Prof.Dr ABDULLAH ÇAĞLAR(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi acaglar@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Süt ve Süt Ürünleri Bilim ve Teknolojisi
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ATATÜRK ÜNİ.ZİRAAT FAK.GIDA BİL.TEK. 1984
Yüksek Lisans : ATATÜRK ÜNİ.FEN BİL.ENS. 1986
Doktora : ATATÜRK ÜNİ.FEN BİL.ENS. 1990
Doçentlik : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜH.BL. 1995
Profesörlük : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜH.BL. 2001


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Süt Fabrikası Kalite Pilot Sorumluluğu19942004
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜH.BÖL.Süt Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı20012004
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİMÜHENDİSLİK FAKULTESİ DEKANLIĞI20042007
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKULTESİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI2004 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik FakültesiDEKAN20042007


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Microbiological studies on Erzincan Tulum (Şavak) Cheese, Dairy Science Abstracts, 55, 139, 1993(KURT, A., ÇAKMAKÇI, S.,AKYÜZ, N, ile birlikte)
2Heat Pump Utilization in the Milk Pasteurization, Energy Conversion and Management,, 35, 91-96, 1994(ÇOMAKLI, Ö., YÜKSEL, B., KARA, Y., A., TÜLEK, Y, ile birlikte)
3The Microbiological and Chemical Quality of Karın Kaymağı Cheese Produced in Turkey, Milchwissenchaft, 50, 622-625, 1995(ÇAKMAKÇI, S., ŞENGÜL, M, ile birlikte)
4Effects of Different Fruit and Shelf Life on Microbiological Qualities of Fruit Flavored Yogurt Produced in Turkey, J. Food Protection, 59, 402-406, 1996(ÇON A H., ÇAKMAKÇI S.,GÖKALP H Y., , ile birlikte)
5Effect of water stres and potassium iodide on yield and yield components in two wheat varieties. Acta Agric., Scandinavica, Plant Soil Science., 56, 230-234, 2006
6Some Physicochemical, Microbiological, And Sensory Properties Of Tulum Cheese Produced From Ewe’s Milk Via A Modified Method, Society Of Dairy Technology, 60, 191-197, 2007(CEYLAN Z G, ÇAKMAKCI S, ile birlikte)
7The Effect of Waterlogging in Wheat (T. Aestivum L.). Acta Agric., Scandinavica, Section B, Plant Soil Science, , , 2007(OLGUN M, KUMLAY A M, ADIGÜZEL MC, ile birlikte)
8The Effect of Waterlogging in Wheat (T. Aestivum L.). Acta Agric., Scandinavica, Section B, Plant Soil Science, , , 2007(OLGUN M, KUMLAY A M, ADIGÜZEL MC, ile birlikte)
9Effects on Edibility of Resused Frying Oils in Catering Industry.International Journal of Food Properties. , International Journal of Food Properties, 15, 69-80, 2012(Duman E,Özcan MM, ile birlikte)
10Effect of Carob Flour Substitution on Chemical and Functional Properties of Tarhana., Journal of Food Processing and Preservation, 37, 670–675, 2013(EROL,N ELGÜN,M.S, ile birlikte)
11A study on quality criteria of commercial stuffed pasta (mantı), as traditional food. , International Food Research Journal, 22(5) , 2018-2024., 2015(GÖKMEN, S., AYDIN, M.F., KOCABAŞ, A., SAYASLAN, A.,YETİM, H., , ile birlikte)
12Moisture and Thermal Diffusivity of Seedless Grape Under Infrared Drying, , Food and Bioproducts Processing, 87, 292-300, 2009(Toğrul, İ.T., Toğrul, H, ile birlikte)
