Arş.Grv. ÖMER FARUK GÜLER(Teknoloji Fakültesi)
E-posta Adresi ofguler@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Isı Transferi, Enerji
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi/ Makine Müh 2008-2013
Yüksek Lisans : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi/ Makine Müh 2013-2016
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Experimental investigation of oscillation controlled heat transfer tubes, ASME's International Mechanical Engineering Congr, 2015, , 2015( AKTAŞ M.K., ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Nanoakışkanların Titreşim Kontrollü Isı Aktarım Tüplerinde Kullanımı/TÜBİTAK
Diğer Bilgiler :