BAHRİ ERSOY(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi bersoy@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yüzey Kimyası, Kolloidal Süspansiyonların Stabilitesi ve Viskozitesi, Mineral ve Malzeme Karakterizasyonu
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Dokuz Eylül Üniv., Maden Mühendisliği 1991
Yüksek Lisans : Dumlupınar Üniv., FBE, Maden Müh., Cevher Haz. ABD 1996
Doktora : İstanbul Teknik Üniv., FBE, Maden Müh.- Cevher Haz 2000
Doçentlik : Afyon Kocatepe Üniv., Maden Müh.- Cevher Haz.ABD 2005
Profesörlük : Afyon Kocatepe Üniv., Maden Müh.- Cevher Haz.ABD 2011


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yard.20032006
Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür20062007
Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yard.20052007
Mühendislik FakültesiDekan Yard.20112012
Müh. Fak.Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği2013-
Maden Müh. Böl.Bölüm Başkanı2013-
Akredite Doğaltaş Analiz Lab.Akredite Laboratuvar Üst Yöneticiliği2013 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Ersoy B. and Çelik M. S. "Electrokinetic Properties of Clinoptilolite With Mono and Multivalent Electrolytes", Microporous and Mesoporous Materials, 55, 305-312, 2002(, ile birlikte)
2Ersoy B. and Çelik M. S. "Effect Of Hydrocarbon Chain Length On Adsorption of Cationic Surfactants Onto Clinoptilolite", Clays and Clay Minerals, 5/2, 173-181, 2003( , ile birlikte)
3Ersoy B. and Günay V. "Effects Of La2O3 Addition On The Thermal Stability Of ?-Al2O3 Gels", Ceramics International, 30, 163-170, 2003(, ile birlikte)
4Ersoy B. and Çelik M. S. "Uptake Of Aniline And Nitrobenzene from Aqueous Solution by Organo-Zeolite", Environmental Technology, 25/3, 341-348, 2004(, ile birlikte)
5Ersoy B. and Günay V. "Preparation and Characterization Of Sol-Gel Derived 4%La2O3-Al2O3 Ceramic Membrane on Clay-Based Supports", Key Engineering Materials, 264, 403-406, 2004(, ile birlikte)
6Ersoy B. "Effect of pH and Polymer Charge Density on Settling Rate and Turbidity of Natural Stone Suspensions", Int J. Mineral Processing, 75, 207-216, 2005
7Ersoy B., Kavas T., Evcin A., Başpınar S., Sarıışık A., Önce G. "The Effect of BaCO3 Addition on the Sintering Behavior of Lignite Coal Fly Ash", FUEL, 87, 2563-2571, 2008(, ile birlikte)
8Ersoy B. "Turbidity Removal from Wastewaters of Natural Stone Processing Plants by Coagulation/Flocculation Methods", CLEAN, 37(3), 225-232, 2009(Tosun İ., Günay A, Dikmen, S., ile birlikte)
9Ersoy B., Sariisik A, Dikmen S, Sariisik G., "Characterization of Acidic Pumice and Determination of Its Electrokinetic Properties in Water", Powder Technology, 197, 129-135 , 2010(, ile birlikte)
10Ersoy B. "The Influence of PH and Some Metal Salts on Coagulation/Dispersion of Talc Suspension", Separation Science and Technology, 46, 1519-1527 , 2011
11Gören R., Ersoy, B., Özgür C., Alp T. "Colloidal Stability-Slip Casting Behavior Relationship in Slurry of Mullite Synthesized by the USP Method", Ceramics International, 38, 679-685, 2012(, ile birlikte)
12Ersoy B., Dikmen S., Yıldız A., Gören R., Elitok Ö. "Mineralogical and Physicochemical Properties of Talc from Emirdağ, (Afyonkarahisar, Turkey)", Turkish Journal of Earth Science, 22 , 632-644 , 2013(, ile birlikte)
13Ersoy B., Dikmen S., Uygunoğlu T., İçduygu M.G., Kavas T., Olgun A. "Effect Of Mixing Water Type On Time Depended Zeta Potential Of Portland Cement Paste", Science& Eng. Composite Materials , Vol 20, Issue 3, 285-292, 2013(, ile birlikte)
14Günay A., Ersoy B., Dikmen S., Evcin A. " Investigation of equilibrium, kinetic, thermodynamic and mechanism of Basic Blue 16 adsorption by Montmorillonitic Clay", Adsorption, 19, 757–768 , 2013(, ile birlikte)