13Fatty Acids Profile and Quality Specification of Chocolate Spreads, Journal of Food Safety and Food Quality, 65/2, 29-56, 2014(Kara H H, Mercan E, Gök G, Taşbaş S, Arslan M , ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Mozzarella peyniri: tanımı, üretim yöntemleri ve kalite parametreleri, Akademik Gıda, 11/3-4, 91-95, 2013(AKARCA G, TOMAR O, ile birlikte)
2Muş ilinde Tüketime Sunulan Bazı Süt Üürünlerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma, Science Journal (CSJ), 34/2, 36-48, 2013(GÖKMEN S, YETİM H, ile birlikte)
3Muş İlinde Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Volume:34 Sayı:2, 36-48, 2013(Gökmen S, Yetim H, ile birlikte)
4Production of Afyon Kaymak with Traditional and Technological Methods, , Journal of Food Science and Engineering, 4/3, 115-119, 2014(AKARCA, G., TOMAR, O., ile birlikte)
5. Production of Afyon Kaymak with Traditional and Technological Methods, Journal of Food Science and Engineering, , Journal of Food Science and Engineering, 4(5), 115-119, 2014(AKARCA, G. and TOMAR, O, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Peskütenin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri üzerine Bir Araştırma., Gıda, 13, 341-347, 1988(KURT A. , ile birlikte)
2HTST (Yüksek Isı, Kısa Zaman) Metodunda Sıcaklık Derecesi ve Depolama Zamanının Pastörize Süt Kalitesine Etkisi, . Gıda, 14, 155-157, 1988(AKYÜZ N , ile birlikte)
3Erzincan Tulum (Şavak) Peynirinin Yapılışı, Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Gıda, 13, 295-302, 1991(KURT, A., ÇAKMAKÇI, S, AKYÜZ, N, ile birlikte)
4Erzincan Tulum (Şavak) Peynirinin Mikrobiyolojik Özellikleri, Doğa_Türk Vet. Hayvan. Dergisi, 16, 41-50, 1991(KURT A, ÇAKMAKÇI S, AKYÜZ N, ile birlikte)
5Peynirde Hızlı Olgunlaştırma Metotları-l, Gıda, 17, 319-325, 1992
6Peynirde Hızlı Olgunlaştırma Metotları-ll, Gıda, 17, 371-374, 1992
7Kars Gravyer Peynirinin Yapılışı,Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri üzerine Bir Araştırma, Gıda, 18, 197-202, 1993(ULUTAŞ, Z, KURT, A, ile birlikte)
8Kaşar peynirinin Hızlı Olgunlaştırılmasında Enzim Kullanımı Üzerinde Bir Araştırma, Tübitak Veterinerlik ve Hayvancılık Araştırma Grub, , 101, 1993(Kurt A, ile birlikte)
9Süt ve Mamullerinin Çocuk Gıdalarında Kullanım İmkanları, Gıda, 19, 301-304, 1994(ÖZDEMİR, S, ZORBA, Ö, ile birlikte)
10Karın Kaymağı Peynirinin üretim Tekniği ve Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri., Gıda, 20, 199-203, 1995(ÇAKMAKÇI, S., ŞENGÜL, M, ile birlikte)
11Peynire İşlenecek Sütün Pastörizasyonunda Isı Pompasının Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Doğa, 19, 275-284, 1995(TÜLEK, Y., ÇOMAKLI, Ö. YÜKSEL, B., KARA, Y. A. , ile birlikte)
12Kaşar peynirinin Hızlı Olgunlaştırılmasında Proteaz ve Lipaz Enzimlerinin Farklı Yöntemlerle Kullanımı-ll. Peynirde Serbest Uçucu Yağ asitleri., Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, 26, 262-284, 1995(Çakmakcı S, ile birlikte)
13. Süt Bileşenleri ve Süt Mamullerinin Et ve Fırın ürünleri Formülasyonlarında Kullanılması, Gıda, 20, 39-42, 1995(GÖKALP, H. Y., ZORBA, Ö., , ile birlikte)
14Urfa Peynirinin Yapılışı ve Bileşimi üzerine Araştırmalar. , Selçuk Üniv. Ziraat Fak.Derg, 10, 115-124, 1996(TÜRKOĞLU, H. ve ÇAKMAKÇI, , ile birlikte)
