Arş.Grv.Dr. CAN BAŞARAN(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi cbasaran@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hidrojeoloji, Hidrojeokimya, Jeotermal Sistemler
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : SDÜ Müh-Mim. Fak. Jeoloji Müh. Bl. 2006
Yüksek Lisans : AKÜ Fen Bil. Enst. Maden Müh. ABD 2009
Doktora : PAU Fen Bil. Enst. Jeoloji Müh. ABD 2017
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Sediment-Hosted Kaolin Deposit From Çakmaktepe (Uşak, Turkey) Its Mineralogy, Geochemistry and Genesis, Clays and Clay Minerals, 63 (4), 235-261, 2015(Yıldız A, ile birlikte)
2Hydrochemical and Isotopic Properties of Heybeli Geothermal Area (Afyon, Turkey), Arabian Journal Of Geoscience, 9 (11), 1-16, 2016(Gökgöz A, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Seydiler (Afyonkarahisar) ve Çevresinin Jeoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi, Türkiye Jeoloji Bülteni, 60 (3), 259-282, 2017(Özkaymak Ç, Yıldız A, Karabaşoğlu A, Bağcı M, ile birlikte)
2Heybeli Jeotermal Sahasında (Afyonkarahisar, Türkiye) Potansiyel Kabuklaşma Problemlerinin Jeokimyasal İrdelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bil, 17 (2), 753-761, 2017(Gökgöz A, ile birlikte)
3Jeotermal Keşifler İçin Hidrotermal Alterasyon Minerallerinin Uzaktan Algılama Teknikleri İle Tespit Edilmesi: Akarçay Havzası (Afyonkarahisar) Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bil, 17 (Özel Sayı), 138-146, 2017(Yalçın M, Gül FK, Yıldız A, Musaoğlu N, Bayram B, Polat N, ile birlikte)
4Landsat 8 Uydu Verilerinin Jeotermal Saha Araştırmalarında Kullanılması: Gazlıgöl (Afyonkarahisar) Çalışması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bil, 17 (Özel Sayı), 277-284, 2017(Yıldız A, Bağcı M, Ayday C, Çonkar FE, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Afyonkarahisar ve Çevresinin Depremselliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12, 1-7, 2012(Yıldız A, Dumlupunar İ,Bağcı M, Ulutürk Y, Erdoğan E, ile birlikte)
2Afyonkarahisar İlinin Seramik Sektörü Hammadde Potansiyeli, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bil, 14 (OZ5788) , 553-564, 2014(Yıldız A, Bağcı M, Dumlupunar İ., ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Geçmişten Günümüze Heybeli (Kızılkilise) Kaplıcası, Termal Yaşam, 2, 52-55, 2016
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The Mineralogy and Geochemistry of Hydrothermal Alteration in Ömer-Gecek Geothermal Area, EuroClay, 26 Haziran-01 Temmuz, 257, 2011(Yıldız A, Bağcı M, Ulutürk Y, Türker E, Çonkar F, ile birlikte)
2The comparison of hydrogeochemical properties in Ömer-Gecek and Heybeli (Afyonkarahisar) geothermal waters , International Earth Science Colloquium (İesca), 1-5 Ekim 2012, 223, 2012(Gökgöz A, Yıldız A, Bağcı M, Ulutürk Y, ile birlikte)
3İscehisar Mermer Ocak ve Fabrikalarda Oluşan Atıkların Agrega Olarak Kullanılmasının Araştırılması, 8.nci Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Semp., 29-30 Kasım 2012, , 2012(Yıldız A, Bağcı M, ile birlikte)
4Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Jeotermal Sahasında Radon, Karbondioksit Gazları ve Sıcaklık Ölçümleri ile Jeotermal Sistemin Yüzey Aktivitelerinin Belirlenmesi. , Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 21-24 Temmuz 2014, , 2014(Sandıkçıoğlu A, Yalım H.A, Yıldız A, Bağcı M, ile birlikte)
5Geological and Hydrogeochemical Properties of Heybeli (Afyonkarahisar) Geothermal Field, Western Turkey, World Geothermal Congress 2015, 19-24 Nisan 2015, , 2015(Gökgöz A, ile birlikte)
6Hydrogeochemical Properties of Geothermal Fluids in Afyon-Akşehir Graben (Akarcay Basin) and the Sustainability of Ömer-Gecek Area, World Geothermal Congress 2015, 19-24 Nisan 2015, , 2015(Yıldız A, Bağcı M, Ulutürk Y, ile birlikte)
