Uzman MURAT SERT(Mühendislik Fakültesi - Maden )
E-posta Adresi msert@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kaya Mekaniği ve Deneysel Yöntemler, Doğaltaş Üretimi ve Teknolojisi, Volkanik Kökenli Kayaçlar
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi 2007
Yüksek Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi 2010
Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi -
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Satranç TopluluğuSatranç Topluluğu Danışman Hocası2016-
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik FakültesiLaboratuvar Sorumlusu20122013
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik FakültesiKalite Sorumlusu2013-


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1The Importance of Welded Tuff Stones in Construction Industry According to Their Physico-Mechanical Properties , Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 01, 8-18, 2016(H. Tarık ÖZKAHRAMAN, ile birlikte)
2Doğaltaşların CaO, MgO ve SiO2 İçerikleri ile Knoop Sertlik Değerleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergis, 10, 162-171, 2017(Gürsoy M., Arsoy Z.,, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Yapı Sektöründe Dekoratif Amaçlı Diyabaz Kullanımı, 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, 13-15 Aralık, 713, 2012(Özkahraman H.T, ile birlikte)
2The Effects of Porosity Ratio of the Welded Tuffs on Sound and Heat Insulation, International Porous Powder Materials Semposium&Ex, 3-6.9.2013, 905, 2013(Sevgi GÜRCAN, H.Tarık ÖZKAHRAMAN, ile birlikte)
3Farklı Tür Doğaltaşların Numune Boyutlarına Bağlı Olarak Tek Eksenli Basınç Dayanımlarının İncelenmesi, Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongres, 13-15.12.2017, 379, 2017(Karakuş V., Gürsoy M., Arsoy Z., ile birlikte)
4Karbonat Kökenli Bazı Doğal Taşların Yüzey Özelliklerine BağlıOlarak Güneş Işığını Yansıtma İndeks Değerlerindeki Değişimin İncelenmesi, Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongres, 13-15.12.2017, 395, 2017(Altındağ R., Uğur İ., Şengün N., Akbay D., Demirdağ S., Coşkun A., , ile birlikte)
5Investigation of the solar reflection index values changes of some carbonate rocks depending on the surface properties, Natural stone for cultural heritage: local resourc, 19.09.2017, 26, 2017(Altındağ R., Uğur İ., Şengün N., Akbay D., Demirdağ S., Coşkun A., , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Volkanik Kökenli Kaynaklanmış (Pekleşmiş) Tüflerin Endüstriyel Alanda Kullanımlarının İrdelenmesi, 1. Yerbilimleri Sempozyumu, 18-20 Ekim 2012, 25, 2012(Özkahraman H.T, ile birlikte)
2Maden Kanununda Yapılan Son Değişikliklerin Sektöre Muhtemel Olumlu ve Olumsuz Etkilerinin İrdelenmesi, Maden Hukuku Sempozyumu, 03-04.10.2015, , 2015(ŞAHVERDİOĞLU İ., ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Cephe Kaplamada Kullanılan Doğaltaşların Montajında Saplama Deliğinde Kırılma Yükünün Belirlenmesi, 113M111, TÜBİTAK-1002 (Bursiyer)
2Çinemto Dolgulu Travertenlerde Dolgu-Gözenek İlişkisinin İncelenmesi, 15.MUH.03, AKÜ-BAPK (Araştırmacı)
3Farklı Oluşum Şekillerine Sahip Doğaltaşların Standart Ve Standart Dışı Numune Boyutlarına Bağlı Olarak Tek Eksenli Basınç Dayanımındaki Değişim Katsayıların Belirlenmesi - TÜBİTAK-2209-A (Danışman)
4Afyonkarahisar ve Yöresinde Yapıtaşı Olarak Kullanılan Andezitlerin Ayrışma Özelliklerinin Çevresel Etkileşime Bağlı Olarak İncelenmesi, 17.MYO.02, AKÜ-BAPK (Araştırmacı
0Diğer Etkinlikler
1"Akreditasyon ve TS EN ISO/IEC 17025 - Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Eğitimi", TÜRKAK, 2012
2"Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi", TÜRKAK, 2012
3"Teknik Nezaretçilik Eğitimi", TMMOB-Maden Mühendisleri Odası, 2007
4"Doğaltaş Sektöründe Ekononik ve Teknolojik Gelişmeler", Doktora Semineri, 2013
5"İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi", Kocatepe Akademi, 2013
6"Genel Metroloji Eğitimi", TSE, 2014
7"Ölçüm Belirsizliği Eğitimi", TSE, 2014
8"TS EN ISO/IEC 17025 Temel Eğitimi", TSE, 2014
9"TS EN ISO/IEC 17025 Dokümantasyon Eğitimi", TSE, 2014
10"TS EN ISO/IEC 17025 İç Kalite Tetkiki Eğitimi", TSE, 2014
11"TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi", TSE, 2016
12"TS EN ISO/IEC 17043 Yeterlilik Deneyi İçin Genel Şartlar", TURKLAB, 2016
0Toplumsal Katkılar :
1TUKMD-Türkiye Kaya Mekaniği Derneği Üyeliği
2ISRM-Membership in International Society for Rock Mechanics
Diğer Bilgiler :