15Meyve Çeşidi ve Muhafaza Süresinin Meyveli Yoğurtların Bazı Kalite Kriterleri üzerine Etkisi. , . Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 28, 390-404, 1996(ÇAKMAKÇI, S., TÜRKOĞLU, H. , ile birlikte)
16İnsan Beslenmesinde Yoğurdun Yeri ve Önemi, Standard Dergisi, Standard ve Ekonomi Teknik Dergi, 384, 29-35, 1996(ÇAKMAKÇI S, TÜRKOĞLU H. , ile birlikte)
17Peynirlerde Patojen Mikroorganizma-lar ve Bunların Kontrol Altına Alınmaları, Süt Teknolojisi Dergisi, 1, 42-47, 1996(COŞKUN H. BAKIRCI İ, ile birlikte)
18İçme Sütünde Oksidasyon ve Mekanizması., Süt Teknolojisi Dergisi, 2, 41-46, 1996
19Isıl İşlemin Süt Proteinleri üzerine Etkisi. , Süt Teknolojisi Dergisi, 3, 45-52, 1996(TÜRKOĞLU, H., CEYLAN, Z. G. DAYISOYLU, S. , ile birlikte)
20Torba Yoğurtlarının Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri üzerine Bir Araştırma, Gıda, 22 , 209-215, 1996(CEYLAN, Z. G. KÖKOSMANLI, M. , ile birlikte)
21Karın Kaymağı Peynirinin Mikrobiyolojik Özellikleri, Süt Teknolojisi, , 5, 26-32, 1997(ÇAKMAKÇI, S, ile birlikte)
22Süt Teknolojisinde pH'nın Önemi, Süt ve Süt ürünlerinde Ölçülmesi, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, 1, 161-169, 1997(COŞKUN, H. , ile birlikte)
23Kaşar peynirinin Hızlı Olgunlaştırılmasında Proteaz ve Lipaz Enzimlerinin Farklı Yöntemlerle Kullanımı-1. Peynirin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri., Gıda, 23, 291-301, 1998(ÇAKMAKÇI, S. , ile birlikte)
24Çiğ Sütten Üretilen ve Farklı Ambalajlama Materyallerinde Olgunlaştırılan Erzincan Tulum Peynirlerinin Mikrobiyolojik Özelliklerindeki Değişmeler, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, 32, , 2001
25Süt ve Ürünleri ile Diğer Gıdalarda Listeria monocytogenes’in Patojenitesi ve Önemi, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, , 32, 2001(TUNÇTÜRK, Y. BAKIRCI, İ. , ile birlikte)
26Farklı Oranlarda Bitkisel Yağ Katkılı Eritme Peynirlerinin Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, , 32, 2001(TÜRKOĞLU, H., CEYLAN, Z. G. , ile birlikte)
27Bazı Buğday Genotiplerinde Verim ve Stabilite Performanslarının Rank Analizi ile Belirlenmesi Üzerine bir Araştırma., Anadolu Dergisi-Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 16, 72-81, 2006(OLGUN, M., KUMLAY, A.M.,TOMAR, O, ile birlikte)
28Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Bazı Arpa Çeşitlerine Ait Verim Performansı, Stabilite ve Hassasiyet İndeks Değerlerinin Belirlenmesi, Anadolu Dergisi-Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, , , 2007(OLGUN, M., KUMLAY, A.M.,TOMAR, O, ile birlikte)
29Antioksidan ve Flavonoid Kaynağı Olarak Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench)., Hasad Gıda, , , 2008(TOMAR, O., KUMLAY, A.M. , ile birlikte)
30Haşhaş Tohumu Bileşenlerinin Beslenme, Sağlık Ve Ülke Ekonomisi İçin Önemi., Türktarım, 177, 34-40, 2007(ŞEN, H., ŞEN, A. ve KUMLAY, A., ile birlikte)
31Haşhaş Tohumu Bileşenlerinin Beslenme, Sağlık Ve Ülke Ekonomisi İçin Önemi., Türktarım, 177, 34-40, 2007(ŞEN, H., ŞEN, A. ve KUMLAY, A., ile birlikte)
32 Alıç Pekmezi Üretimi, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2, 45-51, 2007(BATU, A., EMREM, Ö. ve ÇELİKER, B.,, ile birlikte)
33 Antioksidan ve Flavonoid Kaynağı Olarak Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench), Hasad Gıda, 23/274, 44-48, 2008(TOMAR, O., KUMLAY, A.M., ile birlikte)
