Prof. Dr. İSMAİL SEDAT BÜYÜKSAĞİŞ (MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi sbsagis@aku.edu.tr.
Uzmanlık Alanı : Maden İşletme, Mermer ve Doğaltaş Teknolojileri, Kaya Mekaniği, Tünel Açma Makineleri (TBM) ve İşlemleri, Elmaslı Kesme Teknolojileri, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamları, Toplam Kalite Kontrol ve Standardizasyon, Otomasyon Sistemleri ve İleri Makine
Yabancı Dili : ALM+İNG
Lisans : ANADOLU ÜNİ.MÜH.MİM.FAK.- MADEN MÜH. 1992
Yüksek Lisans : OSMANGAZİ ÜNİ.FEN BİL.ENS. MADEN İŞLETME 1994
Doktora : OSMANGAZİ ÜNİ.FEN BİL.ENS. MADEN İŞLETME 1998
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2007
Profesörlük : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2013


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
AKÜ AFYON MYOTek. Prg. Böl. Başk.19992005
AKÜ AFYON MYOErasmus Koordinatörü20092010
AKÜ AFYON MYOFARABİ Rehberi20092010
AKÜ AFYON MYOYönetim Kurulu Üyeliği20082010
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİSenato Üyesi20112013
AKÜ İSCEHİSAR MYOErasmus Koordinatörü20112013
AKÜ İSCEHİSAR MYOMüdür20112013
AKÜ İSCEHİSAR MYOYönetim Kurulu Başkanı20112013
AKÜ Gelecek Araş.-Stra. Geliş.ve Uyg. Mrk.Müdür20122014


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Investigation of Marble Sawing Performance Using an Instrumented Block-Cutter, Jour. of Materials Processing Technology, 169, 258-262, 2005(Göktan, R.M., , ile birlikte)
2Effect of Cutting Mode on Segmented Circular Diamond Sawblade Wear and Cutting Efficiency in the Machining of Some Selected Granites, Jour. Of Materials Processing Technology , 183, 399-406, 2007
3Wear Characteristics of Circular Diamond Saws in the Cutting of Different Hard Abrasive Rocks, Wear, 258, 1422-1436., 2005(Ersoy, A., Atıcı, U., , ile birlikte)
4The Effect of Schmidt Hammer Type on Uniaxial Compressive Strength Prediction of Rocks, Int. Jour. of Rocks Mech. and Mining Sciences, 44, 299-307, 2007(Göktan, R.M., , ile birlikte)
5Fracture path prediction of diamond segment in a marble cutting disc , Fatigue & fracture of engineering materials & stru, 31, 517-525, 2008(Ucun, İ. Aslantaş, K.,Taşgetiren, S., , ile birlikte)
6Investigation of the effect of axial cutting force on circular diamond sawblade used in marble cutting process, Material Manufacture Process, 24, 1423-1430, 2009(Aslantas, K., Özbek, O., Ucun, İ., , ile birlikte)
7Investigation on stone machining performance using force and specific energy , Advances in Mechanical Engineering , 175817, 1-8, 2010(Polini, W., Turchetta, S., , ile birlikte)
8Effects of Circular Sawblade Diamond Segment Characteristics on Marble Processing Performance, Journal of Mechanical Engineering Science- Part C, 224 - 8, 1559-1565, 2010
9Investigation of The Effect on Disc Performance of Coolant Containing Boron Oil in Marble Sawing Process, Journal of the faculty of engineering and architec, 24, 435-441, 2009(Ucun, İ. Aslantaş, K., , ile birlikte)
10An Investigation of Effect of Diamond Concentration and Matrix Material Composition in Circular Sawing Process of Granites, Journal of Mechanical Engineering Science- Part C, 225/1,, 17-27, , 2011(Ucun, İ. Aslantaş, K.,Taşgetiren, S.,, ile birlikte)
11Determination of specific energy in cutting process using diamond saw blade of natural stone, Energy Education Science and Technology Part A: En, 28(2), 641-648 , 2012(I. Ucun, K. Aslantas, S. Tasgetiren, ile birlikte)
12Micromechanical modelling of diamond debonding in composite segments, Journal of theoretical and applied mechanics, 50,2, 609-626, 2012(I. Ucun,K.Aslantas,S.Tasgetiren, ile birlikte)
13Effect of cooling liquids on cutting process using diamond segmented disc of natural stones, Journal of Mechanical Engineering Science, Proceed, 227(10) , 2315–2327, 2013(I. Ucun,K.Aslantas,S.Tasgetiren, ile birlikte)
