Doç. Dr. CAHİT GÜRER(Mühendislik Fakültesi)
E-posta Adresi cgurer@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yol Üstyapıları, Yol Malzemeleri, Bitümlü Karışımlar, Sathi Kaplamalar, Hasarsız Deneyler, Yol Geotekniği, Trafik Mühendisliği, Demiryolları.
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : Osmangazi Üniversitesi, Müh.Mim.Fak,İnşaat Müh.A.D 2000
Yüksek Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitü 2005
Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensti 2010
Doçentlik : 911 İnşaat Mühendisliği ÜAK 2017
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Fen Bilimleri EnstitüsüUlaştırma Anabilim Dalı Başkanı20112012
Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği BölümüBölüm Başkan Yardımcısı20122013


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Use of Aggregates Produced From Marble Quarry Waste in Asphalt Pavements, Building and Environment, 42, 1921-1930, 2007(Akbulut H, ile birlikte)
2Use of Volcanic Aggregates in Asphalt Pavement Mixes, ICE Transport, 164-TR2, 111-123, 2011(Akbulut H, Çetin S., ile birlikte)
3Effects of Construction-Related Factors on Chip Seal Performance, Contruction and Building Materials, 35, 605-613, 2012(Karaşahin M, Çetin S, Aktaş B, ile birlikte)
4Investigation of Using Granite Sludge as Filler in Bituminous Hot Mixtures, Construction and Building Materials, 36, 430-436, 2012(Akbulut H, Çetin S, Elmacı A, ile birlikte)
5Effect of Aggregate Surface Properties on Chip Seal Retention Performance. , Construction and Building Materials, 44(2013), 639-644, 2013(Aktaş B., Karaşahin M., Saltan M., Uz V.E., ile birlikte)
6Laboratory and in-situ investigation of chip seal surface condition improvement , Journal of Performance of Constructed Facilities , 29(2), , 2014(Karaşahin M., Aktaş B., Güngör A.G., Orhan F., ile birlikte)
7The effects of different dusty aggregate on bituminous hot mixtures, Science and Engineering of Composite Materials, 21(1), 69-78, 2014(Akbulut H., Çetin S., Doğan H., ile birlikte)
8Assessment of Sand Stabilization Potential of a Plant-Derived Biomass, Science and Engineering of Composite Materials, DOI:10.1515/secm-2014-0061 , , (Peric D, Bartley PA, Davis L, Uzer A, ile birlikte)
9Investigation of chip seal performance under cold climate conditions, 10.1515/secm-2014-0041, , , 2015(Karaşahin M., Saltan M., Taciroğlu M.V., Uz V E , ile birlikte)
10The effects of different dusty aggregate on bituminous hot mixtures, Science and Engineering of Composite Materials, 21-1, 69-78, 2014(Akbulut H, Çetin S, Doğan H, ile birlikte)
11Investigation of Properties of Asphalt Concrete Containing Boron Waste as Mineral Filler, Materials Science, 22(1), 118-125, 2016(Selman GŞ, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Atık Mermerlerin Asfalt Kaplamalarda Agrega Olarak Değerlendirilmesi, İMO Teknik Dergi, Ekim 2006, 3943-3960, 2006(Akbulut H, ile birlikte)
2Bir Sathi Kaplamalı Yol Üstyapısının Taşıma Gücü Değişimlerinin Prima 100 ve Dynatest 3031 Hafif Düşen Ağırlık Deformasyon Ölçer Cihazları ile İncelenmesi., AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, (11)015601, 1-12, 2011(Çetin S, Karaşahin M, Akbulut H., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Afyonkarahisar Şehir İçi Kaplamalarında Kullanılan Agregaların Kayma Direnci Özelliklerinin Araştırılması, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergi, 13, 129-134, 2007(Akbulut H, Çetin S, ile birlikte)
