Doç. Dr. NURHAN DOĞAN(UYG.VE ARŞ.HAS.)
E-posta Adresi ndogan@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : HACETTEPE ÜNİ. FEN FAK. İSTATİSTİK 1987
Yüksek Lisans : HACETTEPE ÜNİ. FEN BİL. ENS. İSTATİSTİK 1990
Doktora : OSMANGAZİ ÜNİ.SAĞLIK BİL.ENST.BİYOİSTATİSTİK 2002
Doçentlik : YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU 2013
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Sağlık BilimleriMüdür Yardımcısı20072009
Veteriner FakültesiAnabilim Dalı Başkanı20032006


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Tekrarlı Ölçüm Düzenlerinde Variyans Analizi Yöntemi İle Holştaynlarda Süt Veriminin Kalıtım Derecesinin Tahmini, Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, 23 (Ek Sayı 2) , 269-276, 1999(Doğan, İ., Özçelik, M., , ile birlikte)
2The Statistical Power Analysis of Tests Used in Animal Breeding Studies on lamb Birth Weight in Turkey, Archives of Animal Breeding, 51(1), 84-88, 2008(Dogan, İ., ile birlikte)
3Prevalence of Coccidia in Beef Cattle in Western Turkey, Parasitol Res., 101, 1239-1243, 2007(Çicek H, Sevimli F, Kozan E, Köse M, Eser M., ile birlikte)
4Afyonkarahisar ilinde erişkinlerde bel ağrısı sıklığı ve etkileyen faktörler, Acta Orthopaedica et Traumatılogica Turcica, 42(5), 328-333, 2008(Altınel L, Köse K.Ç, Ergan V, Işık C, Aksoy Y, Özdemir A, Toprak D, ile birlikte)
5The acute effects of single-dose orally administered doramectin, eprinomectin, Experimental Parasitology , 122, 177–181., 2009(Sevimli, F.E, Kozan E, Sevimli A, Bülbül A,, ile birlikte)
6The possible role of bovine herpesvirus type-4 infection in cow infertility, Animal Science Journal, 81, 304–308 , 2010(Gür S, ile birlikte)
7Isolation of dermatophytes from dogs and cats with suspected dermatophytosis in Western Turkey, Preventive Veterinary Medicine, 98(1), 46-51, 2010(Seker E , ile birlikte)
8The Effect of Bacterial Flora on Uterine pH Values, Observed During the Estrous Cycle, Gestation and in the Cases of Clinical Metritis in Cows, Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(23), 3000-3004 , 2010(Ozenc E, Seker E, ile birlikte)
9Prevelance of Sleep Disordered Breating Symptoms and Their Relation With Concomıtant Diseases in Afyon, Turkey: Population Based Study, Türkiye Klinikleri J Med Sci, 30(1), 150-156 , 2010(Unlu M, Sezer M, Fidan F, Ayçiçek A, Toprak D, Kara Z., ile birlikte)
10Efficacy of eprinomectin pour-on treatment in sheep naturally infected with Dictyocaulus filaria and Cystocaulus ocreatus, Journal of Helminthology, 85, 472-475 , 2011(Sevimli F.K, Kozan E., ile birlikte)
11The Importance of Staphylococci and Threshold Value of Somatic Cell Count for Diagnosis of Sub-clinical Mastitis in Pirlak Sheep at Mid-lactation, Reproduction in Domestic Animals, 46, 970-974 , 2011(Ozenc E, Seker E, Acar DB, Birdane MK, Darbaz I, ile birlikte)
12Comparison of three different imunoassay methods for the evaluation of intact parathyroid hormone levels in hemodialysis patients, Scand J Clin Lab Invest., 71(3), 227-231 , 2011(Ates F, Koken T, Demir S, Kahraman A, ile birlikte)
13Afyonkarahisar İlinde Obezite Prevelansı ve İlgili Risk Faktörleri, Türkiye Klinikleri J Med Sci, 31(1), 122-132 , 2011(Toprak D, Demir S, ile birlikte)
14Modulator Effects of the Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Polymorphism on Response to Vitamin B12 Therapy and Homocysteine Metabolism, DNA and Cell Biology , 31(5), 820-25 , 2012(Şensoy N, Soysal Y, Kahraman A and Imirzalioğlu N, ile birlikte)
