, Turkish Physical Society 24th International Physic, Special Issue, 235-240, 2008(Sarpün, İ.H., Özkan, V., Ünal, R., Oruncak, B., , ile birlikte)
5Elastic Properties of Composites, Turkish Physical Society 24th International Physic, Special Issue, 241-246, 2008(Sarpün, İ.H., Elmas, S., Ünal, R., Oruncak, B., Erol, A.,, ile birlikte)
6Earthquake Relationship with Radon Concentrations in Soil Gas on Akşehir-Simav Fault System, Balkan Physics Letters, 20, 201041, 359 – 374, 2012(A. Sandıkcıoğlu, O. Ertuğrul, ile birlikte)
7197Au Çekirdeği İçin(?,n) Tesir Kesitlerinin Reaksiyon Sınırının Altında ve Üstünde Hesaplanması, SDU Journal of Science (E-Journal), 9 (2), 79-82, 2014(Mesut Altıntaş, Ufuk Akçaalan, Rıdvan Ünal, Bekir Oruncak, ile birlikte)
8Zr, I, Pr, Au and Pb Photoneutron Reaction Cross Sections, SDU Journal of Science (E-Journal), 9 (2), 83-87, 2014(Hüseyin Salman, Ufuk Akçaalan, Rıdvan Ünal, Bekir Oruncak, ile birlikte)
9Calculation of double differential cross sections for proton impact alpha emission at 62 MeV, Journal of Nuclear Sciences , 1, 1-5, 2014(İ.H. Sarpün, R. Ünal,, A. Aydın, A. Kaplan, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Electron-photon coincidence technique for atomic collisions, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3, 1-2, 73-98 , 2003(Doğan, M.,, ile birlikte)
2Sultandağı Fayı Batı Kısmı Fay Aktivitelerinin Multidisipliner Çalışmalarla Belirlenmesi, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi , 7, 1, 7-16, 2015(İbrahim TİRYAKİOĞLU, Tamer BAYBURA, Çağlar ÖZKAYMAK, Hasan SÖZBİLİR, Ayla SANDIKCIOĞLU, Saffet ERDOĞAN, İbrahim YILMAZ, Murat UYSAL, Mustafa YILMAZ, Ahmet YILDIZ, Mehmet Ali DERELİ, Mustafa YALÇIN, İbrahim DUMLUPINAR, Oğuz ERTUĞRUL, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Excitation of the 22P State of Hydrogen by Electron Impact, The XXI International Conference on the Physics of, , MO88, 1997(Doğan, M., Cvejanovic, D., and Crowe A.,, ile birlikte)
2Simultenous Ionization and Excitation of Helium by Electron Impact, The XXI International Conference on the Physics of, , TU105, 1997(Doğan, M., Cvejanovic, D., and Crowe A.,, ile birlikte)
3 Correlation Studies of 22P State Excitation of Hydrogen by Electron Impact, The Sixth European Conference on Atomic and Molecu, Siena, , 1998(Cvejanovic, D., and Crowe A.,, ile birlikte)
4Excitation of H(2p) by Electron Impact, 25. National Conference on Atomic, Molecular and O, University of Manchester, MO12, 1999(Cvejanovic, D., and Crowe A., , ile birlikte)
5Excitation of H(2p) by Electron Impact, The XXI Internayional Conference on the Physics of, MO 058, 200, 1999(Cvejanovic, D., and Crowe A., , ile birlikte)
6 Teachers and Students’ Approach to the Problems in Physics Education at High School Level, First Hellenic-Turkish International Physics Confe, , , 2001(Doğan, M., Oruncak, B., Günbay, İ., Sarpün, İ.H., Dermez, R.,, ile birlikte)
7 Students` Perception of an Atom, National Meeting Itinerary Scheduler 129 th Nation, , , 2004(Ünal, R., Oruncak, B., and Doğan İ.,, ile birlikte)
8 Perception Of Modern Physics Concepts in High School Level; Atomic Example, Turkish Physical Society 23rd. International Physi, , , 2005(Oruncak, B., Ünal, R., Özek, N.,, ile birlikte)
9Electroless Ni Plating of Boron Carbide, Turkish Physical Society 23rd. International Physi, , , 2005(Özdemir, T., Ünal, R., Yalım, Erol, A., Sarpün, İ.H.,, ile birlikte)