2Shingle Atıklarının Asfalt Betonu Kaplamalar İçerisinde Kullanımının Araştırılması, E-Journal of New World Sciences Academy, 6/4, 1337-1343, 2011(Aktaş B., Karaşahin M., Akkoç E., Uz V.E., ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Farklı Jeolojik Özellikli Kayaçların Sıcak Karışım Asfalt Agregası Olarak Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması, Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1, 25-36, 2005(Akbulut H, Yıldız A., ile birlikte)
2Afyonkarahisar Bölgesinden Elde Edilen Bir Volkanik Agreganın Aşınma Özelliklerinin Belirlenmesi, Teknolojileri Elektronik Dergisi, , 37-42, 2006(Akbulut H, Çetin S., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Using Waste Marble of Quarry in Hot Mix Asphalt as Aggregate, 4th International Advanced Technologies Symposium, 2September 28-30 2005, 1052-1056, 2005(Akbulut H, ile birlikte)
2Kayma Direncinin Yol Güvenliği Üzerine Etkileri ve Afyonkarahisar Bölgesi Yol Üst Yapı Agregaları Üzerine Bir Değerlendirme” Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Trafik ve Yol Güvenliği III. Uluslararası Kongresi, 17-19 Mayıs 2006, 1069-1077, 2006(Akbulut H, Çetin S, ile birlikte)
3High Strength Concrete And Material Properties, 4th FAE International Symposium, 30 Nov.-1 Dec 2006, 171-178, 2006(Akbulut H, Çetin S, ile birlikte)
4Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ulaştırma Politikalarının Demiryolları Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Demiryolu Sempozyumu, 13-15 Aralık 2006, 556-563, 2006(Akbulut H, Çetin S, ile birlikte)
5Türkiye Demiryolu Ulaştırma Politikalarındaki Dönüm Noktaları, 2. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, 46, 2008(Akbulut H., Çetin S., ile birlikte)
6Hot mix asphalt produced from marble waste, 8 th Bearing Capacity of Roads,Railways and Airfie, 29 Haziran-2 Temmuz 2009, 359, 2009(Akbulut H., Yılıdz A., ile birlikte)
7Investigation of Asphalt Concrete Pavement Properties Produced from Volcanic Aggregates, 9th International Congress on Advances in Civil En, 27-30 September 2010, , 2010(Akbulut, H., Çetin, S., ile birlikte)
8Seal Coat Practices in TURKEY, 6th International Architecture and Engineering Sym, 25-26 November 2010, 40, 2010(Karaşahin, M., Güngör, A.G., Çetin, S., Uz, V.E., Baktaş, B., ile birlikte)
9Determination of the Performance Of Chip seal, Applied With HSKSC (Accelerated Chip Seal Simulation Device) on Unbound Base, Transportation Research Board 90th Annual Meeting,, January 23-27, 2011, , 2011(Karaşahin M., Taciroğlu M.V., Aktaş B., ile birlikte)
10Determining of Precoated Aggregate Performance on Chip Seals Using Vialit Test, Transportation Research Board 90th Annual Meeting,, January 23-27, 2011, , 2011(Karaşahin M, Aktaş B., ile birlikte)
11Sathi Kaplama Dizayn Yöntemleri, 6th International Advanced Technologies Symposium, 16-18 Mayıs 2011, 185-190, 2011(Karaşahin M., Saltan M., Çetin S., Aktaş B., ile birlikte)