14A novel technique in determination of segment temperature in wet and dry sawing process using diamond saw blade, Experimental Techniques, In Review, , 2012(Ucun I., Aslantaş K., Tasgetiren S., , ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1ASTM ve TSE Doğaltaş Standartlarının Karşılaştırılması, TMMOB Maden Müh. Odası Madencilik Dergisi, Cilt 44, sayı 1, 33-41, 2005(Gürcan, S., , ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Doğaltaşlarda Alternatif Yüzey İşleme Yöntemleri ve Makinaları Kısım-1, İnşaat Dünyası Dergisi, 3, 52-57, 2004
2Doğaltaşlarda Alternatif Yüzey İşleme Yöntemleri ve Makinaları Kısım-2, İnşaat Dünyası Dergisi, 4, 108-114, 2004
3Mermer Kesme Makinesinin Otomasyonu, Türkiye’de Otomasyon Dergisi , 37, 160-164, 2004(Nartkaya, M., Çimen, H., , ile birlikte)
4Travertenlerde Tabaka Yönünün Kesme Verimi Üzerine Etkileri, Mermer Dergisi, 30, 32-37, 2004(Atıcı, Ü., Ersoy, A., , ile birlikte)
5Doğaltaş Kesmede Kullanılan Elmaslı Dairesel Testerelerin Tanıtımı ve Talaş Oluşum Mekanizması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4, 17-30, 2003
6Mermer İşleme Tesisleri Atıksularının Hidrosiklonlarla Arıtılması ve Flokülant İlavesinin Ayırmaya Etkisinin İncelenmesi , Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 1/2, 49-54, 2003(Emrullahoğlu, Ö.F., , ile birlikte)
7Doğaltaş Kesme Araçları-Yöntemleri ve Kesicilerin Özelliklerinin Tanıtımı, Mermer Dergisi, 30, 32-37, 2003
8Mermer Ocak Makinalarının Tanıtımı ve Optimal Ocak Tasarımı, İnşaat Makine Dünyası, 2, 60-64, 2002(Yeşilkaya,L., , ile birlikte)
9Tabaklar-Emirdağ Travertenin Jeolojik Konumu, fiziksel, fiziko-mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Mermer Dergisi, 30, 32-37, 2001(Çelik, M.Y., , ile birlikte)
10Türk Doğaltaş Sektörüne Genel Bir Bakış , İnşaat Dünyası Dergisi, 205, 106-112, 2000
11Kayaç Kesme İşleminde Kullanılan Elmas Soketli Kesici Diskin Kesme Performansının İncelenmesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3, 33-40, 2008(Ucun, İ. Aslantaş, K.,, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The Assessment of the Specific Cutting Energy in Travertine, Proceeding of 1st Int.Symposium on Travertine, 21-23 Eylül 2005, Denizli/TURKEY, 2005(Ersoy, A., Atıcı, Ü., , ile birlikte)
2Design and Manufacturing of a New Measurement System for Determination of Cutting Temperature in Diamond Saw Blades, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IAT, 13-15 Mayıs, , 2009(Ucun, İ. Aslantaş, K.,, ile birlikte)
3Using of Laser Measurement System in Determination of Diamond Segment Wear, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IAT, 13-15 Mayıs, , 2009(Ucun, İ.,, ile birlikte)
4Stress Analysis of Sawing Disc Having Hole by Using Finite Element Method, 8. Uluslar Arası Kırılma Konferansı Bildiriler Kit, 7 – 9 Kasım, 57-66, 2007(Ucun, İ., Aslantaş, K.,Tasgetiren, S., , ile birlikte)
5 Investigation As Experimental of Disc Performance In Marble Sawing Process With Diamond Circular Saw Blade , 9th Regional Rock Mechanics Symposium, Izmir, 172-184, 2008(Ucun, İ., Aslantaş, K., , ile birlikte)
6Examine to Reduction Methods of Natural Stone Wastes in Natural Stone Plants, Symposium of Utilization of Marble Wastes and Decr, 16-17 Ekim, Diyarbakır/TURKEY, 2009
7The Usability of Knoop Hardness Index In Determination of Physico-Mechanical Characteristics of Marbles, IV. Regional Rock Mech. Symp. , 211-215, , Konya/TURKEY, 2002(R. M. Göktan,, ile birlikte)
8The Assessment of the Operating Parameters of Diamond Circular Saw Blades, Regional Rock Mech. Symp. , 391-399, Konya/TURKEY, 2002(Atıcı, Ü., Ersoy, A., , ile birlikte)
9The Determination of the Correlation between Physico-Mechanical and Mineralogical Properties with Specific Energy Values of Some Hard Stones Cutting by Abrasive Waterjet, Int. Marble Congress, 13-15 December 2012, , 2012(Galecki, G., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Doğaltaş Endüstrisinde Standardizasyon ve Kalite Kontrolünün Önemi ve Genel Uygulama Alanları, Türkiye III. Mermer Semp. , 351-360, Afyon, 2001(Bozkurt, R.,, ile birlikte)