15Effect of the stage of estrous cycle on follicular population, oocyte yield and quality, and biochemical composition of serum and follicular fluid in Anatolian water buffalo, Animal Reproduction Science, 137, 8– 14 , 2013(Acar DB, Birdane MK, Gurler H, ile birlikte)
16Female Breast Cancer Mortality Rates in Turkey, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15, 7569-7573, 2014(Toprak D, ile birlikte)
17Trends in Suicide Mortality Rates for Turkey from 1987 to 2011: A Joinpoint Regression Analysis, Archives of Iranian Medicine, 18(6), 355-361, 2015(Toprak D, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Serum Fibrozis Belirleyicilerinin (Endoglin, Leptin ve İmmunoglobulinler) Karaciğer Histopatolojisi ile Uyumu, Turkiye Klinikleri J Med Sci , 32(6), 1569-75, 2012(Aşçı Z, Demirtürk N, Demirdal T, Acartürk G, Aktepe OC, Dilek H, ile birlikte)
2Afyonkarahisar ilinde erişkinlerde hipertansiyon sıklığı ve etkileyen faktörler: Kesitsel bir çalışma, Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 12(1), 47-52 , 2012(Toprak D, Demir S, ile birlikte)
3Comparison of hierarchical cluster analysis methods by cophenetic correlation, Journal of Inequalities and Applications, 2013:203, , 2013(Saraçli S, Doğan'I, ile birlikte)
4Urinary incontinence in women: prevalence rates, risk factors and impact on quality of life, Pakistan Journal of Medical Sciences, 29(3), 818-822, 2013, 2013(Şensoy N, Özek B and Karaaslan L, ile birlikte)
5Evalution of Serum Lipid Profiles in Turkish Children Aged Two to Eighteen Years, West Indian Medical Journal, 63(6), , 2014(Toprak D, Bukulmez A, Oztekin O, Koken T, ile birlikte)
6Unwanted pregnancy and traditional self-induced abortion methods known among women aged 15 to 49., J Pak Med Assoc, 65(5), 452-6, 2015(Sensoy N, Sen K, Aslan H, Tore-Baser A, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Determination of cut-off Values for Leucocytes and Bacteria for Urina Flow Cytometer (UF-100) in Urinary Tract Infections, International Urology and Nephrology, 34, 175-178 , 2003(Köken, T., Aktepe, O.C., Serteser, M., Şamlı, M., Kahraman, A., ile birlikte)
2Factors Affecting the Cigarette Smoking Habits Among Students in Afyon-Turkey, Archieves of Pulmonary, 1(15), 9, 2004(Ünlü, M., Orman, A., Şen TA,Tuncer, GZ., ile birlikte)
3The Prevalence of Asthma Among Secondary School Students in Afyon, Turkey, Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology, 20 (1), 1-6, 2002(Ünlü, M., Orman, A., ile birlikte)
4Kalıtım Derecesi Tahmininde Akrabalık Katsayısının Önemi ve Bir Bilgisayar Programı , Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 38(1), 85-93, 1998(Doğan, İ., Doğan, N., Akcan, A., Korkmaz, Ü., ile birlikte)
5Chaid Analizi ve Aile Planlaması İle İlgili Bir Uygulama, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 23(5), 392-397, 2003(Özdamar, K., ile birlikte)
6Liseli Adolesanlarda Problem Paylaşımı, Aile Hekimliği Dergisi,, 8(4), 157-161, 2004(Toprak, D., Mıstık, S., ile birlikte)
7Afyon İli Sığırlarında Paramphistomosis ve Distomatosisin Genel Durumu., T. Parazitol. Derg., 29(5), , 2005(Kırcalı Sevimli, F., Köse, M., Kozan, E., ile birlikte)
8Kuzularda Doğum Ağırlığının Kalite Göstergesi Olarak Kullanılması ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Taguchi Yaklaşımı İle İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24, , 2006(Doğan, İ., ile birlikte)
9Hotelling T2 ve Manova Testlerinde Güç Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(1), 331-343, 2007(Özdamar K, Öner S, ile birlikte)
10Factors Affecting the Cigarette Smoking Habits Among Students in Afyon-Turkey, Archives of Pulmonary, 1, 15-19, 2004(Ünlü M, Orman A, Şen T.A, Tuncer G.Z.,, ile birlikte)
