Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM BALIK(DİNAR M.Y.O.)
E-posta Adresi ibrahimbalik@mynet.com
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ULUDAĞ ÜNİ.NECATİBEY EĞT.FAK. TARİH 1988
Yüksek Lisans : SELÇUK ÜNİ.SOS.BİL.ENS. 1994
Doktora : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.SOS.BİL.ENS.TARİH 2001
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
 Dinar MYO Müdürü2010 
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih BölümüOrtaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı2008 
Dinar MYODinar MYO Müdürü2011 


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Selçuklular Zamanında Konya'nın Fethi ve Başkent Oluşu, AKÜ Sosyal Bilimler Dersgisi, 1, ,
2Anadolu Selçuklu Medreselerinin İdareci ve Hizmetli Kadrosu, AKÜ Sosyal Bilimler Dersgisi, , , 2002
3Tebuk Seferi ve Hz. Muhammed'in Devlet Başkanlığı, Prof Dr. Zekeriya Kitapçı Armağanı, , , 2012
420. Yüzyılın Başlarında Denizliden Bahseden Bir Eser, Türk Yurdu, , , 2012
5Selçuklular Devrinde Anadolu'da Müderrislerin Sosyo Ekonomik Durumları, SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, , , 2013
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Selçuklu Hoşgörüsü ve Bunun Denizli Çevresindeki Selçuklu Eserlerine Yansıması, Denizli Sempozyumu, , , 2006
2Menakibü'l Arifinde Ders İşleme Metotları ile İlgili Veriler, Uluslararsı Sultan Divani ve Mevlevilik Sempozyumu, , , 2013
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Uşak Cami Kitabeleri, 21. yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, 1, ,
2Kırşehir Caca Bey Medresesinin Anadolu Selçuklu Eğitimindeki Yeri ve Önemi, Kırşehir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, , , 2003
3Sivas Gök Medresenin Selçuklu Eğitiimndeki Yeri ve Önemi, Selçuklular Zamanında Sivas Sempozyumu, , , 2005
4Arşivlerimizdeki Çal Tarihi İle İlgili Belgeler , Çal Sempozyumu, , , 2006
5Cumhuriyetin İlk Yıllarında Çal'da Eğitimin Başlıca Sorunları, Çal Sempozyumu, , , 2006
6Denizli'de Yok Olan Bir Tarihi Mirasımız "Çal Kayı Pazarı", Geçmişten Günümüze Denizli'nin Kentleşme Sorunları, , , 2008
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Belgeler Işığında Çal Tarihi, Çal Belediyesi, 160, , 2006
2Ortaçağ Tarhi ve Medeniyeti, Gazi Kitabevi, 200, , 2005
0Çeviriler
1Tarihi, Coğrafi, İktisadi ve Sıhhi Nokta-i Nazardan Denizli
0Editorlük veya Hakemlikler
1Frig ve Frigya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri
2Dinar Tarihi
0Yönettiği Tezler
1Anadolu Selçuklularında Eğlence ve Spor Hayatı, Deniz Erim, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
2Schiltberg'in Hatıratı (Çeviri ve Kritiği), Fadime Okay, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
3Selçuklular Döneminde Mevlevilerin Devlet Bürokratları ile İlişkileri, Ridvan ÇOLAK, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
4Ortaçağda Denizli, Mustafa Yılmaz, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
5Türkiye Selçuklularında Sultanların Askeri Otorite İle İlişkileri, Ömer Faruk KILIÇ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
6Selçuklularda İç Güvenlik, Salim Kalyoncu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
7Bizans'a Sığınan Selçuklu Hanedan Üyeleri, Alper Denizli, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Türkiye Selçuklularında Sultanların Askeri Otorite İle İlişkileri
0Diğer Etkinlikler
1Kurtuluş Savaşı ve Atatürk
2Atatürk'ün Lider Kişiliğ ve Kurtuluş Savasındaki Yansımaları
3Uluslararası Frig ve Frigyalılar Sempozyumu
4Uluslararası Marsyas Müzik Kültür ve Sanat Festivali
5Katre-i Matem "Kerbela"
6Mevlana'nın Yetiştiği Çevre "13. yy Anadolu"
7Afyon Ulu Camii Tanıtımı Belgesel Çekiminde Görev Almak İz TV
8Tarih Okumaları - Afyonkarahisar Ensar Vakfı
9 
0Verdiği Dersler : 
1İslam Müesseseleri ve Med. Tarihi2007
2Anadolu Selçuklu Tarihi2007
3İslam Tarihi2007
410. 13.yy. Anadolu Siyasi Tarihi2007
5İslam Tarihi I2013
6Ortaçağ İslam Eğitim Müesseseleri2013
7Roma Tarihi2013
8Türkler ve İslamiyet2013
9Selçuklu Tarihi2012
10Selçuklu Medeniyeti Tarihi2012
11Ortaçağ Tarihi ve Medeniyeti2012
12Selçuklu Kültür ve Medeniyeti2012
13Türkiye Selçuklu ve Beylikler Tarihi2012
14İslam Medeniyeti Tarihi2012
15İslam Tarihi I2012
16Ortaçağ İslam Eğitim Müesseseleri2012
17Türkler ve İslamiyet2012
18Türkiye Selçuklu ve Beylikler Tarihi2011
19İslam Tarihi I2011
20Türkler ve İslamiyet2011
21Selçuklu Medeniyeti Tarihi2011
22Selçuklu Tarihi2011
23Ortaçağ Tarihi ve Medeniyeti2011
24Selçuklu Kültür ve Medeniyeti2011
25İslam Med. Tarihi2011
26Ortaçağ Tarihi ve Medeniyeti2013
27Selçuklu Tarihi I2013
28Selçuklu Kültür ve Med. Tarihi2013
Diğer Bilgiler :