15Relationship between the Zeta Potential and Viscosity of Heterogeneously Charged Mineral (Kaolinite) Suspension, The Arabian Journal for Science and Engineering, 39/7, 5451-5457 , 2014(Ersoy, B., Evcin A., Uygunoğlu T., Akdemir Z.B., Brostow W., Wahrmund J, ile birlikte)
16Dikmen S., Günay A., Ersoy, B., Erol İ. "Determination Of The Equilibrium, Kinetic And Thermodynamic Parameters Of Adsorption Of Acid Red 88 Onto Montmorillonitic Clay", Environmental Eng.&Management Journal , Vol.14, No.5 , 1097-1110 , 2015(, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Doğaltaş (Andezit) Üzerine Seramik Sır Uygulamaları, Afyon Kocatape Ünv., Fen Bilimleri Dergisi, özel sayı, 209 - 216, 2009(Sarıışık A, Görkem Ö, Ergun H, Ak C.G, Sarıışık G, Ergun M , ile birlikte)
2 Günay A., Dikmen S., Ersoy B., Evcin A. “Bazik Mavi-16 Boyarmaddesinin Kil Üzerine Adsorpsiyonu” , Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 1, 29-38, 2014(, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Klinoptilolit (Doğal Zeolit) : Özellikleri, Kullanım Alanları ve Türkiye Açısından Önemi, Afyon Kocatape Ünv., Fen Bilimleri Dergisi, 2/1, 41-52, 2000
2Mermer (Doğaltaş) İşleme Tesisi Atık Su Arıtımında Kullanılan Flokülantların Tanıtımı, NATURA, 3, 44-48, 2009
3 “Doğaltaş (Andezit) Üzerine Seramik Sır Uygulamaları” , Afyon Kocatape Ünv., Fen Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 209 - 216, 2009(SarıışıkA. , GörkemÖ. , ErgunH. , AkC.G. , SarıışıkG. , Ergun M. , ile birlikte)
4S.Dikmen, B.Ersoy, S.Akpınar, H.Bircan, Ö. Orhun"Eskişehir-Mihalıçcık Kaolenlerinin Elektrokinetik Özellikleri", AKÜ FEBİD, 11, 9-18, 2011(, ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Ersoy, B., Sayın, Z. E., Arsoy, Z., Sayın Ü., “Yeterince Farkında Olamadığımız Atıl Kaynağımız: Doğaltaş Ocak ve Fabrika Atıkları”, Maden Ocak Teknolojileri, 27, 92- 100, 2015(, ile birlikte)
2Ersoy, B. Evcin, A., Arsoy, Z. “Hidrofobisite (Su Sevmezlik)” , Paint&Surface, 17, 10-15, 2015(, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Low Temperature Carbonization of Turkish Coals, European Coal Geology, 3rd. European Coal Confer, 13-15 Haziran 1997, 123-129, 1997(Doğan M Z, Önal G, Çelik M S, ile birlikte)
2Separation of Pozzolonic Material from Lignitic Fly Ash of Tunçbilek Power Station, International Ash Utilization Symposium, Utah-USA , October 22-24, 2001, 1-8, 2001(Özdemir O, Çelik M S, ile birlikte)
3Characterization of Tunçbilek Fly Ash By-Products, IX.Balkan Mineral Processing Congress, İstanbul, October 22-24, 2001, 671, 2001(Özdemir O, Demir C, Çelik M S , ile birlikte)
4 Utilization of Porous Minerals in the Abatement of Dyes in Textile Wastewaters , International Conference Environmental Problems Of, 12-15 April, , 2002(Özdemir O, Bentli İ, Sabah E, ile birlikte)
5Flocculation Mechanism of Coal Preparation Plant Tailings With Various Type Polymers , X.Balkan Mineral Processing Congress, Sofia, , 292, 2003(Cengiz İ, Sabah E, ile birlikte)
6Sorption of Nonionic Organic Contaminants by Organo-Zeolite , 18th Int. Mining Congress&Exhibition, Antalya, 10-13 Haziran 2003, 501, 2003(Sabah E, Mart U, Çelik M S , ile birlikte)
7Grinding of Sepiolite for High Viscosity Industrial Applications , Xth International Mineral Processing Symposium, 5-7 October, 85, 2004(Çınar M, Can M F, Çelik MS, ile birlikte)
8Effect of BaCO3 Addition on the Sintering Behavior of Different Type of Fly Ash, 8th Int. Symp on Environ. Issues and Waste Manage, , 575, 2004( Başpınar M.S., Evcin A, Demir İ, ile birlikte)
9 Description of Slipping Test Methods and Application Study on Travertine by Ramp Slip Meter , 1th International Symposium on Travertine, September, 277, 2005(Sarıışık A, Gürcan S, Şentürk A, ile birlikte)