11A Reviev on the Ridit Analysis, İstatistik Araştırma Dergisi, 5 (2), 69-77, 2007(Doğan İ., ile birlikte)
12Detection of Fungi Spectrum in Maritim Tropical and Maritim Polar Air Masses on Afyon, Central-West Anatolia, Turkey, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(1), 191-203, 2007(Fıçıcı S. E, Bozyurt O., Konuk M., Özdemir M.A., Özkara A, ile birlikte)
13A Serologic investigation for Canina Corona Virüs infection in individually Reared Dogs in Central Anatolia, Erciyes Üniversitesi Vet. Fak. Derg, 5(2), 67-71, 2008(Gür Sibel, Gençay Ayşe, ile birlikte)
14Medikal Metod Karşılaştırma Çalışmalarında Deming Regresyon Tekniği, Türkiye Klinikleri J Biostat, 1(1), 9-15 , 2009(Saraçlı S, Doğan İ, ile birlikte)
15Determination of the number of bins/classes used in histograms and frequency tables: a short bibliography, İstatistik Araştırma Dergisi, 7(2), 77-86 , 2010(Dogan İ, ile birlikte)
16Kalple ilgili belirti ve bulguları olmayanlarda EKG analizi, Türkiye Aile Hekimliği Dergisi , 15(4), 173-177, 2011(Toprak D, Ornat E, Dursun H, ile birlikte)
17Aile Sağlığı Merkezinde Çalışan Sağlık Personelinin Aile Hekimliğine Bakış Açıları, J Clin Anal Med , 4(2), 112-5 , 2013(Şensoy N, Mardin EE, Uçur İ, Özbalcı T, ile birlikte)
18Birinci Tür Hata’nın Kontrolünde Yanlış Bulgu Oranı (False Discovery Rate) Yaklaşımı, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Derg, 3(3), 14-19, 2013(Doğan İ, Cangür Ş , ile birlikte)
19Birinci Tür Hatanın Kontrolünde Adımsal Çoklu Karşılaştırma İşlemleri, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Derg, 4(1), 28-33, 2014(Doğan İ, ile birlikte)
20İki Sonuçlu Biyolojik Denemelerde LD50 Değerinin Tahmininde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler, Turkiye Klinikleri J Biostat , 7(1), 39-46, 2015(Doğan İ, ile birlikte)
21Afyonkarahisar İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırması, J Clin Anal Med , 5(1), 29-34, 2014(Şensoy N, Özmen A, Ercan A, Karabekir H.S., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Değişik Deneme Desenleri ve Örnek Hacimleri İçeren Araştırmalarda Güç Analizi, 6. Ulusal Biyoistatistik Kongresi,, , , 2002(Özdamar, K., ile birlikte)
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrencilerinin Organ Bağışı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları, Biyoistatistik 2000 Kongresi Eskişehir, 13, , 2000(Doğan, İ., Hamarat, B. , ile birlikte)
3Path Analizi ve Bir Uygulama, Biyoistatistik Kongres, , 46, 2000(Bal, C., Doğan, N., Doğan, İ., ile birlikte)
4Üniversite Hastanesinde Aile Hekimliği ve Check up Polikliniği Hasta Profili, BB Hasta Profili İle Uyumlu mu?, 3. Ulusal Aile Hekimliği Günleri Kongresi, 25-28 Mayıs, , 2005(Toprak, D., ile birlikte)
5Determination of The Awareness Level of The Women In Terms of Urinary Incontinence, 2nd Congress of Association of General Practice/Fa, 2010, 225, 2010(Şensoy N, Özek B, Karaaslan L, ile birlikte)
6Thyroıd Dysfunctıon In Patıents Wıth Type 2 Dıabetes Mellıtus In Turkey, The Latin America Congress On Controversies To Consensus İn Diabetes, Obesity And Hypertension (CODHy), 11-14 March, 265, 2010(Toprak D, Doğan N, Demir S, Koken T, Cekirdekci A, ile birlikte)
7Modulator Effects of the Methylenetetrahydrofolate Reductase 677C›T Polymorphism on B12 Vitamin and Homocysteine Metabolism, Abstract of the 9th National Medical Genetics Cong, 1-5 December, 112, 2010(Şensoy N, Soysal Y, Kahraman A, İmirzalıoğlu N, ile birlikte)
8Age–period–cohort effect on suicide mortality in Turkey, 4th Conference AGPFMSEE,jubljana, 4-6 June 2015, 29, 2015(Toprak D, ile birlikte)