10First And Second Year Of Science High School Students’ Understanding Of Force Concepts, Turkish Physical Society 23rd. International Physi, , , 2005(Erengil, Z.N., Ünal, R.,, ile birlikte)
11Determination of Radon Concentrations in Well Waters in Afyonkarahisar and its Surrounding, Turkish Physical Society 23rd. International Physi, , , 2005(Sandıkçıoğlu, A., Akkurt, A., Özdemir, F.B., Ünal, R.,, ile birlikte)
12Determination of Radon Concentrations in Jeothermal Waters in Afyonkarahisar and its Surrounding, Turkish Physical Society 23rd. International Physi, , , 2005(Akkurt, A., Sandıkçıoğlu, A., Özdemir, F.B., Ünal, R., , ile birlikte)
13Vibrational Spectroscopic Investigation of M(4-Chlorobenzyl Cyanide) Ni(CN4 (M = Cd, Ni and Co)) Hofmann Complexes, Turkish Physical Society 23rd. International Physi, , , 2005(Akkaya, F., Karabacak, M., Poyraz, M., Ünal, R., Kartal, Z.,, ile birlikte)
14Designing a Two Stage Time-of-Flight Spectrometer, Turkish Physical Society 23rd. International Physi, , , 2005(Ünal, R.,, ile birlikte)
15Determination of Radon Concentrations (Rn-222) in Well Waters in Afyon and its Vicinity, 4th International Student Conference of the Balkan, , , 2006(Özdemir, F.B., Özkorucuklu, S.,, ile birlikte)
16Magnetic Properties of Bulk Amorphous Alloys & Nanocrystalline Alloys, 4th International Student Conference of the Balkan, , , 2006(Yıldırım, M., Hitit, A., Talaş, Ş., Erol, A.,, ile birlikte)
17 Investigation of radon risk in well water, International Conference on Environment: Survival , 19-24 February , , 2007(Akkurt, I., Akyıldırım, H., Akkurt, A., Ozdemir, F.B., Unal, R., Sandikcioglu, A.,, ile birlikte)
18Ultrasonik Tanecik Boyutu Ölçüm Yöntemleri, Turkish Physical Society 24th. International Physi, , 103, 2007(Sarpün, İ.H., Sevim, Ö., Ünal, R., Oruncak, B., Tuncel, S.,, ile birlikte)
19Metalik Camların Elastik Özelliklerinin Ultrases İle Belirlenmesi, Turkish Physical Society 24th. International Physi, , 137, 2007(Sarpün, İ.H., Toprak, H., Ünal, R., Oruncak, B., Hitit, A.,, ile birlikte)
20Fizik Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Genel Kültür Durumlarına Bakışı, Turkish Physical Society 24th. International Physi, , 184, 2007(Oruncak, B., Ünal, R., Sarpün, İ.H., Çetin, M.,, ile birlikte)
21Kaba Yüzeylerin Ultrasonik Ölçümlere Etkisi, Turkish Physical Society 24th. International Physi, , 326, 2007(Sarpün, İ.H., Özkan, V., Ünal, R., Oruncak, B., Tuncel, S.,, ile birlikte)
22Kompozitlerin Elastik Özellikleri, Turkish Physical Society 24th. International Physi, , 327, 2007(Sarpün, İ.H., Elmas, S., Ünal, R., Oruncak, B., Erol, A.,, ile birlikte)
23Setup for Investigation of Strong Laser Field Interactions with Ionic Targets, Turkish Physical Society 24th. International Physi, , 344, 2007(Yıldırım, M., Odenweller, M., Kirschner, S., Ünal, R., Böcking, S., Dörner, R.,, ile birlikte)
24Değişen Üniversite Giriş Sınavlarının Fizik Eğitimine Etkisi, Turkish Physical Society 24th. International Physi, , 573, 2007(Oruncak, B., Ünal, R., Sarpün, İ.H., Yaraşlı, S.,, ile birlikte)
25Science High School Students’ Understanding of Newtonian Concepts, Turkish Physical Society 24th. International Physi, , 591, 2007(Şen, A., Erengil, Z.N., Ünal, R.,, ile birlikte)
26Afyonkarahisar-Gazlıgöl Hattındaki Şişelenmiş ve Doğal Maden Sularının Radon (Rn-222) Konsantrasyonları, Turkish Physical Society 24th. International Physi, , 620, 2007(Oruncak, B., Ünal, R., Sarpün, İ.H., Akkurt, A., , ile birlikte)
