Arş.Grv.Dr. ERAY EĞMİR(Eğitim Fakültesi)
E-posta Adresi eegmir@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Eğitim Programları ve Öğretim
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Selçuk Üniversitesi Ortaöğretim Matematik Öğretmen 2003-2008
Yüksek Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri 2009-2012
Doktora : Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Programları ve 2012-2016
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Asya Öğretim Dergisi, 2, 1, 2014(Ocak G. , ile birlikte)
2Lisansüstü Tez Danışmanlığının İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7, 31, 2014(Ödemiş S. İ.,Kayır G., ile birlikte)
3The Effectiveness Level of School Administrator’s Coaching Characteristic on School’s Being Learning Organization., Mevlana International Journal of Education, 3, 1, 2013(Yörük S., ile birlikte)
4Yükseköğretim, Neden Ve Nasıl: Üniversite Öğrencilerinin Perspektifinden Bir Bakış, Route Educational and Social Science Journal, 2, 241-256, 2015(Koçyiğit M., ile birlikte)
5The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Critical Thinking Tendencies and Problem Solving Skills, Participatory Educational Research, , 33-44, 2016(Ocak G., ile birlikte)
6Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi., Erzincan Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 18, 63-91, 2016(Ocak G., Ocak, İ., ile birlikte)
7Eleştirel Düşünme Becerisini Ölçmeye Yönelik Bir Başarı Testi Geliştirme , Turkish Studies, 11, 337-360, 2016(Ocak, G. , ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Okullarda Cinsel Taciz Olgusu Hakkında Akademisyen Görüşleri, International Symposium On Changes and New Trends , 22-24.11.2013, 44, 2013(Koçyiğit M., ile birlikte)
2The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Critical Thinking Tendencies and Problem Solving Skills, II. International Dynamic, Explorative and Active , 05-07.11.2015, 63, 2015(Ocak G., ile birlikte)
3TEACHERS’ VIEWS ON APPLICATION OF SNOWBALL METHOD, XI. European Conference on Social and Behavioral S, 01-04.09.2016, 416, 2016(Ocak G., ile birlikte)
4DEVELOPING AN ACHIEVEMENT TEST TOWARDS EVALUATING CRITICAL THINKING SKILL, XI. European Conference on Social and Behavioral S, 01-04.09.2016, 415, 2016(Ocak G., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Öğetmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 04-06.09.2014, , 2014(Ocak G., ile birlikte)
2Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Uygulama Okullarındaki Sınıf İçi Öğrenme-Öğretme Sürecine İlişkin Görüşleri, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 16-18.04.2015, 68, 2015(Ocak G., ile birlikte)
3Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, 13. Ulusal Sınıf Öğetmenliği Eğitimi Sempozyumu, 29-31.05.2014, , 2014(Ocak G., ile birlikte)
4Herkes İçin Eğitim Projesi: Okul Sağlığı ve Beslenme, 22. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 05-07.09.2013, , 2013(Ödemiş S. İ.,Kayır G., ile birlikte)
5Öğretmenlerin Okullarda Uygulanan Lisansüstü Araştırmalara İlişkin Tutumları: Eskişehir İli Örneği, VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 10-11.05.2013, 152, 2013(Kayır G.,Ödemiş İ. S.,Bayar V.,Bayar A. , ile birlikte)
6Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Araştırma Etiği Hakkındaki Görüşleri, VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 10-11.05.2013, 118, 2013(Kayır G.,Ödemiş İ. S.,Bayar V.,Bayar A. , ile birlikte)
7Lisansüstü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri, VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 10-11.05.2013, 104, 2013(Kayır G.,Ödemiş İ. S.,Bayar V.,Bayar A. , ile birlikte)
8Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeyleri, VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 10-11.05.2013, 97, 2013(Kayır G.,Ödemiş İ. S.,Bayar V.,Bayar A. , ile birlikte)
9Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygı Düzeyleri, VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 10-11.05.2013, 90, 2013(Kayır G.,Ödemiş İ. S.,Bayar V.,Bayar A. , ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1YETİŞKİNLERE ÖĞRETMEN OLMAK, Pegem Akademi, 34, , 2014(Kayır G. , ile birlikte)
0Çeviriler
1Dönüştürücü Sınıf Yönetimi
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyonkarahisar'da Değerlerimizi Anlatıyoruz Projesi (ADAP)
0Diğer Etkinlikler
1Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimde Yeni Arayışlar Çalıştayı İlkokul Komisyonu Üyesi
2Genç Türkiye Zirvesi 2015 Katılımcı
0Toplumsal Katkılar :
1Mehmet Akif Ersoy Düşünce Topluluğu Danışman Öğretim Elemanı
2T.C. Afyonkarahisar Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Eğitim Programı Eğitimcilerin Eğitimi Semineri
Diğer Bilgiler :