34Afyon Kaymağının Raf Ömrünün Uzatılmasında Modifiye Atmosferde Paketleme Önerisi, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2, 43-46, 2008(BATU,A. . KARA, H. H. , ile birlikte)
35Dondurmanın Bazı Fiziksel ve Duyusal Özellikleri Üzerine Farklı Emülgatörlerin Etkisi. , Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 39 (1), 75-81, 2008(ATSAN, E. , ile birlikte)
36Farklı Stabilizör Kullanımının Dondurmanın Bazı Fiziksel ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi. , Atatürk Üniv. Ziraat Fa.Dergi. , 39 (2), 195-200., 2008(ATSAN, E., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Microbiological studies on Erzincan Tulum (Şavak) Cheese, Dairy Science Abstracts, 55, 139, 1993(KURT A, ÇAKMAKÇI S,AKYÜZ N, ile birlikte)
2Polyunsaturated Fatty Acids in Cow’s Milk of Austrian and Turkish Origin. Impact of Region and Feeding Concept. Fats and Health - Update on Dietary Phytosterols, Trans-fatty Acids and Conjugated Linoleic Acids, Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft Confere, , 9, 2006(SCHREİNER, M., H. H. KARA, J. ACKERL, C. OPİTZ, M. KOBLİNGER, ile birlikte)
3Detrmination of Aflatoxin M1 on cow milks in Afyonkarahisar province. 2nd International Congress on Food and Nutrition, International Congress on Food and Nutrition, , 18, 2007(KARA H H., ile birlikte)
4Chemical composition of poppy seed; nutrition, health and economic importance for country, 2nd International Congress on Food and Nutrition., , 77, 2007(ŞEN, H, ŞEN, A., H. H. KARA, ile birlikte)
5Aflatoxins and the presence in milk and milk products, International Workshop on Food Safety in a Sustain, , 10, 2007(KARA H H, A M KUMLAY, , ile birlikte)
6Functional Foods as Source of Micronutrients in Human Diet, Health, and Disease Prevention, Micronutrient Forum, , , 2007(KUMLAY A M, OLGUN M, KAĞA, S, TOMAR O, ile birlikte)
7Genetic Engineering of Plants to Improve Micronutrient Contents of Food, Micronutrient Forum, , , 2007(KUMLAY A M, OLGUN M, TOMAR O, KAĞA S, ile birlikte)
8Buckwheat (Fagopyrum Esculentum Moench) as a Source of Antioxidant and Its Polyphenol Micronutrients., 2nd International Congress on Food and Nutrition, 147, 160, 2007(TOMAR O., KUMLAY A.M., OLGUN M., ile birlikte)
9HTST (Yüksek Isı, Kısa Zaman) Metodunda Sıcaklık Derecesi ve Depolama Zamanının Pastörize Süt Kalitesine Etkisi, 5. Kükem Kongresi , 10, 2, 1987(AKYÜZ N , ile birlikte)
10Erzincan Tulum (Şavak) Peynirinin Mikrobiyolojik Özellikleri. , 6. Kükem Kongresi , 12, 2, 1989(KURT, A., AKYÜZ, N., ÇAKMAKÇI, S. , ile birlikte)
11Sütün İşleme Sistemlerinde Soğutma, ll. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Ko, , 247-257, 1992(ÇOMAKLI, Ö. YÜKSEL, B., KARA, Y. A.,TÜLEK, Y, ile birlikte)
12Yoğurdun İnsan Beslenmesinde Yeri ve Önemi. , lll. Milli Süt ve Süt ürünleri Sempozyumu,Bildiri , , 205-220, 1994(ÇAKMAKÇI, S, ile birlikte)
13Meyve Çeşidi ve Muhafaza Süresinin Meyveli Yoğurtların Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri üzerine Etkisi, . ll. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi , , , 1995(TÜRKOĞLU, H., ÇAKMAKÇI, S., , ile birlikte)
14Determination of Metal Content of Apple Pekmez and Cevizli Sucuk from Apple Pekmez by ICP-OES (Inductively Coupled Plasma–Optical Emission Spectroscopy). , 8th Aegean Analytical Cehemistry Dayas. , , 2-13, 2012(Devranbay, S Bahcevan, M. Aksehir, K. Kara, H H Serencam, H, ile birlikte)