12Görüntü İşleme Teknikleri ve Karayolu Mühendisliğindeki Uygulamaları, 6th International Advanced Technologies Symposium, 16-18 Mayıs 2011, 180-184, 2011(Karaşahin M., Saltan M., Çetin S., Uz V.E., ile birlikte)
13Investigation of adhesion properties in chip seals with pull-out test, 5th Eurasphalt & Eurobitume Congress, , , 2012(Akıllı A., Saltan M, Karaşahin M., ile birlikte)
14Investigation Surface Characteristics of Chip Seals Under Hot Climate wiıth Nondestsructive Tests, 5th Eurasphalt & Eurobitume Congress, , , 2012(Karaşahin M, Aktaş B, Çetin S, Uz V.E., Güngör A.G., Orhan F., ile birlikte)
15Ağır Trafik Altındaki Sathi Kaplama Performansının Hasarsız Deneylerle Araştırılması. , International Construction Congress, 11-13 Kasılm 2012, , 2012(Karaşahin M, Saltan M, Aktaş B, Çetin S, Uz V E, Taciroğlu M V, Tığdemir M, Kalyoncuoğlu Ş F, ile birlikte)
16Kırmataş Özelliklerinin Sathi Kaplamalı Yolların Performansına Olan Etkisinin Araştırılması., 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, 13-15.12.2012, 819, 2012(Karaşahin M., Saltan M., Tığdemir M, Çetin S., ile birlikte)
17Using Boron Wastes of Kırka in Bituminous Hot Mixtures as Mineral Filler, ICESA (International Civil Engineering Symposium f, 17-20 Mayıs 2014, , 2014(Selman G.Ş., ile birlikte)
18Artificial Neural Network Modelling of Asphalt Concrete's Mechanical Properties Produced with Using Waste Granite Filler , 6th Int Conferance of Bituminous Mixtures and Pave, 10-12 June 2015, 182/Session III/Greece/Thessaloniki, 2015(Akbulut H, Çetin S, Caner M, Elmacı A, ile birlikte)
19Using Tincal and Colemanite Wastes in Bituminous Hot Mixtures as Filler, International Conferance of Bituminous Mixtures an, 10-12 June 2015, 250/Session III/Greece/Thessaloniki, 2015(Selman GŞ, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Hasarlı Kirişlerin Epoksi Enjeksiyonu ile Onarılmas, IV. Uluslararası Katılımlı GAP Mühendislik Kongres, 6-8 Haziran 2002, 822-827, 2002(Akbulut H, ile birlikte)
2Atık Agregaların Asfalt Yol Kaplamlarında Tekrar Kullanım İmkanları ve CEN Standartları, 3. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 3-4 Aralık 2003, 271-276, 2003(Akbulut H, İçağa Y., ile birlikte)
3Mermer Atıklarının Çevresel Etkileri ve Yol Katmanlarında Kullanarak Faydalanma ve Atık Azaltma İmkanları, Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, 18-19 Aralık 2003, 371-378, 2003(Akbulut H., ile birlikte)
4İnşaat Endüstrisinde Geri Dönüşüm ve Bir Hammadde Kaynağı Olarak Farlı Yapı Malzemelerin Yeniden Değerlendirilmesi, V.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2004, 28-36, 2004(Akbulut H, Kürklü G, ile birlikte)
5Atıkların Geri Dönüşümüne Enerji Açısından Bir Bakış, II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu, 26-27-28 Mayıs 2004, 362-377, 2004(Akbulut H, Kürklü G, ile birlikte)
6İnsan ve Barınma İhtiyacında Enerjinin Verimli Kullanılabilirliği, II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2004, 389-395, 2004(Akbulut H, Kürklü G, ile birlikte)
7Betonarme Kirişlerin Epoksi ile Onarılması, Deprem Sempozyumu , 23-25 Mart 2005, 982-988, 2005(Topçu İ B, ile birlikte)
8Ocak Atığı Mermerler için Alternatif Bir Atık Değerlendirme Yöntemi, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım 2005, 195-203, 2005(Akbulut H, ile birlikte)