10Flocculation of Travertine Suspension by HMW anionic Polymers, 1th International Symposium on Travertine, , 263, 2005(Alptekin A.M, Sarıışık A, Erkan Z.E, Yıldız A, ile birlikte)
11Turbidity removal from natural stone suspensions , 23rd Int.Mineral Processing Congress, 3-8 September, 975, 2006(Alptekin AM, ile birlikte)
12Producing of Fired Ceramic Materials From Fly Ash With Witherite Additive, VII. Uluslar arası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım 2008, , 2008(Kavas T, Evcin A, Başpınar S, Sarıışık A, Dikmen S, ile birlikte)
13Andezitlere Seramik Sır Tekniklerinin Uygulanması, VII. Uluslar arası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım, , 2008(Sarıışık A, Görkem Ö, Ergun H, Ak C.G, Sarıışık G, Ergun M , ile birlikte)
14Tek Fazlı Çimento Sistemlerinde Bor Atık Katkısının Hidratasyon Mekanizmasına Etkileri, VII. Uluslar arası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım, , 2008(Sarıışık A., Ersoy B., Görkem Ö., Ergun H., Ak C.G., Sarıışık G., Ergun M., ile birlikte)
15Kırka Bor Atıklarının Farinin Sinterlenme Davranışına Etkisi, VII. Uluslar arası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım, , 2008(Kavas T., Akbulut M. E., Olgun A., Dikmen S., Arıöz Ö., Karasu B., Türk A., ile birlikte)
16Characterization of Talc Mineral Belong to Afyon Region and Its Behaviour of Coagulation in the Presence of Chloride-based Metal Salts” 7th International Industrial Minerals Symposium and Exhibiton, , , , 2009(Dikem S, ile birlikte)
17 Characterisation of Pumice and Investigation the electrokinetic properties in Water” 7th International Industrial Minerals Symposium and Exhibiton , , , 260-268, 2009(Kavas T, Mucur T, Sarıışık A, Dikmen S, Sarıışık G , ile birlikte)
18Analysis of The Properties of Lightweight Concrete Produced from Pumice and of the Insulation Block (Powerblock) Produced from EPS Foam” 7th International Industrial Minerals Symposium and Exhibiton, , , , 2009(Sarıışık A, Sarıışık G., ile birlikte)
19Adsorptıon of Ionıc and Non-ionic Surfactants onto Talc a Naturally Hydrophobic Mineral, XIV International Clay Conference, Castellaneta Marina-Italy (Poster), , , , 2009(Dikmen S, ile birlikte)
20Characterızatıon of Turkısh Talc and Its Behavıour of Coagulatıon in the Presence of Chlorıde-based Metal Salts, XIV International Clay Conference, Castellaneta Marina-Italy (Poster), , , , 2009(Dikmen S, ile birlikte)
21The Relationship between the Zeta Potential and Viscosity of Dual Charged Mineral (Kaolinite) Suspension, I.International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, , 12-14 Oct., , 2009(Ersoy B, Akdemir ZB, Gören R., Emrullahoğlu ÖF, Kavas T, Evcin A., ile birlikte)
22Characterization of Clay Wastes Containing Borax and Effects on the Pure Silicate Phases of OPC Clinker,I.International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel,, Eskişehir-Türkiye, , , , 2009(Kavas T, Akbulut ME, Olgun A, Arıöz Ö, Türk A, Karasu B , ile birlikte)
23New Product Development via Application of Ceramic Glaze and Decorative Techniques to Andesites of Afyon-Iscehisar, 3rd Balkan Mining Congress, İzmir -Türkiye, , , , 2009(Sarıışık A, Sarıışık G., ile birlikte)
24Characterization of Talc Mineral Belong to Afyon Region and Its Behaviour of Coagulation in the Presence of Chloride-based Metal Salts, 7th International Industrial Minerals Symposium an, 25-27 Feb. 2009, 187-195, 2009(Dikmen S, ile birlikte)
25Dikmen, B.Ersoy, “Adsorptıon of Ionıc and Non-ionic Surfactants onto Talc a Naturally Hydrophobic Mineral” , XIV International Clay Conference, Castellaneta Ma, June 14-20, 2009, , 2009(Dikmen S, ile birlikte)