15Tratiditional Taste:Afyon Buffalo Milk Cream, 2nd International Symposium on “Traditional Foods , , 90, 2013(AKARCA G, TOMAR O, ile birlikte)
16Determination of some Properties of Ice Cream produces by Various Poppy Paste”, 2nd International Symposium on “Traditional Foods , , 124, 2013(GÜN İ, AKARCA G, ŞAHİN K, SANCİ Ö, ile birlikte)
17Changes During Storage Of Differerent Packed Of Stuffed And Sliced Cheese, 2nd International Symposium on “Traditional Foods , , 126, 2013(AKARCA G, TOMAR O, ile birlikte)
18Candy With Milk Cream” , 2nd International Symposium on “Traditional Foods , , 605, 2013(TOMAR O, AKARCA G, ile birlikte)
19Determination of Shelf Life of Different Concentration Afyon Buffalo Cream and Honey, 2nd International Symposium on “Traditional Foods , , 139, 2013(TOĞRUL H, ALPYÖRÜK G, ÇAĞLAR MY, ile birlikte)
20Milk and Milk Production, International 2nd Halal and Healty Food Congress, 7-10 November 2013, 100-110, 2013(Caglar MY, ile birlikte)
21Features on Tarhana that Produced with Different Additives and the Applicability of IR Technology on Drying Tarhana, The 2nd International Symposium on "Traditional Fo, 24-26 October 2013, 220, 2013(Gökmen S, ile birlikte)
22Addition and Impact of Carob Flour to Tarhana, The 3rd International Symposium on Traditional Foo, , 113, 2015(ÇAĞLAR, M.Y. , ile birlikte)
23Traditional Kashar Cheese with Apricot Seed as Functional Food Producing, The 3rd International Symposium on “Traditional Fo, , 226, 2015(ÇAĞLAR, M.Y., ÇAKIR, B. , ile birlikte)
24Forgotten and Brewed Herbal Tea with Milk: Kalmuk Tea, The 3rd International Symposium on “Traditional Fo, , 244, 2015(ÇAĞLAR, M.Y. , ile birlikte)
25Tomato Jam and Tomato Marmalade, The 3rd International Symposium on “Traditional Fo, , 342, 2015(ÇAĞLAR, M.Y. , ile birlikte)
26Potato Dolma with Peel, The 3rd International Symposium on “Traditional Fo, , 343, 2015(ÇAĞLAR, M.Y. , ile birlikte)
27Traditional Fruit Snack; Saruç, The 3rd International Symposium on “Traditional Fo, , 484, 2015(ÇAĞLAR, M.Y. , ile birlikte)
28Probiotic Strains and Their Effects, The 3rd International Symposium on “Traditional Fo, , 581, 2015(AŞÇIOĞLU, Ç., ile birlikte)
29Evaluation of Mycotoxin Content of Different Trademarks of Turkish Ravioli in Karaman Province of Turkey, The International Conference on Engineering and N, , 216, 2015(S. GOKMEN, M.F. AYDIN, A. KOCABAS, A. SAYASLAN, H. YETIM, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Koyun Sütünden Üretilen ve Farklı Ambalajlama Materyalinde Olgunlaştırılan Tulum Peynirlerinin Bazı Mikroorganizma İçeriğindeki Değişimler., Kükem Kongresi kongr kitabı, , 60-61, 1995(ÇAKMAKÇI, S. ve CEYLAN, Z. G. , ile birlikte)
2Karın Kaymağı Peynirinin Mikrobiyolojik Özellikleri. , 9. Kükem Kongresi Kükem Dergisi , 18, 58-59, 1995(ÇAKMAKÇI, S. , ile birlikte)
3UHT Sütün, Dünyada ve Ülkemizde Durumu., İçme Sütü Sempozyumu Kitapçığı, , 102-109, 1998(DAYISOYLU, S., TÜRKOĞLU, H. ve CEYLAN, Z. G. , ile birlikte)
4Isıl İşlemin Süt Proteinleri üzerine Etkisi., İçme Sütü Sempozyumu Kitapçığı, , 185-194, 1998(TÜRKOĞLU, H., CEYLAN, Z. G. ve DAYISOYLU, S, ile birlikte)
5Kazeinin Yapısı ve Stabilitesi, İçme Sütü Sempozyumu Kitapçığı,, , 237-245, 1998(TÜRKOĞLU, H. , ile birlikte)