9İscehisar Andezitlerinin Yol Üst Yapı Kırmataşı Olarak Fiziksek Özelliklerinin Araştırılması, Türkiye V. Mermer Sempozyumu, 2-3 Mart 2006, 183-191, 2006(Akbulut H, Yıldız A, ile birlikte)
10Afyonkarahisar Bölgesi Agregalarından Oluşan Farklı Sathi Kaplamaların Kayma Dirençlerinin Değerlendirilmesi, GAP V.Mühendislik Kongresi , 26-28 Nisan 2006, 1188-1197, 2006(Akbulut H, ile birlikte)
11Hızlı Sistem Demiryolu Taşımacılığı ve Yüksek Hız Trenlerinde Kullanılan Malzemelerin Özellikleri, GAP V.Mühendislik Kongresi , 26-28 Nisan 2006, 1197-1205, 2006(Ulu S, ile birlikte)
12Mermer Atıklarının Düşük ve Orta Trafik Hacimli Sıcak Karışım Asfalt Kaplamalarda Kırmataş Olarak Kullanılabilirliği, . Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 1-2 Aralık 2006, 179-195, 2006(Akbulut H, Yıldız A, Çetin S, ile birlikte)
13Sathi Kaplamalar, Konya Belediyeler Birliği, 106’ncı Eğitim Semineri, Sathi Kaplamalar, 75-116, 2007(Karaşahin M, ile birlikte)
14Tek Açıklıklı Kemer Sistemli Rize Köprülerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi, 1. Köprü ve Viyadükler Sempozyumu, 29-30 Kasım 2007, 435, 2007(Akbulut H, Çetin S, ile birlikte)
15Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamaların İyileştirilmesinde Sathi Kaplama Uygulamaları, 1. Karayolu Ulusal Kongresi, 1-3 Nisan 2008, 55, 2008(Karaşahin M., Güngör A.G., ile birlikte)
16Üç Boyutlu Görsel Yazılım Programı Kullanılarak Mevcut Eşdüzey Kavşaklara Alternatif Çözüm Önerileri, 1. Karayolu Ulusal Kongresi, 1-3 Nisan 2008, 102, 2008(Akbulut H., Çetin S., ile birlikte)
17Afyonkarahisar Bölgesi Andezitlerinin Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, 26-27 Haziran 2008, 211, 2008(Akbulut H., Çetin S., Yıldız A., ile birlikte)
18Sathi Kaplamalarda Agrega-Bitüm Adezyonuna Etki Eden Parametrelerin Araştırılması, 5. Ulusal Asfalt Sempozyumu, 18-19 Kasım 2009, 207, 2009(Karaşahin M., Saltan M., Aktaş B., Uz V.E., Çetin S., Taciroğlu M., ile birlikte)
19Türkiye'de ve Dünya'da Sathi Kaplama Uygulamaları, 5. Ulusal Asfalt Sempozyumu, 18-19 Kasım 2009, 153, 2009(Karaşahin M., Saltan M., Çetin S., Aktaş M., Uz V.E., ile birlikte)
20Afyonkarahisar Bölgesi Volkanik Kayaçlarının Sıcak Karışım Asfalt Kaplamalarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 5. Ulusal Asfalt Sempozyumu, 18-19 Kasım 2009, 173, 2009(Akbulut H., Çetin S., ile birlikte)
21Motorlu Taşıtlardaki Aktif - Pasif Güvenlik Sistemleri ve Önemleri., Karayolu 2. Ulusal Kongresi, 11-13 Ekim 2011, , 2011(Çetin S, Akbulut H, ile birlikte)
22Performansa Dayalı Sathi Kaplama Şartnamesi-Yeni Zelanda Örneği., Karayolu 2. Ulusal Kongresi, 11-13 Ekim 2011, , 2011(Karaşahin M., Saltan M., ile birlikte)
23Esnek Yol Üstyapı Kaplamaları İçin Alternatif Bağlayıcılar, 10.Ulaştırma Kongresi, 25-27 Eylül 2013, 473, 2013
24Tozlu Agregaların Bitümlü Sıcak Karışım Performansına Etkileri, 10. Ulaştırma Kongresi, 25-27 Eylül 2013, 503, 2013(Akbulut H., Çetin S., Doğan H., ile birlikte)
25Bitümlü Sıcak Karışımlarda Granit Atığı Kullanılarak Filler Miktarı Tayini İçin Bir Dizayn Önerisi, 6.Ulusal Asfalt Sempozyumu, 27-28 Kasım 2013, ss.50-61, 2013(Akbulut H., Çetin S., Elmacı A., ile birlikte)
