Öğr.Grv. ZEYNİ ARSOY(Mühendislik Fakültesi-Maden Mü)
E-posta Adresi zeyniarsoy@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Endüstriyel Hammaddeler, Kömür yıkama, Metalik Madenlerin Zenginleştirilmesi, Yüzey Kimyası, Öğütme ve Öğütme Mekanizması
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi 2010
Yüksek Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi 2014
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1INFLUENCE OF DRY GRINDING ON PHYSICOCHEMICAL AND SURFACE PROPERTIES OF TALC, hysicochemical Problems of Mineral Processing, 53 (1), 288-306, 2017(Bahri ERSOY, Atilla EVCIN, Mehmet G. ICDUYGU, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Sönmüş Kirecin Mikronize Öğütülmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergis, , , 2012
2Doğaltaşların CaO, MgO ve SiO2 İçerikleri ile Knoop Sertlik Değerleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergis, 10 (2), 162-171, 2017(Murat SERT, Mustafa GÜRSOY, ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Hidrofobisite (Su Sevmezlik), Paint&Surface, , , 2015(ERSOY B.,EVCİN A., ile birlikte)
2Yeterince Farkında Olamadığımız Atıl Kaynağımız: Doğaltaş Ocak ve Fabrika Atıklar, Maden Ocak Teknolojileri, , , 2015
3AdaCAL Slurry PCC’nin boya üretiminde kullanılmasının avantajlarının belirlenmesi, Boya Türk Dergisi, , , 2015(MÜDÜROĞLU M.,GÜNDEREN F., ile birlikte)
4Adacal Toz PCC’nin Su Bazlı Boyalarda Kullanılmasının Avantajları, Boya Türk Dergisi, , , 2013
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Emet Borikasit Fabrikası Atıklarının Farklı Katkılarla Sinterlenebilirliğinin Araştırılması, 9.Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, , , 2015(EVCİN A.,ERSOY B.,KAVAS T., ile birlikte)
2Öğütülmüş Talkın Damla Yayınım Yöntemiyle Temas Açısı Ölçümleri ve Serbest Yüzey Enerjisi Hesaplamaları, 9.Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, , , 2015(ERSOY B.,DİKMEN S.,EVCİN A., MÜDÜROĞLU M., ile birlikte)
3Kil Esaslı Slip Döküm Çamurundan Hazırlanan Seramiklerin Fizikomekanik Özelliklerine Dispersant (Dolapix PC-67) Katkısının Etkisi, Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, , , 2015(MUCUR TUĞBA,ERSOY BAHRİ,EVCİN ATİLLA,ÇİFTÇİ HAKAN, ile birlikte)
4Optimization of The Dispersion/Flowing Properties of Ball Clay Used in Sanitary Ware Ceramic Productions and Its Influence on The Properties of Green and Fired Products, III. Uluslar arası Seramik Cam Emaye Sı, , , 2014(MUCUR Tuğba,ERSOY BAHRİ,DİKMEN SEDEF,EVCİN ATİLLA, ile birlikte)
5Adaçal ve Karaçal Tepeleri Civarı Kireçtaşının Jeolojik ve Petroğrafik Özellikleri, 9.Bölgesel Kayamekaniği Sempozyumu, , , 2014(ERSOY B., ORHAN,Y., MÜDÜROĞLU M., ile birlikte)
6AdaCal (Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat) Kullanımının Plastik Üretimindeki Avantajları, , , , 2012(MÜDÜROĞLU, M, ile birlikte)
7The Advantages of Using adaCAL Nano PCC (Precipitated Calcium Carbonate) in Production of Coated Carton, International Porous Powders Materials Symposium, , , 2013(MÜDÜROĞLU, M, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Farklı Tür Doğaltaşların Numune Boyutlarına Bağlı Olarak Tek Eksenli Basınç Dayanımlarının İncelenmesi, 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongre ve Sergi, 13-15 Aralık 2017, 379-388, 2017(M. Sert, V. Karakuş, M. Gürsoy, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Kömür Hazırlama Tesisi Atıklarından Knelson Konsantratörü ile Temiz Kömür Kazanımı
2Alunitsiz Kaolen Üretimi
3Afyonkarahisar İlindeki Mermer Fabrikalarının Verimliliklerinin İstatistiksel Tekniklerle İncelenmesi
4Talkın Yüzey Özelliklerine Öğütmenin Etkisi
5Koyunağılı (Mihalıççık) Linyitlerinin Yıkanabilirliği ve Lavvar Tesis Performansının Değerlendirilmesi
6Sönmemiş Kirecin (CaO) Farklı Değirmenlerde Öğütme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Enerji Tüketiminin Hesaplanması
7Yüksek Silisli Manganez Cevherlerinin Manyetik Ayırma İle Zenginleştirilmesi
8Öğütme İle Talkın Hidrofobisitesi Arasındaki İlişki
9Afyonkarahisar ve yöresinde yapı taşı olarak kullanılan andezitlerin ayrışma özelliklerinin çevresel etkileşime bağlı olarak incelenmesi
10Su Bazlı Boyalarda Kullanılan Sivas Talkının Boya Kalitesine Etkisinin Araştırılması
11Harçlarda Kullanılan Bazı Puzolinik Malzemelerin Tane Boyutunun Alkali-Silika Reaksiyonuna ve Basınç Dayanımına Etkisinin Araştırılması
0Diğer Etkinlikler
1NETCAD Eğitimi " 2009"
2Teknik Nezaretçilik Eğitimi "2011"
3İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi "2008"
4Arama ve Kurtarma Eğitimi "2008"
5Patlatma ve Patlayıcı Madde Eğitimi "2010"
6TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi "2012"
7Rheology of Coatings and Surfactants and Defoamers in Waterborne Coatings "2012"
8Paint and Coatings Industry, Raw Materials, Auxiliary Products Congres "2012"
9NLP ile Pozitif Düşünce Alışkanlığı Yaratmak "2007"
104th Innovation Seminar "2010"
11Reoloji Eğitimi "2013"
12Scanning Electron Microscope and EDX (Taramalı Elektron Mikroskobu ve EDX) "2012"
13Boya Sanayinde kullanılan dolgu hammadelerin dob yağındaki reolojik davranışlarının araştırılması "2012"
14TS EN ISO / IEC 17025:2005 Standartı Temel Eğitimi "2015"
15TS EN ISO / IEC 17025:2012 Kuruluş İçi Kalite Tetkiki Eğitimi "2015"
16TS EN ISO / IEC 17025:2010 Dökümantasyon Eğitimi "2015"
17Ölçüm Belirsizliği Eğitimi "2015"
18TS EN ISO / IEC 17043 Uygunluk Değerlendirmesi - Yeterlilik Deneyi İçin Genel Şartlar "2015"
19TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi "2015"
0Toplumsal Katkılar :
1TMMOB Maden Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilciliği "2009-2010"
2TMMOB Maden Mühendisliği Üyeliği "2010-2017"
0Verdiği Dersler : 
1MADEN MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI2015
2MADEN MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI2016
3MADEN MÜHENDİSLİĞİ TASARIM2016
4MADEN MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI 2017
5MADEN MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI2017
6MADEN MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI2018
Diğer Bilgiler :