6İçme Sütünde Oksidasyon ve Mekanizması., İçme Sütü Sempozyumu Kitapçığı, , 195-204, 1998(CEYLAN, Z. G., TÜRKOĞLU, H. DAYISOYLU, S, ile birlikte)
7Çinkonun Vücuttaki Fonksiyonları ve Metabolizması., Ulusal Çinko Kongresi, , , 1997(CEYLAN, Z. G., TÜRKOĞLU, H. , ile birlikte)
8Gıdalarda Çinko Miktarı ve Eksikliği., Ulusal Çinko Kongresi, , , , 1997(CEYLAN, Z. G., TÜRKOĞLU, H. , ile birlikte)
9Golot Peynirinin Yapılışı ve Bileşimi Üzerine Bir Araştırma, V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu , , 167-174, 1998(TÜRKOĞLU, H., CEYLAN, Z.G., DAYISOYLU, K.S., , ile birlikte)
10Sıkma Peynirinin Yapılışı ve Bileşimi Üzerine Bir Araştırma., V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu , , 274-281, 1998(TÜRKOĞLU, H., CEYLAN, Z.G., DAYISOYLU, K. S, ile birlikte)
11Civil Peynirinin Farklı Şekillerde Muhafazası Üzerine Araştırmalar. , V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu Geleneksel Süt Ü, , 65-78, 1998(KURT, A., CEYLAN, ZG., HURŞİT, S., , ile birlikte)
12Vücutta Makrominerallerin Önemi ve Fonksiyonkları. , Doğu Anadolu Tarım Kongresi, , 1739-1747, 1997(CEYLAN, Z.G., TÜRKOĞLU, H., , ile birlikte)
13İz Minerallerin Önemi ve Vücuttaki Fonksiyonları , Doğu Anadolu Tarım Kongresi, , 1748-1759, 1998(CEYLAN, Z.G., TÜRKOĞLU, H., , ile birlikte)
14. Isı Pompasının Süt Pastörizasyonunda Kullanılması ve Süt Endüstrisinde Kullanılan Klasik Sistemlerle Enerji Açısından Karşılaştırılması. , Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri , 1, 100-106, 1998(ÖZYURT, Ö., ÇOMAKLI, Ö.,CEYLAN, Z.G., , ile birlikte)
15Farklı Oranlarda Bitkisel Yağ Katkılı Eritme Peynirlerinin Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri , VI. . Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu “Süt Mikrobi, , 320-327, 2000(TÜRKOĞLU, H., CEYLAN, Z.G., , ile birlikte)
16Erzincan Tulum Peynirinin Baharatlı Çeşitlerinin Yapılabilirliği Üzerine Mikrobiyolojik Araştırmalar, VI. . Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu “Süt Mikrobi, , 443-449, 2000(CEYLAN, Z.G., TÜRKOĞLU, H., , ile birlikte)
17Süt ve Süt Ürünlerinde Bulunan Listeria monocytogenes' in Patojenitesi ve Önemi. , VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu " Süt Mikrobiyo, , 96-103, 2000(TUÇTÜRK, Y., BAKIRCI, İ., , ile birlikte)
18Süt Pastörizasyonunda Isı Pompası Sisteminin Termodinamik Açıdan İncelenmesi. , ULIBTK'99 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongres, 1, 18-23, 2000(ÖZYURT, Ö., ÇOMAKLI, Ö., , ile birlikte)
19Aromatik uçucu yağ bileşenlerinin gıdalardaki antibakteriyel etkileri,, 9. Gıda Kongresi, , , 2006(TELLİ, R., GÖK, V., , ile birlikte)
20Haşhaş Ezmesinin Fonksiyonel Özellikleri ve Endüstriyel Kullanım Olanakları. , III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. , , 113, 2012(Bor, Y Gök,V Kara,HH, ile birlikte)
21Çiğ Sütten Üretilen Beyaz Peynirlerin Mikrobiyolojik Kalite Özellikleri Üzerine Kekik ve Farklı Oranlarda Kekik Yağının Etkisi, 4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu , 17-19 Nisan 2014, 592, 2014(Akarca G, Tomar O, Kara R , ile birlikte)
22Afyonkarahisarda Geleneksel Bir Ürün: Haşhaş, 4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu , 17-19 Nisan 2014, 591, 2014(Tomar O, Akaraca G, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Süt ve Mamulleri Muayene ve Analiz Metotlerı Rehberi, Atatürk Üniv. yayın No: 252/d Ziraat Fak. yay. No:, , , 1996(KURT, A., ÇAKMAKÇI, S. , ile birlikte)
