Prof. Dr. HALİM SÖZBİLİR(İ.İ.B.F.)
E-posta Adresi sozbilir@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Finansal Muhasebe, Mali Tablolar Analizi
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ESKİŞEHİR İKT.TİC.BİL.AKD.İŞLETME-MUHASEBE 1976
Yüksek Lisans :
Doktora : ANADOLU ÜNİ. İKT.TİC.BİL.AKD.MUHASEBE 1981
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. MUHASEBE 1987
Profesörlük : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. MUHASEBE 1992


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Anadolu ÜniversitesiAnadolu Üni. Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokul Müd.19821987
Anadolu ÜniversitesiÖ.S.Y.M. İl Sınav Yön. ve A.Ö.F. İl Sınav Koord. Afyon19831987
Anadolu ÜniversitesiAfyon Maliye Muhasebe Y.O. Yönetim Kurulu Üyesi19841992
Anadolu Üniversitesiİ.İ.B.F. Dekanı – Tedviren Afyon19871988
Afyon Kocatepe Üniversitesiİ.İ.B.F. İşletme Bölüm Başkanı19921997
Afyon Kocatepe Üniversitesiİ.İ.B.F. Muhasebe-Finansman A.B.D. Başkanı19922002
Afyon Kocatepe ÜniversitesiYönetim Kurulu Üyesi19922002
Afyon Kocatepe ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Kurucu Müdürü19931994
Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyon M.Y.O. Müdür Vekili19941994
Afyon Kocatepe ÜniversitesiRektör Yardımcısı19941999
Afyon Kocatepe Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Üyesi19991999
Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı19992003
Afyon Kocatepe ÜniversitesiÖSYM İl Sınav Yön. Ve AÖF İl Sınav Koord.19992007
Afyon Kocatepe ÜniversitesiRektör20032007
Uşak ÜniversitesiKurucu Rektör - Tedviren Afyon20062007
Afyon Kocatepe Üniversitesiİ.İ.B.F. İngilizce İşletme Bölüm Başkan Vekili20072008
Afyon Kocatepe ÜniversitesiMuhasebe-Finansman A.B.D. Başkanı2011-


