Yrd.Doç.Dr. GÜLAY ÇINAR(Tarih Bölümü)
E-posta Adresi gkaradag@aku.edu.tr,gkaradag80@gmail.com
Uzmanlık Alanı : GENEL TÜRK TARİHİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : AKÜ FEN EDEBİYAT FAK.TARİH 2002
Yüksek Lisans : AKÜ SOS.BİL.ENS.TARİH ABD. 2006
Doktora : AKÜ SOS.BİL.ENS.TARİH ABD. 2011
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1İki Büyük Türk Hakanı Şah İsmail ve Şeybani Han Arasındaki Söz Düellosu, History Studies International Journal of History , 3/2, 75-87, 2011
2Safevî Devleti'nin Güçlü Melikesi Hayrunnisa Begüm, İÜ Türkiyat Mecmuası, 21/Güz, 87-103, 2011
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Islamic Aspect of the Turkistan Khanates of 19th Century According to English Travellers, IRCICA, 119-127, 1, 2010(Eravcı H M, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1XIX. Yüzyılda Karahisar-i Sahip Sancağında Faal Tekke ve Zaviyeler, VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 18-20 Nisan 2005, 76, 2007(Güler M, ile birlikte)
2Darüssaade Ağası Hacı Beşir Ağanın Üsküdardaki Hayratı, IV. Üsküdar Sempozyumu, 3-5 Kasım 2006, 229, 2007(Güler M, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Devlet Yönetimi ve Ordu, Çizgi Yayınevi , 112-125, , 2010(H.Mustafa Eravcı, ile birlikte)
0Diğer Etkinlikler
1AKU, Sosyal Bilimler Dergisinde 2005-2007 yılları arasında yayın kurulu üyesi ve editör yardımcılığı görevi
0Verdiği Dersler : 
1Tarih Semineri2012
2Farsça I2012
Diğer Bilgiler :