Yrd.Doç.Dr. NACİYE GÖKÇE(İ.İ.B.F.)
E-posta Adresi ngokce@aku
Uzmanlık Alanı : Muhasebe Finansman
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANADOLU ÜNİ.İ.İ.B.F.İKTİSAT MALİYE 1978
Yüksek Lisans : AKÜ SOS.BİL.ENS.MUHASEBE-FİNANSMAN 1995
Doktora : AKÜ SOS.BİL.ENS.MUHASEBE-FİNANSMAN 1999
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
    
Şuhut Meslek YüksekokuluMeslek Yüksekokulu Müdürlüğü 20002002


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsızlık ve Tarafsızlıklarının Korunmasında Risk alanları ve Bir Anket Çalışması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 13, 98-102, 2002(Yenigün T, ile birlikte)
2, , , ,
3TMS 23 Kapsamında Borçlanma Maliyetinin Boyutları Boyutları,Muhasebe ve Finansman Dergisi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 36, 71, 2007(Kemalettin Çonkar;Tülay Tellioğlu, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1, , , ,
2Muhasebe mesleğinde etik, Muhasebe eğitim sempozyumu, 23-27.05.2001, 29, 2001(Tekin Yenigül, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Maliyet Muhasebesi, , , , 2002(Tülay(Fidancı) Tellioğlu,Ali Rıza Kaymaz, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Anadolu üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0Yönettiği Tezler
1Çevre Muhasebesi Açısından Kağıt Ambalajı Geri Dönüştüren İşletmelerin Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Fayda-Maliyet Analizi Ankaş Atık Kağıt İmalat San.ve Tic A.Ş. de Uygulama, Fatma Akyüz, Seçiniz, 2010
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüm Projesi ve Afyonkarahisar İlinde Bir Uygulama
0Eserlere Yapılan Atıflar
1The Ashgate Research Companion to Corporate Social Responsibility
221.yüzyılda muhasebe ve denetim mesleği açısından meslek etiği çerçevesinde haksız rekabet
3 
4Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği(Türkiyede'ki Düzenlemeler ve Uluslararası Düzenlemelerle Karşılaştırlması)
5 
6Muhasebe Mesleğinde Etik
0Verdiği Dersler : 
1Envanter Bilanço2008
2Muhasebe Organizasyonu2009
3Şirketler Muhasebesi2010
4Genel Muhasebe2009
5Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri2010
6Genel muhasebe 12010
7Maliyet Muhasebesi2010
8Enflasyon Muhasebe2010
9Yönetim Muhasebe2010
10Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi2008
Diğer Bilgiler :