27Afyonkarahisar-Gazlıgöl Hattındaki Bazı Kaynak Sularının Radon (Rn-222) Konsantrasyonları, Turkish Physical Society 24th. International Physi, , 622, 2007(Oruncak, B., Ünal, R., Sarpün, İ.H., Akkurt, A., Günoğlu, K., , ile birlikte)
28Designing and Optimising a TOF (Time Of Flight) Spectrometer, Turkish Physical Society 24th. International Physi, , 633, 2007(Karpuz, N., Erengil, Z.N., Ünal, R., Sarpün, İ.H., Oruncak, B.,, ile birlikte)
29Afyonkarahisar ve Isparta İllerinde Suda ve Havada Radon Yoğunluk Ölçümleri, Turkish Physical Society 24th. International Physi, , 642, 2007(Özdemir, F.B., Özkurucuklu, S.,, ile birlikte)
30Mermerdeki doğal radyoaktivite, Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongres, 2008, , 2008(B.Mavi, I.Akkurt, H. Akyıldırım, K.Günoğlu, B.Oruncak, ile birlikte)
31Afyonkarahisar yöresi mermerlerinin U-238, TH-232 VE K-40 Analizleri, Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, 2008, , 2008(Kadir Günoglu, B. Oruncak, I. Akkurt , ile birlikte)
32Investigation of Level Density Parameter Dependence in the (p,f) Cross Sections of Some Subactinide Nuclei, Turkish Physical Society 26th. International Physi, 24 - 27 Eylül 2009, , 2009(A. Aydın, H. Pekdogan, E. Tel, A. Kaplan, ile birlikte)
33Investigations of Radon Concentrations in Thermal Spa Waters in Amasya, Turkey, Turkish Physical Society 27th International Physic, 14-17 September 2010, 779, 2010(İ. Yiğitoğlu, F. Öner, A. Özkan, A. Akkurt , ile birlikte)
34Determination of Radon Concentrations in Air and Its Relationship with Temperature, Humidity and Pressure in Afyonkarahisar, Turkish Physical Society 28th International Physic, 6-9 September 2011, 335, 2011(Sandıkçıoğlu A, Ertuğrul O, ile birlikte)
35Earthquake Relationship with Radon Concentrations in Soil Gas on Akşehir-Simav Fault System, Turkish Physical Society 28th International Physic, 6-9 September 2011, 336, 2011(Sandıkçıoğlu A, Ertuğrul O, ile birlikte)
36(alpha, f) Reaction Cross Sections of 209Bi and 232Th Nuclei, Turkish Physical Society 29th International Physic, 5-8 September 2012, 336, 2012(H. KOCA, İ.H. SARPÜN, R. ÜNAL, B. ORUNCAK, ile birlikte)
37Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi, Turkish Physical Society 29th International Physic, 5-8 September 2012, 336, 2012(Ayla SANDIKCIOĞLU, ile birlikte)
38Afyonkarahisar’da Üretilen Bazı Tuğla Malzemelrinde Radon Konsantrasyonu Ölçümü, Turkish Physical Society 29th International Physic, 5-8 September 2012, 336, 2012(Ayla SANDIKCIOĞLU, ile birlikte)
39Orta Enerjili Protonlarla Uyarılan Sn-118 ve Sn-124 Çekirdeklerinin Nötron Emisyon Çift Diferansiyel Tesir Kesitlerinin Bağımlılığının İncelenmesi, Turkish Physical Society 29th International Physic, 2012, 712, 2012(H. KOCA, M. E. YILMAZ, Ş. KİREMİTÇİOĞLU, ile birlikte)
40Investigation of Emission Spectra of (n,x) Reaction on Co-59, Turkish Physical Society 29th International Physic, 2012, 735, 2012(Kadriye SUNAR, H. KOCA, R. ÜNAL, İ.H. SARPÜN, B. ORUNCAK, ile birlikte)
41Afyonkarahisar’da Kapalı Ortam Radon Konsantrasyonunun Belirlenmesi, Turkish Physical Society 31st International Physic, 21-24.07.2014, 199, 2014(A. Sandıkçıoğlu, D. Açil, İ. Akkuş, M. Özçelik, R. Ünal, A. Yıldız, S. Uzun, I. Demiröz, ile birlikte)
42Akşehir Simav Fay Zonu Afyon Bölgesi Tektonik Hareketliliğinin Radon Gazı ve GNSS Gözlemleri İle Belirlenmesi, Turkish Physical Society 31st International Physic, 21-24.07.2014, 200, 2014(A. Sandıkçıoğlu, İ. Tiryakioğlu, T. Baybura, ile birlikte)
43Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Jeotermal Sahasında Radon, Karbondioksit Gazları ve Sıcaklık Ölçümleri İle Jeotermal Sistemin Yüzey Aktivitelerinin Belirlenmesi, Turkish Physical Society 31st International Physic, 21-24.07.2014, 201, 2014(A. Sandıkçıoğlu, A. Yıldız, M. Bağcı, C. Başaran, ile birlikte)
44Afyonkarahisar Merkezdeki Konutlarda Radon Konsantrasyonu ve Yıllık Etkin Doz Oranlarının Belirlenmesi, Turkish Physical Society 31st International Physic, 21-24.07.2014, 427, 2014(D. Açil, A. Sandıkçıoğlu, R. Ünal, A. Yıldız, S. Uzun, I. Demiröz , ile birlikte)
45Calculation Of Excitation Functions For Producing 124I By Using Proton And Deuteron As Projectiles, Turkish Physical Society 31st International Physic, 21-24.07.2014, 430, 2014(U. Akçalan, R. Ünal, B. Oruncak, ile birlikte)
46Afyonkarahisar Merkezdeki Kaplıcalarda Radon Konsantrasyonu ve Yıllık Etkin Doz Oranlarının Belirlenmesi, Turkish Physical Society 31st International Physic, 21-24.07.2014, 432, 2014(İ. Akkuş, A. Sandıkçıoğlu, R. Ünal, A. Yıldız, S. Uzun, I. Demiröz, ile birlikte)
47Afyonkarahisar Merkezdeki İşyerlerinde Radon Konsantrasyonu ve Yıllık Etkin Doz Oranlarının Belirlenmesi, Turkish Physical Society 31st International Physic, 21-24.07.2014, 452, 2014(M. Özçelik, A. Sandıkçıoğlu, R. Ünal, A. Yıldız, S. Uzun, I. Demiröz, ile birlikte)
48Calculation Of Excitation Functions For Producing 123I By Using Proton And Deuteron As Projectiles, Turkish Physical Society 31st International Physic, 21-24.07.2014, 457, 2014(H. Salman, R. Ünal, B. Oruncak, ile birlikte)
49Calculations of (?,n) Reaction Cross Sections Using Different Level Density Models for Some Lanthanide Nuclei, ICCESEN-2014, 25-29 October 2014, , 2014(Akçaalan, U., Ünal, R., Sarpün, İ. H., Oruncak, B., ile birlikte)
50(n,2n) and (n,3n) Neutron Induced Reaction Cross Sections above 8 MeV, ICCESEN-2014, 25-29 October 2014, , 2014(Salman, H., Ünal, R., Oruncak, B., Akçaalan, U., ile birlikte)
51Jeotermal sistemin yüzey belirtilerinin jeokimyasal ve fiziksel yöntemlerle ölçülmesi-örnek çalışma: Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) jeotermal sahası, 6. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2014, , 2014(A., Yıldız, M., Başaran, C., Ulutürk, Y. Sandıkçıoğlu, A., Çonkar, F., ile birlikte)
52Earthquake Relationship With Radon Concentrations Of Well Waters On Akşehir Fault Zone And Its Surrounding, International Journal of Arts & Sciences ( IJAS), 23-26 June 2015, , 2015(Sandıkçıoğlu, A.,, ile birlikte)
53The Relationship of the Regional Geological Structure with the Radon Concentration ın Soil Gas in Afyonkarahisar City Center, 9th International Physics Conference of the Balkan, 24-27 August 2015, 78, 2015(Sandıkçıoğlu, A., İlhan M. Z., Bağcı M., Başaran C., Yıldız A. , ile birlikte)
54Seasonal Variation of Indoor Radon Activity at Work Places in Afyonkarahisar, Turkey, 1st International Conference on Engeneering Tech, , 137, 2016
55Seasonal Variation of Indoor Radon Activity at Houses in Afyonkarahisar, Turkey, 1st International Conference on Engeneering Tech, , 136, 2016
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Electron-Photon Coincidence Method and Angular Correlation Measurements for the 22P State of Atomic Hydrogen Excited by Electron Impact, II. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, , , 1998(Cvejanovic, D., and Crowe A.,, ile birlikte)