26The Correlation between the Zeta Potential and Viscosity of Dual Charged Mineral (Kaolinite) Suspension, I.International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, , , 353-362, 2009(Akdemir Z.B., Gören R., Kavas T., Emrullahoğlu Ö.F.,Evcin A., ile birlikte)
27Characterization of Clay Wastes Containing Borax and Effects on the Pure Silicate Phases of OPC Clinker, I.International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, , 12-14 October 2009, , 2009
28A.Sarıışık, B.Ersoy ve G.Sarıışık “New Product Development via Application of Ceramic Glaze and Decorative Techniques to Andesites of Afyon-Iscehisar” , ., 3rd Balkan Mining Congress, , İzmir/Türkiye, October 1-3, 2009, 91-100, 2009
29Investigation of Pore Morphology of a Highly Porous Natural Material (Pumice) Depending on Its Particle Size Variation , Pamukkale University, Denizli-Turkey., 13th International Materials Symposium(IMPS`2010) , 13-15th Oct 2010, , 2010(Sarıışık A., Gören R. , Özgür C. , Günay A., Dikmen S., Kavas T., Sarıışık G. , ile birlikte)
30Adsorption of a textile dye (Acid Red 88) by montmorillonitic clay: Estimation of equilibrium, kinetic and thermodynamic parameters, Goldschmidt’2011 Conference Series (Earth, Life an, 14-19 Ağustos 2011, , 2011(Dikmen, S ve Günay, A., ile birlikte)
31Mermer Fabrikası Atık Su Arıtımına Flokülant Tipinin ve PH’nın Etkisi, MERSEM-2012 8.Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kong, 13-15 Aralık 2012, 103, 2012(Alptekin, A., ile birlikte)
32Doğaltaş Madenciliği ve Çevre Mevzuatı, ÇED Uygulamları, MERSEM-2012 8.Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kong, 13-15 Aralık 2012, 37, 2012(E,Değerli, M.Oğuz Güner, A.Ç.Dikmen, ile birlikte)
33Adsorption Mechanisms of Anionic Dye onto Montmorillonitic-Clay, 5th International Chemistry Conference, 26-30 April 2014, , 2014(S. Dikmen, A. Gunay, I. Erol , ile birlikte)
34Investigation of equilibrium, thermodynamic and mechanism of cationic dye (BB16) adsorption by montmorillonitic clay, IMPS, 15-17 Ekim 2014, , 2014(A. Günay, S. Dikmen, A. Evcin , ile birlikte)
35Müdüroğlu, M., Arsoy, Z., Yavuz, O. "Adaçal ve Karaçal Tepeleri Civarı Kireçtaşının Jeolojik ve Petroğrafik Özellikleri, 9.Bölgesel Kayamekaniği Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2014, , 2014(, ile birlikte)
36Tuğba Mucur, Bahri Ersoy, Sedef Dikmen, Atilla Evcin and Zeyni Arsoy, Optimization of The Dispersion/Flowing Properties of Ball Clay Used in Sanitary Ware Ceramic Productions and Its Influence on The Properties of Green and Fired Products, Seres2014, III. Uluslar arası Seramik Cam Emaye Sı, 15-17 Ekim 2014, , 2014(, ile birlikte)
37. Sefa ÖZZAMAN, Atilla EVCİN, Bahri ERSOY, Taner KAVAS, Abdullah KÜÇÜK “Synthesis and Characterization of Boron Containing Hydroxyapatite Bioceramics”, , 15-17 Ekim 2014, Eskişehir., Seres2014, III. Uluslar arası Seramik Cam Emaye Sı, 15-17 Ekim 2014, , 2014(, ile birlikte)
38Z.Arsoy, B. Ersoy, S. Dikmen, A. Evcin, H. Çiftci, M.Müdüroğlu “Öğütülmüş Talkın Damla Yayınım Yöntemiyle Temas Açısı Ölçümleri ve Serbest Yüzey Enerjisi Hesaplamaları”, 9.Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 14-15 Mayıs 2015, 451, 2015(, ile birlikte)
39A.Yıldız, B. Ersoy, A. Evcin, E.Çardak “Kalsinasyonun Seydiler (Afyonkarahisar) Diyatomitinin Özelliklerine Etkisi” , , İzmir-Türkiye., 9.Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu,, 14-15 Mayıs 2015, 237, 2015
40A. Evcin, B. Ersoy, T.Kavas, Z.Arsoy "Emet Borikasit Fabrikası Atıklarının Farklı Katkılarla Sinterlenebilirliğinin Araştırılması, 9.Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu,, 14-15 Mayıs 2015, 91, 2015(, ile birlikte)