7Heybeli (Afyonkarahisar/Türkiye) Jeotermal Sahasının Hidrojeokimyası ve İzotopik Özellikleri, 7. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2016, 162-163, 2016(Gökgöz A, ile birlikte)
8Ömer-Gecek Jeotermal Alanındaki (Afyonkarahisar) AF-24 Sondaj Kuyusunun Kuyu Jeolojisi, Alterasyon Mineralojisi ve Jeokimyası, 7. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2016, 156-157, 2016(Yıldız A, Bağcı M, Ulutürk Y, Demirkapı M, Sucu E, ile birlikte)
9Tuz Buharı Uygulamasının İgnimbiritlerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi , IV. Uluslararası Taş Kongresi, 20-25 Mart 2017, 91-92, 2017(Bağcı M, Çetintaş S, Yıldız M, Yıldız A, ile birlikte)
10Islatma Kuruma Deneyi Yardımıyla İgnimbiritlerin Bozunma Durumlarının Araştırılması, IV. Uluslararası Taş Kongresi, 20-25 Mart 2017, 93-94, 2017(Yıldız M, Yıldız A, Bağcı M, Çetintaş S, ile birlikte)
11İgnimbiritlerin Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi, IV. Uluslararası Taş Kongresi, 20-25 Mart 2017, 97-98, 2017(Çetintaş S, Bağcı M, Yıldız M, Yıldız A, ile birlikte)
12İscehisar Boğaz Mevkii (Afyonkarahisar) Mermerlerinin Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri, 70. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurulta, 10-14 Nisan 2017, 154-155, 2017(Bağcı M, Yıldız A, Kozak M, ile birlikte)
13Seydiler (Afyonkarahisar) ve Çevresinin Jeoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi, 70. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurulta, 10-14 Nisan 2017, 224-225, 2017(Özkaymak Ç, Yıldız A, Özkaymak A, Bağcı M, Altay T, ile birlikte)
14Radon Concentration In Soilgas And Its Correletion With The Geological Structure in Afyonkarahisar Provience, 2st International Conference on Engineering Techno, 20-21 Nisan 2017, 56, 2017(Yalım HA, Sandıkcıoğlu A, Bağcı M, Yıldız A, ile birlikte)
15Comparison of Radon Concentrations in Soil Gas and Indoor Environment of Afyonkarahisar Province, 4th International Conference on Computational and , 4-8 Ekim 2017, 66, 2017(Yalım H. A., Gümüş A, Bağcı M, Yıldız A, Açil D, Özçelik M, Ünal R, ile birlikte)
16The Measurement of Soil Gases and Shallow Temperature for Determination of Active Faults in Geothermal Area: Case Study from Ömer-Gecek, Afyonkarahisar (West Anatolia), 4th International Conference on Computational and , 4-8 Ekim 2017, 309, 2017(Yıldız A, Bağcı M, Gümüş A, Çonkar, F. E., Ulutürk Y, Yalım H. A, ile birlikte)
17Bolvadin ve Çevresinin Yeraltı Kaynaklarının Araştırılması, Uluslararası Bolvadin Sempozyumu, 13-15 Ekim 2017, 158, 2017(Yıldız A, Bağcı M, Çonkar F. E, ile birlikte)
18Donma-Çözünme İşleminin İgnimbiritlerin Mekanik Özelliklerine Etkisi, Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongres, 13-15 Aralık 2017, 351-362, 2017(Bağcı M, Yıldız A, Çetintaş S, Yıldız M, ile birlikte)
19İgnimbiritlerin Nemli Ortamlarda SO2 Etkisiyle Değişiminin İncelenmesi, Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongres, 13-15 Aralık 2017, 363-372, 2017(Çetintaş S, Bağcı M, Yıldız A, Yıldız M, Acar S, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Hallaçlar (Banaz, Uşak) Kaolen Yatağının Jeokimyası ve Kökeni, 4. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2010, 19-20, 2010(Yıldız A, ile birlikte)
2Ömer-Gecek Havzasının (Afyonkarahisar) Jeotermal Yapısının Manyetotellürik ve Doğru-Akım Özdirenç Yöntemleri İle Belirlenmesi, 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 25-29 Nisan 2011, 105-106, 2011(Erdoğan E, Yıldız A, Candansayar M.E, Bağcı M, Ulutürk Y., Türker E., Çonkar F.E, ile birlikte)