2Co(DMAm)2 Ni(CN)4 ve Ni(DMAm)2 Ni(CN)4 Komplexlerinin İnfrared Bölgesinde İncelenmesi, II. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, , , 1998(Kartal, Z., ve Dermez, R., , ile birlikte)
3Angular Correlation Study of H(2p) Excitation by Electron Impact, III. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, , , 2000(Doğan, M., and Crowe, A.,, ile birlikte)
4Uyarılmış Atomlarda Elektron Bulutlarının Deneysel Olarak Tespiti, III. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, , , 2000(Doğan, M.,, ile birlikte)
5Kaynak Sularında Radon (Rn-222) Aktivitesi Tayinin Önemi, Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, , , 2004(Akkurt, A., ve Ünal, R.,, ile birlikte)
6Afyon`daki Bazı Su Kaynaklarının Radon (Rn-222) Aktivitesinin Belirlenmesi, Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, , , 2004(Sandıkçıoğlu, A., ve Çelebi, N.,, ile birlikte)
7Elektron-Atom Çarpışmalarını İncelemek İçin Kullanılan Geometrik Olarak Soğutulmuş Geri Tepen İyon Spektrometresi Tekniği, Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, , , 2004(Ünal, R., , ile birlikte)
8Ortaöğretim ve Yükseköğretimde Öğrencilerin Atom Kavramına Bakışı, Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, , , 2004(Oruncak, B., Ünal, R., ve Doğan İ.,, ile birlikte)
9Ortaöğretimde Modern Fizik kavramlarına Bakış; Atom Örneği, Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, , 108, 2005(Oruncak, B., Ünal R., ve Özek N.,, ile birlikte)
10Determination of Radon Concentrations in Well Waters and Thermal Waters in Afyonkarahisar and its Surrounding, II. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, , , 2005(Sandıkçıoğlu, A., Akkurt, A., Özdemir, FB., Ünal, R.,, ile birlikte)
11Kuyu Sularındaki Radon Konsantrasyonunun Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi, Radyasyon ve Çevre Sempozyumu, , , 2006(Özdemir, F.B., Akkurt, İ., Ünal, R., Sandıkçıoğlu, A., Akkurt, A., Özkorucuklu, S.,, ile birlikte)
12Afyonkarahisar Bölgesindeki Bazı Kuyu Sularının Radon (Rn–222) Ve Radyum (Ra–226) Konsantrasyonları, III. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, , , 2006(Akkurt, A., Sandıkçıoğlu, A., Ünal, R., Akkurt, İ., Özdemir, F.B.,, ile birlikte)
13Afyonkarahisar Bölgesindeki Bazı Jeotermal Kaynakların Radon Konsantrasyonları, Termal ve Maden Suları Konferansı, , , 2008(Oruncak, B., Ünal, R., Sarpün, İ.H., Akkurt, A.,, ile birlikte)
14Şişelenmiş Maden Sularının Radon Konsantrasyonları, Termal ve Maden Suları Konferansı, , , 2008(Oruncak, B., Ünal, R., Sarpün, İ.H., Akkurt, A.,, ile birlikte)
15Akşehir Fay Hattı Üzerindeki Bazı Su Kaynaklarında Radon Aktivitesi Değişiminin İncelenmesi, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22 Mayıs 2010, 60, 2010(A. Sandıkçıoğlu, R. Ünal, A. Yıldız, ile birlikte)
16RADYOTERAPİDE BAŞ-BOYUN KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİ PLANLAMASININ KARŞILAŞTIRILMASI, ADIM Fizik Günleri I, 21-22 Mayıs 2010, 62, 2010(N. Altıntaş, Y. Çınar ve H. A. Yalım, ile birlikte)
17METALİK CAMLARIN MANYETİK ÖZELLİKLERİ, ADIM Fizik Günleri I, 21-22 Mayıs 2010, 111, 2010(F. Kuşçu, A. Hitit ve Z. Ö. Yazıcı, ile birlikte)
18PROTON UYARMA REAKSİYONLARINDAKİ DÖTERYUM EMİSYONU SPEKTRUMUNUN NÜKLEON ORTALAMA SERBEST YOL BAĞLILIĞININ İNCELENMESİ, ADIM Fizik Günleri I, 21-22 Mayıs 2010, 126, 2010(M. E. Yılmaz, R. Ünal, İ. H. Sarpün ve B. Oruncak, ile birlikte)
19AFYON KAPLICALARINDA YÜZEY RADYASYON ÖLÇÜMÜ, ADIM Fizik Günleri I, 21-22 Mayıs 2010, 128, 2010(I. Akkurt, H. Akyıldırım, B. Mavi, K. Günoğlu, N. Karpuz, H. O. Tekin, Z. N. Demirci, R. Ünal ve A. Akkurt, ile birlikte)