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Cari Yenileme Maliyetleri ve İşletme Geliri, Eskişehir İ.T.İ.A. Dergisi, 15, , 1979
2Sosyal Muhasebe ve İşletme Kararları, Eskişehir İ.T.İ.A. Dergisi, 16, , 1980
3Bilgisayarın Muhasebe Mesleğine Etkisi ve Afyon’daki Muhasebe Bürolarının Bilgisayar Kullanımı, Afyon İ.İ.B.F. , , , 1981
4İşletmelerde Sosyal Muhasebe, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe D, , , 1981
5Muhasebecilik Mesleğinin Gelişmesinde Yeni Ufuklar, Kütahya İ.İ.B.F., , , 1982
6Muhasebede Sosyal Sorumluluk, Eskişehir İ.T.İ.A. Dergisi, 18, , 1982
7Genişletilmiş Sosyal Muhasebe Yönetiminin Halka Açık Bir Şekilde Uygulanması, Eskişehir, İ.T.İ.A. Dergisi, , , 1982
8Genel Fiyat Düzeyindeki Değişmelerin Mali Tablolara Yansıtılmasında Parasal (Nakdi) Unsurların Durumu, Denge Dergisi, 2, , 1986
9İşletmelerde Leasing (Finansal Kiralama) Muhasebeleştirilmesi, Mali Sorunlara Çözüm Dergisi, 25, , 1987
10Türkiye’deki Ekonomik Gelişmeler ile Toplumsal Değer Yargılarının Muhasebe Eğitimine Getirdiği Sosyal Sorumluluk Boyutları, Anadolu üniversitesi Afyon İ.İ.B.F. Dergisi, 15, , 1989
11İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarının Bir Boyutu Olarak Tüketici Korunması, Ekonomik ve Teknik Dergisi Standart, 343, , 1990
12MEASURING THE INTEREST LEVEL OF INDEPENDENT AUDITORS IN IAS 2-INVENTORIES: A CASE STUDY FOR THE CITY OF AFYONKARAHISAR, balkan journal of social sciences, 6/11, , 2017(Arifoğlu Arif, ile birlikte)
13A Research on Deferred Taxes A Case Study of BIST ListedBanks in Turkey, European Journal of Business and Management, 7/19, , 2015(Kula Veysel, Baykut Ender, ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Daha İyi Bir Başarı için Oran Analizleri, ESADER, 1, , 1981
2Information Systems And Accounting In Aviation Business, Afyon İ.İ.B.F, , , 1992
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Serkiz Nihad and Kirkor Kömürcüyan In Türkish Accounting History, 12th World Congress of Accounting Historians, 20-24 July 2008, 667-674, 2008(Yılmaz, C. ve Demirel, B.L., ile birlikte)
2The State Accounting Doctrine Book in the Middle East In The 14th Century: Risalesi Felekiyye and Its Place in Accounting Culture, 13th World Congress of Accounting Histories, 17-19 Temmuz 2012, 185-225, 2012(Şensoy, F. Ve Güvemli, O., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1İşletmelerde Sosyal Muhasebe Kuramı ve Türkiye’de Bir Anket Çalışması, Sevinç Matbaası, Ankara, , 1981
2Hastanelerde Etkinliği Artırmada Yönetime Yardımcı Bir Araç Olarak Maliyet Bilgilerinin Kullanılması ve Afyon’da Bir Örnek Olay Çalışması, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 135, , , 1986
3Muhasebe İlkeleri ve Uygulaması , Sevinç Matbaası, , , 1987(Bektöre S., ile birlikte)
4Muhasebe Kuramında Türlü Gelir (Kâr) Kavramları ve Türk Gelir Vergisinin Kabul Ettiği Gelir (Kâr) Kavramı, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 214, , , 1987
5Sivil Havacılık Yönetimi , T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 538, , , 1991(Sürmeli F, Seçim H., ile birlikte)
6Sivil Havacılıkta Yönetsel Muhasebe, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 655, , , 1992
7Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Birlik Ofset, , , 1997(Çonkar K.,Kaymaz A.R., Nuray M., ile birlikte)
8Muhasebeye Giriş, (Uygulamalarda Hesapalrın İşleyişi), ISBN: 975-288-566-7, Afyon, , , 2005(Yenigün T., ile birlikte)
9Afyonkarahisar Vakıf Eserleri, ISBN: 975-7150-80-0, Ankara, , , 2005(Karazeybek M., Polat Z., Ilgar Y., ile birlikte)
10Afyonkarahisar İli Sağlık Taraması ve Çevre Faktörlerinin Sağlığa Etkileri, ISBN: 975-98117-2-3, Ankara, , , 2006(Çekirdekçi A., Toprak D., ile birlikte)
11Genel Muhasebe, Nisan Kitapevi, Eskişehir, , 2007(Sabri BEKTÖRE, Kerim BANAR, ile birlikte)
12Mali Tablolar Analizi, Birlik Ofset, , , 2010(Bektöre S., Çömlekçi F., ile birlikte)
13Introduction to Financial Accounting, Kocatepe Kitapevi,ISBN:978-605-62909-6-1, Afyonkarahisar, , 2012
14FINANCIAL ACCOUNTING, GAZİ KİTABEVİ, 383, , 2016(Kula Veysel, Baykut Ender, Yılmaz Halenur, ile birlikte)
0Yönettiği Tezler
1Mermer Sanayi İşletmelerinde Muhasebe Sistemi ve Afyonda Bir Örnek Olay Çalışması, Feyyaz YILDIZ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
2Finansal Raporlamanın Hisse Senedinin Piyasa Fiyatına Etkisi, Meral NURAY, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
3Enflasyonist Ortamda Yatırım Projelerinin Hazırlanmasında Muhasebe Bilgilerinin Kullanılması, T. Alper TANDIRLI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996
4Hasılatın Nakit Akımındaki Düzenliliğin ve İşletmedeki İletişimin İşletme Başarısındaki Rolü ve Bir Uygulama, Tülay FİDANCI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996
5Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Sermaye Yedekleri Kar Yedeklerinin Muhasebe İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi, Ahmet ÜNSAL, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
6Hizmet İşletmelerinde Kalite Maliyetleri, Tekin YENİGÜN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
7Hedef Programlama ile Rasyo Hazırlama ve Bir Uygulama, Süleyman DÜNDAR, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
8Örgütsel Yapıda Sıfır Hiyerarşi Anlayışı ve Sanayi İşletmelerinde Uygulanışı, Hüseyin YILMAZ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
9Şirket Birleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi, Abdulaziz ERTAŞ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
10Konaklama İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi Sistemi ve Sheraton Voyager Antalya Hotelinde Uygulama, Ali Rıza KAYMAZ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
11Küçük ve Orta Ölçekli İmalat İşletmelerinin Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler ve Afyon'daki İşletmeler Üzerine Bir Araştırma, Veysel KULA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
12Seramik Katlama Malzemeleri Sanayi İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemi ve Uşak İli Uygulaması, Erdoğan ÖZGÜR, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
13Tekstil İşletmelerinde Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Handan BULCA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
14Hisse Senedi Piyasasında Teknik Analiz Yönetiminin Güvenirliliğinin Test Edilmesi, Önder AKÇA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
15Hastane Yöneticilerinin Hastane Başarısına Etkisi, Cantürk KAYAHAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
16Termal Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri, Tülay FİDANCI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
17Sanal Ortamda Müşteri İlişkileri Yönetimi ve THY Wep Sitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi, Erkan AKAR, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
18Çevre Maliyetleri Muhasebe Sistemi ve Bir Uygulama, Ercüment OKUTMUŞ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
19Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Döner Sermaye işletmelerinin Yeniden Yapılandırılması ve Bir Model Önerisi, Tekin Yenigün, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
0Verdiği Dersler : 
1Genel Muhasebe 
2Mali Tablolar Analizi 
3Muhasebe Organizasyonu 
4Muhasebe Teorisi 
5Muhasebe Standartları 
6Introduction to Financial Accounting-I 
7Introduction to Financial Accounting-II 
8Financial Statement Analysis 
9Financial Reporting 
10General Accounting 1 
11General Accounting 2 
12General Accounting 
Diğer Bilgiler :
 

Doğum Yılı-Doğum Yeri:  01.01.1955 - Yusufeli/Artvin
İlkokul: Kuyucak Cengiz Topel İlkokulu. Kuyucak/Aydın,1965
Ortaokul: Kuyucak Ortaokulu. Kuyucak/Aydın,1968
Lise: Nazilli Lisesi. Nazilli/Aydın,1971

 Diğer 
 Yabancı Diller Eğitim Enstitüsü-Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi  (Anadolu Üniversitesi),Eskişehir,1973-1976.
 L.T.C.School Of English(Language Tution Center)Londra, İngiltere 1978-1979. 

Yabancı Dil:
 İngilizce
 (KPDS=85)
 (University of Cambridge - First Certificate In English=Grade B)

Üyesi Olduğu Kuruluş: Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası  
Email Adresi:   sozbilir@aku.edu.tr