26İmalat Parametrelerinin Sathi Kaplama Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, 6.Ulusal Asfalt Sempozyumu, 27-28 Kasım 2013, ss.115-127, 2013(Karaşahin M., Güngör A.G., Saltan M., Orhan F., Aktaş B., Taciroğlu M.V., Çetin S., Uz V.E., ile birlikte)
27Granit Atığının Temel Tabakası Stabilizasyonunda Kullanılabilirliği, 6.Ulusal Asfalt Sempozyumu, 27-28 Kasım 2013, ss.222-230, 2013(Zorluer İ., Çetin S., Gücek S., ile birlikte)
28Karayollarında Yüzey Sürtünme Özelliklerinin Karayolu Trafik Güvenliğine Etkileri, . Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, 21-23 Mayıs, , 2014(Akbulut H., Düşmez C., Sürüç O., Gevrek L., ile birlikte)
29Düşük Trafik Hacimli Yollar İçin Alternatif Bir Kaplama Türü: Otta Türü Sathi Kaplama, Karayolu 3. Ulusal Kongresi, 25-27 Kasım 2014, s.252, 2014(Ceylan H, Kim S, Golopalakrishnan R., ile birlikte)
30Köprülerde İletken Kaplamalarla Buzlanmayla Mücadele Yöntemleri, 3. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2015, 53, 2015(Düşmez C, ile birlikte)
31İletken Asfalt Betonu Uygulamaları, 8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 14-15 Mayıs 2015, 257s., 2015(Düşmez C, Gevrek L, ile birlikte)
32Hasarsız Deneylerle Bir Sathi Kaplamalı Yol Kesiminin Performans Değişiminin İncelenmesi, 11. Ulaştırma Kongresş, 28-30 Mayıs 2015, , 2015(Karaşahin M, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Scientific Research and Essays
2Journal of Neural Computing&Applications
3İleri Tekonoloji Bilimleri Dergisi
4Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
5Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
6International Journal of Pavement Research and Technology
7Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi
0Yönettiği Tezler
1Bor Atıklarının Asfalt Kaplamalarda Mineral Filler Olarak Kullanılabilirliği, Gülden Şirin SELMAN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Atık Mermer Parçalarının Bitümlü Yol Kaplamalarında Değerlendirilmesi, AKÜ BAP Projesi, Proje No: 051TEF01, Yardımcı Araştırmacı.
2Genetik Algoritmalar Kullanılarak Su Kalitesi Gözlem Ağı Optimizasyonu, AKÜ BAP Projesi, Yardımcı Araştırmacı.
3Bölgesinde Bulunan Agregalardan Üretilen Sıcak Karışım Asfalt Kaplamaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması, Proje No: 051.TEF.01. Yardımcı Araştırmacı.
4Sathi Kaplamalarının Performansına Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi ve Performans Modeli Geliştirilmesi, SDÜ BAP Projesi,Proje No:1589-D07, Yarcımcı Araştırmacı.
5Mevsimsel Şartlara Göre Sathi Kaplamaların Performansında Meydana Gelen Değişikliklerin Hasarsız Yöntemlerle Araştırılması. Yardımcı Araştırmacı. AKÜ BAP Projesi (Proje No: 07.TEF.02).
6Sathi Kaplamaların İyileştirilmesi ve Performans Modeli Geliştirilmesi. TÜBİTAK KAMAG Projesi, Proje No:107G081 (Bursiyer, 2008-2010; Yardımcı Araştırmacı 2010-2011)
7"İnşaat Mühendisliği Bölümü için Topoğrafya Laboratuvarının Kurulması"İçağa Y.(Yürütücü), Gürer C.(Araştırmacı),Tiryakioğlu İ.(Araştırmacı), Kilit M.(Araştırmacı), Başaran V.(Araştırmacı), Hiçyılmaz M.(Araştırmacı).
8"Granit atığının filler malzemesi olarak taş mastik asfalt karışımlarda kullanılabilirliğinin araştırılması" Çetin S.(Yürütücü), Gürer C.(Yrd.Araştırmacı).(Proje devam ediyor.)