20ESKİŞEHİR YÖRESİ MERMERLERİNDE DOĞAL RADYASYON ANALİZLERİ, ADIM Fizik Günleri I, 21-22 Mayıs 2010, 134, 2010(B. Oruncak, İ. Akkurt, İ. H. Sarpün, R. Ünal ve D. Özkan, ile birlikte)
21DENİZLİ YÖRESİ MERMER VE TRAVERTENLERİNİN K-40, U-238 VE TH-232 AKTİVİTELERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, ADIM Fizik Günleri I, 21-22 Mayıs 2010, 135, 2010(B. Oruncak, İ. Akkurt, İ. H. Sarpün ve R. Ünal, ile birlikte)
22DOĞAL RADYASYON AÇISINDAN; GRANİT Mİ, MERMER Mİ?, ADIM Fizik Günleri I, 21-22 Mayıs 2010, 136, 2010(B. Oruncak, İ. Akkurt, İ. H. Sarpün, R. Ünal ve A. Acar, ile birlikte)
23NÖTRONLARIN 0-25 MEV GELME ENERJİLERİ İÇİN 3. PERİYOT ÇEKİRDEKLERİNİN (N,P) REAKSİYON TESİR KESİTLERİNİN İNCELENMESİ, ADIM Fizik Günleri I, 21-22 Mayıs 2010, 137, 2010(A. Akkurt, R. Ünal, İ. H. Sarpün, B. Oruncak, ile birlikte)
24TOKAT BÖLGESİNDEKİ İÇME SULARINDA VE YEŞİLIRMAK NEHİR SULARINDA RADON KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ, ADIM Fizik Günleri I, 21-22 Mayıs 2010, 138, 2010(A. Akkurt, İ. Yiğitoğlu, F. Öner, A. Okur ve A. Özkan, ile birlikte)
25Li-7, Be-9, Mg-26, Ca-44, Sr-84, Sr-88, Cs-133, Ba-138 Çekirdeklerinde Fotonötron Reaksiyonları (g,n), [(g,n)+(g,n+p)] ve (g,abs) Tesir Kesitlerinin Teorik Olarak Hesaplanması, İZYEF 2012, 19-23 Haziran 2012, 73, 2012(Ş. Kiremitçioğlu, İ.H. Sarpün, R. Ünal ve B. Oruncak, ile birlikte)
26Sn-118 Çekirdeğinde 10.19, 10.72, 11.14 MeV Uyarma Enerjili Protonlar İle Nötron Üretim Çift Diferansiyel Tesir Kesitinin Teorik Hesaplaması, İZYEF 2012, 19-23 Haziran 2012, 74, 2012(Ş. Kiremitçioğlu, R. Ünal, İ.H. Sarpün, B. Oruncak, ile birlikte)
27Sn-124 Çekirdeğinde 10.2, 10.74, 11.16 MeV Uyarma Enerjili Protonlar İle Nötron Üretim Çift Diferansiyel Tesir Kesitinin Teorik Hesaplaması, İZYEF 2012, 19-23 Haziran 2012, 75, 2012(M. E. Yılmaz, Ş. Kiremitçioğlu, ile birlikte)
28Al-27, Fe-54, Fe-56, Y-89, Sn-120, Au-197, Pb-208 ve Bi-209 Çekirdekleri İçin Döteryum Emisyonu Spektrumunun Nükleon Ortalama Serbest Yol Bağlılığının İncelenmesi, İZYEF 2012, 19-23 Haziran 2012, 76, 2012(M. E. Yılmaz, Ş. Kiremitçioğlu, R. Ünal, İ.H. Sarpün ve B. Oruncak, ile birlikte)
29Afyonkarahisar merkezdeki bazı konutlarda bina içi radon konsantrasyonlarının tayin edilmesi, ADIM Fizik Günleri III, , 50, 2014(D. Açil, A. Sandıkçıoğlu, R. Ünal, A. Yıldız, S. Uzun, I. Demiröz, ile birlikte)
30Zr, I, Pr, Au ve Pb Fotonötron Reaksiyon Tesir Kesitleri, ADIM Fizik Günleri III, , 112, 2014(Hüseyin SALMAN, Ufuk AKÇAALAN, Rıdvan ÜNAL, Bekir ORUNCAK, ile birlikte)
31Afyonkarahisar’da Bazı Kaplıca Ortamlarındaki Radon Konsantrasyonunun Belirlenmesi, ADIM Fizik Günleri III, , 113, 2014(İ. Akkuş, A. Sandıkçıoğlu, R. Ünal, A. Yıldız, S. Uzun, I. Demiröz, ile birlikte)
32Au-197 Çekirdeği İçin (?,N) Tesir Kesitlerinin Reaksiyon Sınırının Altında ve Üstünde Hesaplanması, ADIM Fizik Günleri III, , 125, 2014(Mesut ALTINTAŞ, Ufuk AKÇAALAN, Rıdvan ÜNAL, Bekir ORUNCAK, ile birlikte)
33Afyonkarahisar’da Bazı İşyerlerinde Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi, ADIM Fizik Günleri III, , 145, 2014(M. Özçelik, A. Sandıkçıoğlu, R. Ünal, A. Yıldız, S. Uzun, I. Demiröz, ile birlikte)
34MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARLA FAY AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİNDE SULTANDAĞI FAYI ÖRNEĞİ: İLK SONUÇLAR, HKMO ¬Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 7. Mühe, 15-17 Ekim 2014, 1, 2014(İ. TİRYAKİOĞLU, T. BAYBURA, Ç. ÖZKAYMAK, A. SANDIKÇIOĞLU, S. ERDOĞAN, İ. YILMAZ, M. UYSAL, M. YILMAZ, A. YILDIZ, H. SÖZBİLİR, M.A. DERELİ, M. YALÇIN, M.A. UĞUR, O. ERTUĞRUL, ile birlikte)