3Heybeli (Kızılkirse) Jeotermal Sahasının Hidrojeokimyasal Özellikleri Üzerine Ön Bulgular, V. Jeokimya Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2012, 220-221, 2012(Gökgöz A, Yıldız A, ile birlikte)
4Hallaçlar (Banaz-Uşak) Kaolenlerinin Mineralojisi ve Seramik Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 15. Ulusal Kil Sempozyumu, Eylül, 2012, 2012(Yıldız A, Özkul, N.T, Atar, H.D, ile birlikte)
5Sinanpaşa (Afyonkarahisar) Bölgesinde Yeraltısularının Kullanılabilirlik Özelliklerinin Araştırılması, 1. Yer Bilimleri Sempozyumu, 18-20 Ekim 2012, 75-81, 2012(Gökgöz A, Yıldız A, Bağcı M, ile birlikte)
6Afyonkarahisar İlinin Seramik Sektörü Hammadde Potansiyeli, VIII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Kasım, , 2012(Yıldız A, Bağcı M, Dumlupunar İ., ile birlikte)
7Fethibey-Çayırbağ (Afyon) Bölgesi Yeraltısularının Hidrojeokimyası ve Kullanılabilirlik Özellikleri, 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, 4-6 Aralık 201, 317-327, 2013(Demer A. S, Ulutürk Y, Yıldız ., Elitok Ö, Bağcı M, Memiş Ü, ile birlikte)
8Akarçay Havzası-Çay Alt Havzasında (Afyonkarahisar) Yer Alan Suların Hidrojeokimyası Ve Kullanılabilirlik Özellikleri, Uluslararası Katılımlı VI. Jeokimya Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2014, 197, 2014(Gökgöz A, ile birlikte)
9Jeotermal Sistemin Yüzey Belirtilerinin Jeokimyasal Ve Fiziksel Yöntemlerle Ölçülmesi-Örnek Çalışma: Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Jeotermal Sahası, Uluslararası Katılımlı VI. Jeokimya Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2014, 259, 2014(Yıldız A, Bağcı M, Ulutürk Y, Yalım H.A, Sandıkcıoğlu A, Çonkar F.E., ile birlikte)
10Bolvadin Fayı boyunca meydana gelen yüzey deformasyonları, Batı Anadolu-Türkiye., Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, 5-7 Kasım 2014, 52, 2014(Özkaymak Ç, Yıldız A, Sarıkaya H, Dumlupınar İ, Akman İ., ile birlikte)
11Landsat 8 Uydu Verilerinin Jeotermal Saha Araştırmalarında Kullanılması: Gazlıgöl (Afyonkarahisar) Çalışması, IX. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılam, 27-29 Nisan 2017, 99-104, 2017(Yıldız A, Bağcı M, Ayday C, ile birlikte)
12Jeotermal Keşifler İçin Hidrotermal Alterasyon Minerallerinin Uzaktan Algılama Teknikleri İle Tespit Edilmesi: Akarçay Havzası (Afyonkarahisar) Örneği, IX. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılam, 27-29 Nisan 2017, 28-33, 2017(Yalçın M, Gül F.K, Yıldız A, Musaoğlu N, Bayram B, Polat N, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Hallaçlar (Banaz-Uşak) kaolen yataklarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması
2Afyonkarahisar İlinin Jeotermal Kaynaklarının Araştırılması
3Kütahya Seramik Porselen A.Ş.’ne ait Erkmen Kasabası (Afyonkarahisar)’nda Bulunan Ruhsatlı Alanın Jeotermal Yapısının Araştırılması
4Nuh Acar İnşaat Enerji A.Ş.’ne ait Aydın ili Söke ilçesinde Bulunan Ruhsatlı Alanın Jeotermal Yapısının Manyetotellürik Yöntemle Araştırılması
5Kayen Gama Enerji Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.’ne ait Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi Gedik Köyünde Bulunan Ruhsatlı Alanın Jeotermal Yapısının Manyetotellürik Yöntemle Araştırılması
6Afyonkarahisar ili Güneyköy Kasabası ile Sinanpaşa İlçesi Arasında Kalan Bölgenin Jeotermal Yapısının Jeolojik ve Jeofizik Çalışmalarla Araştırılması
7Haspak Tarım Gıda ve Paketleme Hiz. San. Tic. Ltd. şirketine ait Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesinde bulunan ruhsatlı alanın jeotermal yapısının manyetotellürik yöntemle araştırılması
8Afjet A.Ş.’ne ait Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Fethibey, Çayırbağ Kasabaları ve Erenler Köyü arasında bulunan 138 nolu ruhsat alanında jeotermal su aramaya yönelik jeolojik ve jeofizik projesi.
