Okutman OĞUZHAN KALKAN(YAB.DİL.Y.O.)
E-posta Adresi okalkan@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İng., Alm.
Lisans : ATATÜRK ÜNİ.FEN EDE.FAK.İNG.DİLİ VE EDE. 2000
Yüksek Lisans : DUMLUPINAR ÜNİ.SOS.BİL.ENS.İNG.DİLİ VE EDE. 2009
Doktora : PAMUKKALE ÜNİ. SOS.BİL.ENS.İNG.DİLİ VE EDE.
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Yabancı Diller YüksekokuluBölüm Başkanı20072015
Yabancı Diller YüksekokuluMüdür Yardımcısı2015 


Yayınları : 
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Accounting Education for the Practice of Stairs Method in the Ottoman State, 12th World Congress of Accounting Historians, 20-24 July 2008, 703-711, 2008(Elitaş C, Erkan M, Özcan U, ile birlikte)
2Stairs Accounting Method and Cash Awqaf in Ottoman State, 2nd BMAC International Congress, 14-18 Sept. 2010, , 2010(Özcan U., Elitaş B., ile birlikte)
3Fifth Generation in Language Program Evaluation: Towards Transparency, Nation-based Standards and Value-based Evaluation, International Conference on Foreign Language Teach, 2014, 921, 2014(Öztürk.G., ile birlikte)
4Types of Oral Errors and Corrective Feedback: A Classroom Research Study in a Sample of Turkish EFL Classes, International Conference on Foreign Language Teach, 2014, 927, 2014(Öztürk.G., ile birlikte)
5A Critical Perspective on the Current Status of Applied Linguistics, International IATELF TTed SIG Conference, Gaziante, , , 2015(Öztürk G, ile birlikte)
6Burial and Humour: Graham Swift's Last Orders, 4th BAKEA International Western Cultural and Liter, 07-09.10.2015, , 2015
7Realizing One’s Self through Memories in Graham Swift’s The Sweet Shop Owner, V. BAKEA ULUSLARARASI BATI KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATLARI, 4-6.10.2017, 93, 2017
8Death and Regeneration in Graham Swift’s Last Orders, V. BAKEA ULUSLARARASI BATI KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATLARI, 4-6.10.2017, 93, 2017
0Çeviriler
1Yansımalar Çeviri Yarışması Seçkisi / Art of Echo Young Translators’ Prize Selection
0Editorlük veya Hakemlikler
1Introduction to Financial Accounting, Kocatepe Kitapevi, Afyonkarahisa
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1"Muhasebe Denetimi Açısından Hileli Vergi Beyanlarının Benford Kanununa Uyumluluğu: Afyonkarahisar İli Örneği", A.K.Ü. Bilimsel Araştırmalar Projesi, Araştırmacı, 06İİBF05 Nolu Proje, Tamamlandı.
0Diğer Etkinlikler
1British Council E-moderation Scholarship
0Ödüller :
1British Centre for Literary Translation, Young Translators' Prize Shorlist
2Avrupa Dil Ödülü Sertifikası, 2006
0Verdiği Dersler : 
1Main Course2013
2Skills2013
3Supportive Course2013
4İngilizce2013
5Mesleki İngilizce2013
Diğer Bilgiler :