35Afyonkarahisar merkezde toprakta radon konsantrasyonunun belirlenmesi, ADIM FİZİK GÜNLERİ IV, 28 – 29 MAYIS 2015, 149, 2015(Sandıkçıoğlu, A., İlhan M. Z., Bağcı M., Başaran C., Yıldız A., , ile birlikte)
36Akşehir Fay Hattı Üzerindeki Bazı Derin Su Kaynaklarının Radon Konsantrasyonu ve Sismik Aktivite İle İlişkisinin İncelenmesi, ADIM FİZİK GÜNLERİ IV, , 48, 2015(Ayla Sandıkçıoğlu, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Science andEngineering of Composite Materials
2Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
3International Journal of Physical Sciences
4Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
5NEW WORLD SCIENCES ACADEMY e-Journal of New World Sciences Academy
6 IRANIAN JOURNAL OF RADIATION RESEARCH
7Science andEngineering of Composite Materials
8Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
0Yönettiği Tezler
1Dinar ve Çevresindeki Yeraltı Su Kaynaklarında Radyoaktif Madde (Alfa ve Beta) Sayımı, Mustafa Şahin, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
2Afyon Deprem Fay Hattı Üzerinde Bulunan Kuyu Sularındaki Radon Değişiminin Ölçümü, Ayla Sandıkçıoğlu, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
3Afyon ve Çevresindeki Kuyu Sularında Radon (Rn-222) Aktivitesi Tayini” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Firdevs Banu Özdemir, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
4Afyon ve Çevresindeki Jeotermal Sularda Radon (Rn-222) Aktivitesi Tayini” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Akkurt, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
5İnfrared Spektroskopi Yöntemi İle Metal Komplekslerinin İncelenmesi, Filiz Akkaya, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
6H2+ - Lazer İyonizasyonunun Deneysel Dizaynı, Mustafa Yıldırım, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
7Co ve Fe Tabanlı Bazı Metalik Cam Malzemelerin Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi, Fahriye KUŞCU, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
8Radyoterapide Baş-Boyun Kanserli Hastaların 2-D ve 3-D Tedavi Planlarının Karşılaştırılması, Nuray ALTINTAŞ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
9Afyon Deprem Fay Hattı Üzerinde Bulunan Kuyu Sularındaki Radon Değişiminin Ölçümü, Ayla Sandıkçıoğlu, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
10Fe-56 ve Co-60 Çekirdeklerinin (n,x) Reaksiyonu Sonucu Diferansiyel Tesir Kesitlerinin İncelenmesi, Kadriye Sunar, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
11Pr-141(x,n)Y Reaksiyonlarında Toplam Tesir Kesitinin Talys 1.2 Bilgisayar Kodu İle İncelenmesi, Muhammed Vehbi Pektaş, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
12Orta Enerjili Protonlar İle Uyarılan Sn-116, Sn-118, Sn-124 Çekirdekleri İçin Çift Diferansiyel Nötron Emisyon Tesir Kesitlerinin Hesaplanması, Mehmet Erman Yılmaz, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
13Afyonkarahisar Merkezdeki Konutlarda Radon Konsantrasyonu ve Yıllık Etkin Doz Oranlarının Belirlenmesi, Duygu AÇİL, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
14Afyonkarahisar Merkezdeki Kaplıcalarda Radon Konsantrasyonu ve Yıllık Etkin Doz Oranlarının Belirlenmesi, İrem AKKUŞ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
