MEHMET ALİ SÖZEN(UYG.VE ARŞ.HAS.)
E-posta Adresi masozen@hotmail.com
Uzmanlık Alanı : MOLEKÜLER TIBBİ GENETİK, YARIK DUDAK/DAMAK VE OBEZİTE GENETİĞİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : --
Yüksek Lisans : FIRAT ÜNİ.VETERİNER FAKÜLTESİ 1987
Doktora : UNIVERSITY OF GLASGOW GENETICS 1996
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Analysis of vha55, the gene encoding the V-ATPase B-subunit in Drosophila melanogaster reveals a novel role for proton pumping in transcriptional silencing by Polycomb, J. Biol. Chem. , 271, 30677-30684 , 1997(Davies, S. A., D. C. Kelly, S. F. Goodwin, S. Yang, K.Kaiser, J. A. T. Dow, , ile birlikte)
2Functional domains are specified to single-cell resolution in the Malpighian tubule of Drosophila melanogaster, Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 94, 5207-5212, 1997(J. D. Armstrong, M.-Y. Yang, K. Kaiser, J. A. T. Dow, ile birlikte)
3Cell-type specific calcium signalling in a Drosophila epithelium, J.Cell Sci. , 110, 1683-1692 , 1997(Rosay, P., S. A. Davies, Y. Yu, K. Kaiser, J. A. T. Dow. , ile birlikte)
4Fluid secretion by the Drosophila melanogaster Malpighian tubule, Amer. Zool., 38, 450-460 , 1997(Dow, J. A. T., S. A. Davies, ile birlikte)
5Mutation of PVRL1 is associated with sporadic, non-syndromic cleft , Nat. Genet., 2, 141-142, 2001(K. Suzuki, M.M. Tolarova, T. Bustos, J.E. Fernandez Iglesias, R.A. Spritz, ile birlikte)
6The TRC8 hereditary kidney cancer gene suppresses growth and functions with VHL in a common pathway, Oncogene, 21, 3507-3516 , 2002(Gemmill RM, L.T. Bemis, J.P. Lee, A. Baron, C. Zeng, P.F. Erickson, J.E. Hooper, H.A. Drabkin, ile birlikte)
7Expression of AgRP, NPY, POMC , and CART by human fetal and adult hippocampus, Neuropeptides, 39, 439-343 , 2005(Bai F., Walter J. Lukiw, G. Argyropoulos, ile birlikte)
8A rare mutation in AgRP, +79G>A, affects promoter activity, Eur. J. Clin. Nutr. , 61, 809-812, 2007(L. H. M. de Jonge, F. Greenway , E. Ravussin, S. R. Smith, G. Argyropoulos, ile birlikte)
9Lack of mutations in the PVRL3 gene in North American Caucasians with non-syndromic cleft lip/palate, 31 (3), 649, 650, 2008(Hecht JT, Spritz RA, ile birlikte)
10Determination of high risk regions of Human Brucellosis in Turkey using exploratory spatial analysis (Türkiye’de İnsan Brusellozu için Riskli bölgelerin Keşifçi Mekansal Analiz Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi), Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri dergisi, 29, 25, 2009(Demirel R., S. Erdoğan, ile birlikte)
11The Common MTHFR C677T and A1298C Variants are not Associated with Risk of Non-Syndromic Cleft Lip/Palate in northern Venezuela, Journal of Genetics and Genomics, 36, 283, 2009(M. M. Tolarova, R. A. Spritz, ile birlikte)
12Control elements in the neighboring ATPase gene influence spatiotemporal expression of the human Agouti-related protein, Journal of Molecular Biology, 388, 239, 2009(Ilnytska O, R. Dauterive, G. Argyropoulos, ile birlikte)
13Mutation and Association Analysis of the PVR and PVRL2 genes in patients with Non-Syndromic Cleft Lip and Palate, Genetics and Molecular Biology, 32, 466, 2009(J. T. Hecht, R. A. Spritz, ile birlikte)
14Mutation analysis of the PVRL1 gene in Caucasians with non-syndromic cleft lip/palate, Genet Test Mol Biomarkers, 13(5), 617-621, 2009(Hecht JT, Spritz RA, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Study of the CLPTM1 gene in South American non-syndromic cleft lip patients with or without palate, Europen Journal of General Medicine, 5, 134, 2008(M. M. Tolarova, R. A. Spritz, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1A Study of the Ph Chromosome and/or the bcr-abl Fusion in CML Patients with Trypsin G-banding, Chromosome Painting and abl and bcr Cosmid Probes by FISH, and RT-PCR Techniques, Turkish Journal of Medical Sciences, Volume 27, Number 4, 307-313 , 1997(Acar, H., ile birlikte)
2BCL3 geni ve non-sendromik yarık dudak /damak hastalığı: Bir ilişkilendirme çalışması, Tıp Araştırmaları Dergisi, , 5(1), 9-12 , 2007(M. M. Tolarova, R. A. Spritz, ile birlikte)