2Mermer İşleme Tesisleri Atıksularının Arıtım Yöntemleri ve Ekonomikliklerinin İncelenmesi , Türkiye I. Mermer Sempozyumu, , Afyon, 1995
3Model Lamalı Mermer Blok Kesme Makinesinde Performans Analizi, 4. Maden Makineleri Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2013, 125-132, 2013(Aslantaş K. , Eken M. S., Ucun İ., Taşgetiren S. , ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1 Afyonkarahisar’ın Yer altı Zenginlikleri, Afyon İli Kütüğü, AKÜ, Cilt II. , 295-306, , 2002
0Editorlük veya Hakemlikler
1Hakemlik- Key Engineering Materials
2Editörlük-Türkiye III. Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Made
3Hakemlik-Dokuz Eylül Üniv. Fen ve Mühendislik Dergisi
4Hakemlik- Scientific Researches and Essays
5Hakemlik- Journal of Mechanical Engineering Science- Part C
6Hakemlik- Resources Policy
7Hakemlik- Journal of the faculty of engineering and architec, Gazi Uni
8Hakemlik- Journal of Engineering Manufacture
9Bilim Kurul Üyesi- Turquise International Sektörel Mermer Dergisi
10Hakemlik- TMMOB Maden Müh. Odası Madencilik Dergisi
11Hakemlik- Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
12Hakemlik- Jour. of Materials Processing Technology
13Bilim Kurulu Üyesi- İnşaat Dünyası Dergisi
14Hakemlik- Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
0Yönettiği Tezler
1Doğal Taşlar İçin Elmas Lamalı Model Makine Tasarımı, İmalatı ve Performans Analizi, M. Said EKEN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
2Mermer Tozu Katkılı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harçlarının Performanslarının İncelenmesi, Ertunç TATAR, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
3Koza Altın A.Ş. Kaymaz Altın Madeninde Açık İşletme Madenciliğinin İncelenmesi (Lisans Tezi), Yavuz Yılmaz, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
4Örnek Bir Tuğla Kiremit Ocağının NETCAD Programı Yardımıyla Rezerv Hesaplaması ve Üretim Haritalarının Hazırlanması (Lisans tezi), Şeyda YEVLAL, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
5Madencilikte Uzaktan Algılama ile Saha Analizlerinin Yapılması (Lisans Tezi), Mustafa Gürsoy, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
6Doğaltaşlarda Blok-Levha-Plaka Sağlamlaştırmada Kullanılan Kimyasalların Seçim Kriterleri(Lisans tezi), Aykut Kayı, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
7Açık İşletme Madenciliğinde Delme Patlatma İşlerinin Ortam Koşullarına Göre Analiz Edilmesi(Lisans Tezi), Şuayp Deniz, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
8Doğaltaş Sektöründe Dış Ticaret İşlemleri ve Potansiyel Pazar Araştırmaları(Lisans Tezi), Eray Üke, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
9TUREKS A.Ş. Burdur Karamanlı Mermer Ocağının İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı Açısından Risk Analizi Değerlendirmeleri (Lisans Tezi), Bilgehan TOMBUL, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
10Doğaltaş Sektöründe Kullanılan Uluslar Arası Ambalajlama Ve Nakliye Kuralları Ve Standartların İncelenmesi(Lisans Tezi), Memduh UZ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
11Örnek Bir Doğaltaş Ocağının Netcad Programı Yardımı İle Rezerv Hesaplaması Ve Üretim Haritalarının Hazırlanması(Lisans Tezi), Özge BAHTİYAR, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
12Örnek Bir Mermer İşletmesinde E-MERMERCİ Programı Yardımıyla Üretim ve Stok Kontrollerinin Yapılması(Lisans Tezi), Halime Alper, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
13KOLSAN A.Ş. Afyon Hazır Beton Tesisinde İSG Risk Analizi Değerlendirmesi(Lİsans Tezi), Bahar Didem Gezici, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
14Muğla Beyaz Mermerinde Model Lamalı Kesme Makinesi ile Kesilebilirlik Analizleri(Lisans Tezi), Emre Niyazi MISIRLIOĞLU, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Doğaltaş Sanayinde Kullanılan Kesici Testere ve Elmas Soketlerin İncelenmesi, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi, AKÜ-106M189-2006
