Öğr.Grv. MEHMET ENES SAĞAR(Çay MYO)
E-posta Adresi mehmetenes15@gmail.com
Uzmanlık Alanı : Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Madde Bağımlılığına İlişkin Tutumları Ölçme Araçları, İletişim ve Empati, Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Ondokuz Mayıs Üniv.-Eğitim Fak.-Psk. Danş. ve Reh. 2011
Yüksek Lisans : Atatürk Üniv.-Eğit. Bil. Ens.-Psk. Danş. ve Reh. 2014
Doktora : Osmangazi Üniv.-Eğit. Bil. Ens.-Psk. Danş. ve Reh. Hal
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
MEBPsikolojik Danışman 20112014
Kastamonu ÜniversitesiÖğretim Görevlisi20142015
Afyon Kocatepe ÜniversitesiÖğretim Görevlisi2015 


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Üniversite Öğrencilerinin Sigara Bağımlılığına İlişkin Tutumlarının Sigara İçme Sıklıklarına Göre İncelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 6(3), 41-49, 2017
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1GENÇ YETİŞKİNLERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: AFYON İLİ BOLVADİN İLÇESİ ÖRNEĞİ, Uluslararası Bolvadin Sempozyumu, 13-15 Ekim 2017, 129, 2017
2YETİŞKİNLERDE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: AFYON İLİ BOLVADİN İLÇESİ ÖRNEĞİ, Uluslararası Bolvadin Sempozyumu, 13 Ekim 2017, 128, 2017(Tuğba Özçelik, ile birlikte)
3ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI BAĞIMLILIKLARI İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, II. International Academic Research Congress 18-23, , , 2017
4YETİŞKİNLERDE DEPRESYON DÜZEYLERİ İLE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ , II. International Academic Research Congress 18-23, , , 2017
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET VE CİNSİYET ROLLERİNİN EMPATİ DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ, XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongr, , , 2015('Gençdoğan, B.', 'Kodan Çetinkaya', ile birlikte)
0Verdiği Dersler : 
1Yabancı DİL-I 
2Yabancı DİL-II 
3Mesleki Yabancı DİL-I 
4Mesleki Yabancı DİL-II 
5Çocuklarla İletişim 
6Çocuk Ruh Sağlığı 
7Özel Eğitim 
8Okul Öncesi Çocuklarda Kaynaştırma 
9DEHB'li Çocuklar ve Eğitimleri 
10Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenme 
11Zihinsel Engelli Çocuklar ve Eğitimleri 
12Sınıf Yönetimi 
13Öğretim İlke Yöntem ve Teknikleri 
14Etkili Konuşma ve Yazma 
15İstatistik 
16Girişimcilik - I 
17Girişimcilik - II 
18Aile Eğitimi 
19Çocuk İhmal ve İstismarı 
Diğer Bilgiler :