41B. ERSOY, A. EVCİN, E. KAM, Pore morphology of a highly porous natural material (pumice), Split, Croatia, International conference Mechanical Technologies a, 24-25 Eylül 2015, 33, 2015(, ile birlikte)
42A. EVCİN, B. ERSOY, E. KAM, Synthesis of Nano-sized BZT Powder Using Sol-gel Technique, , International conference Mechanical Technologies , 24-25 Eylül 2015, 44, 2015(, ile birlikte)
43Oğuz EVCİN, Atilla EVCİN, Nalan Çiçek BEZİR, İskender AKKURT, Kadir GÜNOĞLU and Bahri ERSOY, Production of Barite and Boroncarbide Doped Radiation Shielding Polymer Composite Panel, , 2nd International Conference on Computational and , 14-19 October 2015, , 2015
44Atilla EVCİN, Nalan Çiçek BEZİR, İskender AKKURT, Kadir GÜNOĞLU and Bahri ERSOY, Production of Radiation Shielding Polymer Composite Panel containing Eu, Dy and Ce doped Boroncarbide, , 2nd International Conference on Computational and , 14-19 October 2015, , 2015
45Mucur T., Ersoy B., Evcin A., Çiftçi H., Arsoy Z. “Kil Esaslı Slip Döküm Çamurundan Hazırlanan Seramiklerin Fizikomekanik Özelliklerine Dispersant (Dolapix PC-67) Katkısının Etkisi” , 9. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi,, 26-28 Kasım, 2015, , 2015(, ile birlikte)
46GÜNEŞ İ., UYGUNOĞLU T., ERSOY B., EVCİN A. “Silis dumanının epoksi esaslı seramik kaplama/yapıştırıcıda kullanılması” , 26-28 Kasım, 2015. Afyonkarahisar., 9. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım, 2015, , 2015(, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Kil Esaslı Altlık Üzerine Sol-Jel Kaplama ve Seramik Membran Üretimi, III. Seramik Kongresi, 2, 215, 1996(Günay V, ile birlikte)
2Kütahya ve Balıkesir Yöresi Killerinin Membran Altlığı Olarak İncelenmesi, VIII. Ulusal Kil Sempozyumu-Kütahya, , 369, 1997(Günay V, ile birlikte)
3 Florürlü Ortamda Na-Feldispat ve K-Feldispat Ayırımı, 4.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu- İzmir, 18-19 Ekim, 112, 2001(Demir C, Çelik M S, ile birlikte)
4Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Doğal ve Aktive Edilmiş Klinoptilolitlere Adsorpsiyonu, 10. Ulusal Kil Sempozyumu-Konya, 19-22 Eylül , 167, 2001(Özdemir O,Çelik M S, ile birlikte)
5Klinoptilolitin HTAB adsorpsiyonuna Farklı Katyon Formlarının ve Farklı Değerlikli Tuzların Etkisi , 4.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 18-19 Ekim, 292, 2001(Demir C, Çelik M S, ile birlikte)
6Mermer İşleme Tesisi Atıksu Arıtımında Kullanılan Flokülantların Tanıtımı, Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, 18-19 Aralık, 449, 2003
7Sepiolitin Reolojik Özellikleri Üzerinde İnorganik Elektrolitlerin Etkisi , XI. Ulusal Kil Sempozyumu, , 449, 2003(Mart U, Çınar M, Çelik M S, ile birlikte)
8Doğal Taş İşleme Tesisi Atık Sularından Bulanıklığın Giderilmesine Farklı Yöntemlerin ve Farklı Koagülantların Etkisi, Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 11-12 Mayıs, 117, 2005( Alptekin A.M, Sarıışık A, Gürcan S, Erkan ZE, Yıldız A, ile birlikte)
9Poliakrilamid Esaslı ve Farklı Mol Ağırlıklı Anyonik Polimerle Mermer Atıksularının Flokülasyonu, Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, 2-3 Mart, 439, 2006(Alptekin AM, Sarıışık A, Cengiz İ, Gürcan S, ile birlikte)
10Doğaltaşlarda Kayma Direncinin Belirlenmesi, Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, 2-3 Mart, 161, 2006(Gürcan S, Sarıışık A, Şentürk A, Alptekin AM, ile birlikte)
11İri Kristalli Beyaz Mermer Yataklarından Üretilen Kalsit Tozlarının Boya Sektöründe Kullanımında Boyut Dağılım Eğrisi Dikliğinin Önemi , Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, 2-3 Mart, 447, 2006(Çelik M.S. , ile birlikte)
12Kaolinit Süspansiyonunun Viskozite ve Zeta Potansiyeli Üzerine Farklı Dispersantların Etkisi, XIII. Ulusal Kil Sempozyumu, Eylül, 510, 2007(Akdemir ZB, ile birlikte)