3Non-sendromik yarık dudak/damaklı olgularda ACOD4 geni mutasyon analizi, Kocatepe Tıp Dergisi, 8, 31, 2007(M. M. Tolarova, R. A. Spritz, ile birlikte)
4Obezite ve Obezite Genetiği, Kocatepe Tıp Dergisi, 7, 1, 2007
5Bir CLPTM1 geni polimorfizmi ile Guatemala’daki non-sendromik yarık dudak ve/veya damak arasında ilişkilendirme çalışması, Tıp Araştırmaları dergisi, 7, 7, 2009(Tolarova, R. A. Spritz, ile birlikte)
6Artırıcı Tuzakları, Kocatepe Tıp Dergisi , 12 (2), 105-113, 2011
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Cell-type specific monitoring of intracellular calcium in Drosophila using an aequorin expression system, J. Neurogenet. , 11, 192-193 , 1997(Rosay, P., S.A. Davies, J.A.T. Dow, K. Kaiser. , ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Genetic analysis of epithelial transport in Drosophila, Scottish Membrane transport Group Meeting, Dundee, , 1995(Dow, J. A. T., S. A. Davies, Y. Guo, K. Kaiser, D. C. Kelly, S. F. Goodwin, S. Yang, S. Graham, S. H. P. Maddrell. , ile birlikte)
2Genetic mapping of Malpignian tubule of Drosophila melanogaster, Scottish Membrane transport Group Meeting , Glasgow, , 1996(Dow, J. A. T., Kaiser, K.,, ile birlikte)
3A genetic map of the Drosophila melanogaster Malpignian tubule, XX International Congress of Entomology, Firenze, , 1996(Dow, J. A. T., D. C. Kelly, K. Kaiser, ile birlikte)
4The Drosophila melanogaster Malpighian tubule is a useful model for the study of transport and cell signalling genes in an epithelial context, 38th Annual Drosophila Research Conference, Chicago, 207A, 1997(Dow, J. A. T., K. Kaiser, ile birlikte)
5Monitoring of cell-specific intracellular calcium signaling events in vivo by selective expression of the calcium reporter, aequorin, 38th Annual Drosophila Research Conference , Chicago, 212B, 1997(Rosay, P., S. Davies, D. Armstrong, J. Dow, K. Kaiser, ile birlikte)
6A nonsense mutation of PVRL1 (W185X) is associated with non-syndromic cleft lip/palate in northern Venezuela, 51st Annual Meeting of American Society of Human G, San Diego, 671, 2001(K. Suzuki, M. Tolarova, T. Bustos, J. Iglesias, R. Spritz, ile birlikte)
7No Association Between MTHFR Alleles and Non-Syndromic Cleft Lip/Palate (nsCL/P) in Three South/Central American Populations, 52nd Annual Meeting of American Society of Human G, Baltimore , 1797, 2002(Marie Tolarova, R. A. Spritz, ile birlikte)
8İdentification of DNA regulatory elements and a transcription factor (KLF4) modulating AgRP expression, Biology of the AgRP-Melanokortin System, Baton Rouge, , 2005(Stütz A., T. Fairburn, G. Argyropoulos, ile birlikte)
9Mutation analysis of the PVR and PVRL2 genes in patients with non-syndromic cleft lip/palate, European Human Genetics Conferance, Nice , 274, 2007(J. C. Murray, Jacqueline T. Hecht, Iain McIntosh, Maria M. Talarova, Richard A. Spritz, ile birlikte)
10Investigation of association between human Neuropeptide Y gene Leucin7Proline polymorphism and obesity in a population from Turkey, 10th Asia-Pacific Conference on Human Genetics, , 114, 2012(Çetinkaya Y, Geçgel G, Özcan N, Ülger E, Beştepe A, Genç A, Akgün L, Üçok K. , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Bir epitelden gen ekspresyonu dersleri ve hedeflenmiş gen ekspresyonu, XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, , 1997(J. D. Armstrong, M.-Y. Yang, K. Kaiser, J. A. T. Dow, ile birlikte)
2Gögüs Duvarinda Kitle Endikasyonu ile Incelenen Olguda 18. Kromozomda Delesyon ve Robertsonian Translokasyonlar, 2. Uludag Onkoloji Sempozyumu, Bursa, , 1997(Akin H., H. Yüce, H. Elyas, ile birlikte)
3Gögüs Duvarinda Kitle Endikasyonu ile Incelenen Olguda 18. Kromozomda Delesyon ve Robertsonian Translokasyonlar, 3. Ulusal Prenatal Tani ve Tibbi Genetik Kongresi, Marmaris, , 1998(Akin H., H. Yüce, Necati Deniz, Ismet Aydogdu, Bülbin Akbasak, H. Elyas, ile birlikte)
4Myelodisplastik Sendromlu iki Olguda Sitogenetik Bulgular, 3. Ulusal Prenatal Tani ve Tibbi Genetik Kongresi, Marmaris, , 1998(Akin H., H. Yüce, Ismet Aydogdu. Necati Deniz, H. Elyas, ile birlikte)