9İzmir ili, Urla ilçesi, Gülbahçe köyü sınırları içinde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne ait ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin Manyetotellürik (MT) yöntemle araştırılması
10Kırşehir ili, Sevdiğin Köyü’nde bulunan ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin jeolojik ve jeofizik yöntemlerle araştırılması
11Kırşehir ili, şehir merkezinde bulunan bölgenin jeotermal potansiyelinin jeolojik ve jeofizik yöntemlerle araştırılması
12Jeotermal suların varlığını işaret eden yüzey aktivitelerinin incelenmesi: İsmailköy-Saraydüzü-Fethibey-Çayırbağ bölgesi pilot çalışması.
13Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsünün bulunduğu bölgenin jeotermal potansiyelinin araştırılması
14Denizli ili, Buldan ilçesi, Doğanköy, Bölmekaya ve Sazak köyleri arasında bulunan Göltaş Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin Manyetotellürik (MT) yöntemle araştırılması
15Jeotermal Suyun Yüzey Suyuna Deşarjı ve Reenjeksiyonuyla İlgili Olarak Jeolojik ve Hidrojeolojik Etüt Projesi
16201200185 Numaralı Mermer ocağı ruhsat sahası ve çevresinin hidrojeolojik etüt projesi
17Heybeli Jeotermal Sahasının (Afyonkarahisar) Kavramsal Hidrojeokimyasal Modellenmesi (113Y031)
18Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Jeotermal Sahasındaki AF-24 Sondajının Kuyu Jeolojisi, Hidrotermal Alterasyon Mineralojisi ve Jeokimyası
19Afyonkarahısar İli, Dinar İlçesi Sınırları İçinde Bulunan Dinar Belediye Başkanlığı’na Ait Ruhsat Alanının Jeotermal Potansiyelinin Jeolojik Ve Jeofizik (Doğru Akım Özdirenç) Yöntemlerle Araştırılması
20Afyonkarahısar İli, İhsaniye İlçesi Sınırları İçinde Bulunan İhsaniye Belediye Başkanlığı’na Ait Ruhsat Alanının Jeotermal Potansiyelinin Jeolojik Ve Jeofizik (Doğru Akım Özdirenç) Yöntemlerle Araştırılması
21Manisa ili, Salihli-Gölmarmara ilçeleri sınırları içinde bulunan ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin Manyetotellürik (MT) yöntemle araştırılması
22Manisa İli, Sarıgöl İlçesi, Cebertarar-Çimentepe Köyünde Bulunan İstaş İstanbul Taş Ve Mermer Sanayi Ltd. Şti.’Ne Ait Ruhsatlı Sahanın Jeotermal Potansiyelinin Manyetotellürik (Mt) Yöntemiyle Araştırılması Projesi
23Ömer Gecek Afyonkarahisar Jeotermal Sahasındaki AF 24 Sondajının Kuyu Jeolojisi Hidrotermal Alterasyon Mineralojisi ve Jeokimyası
0Diğer Etkinlikler
1International School of Geothermal Exploration, 28 Nov-05 Dec 2011, ITALY
0Verdiği Dersler : 
1Jeotermal Su Kimyası2017
2Çevre Jeolojisi2017
3Jeoloji Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları2017
Diğer Bilgiler :