13Anyonik, Katyonik ve Noniyonik Flokülantlar Varlığında Kaolen Süspansiyonunun Çökelme Davranışı, 15.Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım, 162, 2007(Bal S, Çolak A, Cengiz İ , ile birlikte)
14Termal Sulardaki SıcaklıkIık ve Tuz İçeriği (Na2SO4, NaCl) Parametrelerinin Mermere Olan Etkisinin İrdelenmesi, Termal ve Maden Suları Konferansı, 24-25 Nisan, , 2008(Sarıışık A, Sarıışık G, ile birlikte)
15 “Doğaltaş (Andezit) Üzerine Seramik Sır Uygulamaları” , Afyonkarahisar. , VII. Uluslar arası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım , , 2008(A. Sarıışık, Ö. Görkem, H. Ergun, C.G. Ak, G. Sarıışık, M. Ergun, ile birlikte)
16Production of PAN Nanofiber Using Electrospinning Technique and Its Characterization, 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, 8-12 Haziran 2009, , 2009(Evcin A, Koyaş S,Küçük A., Kepekçi DB, ile birlikte)
17Yaş Öğütmenin Talkın Kristal Yapısına, Fiziksel/Kimyasal Özelliklerine Ve Hidrofobisitesine Etkisi, 15. Ulusal Kil Sempozyumu, 19-22 Eylül 2012, 193, 2012(Dikmen S. , Evcin A. , Bircan H. , Çimen Y. , ile birlikte)
18Montmorillonitik Kil ile Katyonik Boyarmadde (BB16) Adsorpsiyonu, 15. Ulusal Kil Sempozyumu, 19-22 Eylül 2012, 299, 2012( Dikmen S., Günay A. , ile birlikte)
19Brookfield Viskozimetresi ve Ford Cup İle Kaolen Süspansiyonu Üzerinde Yapılan Akışkanlık Ölçümlerinin Karşılaştırılması, 15. Ulusal Kil Sempozyumu, 19-22 Eylül 2012, 381, 2012(Akdemir Z.B., Evcin A., Dumlıpınar İ., ile birlikte)
20Vitrifiye Seramik Üretiminde Kullanılan Döküm Kilinin Dispersiyonu, 1. Yerbilimleri Sempozyumu, 18-20 Ekim 2012, 43, 2012(Mucur T, ile birlikte)
21Saf C3S Fazının Zamana Bağlı Zeta Potansiyel (ZP) Değişimi ile Hidratasyon Davranışı (Prizlenme) Arasındaki İlişki, VIII.Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 22-24 Kasım 2012, , 2012(.Kavas T, Dikmen S, Akbulut M.E., Olgun A, Kavas M, İçduygu G , ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Çelik M. S. and Ersoy B. "Mineral Nanoparticles: Electrokinetics (in Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology)", Marcel Dekker Inc., 1991-2005, , 2004(Çelik M S , ile birlikte)
2Çevre Faktörlerinin Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İl Sınırları İçerisindeki İçme Sularının Fiziksel ve Kimyasal Analizleri) , UYUM AJANS, 129-145, , 2006(Cengiz İ, Gürcan S, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1DOKUZ EYLÜL ÜNİV. MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ
2Journal Of Hazardous Materials
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
4Journal of Colloid and Interface Science
5Chemical Engineering Communication
6Advanced Powder Technology
7Chemical Industry&Chemical Enginerring Quarterly
8King Abdulaziz University Journal of Science
9Solid State Ionics
10Osmangazi Ünv. Müh.Mim. Fakültesi Dergisi
11Maden Hukuku Sempozyumu Bildiriler Kitabı
12Physicochemical Problems of Mineral Processing
13Separataion Science and Technology
14Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
158.Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi Bildiriler Kitabı
16Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
0Yönettiği Tezler
1Doğaltaş Atıksularının Flokülasyon/koagülasyon Yöntemiyle Arıtılması, Ayşe Mine ALPTEKİN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
2Kil-Su Kolloidal Süspansiyonlarının Organik ve İnorganik Elektrolitler Varlığında Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Z.Bedriye AKDEMİR, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
3Portland Çimentosunun Zamana Bağlı Zeta Potansiyel Değişimi Ve Prizlenme Davranışı Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi, Cihad Ataman ÖZER , Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