2Elmas Segmentli Dairesel Testerelerde Sert Taş Kesilebilirliğini Etkileyen Parametrelerin Uygulamalı Analizi, AKÜ Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, 06.AFMYO.01
3Uzaktan Kumandalı Mermer Kesme Makinesinde Travertenlerin Kesilebilirlik Analizleri, AKÜ Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, 04.AFMYO.02
4Mermercilik Sektöründe Kullanılan Elmas Boncuk-Soketlerin Tasarlanması-İmalatı ve Verimlilik Analizlerinin Yapılması, AKÜ Araştırma Fonu Projesi, 96.AMYO.01
5Afyon-Kütahya Yöresi Mermerlerin Kesilebilme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, DPT Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi,
6Türk Doğaltaş Sentöründe Üretim Kalite Kriterlerinin Arttırılması, Avrupa Birliği Leonardo da VINCI Mesleki Eğitim Projesi, 04/A/F/PL3-064, 14 Haftalık Öğrencilerin Mesleki Eğitim Değişimi, Nisan-Haziran 2005, Carrara / ITALY,
7Doğaltaş Eğitimcilerinin Oryantasyonu, Avrupa Birliği Leonardo da VINCI Mesleki Eğitim Projesi, 04/A/F/EX1-154, 6 Haftalık Eğitimcilerin Mesleki Eğitim Yerleştirmesi, Haziran - Temmuz 2005, Carrara / ITALY,
8Diamond tools and rock abrasion mechanism, Avrupa Birliği ERASMUS Programı Akademik Değişim Projesi, PISA Üniversitesinde 12 haftalık Akademik Değişim, Eylül - Aralık 2005, PISA / ITALY,
9"Mining Engineering Science and Technology", Avrupa Birliği ERASMUS Programı Akademik Değişim Projesi, OSTRAVA TECH. Üniversitesinde 1 haftalık Akademik Değişim, Haziran 2010, OSTRAVA / CZECH REP.,
10Karbonatik Kökenli Kayaçların Elmas Soketli Lamalarla Kesme İşleminin Optimizasyonu ve İnce Lama-Soket Kullanımının Araştırılması, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi, AKÜ-110M559
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Investigation of marble machining performance using an instrumented block-cutter
2Wear characteristics of circular diamond saws in the cutting of different hard abrasive rocks
3Effect of cutting mode on the sawability of granites using segmented circular diamond sawblade
4Fracture path prediction of diamond segment in a marble cutting disc
5An investigation on the effect of diamond concentration and matrix material composition in the circular sawing process of granites
6Investigation of the effect of axial cutting force on circular diamond sawblade used in marble cutting process
7Investigation of sawing performance of diamond segmented circular saw using stone cutting process
8Micromechanical modelling of diamond debonding in composite segments
0Toplumsal Katkılar :
1Türkiye Doğaltaşlar Ayna Komitesi Başkanlığı,CEN-MTC-246"NATURAL STONES"
2TMOOB Maden Müh. Odası Afyon İl Temsilci Yardımcılığı
3Türkiye I. Mermer Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği
4Türkiye II. Mermer Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği
5Türkiye III. Mermer Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği
6Türkiye Doğaltaşlar Ayna Komitesi Başkanlığı,EN-MTC-109 (2012 yılı yeniden)
0Verdiği Dersler : 
1İleri Mermer Kesme İşleme Teknolojileri2008
2Doğaltaşların Tanıtılması ve Üretim Yöntemleri2008
3Mermer Kesme ve İşleme Teknolojileri2008
4Mermerlerde Kalite ve Standardizasyon2008
5Kaya Mekaniği 2007
6Maden Makineleri2008
7Madenlerde Hazırlık ve Kazı2008
8Mermerlerde Kalite Kontrol ve Standardizasyon2008
9Mermer Kesme ve İşleme Teknolojileri2009
10Doğaltaş Seleksiyon ve Ambalajlama2009
11Doğaltaş Yüzey İşleme Teknolojileri2008
12Bilgisayar I2008
13Bilgisayar II2009
14Bilgi İşlem Teknolojileri I2008
15Bilgi İşlem Teknolojileri II2009
16Kaya Mekaniği 2009
17Uzmanlık Alan Dersi2009
18Doğaltaşların Tanıtılması ve Üretim Yöntemleri2010
19Doğaltaş Yüzey İşleme Teknolojileri2010
20Mermerlerde Kalite Kontrol ve Standardizasyon2010
21Bilgisayar I2010
22Bilgisayar Kontrollü Doğaltaş İşleme Makineleri2010
23Merer Kesme ve İşlemeTeknolojisi2011
24Madenlerde Hazırlık ve Kazı2011
25Doğaltaşların Tanıtılması ve Üretim Yöntemleri2011
26Kalite Kontrol ve Standardizasyon2011
Diğer Bilgiler :