9The Behaviors of Coping with the Stress Among Medical Faculty Students and The Factors Causing Stress, 4th Conference AGPFMSEE,jubljana, Slovenya, 4-6 June 2015, 68, 2015(Şensoy N, ile birlikte)
10Long-term Trend in Prostate Cancer Mortality in Turkey (1987-2008), 4th Conference AGPFMSEE,jubljana, Slovenya, 4-6 June 2015, 63, 2015(Toprak D, ile birlikte)
11Evaluation of renal functions in patients treated with colistin; nephrotoxicity of colistin, 24th ECCMID Congress, Barcelona, Spain, 10-13 May 2014, R209, 2014(Demirtürk N, Demir S, Ascı Z, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Syphacia muris ile Doğal Enfekte Ratlarda Tek Doz Oral Uygulanan Doramectin, Eprinomectin ve Selamectin’in Akut Etkisi, XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım, 324, 2009(Sevimli F.K, Kozan E, Sevimli A, Bülbül A, ile birlikte)
2Prevalence of cobalamin deficiency in Afyonkarahisar elderly population, The First International Symposium on Qality&Accred, 2008, 344, 2009(Koken T, Toprak T, ile birlikte)
3Afyonkarahisar İlinde Obezite Prevelansı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi, XI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 27-30 Mayıs , 95, 2008(Toprak D, Demir S, ile birlikte)
4Syphacia muris ile Doğal Enfekte Ratlarda Tek Doz Oral Uygulanan Doramectin, Eprinomectin ve Selamectin’in Akut Etkisi, XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım , 324-325 , 2009(Sevimli FK, Kozan E, Sevimli A, Bülbül A, ile birlikte)
5A Research On Patient Satisfaction Wıth Primary Health Care in the Center of Afyonkarahisar, II.Ulusal Birinci Basamak Hekimliği Kongresi, 18-21 Mart , 38, 2010(Şensoy N, Özmen A, Ercan A, Karabekir HS, ile birlikte)
6Preadölesanlarda Deneysel Over Torsiyon/Detorsiyon Modelinde Oral Alfa Lipoik Asid ve Koenzim Q10 un tek tek ve kombine Kullanımının Overler Üzerine Etkileri, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim 2 Kasım, 93, 2013(Tuncer AA, Bozkurt MF, Köken T, Embleton DB, ile birlikte)
7Hiyerarşik Kümeleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Biyoistatistik K, 20-23 Ağustos 2013, 105, 2013(Saraçlı S, Doğan İ , ile birlikte)
8Türkiye’de 1987-2011 Yılları Arasındaki İntihar Oranlarının Joinpoint Regresyon Analizi ile Değerlendirilmesi, Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Biyoistatistik K, 20-23 Ağustos 2013, 106-107, 2013
9Birinci Tür Hatanın Kontrolünde Adımsal Çoklu Karşılaştırma İşlemleri, Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik , 4-7 Eylül 2012, 72, 2012(Doğan İ, ile birlikte)
10Birinci Tür Hata’nın Kontrolünde Yanlış Bulgu Oranı Yaklaşımı, Uluslararası Katılımlı 14. Ulusal Biyoistatistik K, 4-7 Eylül 2012, 71, 2012(Doğan İ, ile birlikte)
11Huzurevinde yaşayan yaşlılarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013 , 405, 2013(Şensoy N, Karayel R, Aktaş Ö, Gülsüner G, ile birlikte)
1215-49 yaş kadınların doğum şekli tercihleri ve etki eden faktörlerin belirlenmesi, 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013 , 407, 2013(Şensoy N, Eldeniz FC, Uçaroğlu SA, Erdi B, ile birlikte)
13Total Bilirubin Ölçümünde Kan Gazı Cihazı ile Biyokimya Otoanalizörü Sonuçlarının Karşılaştırılması, XII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 12-15 Nisan 2012, 129, 2012(Çat A, Köken T, Kahraman A, ile birlikte)
14Afyonkarahisar İlinde Yaşayan 15-49 Yaş Arası Kadınların İstemli Düşük Yapmak Amacı İle Bildikleri ve Kullandıkları Geleneksel Yöntemler, 10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, 101, 2011(Şensoy N, Şen K, Aslan H, Başer A T, ile birlikte)