4Vitrifiye Seramik Üretiminde Kullanılan Döküm Kilinin Dispersiyon/Akışkanlık Şartlarının Optimizasyonu ve Bunun Ham ve Pişmiş Ürün Özelliklerine Etkisi, Tuğba MUCUR , Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
5 Talkın Yüzey Özelliklerine Öğütmenin Etkisi, Zeyni ARSOY, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
6Manyetit/Modifiye Manyetit Nanotaneciklerin Sentezi ve Sulu Ortamlardan Cr(VI) Giderimi, Hakan Çiftci , Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Çeşitli Katyonik Sürfaktanların Doğal ve Modifiye Klinoptilolit Üzerine Adsorpsiyon Mekanizmasının Kesikli ve Kesiksiz Sistemlerde İncelenmesi, İTÜ - Fen Bil. Ens. Lisansüstü Tezleri Destekleme Kapsamında Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı
2Afyon Bölgesinde Bulunan Mermer İşleme Tesisi Atık Sularının Flokülasyon Yöntemiyle Arıtılması, Afyon Kocatepe Ünv. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje kodu: 031.MUH.02, Proje Yürütücüsü
3Kil-Su Kolloidal Süspansiyonlarının Organik ve İnorganik Elektrolitler Varlığında Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Afyon Kocatepe Ünv. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje kodu: 042.MUH.03, Proje Yürütücüsü
4Afyon Yöresi Doğal Yapı ve Kaplama Taşlarının Teknik Özelliklerinin İncelenmesi, Uluslararası Standartlara Göre Kalite Kontrollerinin Yapılması ve Endüstriye Kazandırılması, Afyon Kocatepe Ünv. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje kodu: 031.MUH.04, Araştırmacı
5Araştırma Geliştirme Merkezlerinde Laboratuar Eğitimi Verimliliğinin Artırılması, Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Projesi, Proje kodu: TR/04/A/F/EX1-148, Proje Yürütücüsü
6Kırka Bor Atıklarının Normal Portland Çimentosu Üretiminde Hammadde Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı, Proje kodu:105M330, Program kodu ve adı:2520-Yunanistan Kalkınma Bakanlığı-Araştırma ve Teknoloji Genel Sekreterliği Araştırma Projeleri Destekleme Programı (İkili İşbirliği Projeleri)
7Seramiklerin İnce Film Kaplanması ve Teknik Özelliklerinin Araştırılması, Afyon Kocatepe Ünv. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje kodu: 06.MUH.02, Araştırmacı
8Kil Atlıklı Alümina Seramik Membran Üretimi, TÜBİTAK Projesi, Proje kodu: 13.5.003,Tübitak-MAM, Gebze/Kocaeli, Araştırmacı
9Bor İçerikli Atıkların Çimentonun Hidratasyonuna Etkisi ve Çimentoda Kullanılabilirliği, TÜBİTAK 1001 Projesi, Araştırmacı, Proje kodu: 107M087
10Sulardan Anyonik ve Katyonik Boyarmadde Gideriminde Doğal/Modifiye Pomza ve Kilin Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Afyon Kocatepe Ünv. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu: 07.MUH.07
11Andezit-Bazaltlarda Seramik Sırlama Tekniği İle Yeni Ürün Geliştirme, TÜBİTAK 1507 Projesi, Proje kodu:TEYDEP 7080228, Araştırmacı
12Volkanik Doğaltaşlarda, Seramik Sır Teknikleri Uygulanarak İç ve Dış Mekânlarda Kullanılmasının Araştırılması ve Yeni Ürün Olarak Uluslar arası Standartlara Göre Değerlendirilmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje kodu: 108M027
13Doğal ve HDTMA-Modifiye Pomza ile Boyar Madde Adsorpsiyonu, TÜBİTAK 1002 Projesi, Proje kodu: 109Y163, Proje Yürütücüsü
14Seramik Membran Altlığı Üretiminde Alunitli Kaolin Kullanılabilirliğinin Araştırılması, TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje kodu:109M601, Araştırmacı
15Öğütme İşleminin Talkın Kristal Yapısına Etkisi, Afyon Kocatepe Ünv. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu: 12.MUH.01.
16Öğütme İle Talkın Hidrofobisitesi Arasındaki İlişki, Afyon Kocatepe Ünv. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu: 12.HIZ.DES.25.
