Öğr.Grv. MEHMET ENES SAĞAR(Çay MYO)
E-posta Adresi mehmetenes15@gmail.com
Uzmanlık Alanı : Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Madde Bağımlılığına İlişkin Tutumları Ölçme Araçları, İletişim ve Empati, Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Ondokuz Mayıs Üniv.-Eğitim Fak.-Psk. Danş. ve Reh. 2011
Yüksek Lisans : Atatürk Üniv.-Eğit. Bil. Ens.-Psk. Danş. ve Reh. 2014
Doktora : Osmangazi Üniv.-Eğit. Bil. Ens.-Psk. Danş. ve Reh. Hal
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
MEBPsikolojik Danışman 20112014
Kastamonu ÜniversitesiÖğretim Görevlisi20142015
Afyon Kocatepe ÜniversitesiÖğretim Görevlisi2015 


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Üniversite Öğrencilerinin Sigara Bağımlılığına İlişkin Tutumlarının Sigara İçme Sıklıklarına Göre İncelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 6(3), 41-49, 2017
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Genç Yetişkinlerin Kültürlerarası Duyarlılıklarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi:Afyon İli Bolvadin İlçesi Örneği, Uluslararası Bolvadin Sempozyumu, 13-15 Ekim 2017, 129, 2017
2Yetişkinlerde Temel Psikolojik İhtiyaçlar İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:Afyon İli Bolvadin İlçesi Örneği, Uluslararası Bolvadin Sempozyumu, 13 Ekim 2017, 128, 2017(Tuğba Özçelik, ile birlikte)
3Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası Bağımlılıkları ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, II. International Academic Research Congress 18-23, , , 2017
4Yetişkinlerde Depresyon Düzeyleri ile Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, II. International Academic Research Congress 18-23, , , 2017
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1 Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Empati Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongr, , , 2015('Gençdoğan, B.', 'Kodan Çetinkaya', ile birlikte)
0Verdiği Dersler : 
1Yabancı DİL-I 
2Yabancı DİL-II 
3Mesleki Yabancı DİL-I 
4Mesleki Yabancı DİL-II 
5Çocuklarla İletişim 
6Çocuk Ruh Sağlığı 
7Özel Eğitim 
8Okul Öncesi Çocuklarda Kaynaştırma 
9DEHB'li Çocuklar ve Eğitimleri 
10Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenme 
11Zihinsel Engelli Çocuklar ve Eğitimleri 
12Sınıf Yönetimi 
13Öğretim İlke Yöntem ve Teknikleri 
14Etkili Konuşma ve Yazma 
15İstatistik 
16Girişimcilik - I 
17Girişimcilik - II 
18Aile Eğitimi 
19Çocuk İhmal ve İstismarı 
Diğer Bilgiler :