Yrd.Doç.Dr. TÜLAY ALTAY(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi taltay@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER, MİNERALOJİ, JEOKİMYA
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2001
Yüksek Lisans : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2004
Doktora : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2010
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Sivrihisar Yöresinde Bulunan Jips Kristallerinin Mineralojik, Petrografik ve Kimyasal Özellikleri, e-Journal of New World Sciences Academy, V. 6, No: 1, 70-79, 2011
2Preliminary Mineralogic and Geologic Evaluations on Clays from Coal Deposits in Dinar (Afyon) and Çivril, Baklan (Denizli) Region, Western Turkey., Academic Journal of Science, 2 (1), 263-270, 2013(Dumlupunar, İ, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Sivrihisar-Eskişehir Yöresinde Bulunan Farklı Kristal Şekillerine Sahip Jips Oluşumlarının Mineralojik ve Kimyasal Özellikleri, S. Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 22, 19-32, 2007(Karakaya M.Ç., Erkan Y., ile birlikte)
2Dinar (Afyon)-Baklan (Denizli) Kömür Havzalarında Bulunan Killerin Jeolojik ve Mineralojik İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13, 1-10, 2013(Dumlupunar, İ., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Trace and rare earth element geochemistry of the Upper Miocene-Pliocene lacustrine evaporites of the Bor-Ulukışla Basin (Niğde-Turkey), SGEM2011, Albena, Bulgaria, , 1031, 2011(Karakaya M. Ç., ile birlikte)
2Geologic and mineralogic properties of Bor-Ulukışla Neogene Basin (Niğde), SGEM2008, Albena, Bulgaria, , 67, 2008(Karakaya M. Ç, Murat A., ile birlikte)
3Upper Miocene-Pliocene Lacustrine Evaporites of the Bor-Ulukışla Basin (Niğde, Turkey), ISEMG 2010, Adana, , 80, 2010(Karakaya M. Ç., Murat A., ile birlikte)
4Mineralogy and Geochemistry of the Neogene Lacustrine Sediments of Bor-Ulukışla Basin (Niğde, Turkey), Goldschmidt 2010: USA, Geochimica et Cosmochimica , 74, A16, 2010(Karakaya M. Ç., Murat A., ile birlikte)
5Clay mineralogy and chemistry of Neogene sediments of Bor-Ulukışla Basin (Niğde, Turkey), CMLM 2009, Zvenigorod, Moscow region, Russia, , 159, 2009(Karakaya M. Ç., Murat A., ile birlikte)
6Preliminary Mineralogic and Geologic Evaluations on Clays from Coal Deposits in Dinar (Afyon) and Çivril, Baklan (Denizli) Region, Western Turkey, International Journal of Arts & Sciences (IJAS), R, 2012, , 2012(Dumlupınar İ, ile birlikte)
7Neogene Lacustrine Basins Of Turkey: Their Evaporite Geology and Economic Potential, , , , 2014
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Ereğli (Konya)-Bor (Niğde) Havzasında Yeni Belirlenen Na-sülfat (Globerit-Halit-Blodit) Yatağının Jeolojisi ve Ekonomik Özellikleri, 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Konya, , 124, 2010(Murat, A., Kadınkız, G., Karakaş, M., ile birlikte)
2Ereğli (Konya)-Bor (Niğde) Neojen Havzasında Yeni Belirlenen Petrol Bulgusu Üzerinde Ön Jeolojik Değerlendirmeler, Kapodakya Sempozyumu, Niğde, Kapodakya Sempozyumu, Niğde, , 218, 2007(Murat A., Yiğit E., Kadınkız G., Karakaş M., Topsakal H., ile birlikte)
3Sivrihisar-Eskişehir Yöresinde Bulunan Farklı Kristal Şekillerine Sahip Jips Oluşumlarının Mineralojik ve Kimyasal Özellikleri, 30. yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Konya, , 103, 2006(Karakaya M.Ç., Erkan Y., ile birlikte)
0Diğer Etkinlikler
1S.Ü. 30. yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu düzenleme kurul üyeliği
2S. Ü. 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu düzenleme kurul üyeliği ve oturum başkanlığı
0Verdiği Dersler : 
1Petrografi2012
Diğer Bilgiler :