17Talkın Yüzey Özelliklerine Öğütmenin Etkisi, Afyon Kocatepe Ünv. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu: 12.FEN.BİL.34
18Anyonik Boyanın Montmorıllonitik Kil Üzerine Adsorpsiyon Mekanizmalarını
19Öğütme İle Talkın Hidrofobisitesi Arasındaki İlişki
20Koyunağılı (Mihalıççık) Linyitlerinin Yıkanabilirliği ve Lavvar Tesis Performansının Değerlendirilmesi
21Alunitsiz Kaolen Üretimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno girişim Sermayesi Desteği Projesi, (Danışman)
22Manyetit/Modifiye Manyetit Nanotaneciklerin Sentezi ve Sulu Ortamlardan Cr(VI) Giderimi” Afyon Kocatepe Ünv. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu: 14.FEN.BİL.33,
23Orta Ölçekli Bir Mermer İşleme Tesisindeki Üretim Planlamasının Lineer Proğramlama Yöntemiyle Belirlenmesi” TÜBİTAK-2209 A, (Danışman)
24"YÜKSEK POROZİTELİ DOĞAL BİR MALZEMENİN (POMZA) POR YAPISI” Afyon Kocatepe Ünv. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu: 15.HIZ.DES.54,
25"Sönmemiş Kirecin (CaO) Farklı Değirmenlerde Öğütme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Enerji Tüketiminin Hesaplanması” Afyon Kocatepe Ünv. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu: 14.MUH.05,
26"Koyunağılı (Mihalıççık) Linyitlerinin Yıkanabilirliği ve Lavvar Tesis Performansının Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Ünv. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu: 13.FEN.BİL.39, 15 ARALIK 2013 - 15 ARALIK 2014, B.ERSOY (Yürütücü)
27Çeşitli Temizlik Kimyasallarının Mermer ve Granitin Yüzey Özelliklerine Etkisi, Afyon Kocatepe Ünv. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu: 14.FEN.BİL.32, B.ERSOY (Yürütücü)
28Zemin Kaplamada Kullanılan Epoksi Reçinesiyle Yüksek Oranda Mineral Katkı Kullanımının Araştırılması, TÜBİTAK 3001 Projesi, Proje kodu:114M155, Araştırmacı,
29“Yüksek Silisli Manganez Cevherlerinin Manyetik Ayırma İle Zenginleştirilmesi” Afyon Kocatepe Ünv. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu: 15.FEN.BİL.23, B.Ersoy (Yürütücü), (Temmuz 2015-Devam ediyor).
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Electrokinetic Properties of Clinoptilolite With Mono and Multivalent Electrolytes
2Effect Of Hydrocarbon Chain Length On Adsorption of Cationic Surfactants Onto Clinoptilolite
3Effect of pH and Polymer Charge Density on Settling Rate and Turbidity of Natural Stone Suspensions
4Uptake Of Aniline And Nitrobenzene from Aqueous Solution by Organo-Zeolite
5Effects Of La2O3 Addition On The Thermal Stability Of ?-Al2O3 Gels
6Turbidity Removal from Wastewaters of Natural Stone Processing Plants by Coagulation/Flocculation Methods
7Characterization of Acidic Pumice and Determination of Its Electrokinetic Properties in Water
8Colloidal Stability-Slip Casting Behavior Relationship in Slurry of Mullite Synthesized by the USP Method
9Influence of pH and Chloride-Based Metal Salts on Coagulation/Dispersion Behavior of Talc Suspension
10Mineralogical and physicochemical properties of talc from Emirdağ, Afyonkarahisar, Turkey
11Mineral nanoparticles: electrokinetics
12Determination Of The Equilibrium, Kinetic And Thermodynamic Parameters Of Adsorption Of Acid Red 88 Onto Montmorillonitic Clay
13Zeta Potential–Viscosity Relationship in Kaolinite Slurry in the Presence of Dispersants
14Investigation of equilibrium, kinetic, thermodynamic and mechanism of Basic Blue 16 adsorption by montmorillonitic clay A Günay, B Ersoy, S Dikmen, A Evcin
15Effect Of Mixing Water Type On Time Depended Zeta Potential Of Portland Cement Paste
0Diğer Etkinlikler
1MERSEM 2003 (TÜRKİYE IV.MERMER SEMPOZYUMU)
2MERSEM 2006 (TÜRKİYE V.MERMER SEMPOZYUMU)
3Uluslararası Katılımlı 7.Seramik Kongresi
4Madencilik Sektöründe ÇED Yönetmeliği ve Madencilik Projelerine Uygulanması
5Genel Ürün Güvenliği ve CE Sertifikasyonu
6I.International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze, and Pigment Congress, Eskişehir/Türkiye, 12-14 October 2009
7MERSEM2012 8.Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi
0Toplumsal Katkılar :
1Afyonkarahisar Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyon Üyeliği ve Başkanlığı (2005-2007)
2Doğal Taş Kulübü Başkanlığı(2005-2008)
0Verdiği Dersler : 
1Aglomerasyon2014
2Maden ve İş Hukuku 2014
3Minerallerin Yüzey Özellikleri2014
4Kil-Su Kolloidal Sistemlerinin Stabilitesi 2014
5Cevher Zeng. Tesisleri2014
6Cevher Haz. Tesis Tas.2014
7Malzeme Bilgisi2014
8Yabancı Dil-I2014
9Yabancı Dil-II2014
10Maden Mühendisliğinde Tasarım2014
11Maden Mühendisliği Uyg.2014
12Uzm.Alan Dersi2014
13Uzm.Alan Dersi2014
14Tez/Hazırlık Çalışması2014
15Tez/Hazırlık Çalışması2014
Diğer Bilgiler :