0Eserlere Yapılan Atıflar
1 Determining of Precoated Aggregate Performance on Chip Seals Using Vialit Test (1 Atıf)
2Determination of the Performance Of Chip seal, Applied With HSKSC (Accelerated Chip Seal Simulation Device) on Unbound Base (1 Atıf)
3Use of Volcanic Aggregates in Asphalt Pavement Mixes (3 Atıf)
4Use of aggregates produced from marble quarry waste in asphalt pavements (66 Atıf)
5Effects of Construction Related Factors on Chip Seal Performance (2 Atıf)
6Investigation of using granite sludge as filler in bituminous hot mixtures (2 Atıf)
0Diğer Etkinlikler
126.06.2007 - 05.07.2007 tarihleri arasında düzenlenen "Asfalt Kaplamalar ve Tasarım Prensipleri" isimli kursta laboratuvar uygulamaları eğitimi öğretim elemanlığı.
2Küresel Yol Güvenliği (Global Road Safety Partnership)İşbirliğikuruluşu tarafından düzenlenen "Halk Eğitimi Sosyal Pazarlama" Çalıştayı.
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Enformatik Bölüm Başkanlığının 30 Ocak 2006-10 Şubat 2006 tarihleri arasında düzenlediği Bilgisayar Paket Programları Kullanımı başlığı altındaki ANSYS, CorelDraw, SPSS ve AutoCad kurslarına katılım.
414 Nisan 2006 tarihinde düzenlenen "İnşaat Sektöründe Hazır Beton" konulu seminere katılım.
5Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi
6ERASMUS Teaching Mobility, Universita di Bologna,Visiting Professor, April 12-18, 2015
0Ödüller :
1TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (5 Adet)
2Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) tarafından verilen 2007 yılı en iyi makale ödülü.
3"Sathi Kaplamaların Performansına Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi ve Performans Modeli Geliştirilmesi" isimli doktora tezi ile Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK), 2011 Yılı En İyi Doktora Tezi Ödülü (24 Mart 2012, Ankara)
4YÖK Bursu.Kansas State University,Engineering College, Department of Civil Engineering, Manhattan/KS,USA. Visitor Scholar (19.06.2013-22.09.2013).
5TÜBİTAK (2219) Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Bursu. Iowa State University of Science and Technology, College of Engineering, Department of Civil, Construction and Environmental Engineering.Ames/IA USA. Research Scholar (04.06.2014-30.06.2014).
0Toplumsal Katkılar :
1İnşaat Mühendisliği Kulübü Akademik Danışmanlığı
2"Asfalt Laboratuvar Teknisyenlik Eğitimi" Kursu Öğretim Elemanlığı.7-11 Nisan 2014. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü.
3İnşaat Mühendisliği Bölümü ERASMUS Rehberi, 2014-2015
0Verdiği Dersler : 
1Özel Öğretim Yöntemleri-II2007
2Mezuniyet Tezi2007
3Meslek Resmi2008
4Yapı Teknolojileri-I2008
5Özel Öğretim Yöntemleri-II2008
6Meslek Resmi2009
7Özel Öğretim Yöntemleri-II2009
8Yapı Teknolojileri-II2010
9Meslek Resmi2008
10Bilim Tarihi2012
11Topoğrafya-I2012
12Bitümlü Sıcak Karışımlar2013
13Düşük Hacimli Yollar2013
14Topoğrafya-II2013
15Bilim Tarihi2013
16Topoğrafya (İnş.Müh.Blm.)2013
17Topoğrafya-I (TEF)2013
18Demiryolu2013
19Bitümlü Karışımlar2013
20Topoğrafya (MF)2014
21Topoğrafya-II (TEF)2014
22Karayolu Projesi (TEF)2014
23Karayolu (MF)2014
24İş Güvenliği Mevzuatı 2014
25Düşük Hacimli Yollar2014
26Meslek Resmi (TEF)2014
Diğer Bilgiler :