Doç.Dr TUĞRUL KANDEMİR(İ.İ.B.F.)
E-posta Adresi kandemir@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Muhasebe Finansman
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : SELÇUK ÜNİ. İ.İ.B.F. İŞLETME 1993
Yüksek Lisans : AKÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN 1995
Doktora : A.K.Ü.SOSYAL BİL.ENS.İŞLETME 2003
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
İktisadi idari bilimler fakültesiDekan Yardımcısı2007 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi işletme Bölümü Sayısal yöntemler Anabilim Dalı Başkanlığı2007 
Afyon Kocatepe Üni. Üniversite Sanayi işbirliği Koordinatörü2007 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi işletme BölümüAraştırma Görevlisi19932002
iktisadi İdari Bilimler FakültesiÖğretim Görevlisi 20022004
iktisadi İdari Bilimler FakültesiYardımcı Doçent2004 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Aile İşletmelerinde İç Girişimcilik Finansal Performans İlişkisi, Afyonkarahisar’da Bir Araştırma , AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt X/Sayı3, 209-230, 2008(Ağca V., ile birlikte)
2İşletme Yöneticilerinin Perspektifinden Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Mesleki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Uygulaması , Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 43-78, 2008(Elitaş C., ile birlikte)
3VZA MALMQUIST Toplam Faktör Verimlilik Ölçüsü; İMKB’ye Koteli Çimento Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştı, Yıl 9, Sayı 17, , 2009(Kula V., Özdemir L., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Mermer Sektörü Rekabet Dinamikleri ve Kooperatif İşletmeleri, XIX Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, , , 2008(Karaca Y., Saylı H. ve Özdemir Ş., ile birlikte)
2Analysis of Organizations in Turkey to the Criteria of Knowledge Economy: A Comperative Study , First International Conference On Management and E, Volume 3, , 2008(Barca M.,Özcan K. ve Eleren A. , ile birlikte)
3Consumer Aproach to New Product Development Policies Against Global Warming’s Effects , International Symposium ‘On Sustainable Developmen, 9-10 June 2009, , 2009(Karaca Y., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Afyonkarahisar Mermer Kürelenmesi (Cluster) Analizi ve Küresel Rekabet , VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi (Kırıkkale Üni.İ, , , 2007(Özdemir Ş., Karaca Y., ile birlikte)
2Temel Göstergeler Işığında Türkiye’de Yaşanan 1994-2001 ve 2008 Finansal Krizlerinin İncelenmesi, 13. Ulusal Finans Sempozyumu , 21-24 Ekim 2009, , 2009(Özdemir S., ile birlikte)
3Finansal Kriz Dönemlerinde Hisse Senetleri Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörleri, Arbitraj Fiyatlandırma Modeli Aracılığıyla Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma (Kasım 2000 ve Şubat 2001 Finansal Krizleri Üzerine Değerlendirme ve Gözlemler) , 13. Ulusal Finans Sempozyumu , 21-24 Ekim 2009, , 2009(Cihangir M., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Mermer Sektörü Rekabet Analizi, Afyon kocatepe Üni., 152, , 2010(Kemalettin ÇONKAr,Şuayıp ÖZDEMİR,Yusuf KARACA,Halil SAYLI, ile birlikte)
2Entellektüel Sermaye Kavramı ve Tarihsel Gelişimi, Gazi, 187, , 2008(, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Mermer Sektörü Rekabet Analizi
0Diğer Etkinlikler
113.Ulusal Finans Sempozyumu Sekreterliği
2Üniversite Kent işbirliği Konseyinde görev
3Mermer Çalıştayında Görev
0Toplumsal Katkılar :
1Üniversite Sanayi işbirliği kapsamında Afyon Kocatepe Üni. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB işbirliği ile kurulan Afyonkarahisar Sinerji Odağı yöneticiliği
2İşletme Ekonomi Kulubü (İEK) Akademik Danışmanlığı
3Kulüp AKADEMİ Akademik Danışmanlığı
0Verdiği Dersler : 
1Genel Muhasebe2009
2İşletme Finansı2009
3Uluslararası Finansal Yönetim2009
4Yöneticiler için finans2009
5Yatırım proje Değerlendirme2009
6Sermaye Piyasası İşlemleri2009
7Borsa ve Uygulamaları2009
Diğer Bilgiler :