15Afyonkarahisar Merkezdeki İşyerlerinde Radon Konsantrasyonu ve Yıllık Etkin Doz Oranlarının Belirlenmesi, Merve ÖZÇELİK, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
16Afyonkarahisar Şehir Merkezinde Toprakta Radon Aktivite Konsantrasyonunun Belirlenmesi, Mehmet Zeki İlhan, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Ortaöğretim Fizik Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
2Öğrencilerin Atom Kavramına Bakışı
3Afyon Ve Çevresindeki Kaynak Sularının İçerdiği Radyoaktif Madde Oranının Belirlenmesi
4İleri Teknoloji Uygulamaları için Metalik Cam-Nanokristal Kompozitlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
5Bazı Konak-Konuk ve Konak Bileşiklerinin İnfrared (Titreşim) Spektroskopisi Yöntemi ile İncelenmesi
6Mermer Ocakları ve Mermer Ürünlerinde Doğal Radyasyon ve Radon Gazı Tayini
7Co ve Fe Tabanlı Bazı Metalik Cam Malzemelerin Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi
8Afyonkarahisar Çevresindeki Yeraltı Suları ve Toprak Gazında Radon Konsantrasyonu Ölçümü ve Bölgenin Radon Haritasının Belirlenmesi
9Afyonkarahisar Merkezdeki Kaplıcalarda Radon Konsantrasyonu ve Yıllık Etkin Doz Oranlarının Belirlenmesi
10Afyonkarahisar Merkezdeki Konutlarda Radon Konsantrasyonu ve Yıllık Etkin Doz Oranlarının Belirlenmesi
11Afyonkarahisar’da Kapalı Ortamlarda Radon Konsantrasyonunun Belirlenmesi
12Afyonkarahisar Şehir Merkezinde Toprakta Radon Aktivite Konsantrasyonunun Belirlenmesi
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Study on Z Dependence of Partial and Total Mass Attenuation Coefficients
2The Measurement of Radon and Radium Concentrations in Well Water in the Afyonkarahisar Area of Turkey
3Level density parameter dependence of the fission cross sections of some subactinide nuclei induced by protons with the incident energy up to 250 MeV
4Measurements of radon concentrations in well waters near the Akşehir fault zone in Afyonkarahisar, Turkey
51s-2p Excitation of Atomic Hydrogen by Electron Impact Studied Using the Angular Correlation Technique
6Angular Correlation Study of H(2p) Excitation by Electron Impact
7Investigation of Nucleon Mean Free Path Dependence in Tritium Emission Spectra Produced by Proton Induced Reactions at 62 MeV
8Radon Concentrations in Water in the Region of Tokat City in Turkey
9The measurements of radon concentrations in drinking water and the Yesilirmak River water in the area of Amasya in Turkey
10 Measurements of radon concentrations in spa waters in Amasya, Turkey
11 Determination of the relationship between radon anomalies and earthquakes in well waters on the Aksehir-Simav Fault System in Afyonkarahisar province, Turkey
12The Grain Size Determination of Aliminium (Al) and Boron Carbide (B4C)-Nickel (Ni) Composites by Ultrasonic Velocity Technique
0Ödüller :
1YÖK tarafından Mastır ve Doktora çalışmaları için yurtdışı eğitim bursu
2SCI Yayın Teşvik Ödülü
0Verdiği Dersler : 
1NÜKLEER FİZİK I2014
2NÜKLEER FİZİK II2015
3TİTREŞİM VE DALGALAR2014
4OPTİK2015
5UZMANLIK ALAN DERSİ2014
6İLERİ NÜKLEER FİZİK II2014
7İLERİ NÜKLEER FİZİK I2015
8TİTREŞİM VE DALGALAR2010
9NÜKLEER FİZİK I2013
10UZMANLIK ALAN DERSİ2015
11UZMANLIK ALAN DERSİ2015
12UZMANLIK ALAN DERSİ2014
13UZMANLIK ALAN DERSİ2013
14UZMANLIK ALAN DERSİ2013
15UZMANLIK ALAN DERSİ2012
16Fizik I2014
17Fizik II2015
18Fizik I2015
19Radyasyon ve Sağlık Fiziği2014
20Radyasyon ve Sağlık Fiziği2015
21İleri Klasik Mekanik I2015
22Nükleer Fizikte Güncel Konular2015
23Reaktör Fiziği2015
24UZMANLIK ALAN DERSİ2012
Diğer Bilgiler :