5Akut Lenfoblastik Lösemili Bir Olguda Saptanan Robertsonian Translokasyonlar, 3. Ulusal Prenatal Tani ve Tibbi Genetik Kongresi, Marmaris, , 1998(Akin H., H. Elyas, H. Yüce, Ismet Aydogdu, ile birlikte)
6Osteoporozda Genetik Yatkinlik ve Cinsiyet Faktörünün incelenmesi, 3. Ulusal Prenatal Tani ve Tibbi Genetik Kongresi, Marmaris, , 1998(H. Elyas, H. Kavuncu, V. Kavuncu, H. Akin, H. Yüce, ile birlikte)
7Servikal Smearlerde AgNOR Yönteminin Degerlendirilmesi, 5. Ulusal Tibbi Biyoloji Kongresi , Izmir, , 1998(Haskan I., H. Elyas, I. H. Özercan., H. Akin, H. Yüce, ile birlikte)
8Levamizolíün SCE Üzerine Etkileri, 5.Ulusal Tibbi Biyoloji Kongresi, Izmir , , 1998(Akin H., M. Bulut, H. Elyas, H. Yüce, ile birlikte)
9The Drosophila Melanogaster Malpighian Tubule is a Singular Model For integrative Physiology, 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi , Elazığ, P198, 1999(J. A. T. Dow, ile birlikte)
10Enhancer Trap Analysis Of A Drosophila Epithelium Reveals Genetic Domains More Complex Than Those Demonstrable By Morphology Or Physiology Alone, 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi , Elazığ, P199, 1999(J. Douglas Armstrong, M.-Y. Yang, K. Kaiser, J. A. T. Dow, ile birlikte)
11Obezite ve Genetik, 2. Ege Genetik Sempozyumu, , Afyonkarahisar, 23, 2006
12Genomiks ve Uygulamaları: İnsan Genom Projesi ve Ötesi, 2. Ege Genetik Sempozyumu, Afyonkarahisar, 37, 2006
13Investigation of association between human Neuropeptide Y gene Leucin7Proline polymorphism and obesity in a population from Turkey, 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, , 119, 2012(Yasemin Çetinkaya, Gizem Geçgel, Nuriye Özcan, Ersin Ülger, Ahmet Beştepe, Abdurrahman Genç, Lütfi Akgün, Kağan Üçok, ile birlikte)
0Yönettiği Tezler
1Obeziteye yatkınlık yapan gen varyantlarının araştırılması; ilişkilendirme çalışması, Dr Ahmet Beştepe, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
2, , Seçiniz,
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1A novel binary enhancer trap screen in Drosophila.
2TRC8 project
3Structure function analysis of dTRC8
4Genetic Studies of Margarita İsland
5Identification of Single Nucleotide Polymorphisms in the Agouti Related Protein, predisposing to resistance to obesity
6Identification of regulatory regions for the expression of the Agouti-Related Protein
7AKÜ Tıp Fakültesine Başvuran ve Konjenital Anomalisi Gösteren Olgularda Kromozom Analizi
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Analysis of vha55, the gene encoding the V-ATPase B-subunit in Drosophila melanogaster reveals a novel role for proton pumping in transcriptional silencing by Polycomb
2Functional domains are specified to single-cell resolution in the Malpighian tubule of Drosophila melanogaster
3Cell-type specific calcium signalling in a Drosophila epithelium
4THESIS U GLASGOW
5The TRC8 hereditary kidney cancer gene suppresses growth and functions with VHL in a common pathway
6Fluid secretion by the Drosophila melanogaster Malpighian tubule
7Determination of high risk regions of Human Brucellosis in Turkey using exploratory spatial analysis (Türkiye’de İnsan Brusellozu için Riskli bölgelerin Keşifçi Mekansal Analiz Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi)
8Mutation of PVRL1 is associated with sporadic, non-syndromic cleft
9Expression of AgRP, NPY, POMC , and CART by human fetal and adult hippocampus
10Mutation and Association Analysis of the PVR and PVRL2 genes in patients with Non-Syndromic Cleft Lip and Palate
11Analysis of vha55, the gene encoding the V-ATPase B-subunit in Drosophila melanogaster reveals a novel role for proton pumping in transcriptional silencing by Polycomb
0Verdiği Dersler : 
1Tıbbi Biyoloji2007
2Tıbbi Biyoloji2008
3Tıbbi Biyoloji2009
4Tıbbi Biyoloji2006
5Tıbbi Biyoloji2007
6Tıbbi Biyoloji2008
7Tıbbi Biyoloji2009
8Tıbbi Biyoloji2010
9Tıbbi Biyoloji2010
10Tıbbi Biyoloji2011
11Tıbbi Biyoloji2011
12Tıbbi Biyoloji2012
13Tıbbi Biyoloji2012
14Tıbbi Biyoloji2013
15Tıbbi Biyoloji2013
Diğer Bilgiler :