15Parkinson Hastalarında Epworth Uykululuk Skalası Verilerinin Ridit Analizi İle Değerlendirilmesi, . Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 12-14 Eylül 2011, 79, 2011(Küspeci Ö, Doğan İ, ile birlikte)
16Aile Sağlığı Merkezinde Çalışan Sağlık Personelinin Aile Hekimliği Uygulaması Hakkındaki Düşünceleri, 10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 18 – 22 Mayıs 2011, 104-105 , 2011(Şensoy N, Mardin EE, Uçur İ, Özbalcı T, ile birlikte)
17Kardiyak Semptom ve Bulguları Olmayan Bireylerde EKG Analizi, 10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 18 – 22 Mayıs 2011, 108, 2011
18Serum B12 Vitamin Düzeyleri ile Kardiyovasküler Hastalıklar ve Hipertansiyon İlişkisi, 10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 18 – 22 Mayıs 2011, 109, 2011(Toprak D, Çekirdekçi A, Köken T , ile birlikte)
19Dermatofitozis şüpheli köpek ve kedilerden dermatofitlerin izolasyonu, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Ulusl, 5-7 Ekim 2010, 270-271 , 2010(Şeker E, ile birlikte)
20Afyonkarahisar İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memmuniyetine Yönelik Bir Saha Araştırması, II.Ulusal Birinci Basamak Hekimliği Kongresi, 18-21 Mart 2010, 38, 2010(Şensoy N, Özmen A, Ercan A, Karabekir HS, ile birlikte)
21Kovaryans Analizinden Sonra Kullanılan Çoklu Karşılaştırma Testleri, XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 10-12 Eylül 2014, 79, 2014(Doğan İ, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Çoklu Karşılaştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, 199, , 2014(Doğan İ, ile birlikte)
2Adım Adım Çözümlü Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler, , , , 2014(Doğan İ, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Klinik Tıp Aile Hekimliği
2İstanbul Kuzey Klinikleri
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Prevalence of Coccidia in Beef Cattle in Western Turkey
2The Prevalence of Asthma Among Secondary School Students in Afyon, Turkey
3Urinary incontinence in women: prevalence rates, risk factors and impact on quality of life
4Female Breast Cancer Mortality Rates in Turkey
5Effect of the stage of estrous cycle on follicular population, oocyte yield and quality, and biochemical composition of serum and follicular fluid in Anatolian water buffalo
6Modulator Effects of the Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Polymorphism on Response to Vitamin B12 Therapy and Homocysteine Metabolism
7The acute effects of single-dose orally administered doramectin, eprinomectin and selamectin on natural infections of Syphacia muris in rats
8The prevalence of low back pain and risk factors among adult population in Afyon region, Turkey
9Comparison of hierarchical cluster analysis methods by cophenetic correlation
10Hypertension prevalence and risk factors among adult population in Afyonkarahisar region: a cross-sectional research
11Comparison of three different imunoassay methods for the evaluation of intact parathyroid hormone levels in hemodialysis patients
12The Importance of Staphylococci and Threshold Value of Somatic Cell Count for Diagnosis of Sub-clinical Mastitis in Pirlak Sheep at Mid-lactation
13The Effect of Bacterial Flora on Uterine pH Values, Observed During the Estrous Cycle, Gestation and in the Cases of Clinical Metritis in Cows
14Isolation of dermatophytes from dogs and cats with suspected dermatophytosis in Western Turkey
15The possible role of bovine herpesvirus type-4 infection in cow infertility
16Determination of cut-off Values for Leucocytes and Bacteria for Urina Flow Cytometer (UF-100) in Urinary Tract Infections
0Verdiği Dersler : 
1Biyoistatistik2014
Diğer Bilgiler :