2Beyaz Peynir Yapımı. , arım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Erzurum İl Müdür, , , 1986
3Kaşar Peyniri Yapımı., Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Erzurum İl Müdü, , , 1986
4Kaşar Peynirinin Yapım Teknolojisi., Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Tarım İl Müdürlüğ, , , 1994
5Yoğurt Yapım Teknolojisi, Atatürk üniversitesi ile Erzurum Tarım İl Müdürl, , , 1994
6Yoğurtta Görülen Bozukluklar ve Önleme, Atatürk üniversitesi ile Erzurum Tarım İl Müdürlüğ, , , 1994
0Yönettiği Tezler
1Civil Peynirin Farklı Şekillerde Muhafazası Üzerine Araştırmalar, HURŞİT SONER, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993
2Golot Peynirinin, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin. Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Fazilet BAYSAL, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
3Dondurma Üretiminde Baharat Uçucu Yağlarının Kullanım Olanakları., Emine MACİT, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
4Türkiye de Üretilen UHT Organik sütlerin Sağlık Açısından Yararlı yağ asitlerinin Araştırılması. , Hasan Hüseyin KARA, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
5Erzincan Tulum Peynirinin Baharatlı Çeşitlerinin Yapılabilirliği Üzerine Araştırmalar , Ziya Gökalp CEYLAN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
6Eritme Peyniri Yapımında Değişik Oranlarda Farklı Bitkisel Yağların Kullanım İmkânları Üzerine Bir Araştırma , Hüseyin TÜRKOĞLU, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
7Değişik Oranlarda Kullanılan Emülgatör ve Stabilizörlerin Dondurma Kalitesi ve Muhafazası Üzerine Etkisi, Elif ATSAN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
8Alıç Meyvesinden ( Crataegus oxyacantha )Pekmez ve Marmelat Üretimi, Özlem Emrem, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
9Afyonkarahisar İlinde Yemek Sektöründe Kullanılan Kızartmalık Yağların Kullanılabilirlik Düzeylerinin Sağlık Üzerine Etkileri ve Kullanılan Bu Yağların Ekonomiye Kazandırılması ., Erman DUMAN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
10Alıç Meyvesinin Pekmeze İşlenerek Dondurma Üretimine İlavesiyle Dondurmanın Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri , Mehmet Basri ÇELİKER , Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
11Dondurulmuş Organik Vişnenin Depolama Süresince Duyusal, Yapısal ve Reolojik Özellikleri, Cemal KASNAK, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
12Bireysel Hızlı Dondurma Yöntemi ile Dondurulup Depolanan Kayısılarda Teknolojik ve Duyusal Özelliklerin Değişimi, Besim MADEN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
13Afyonkarahisar İlinde Tüketilen Cevizlerin Aflatoksin Açısından İncelenmesi, Elif TANER , Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
14Fındık yağı sektöründe ISO-22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamalar, Aysan SOYLU, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
15Afyon Kocatepe Üniversitesinin Farklı Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Organik, Genetiği Değiştirilmiş ve Hormonlu Gıdalara Karşı Tercihlerinin Belirlenmesi, K.Esen KARACA, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
16Çiğ-Pişmiş ve Kurutulmuş Ayva katkısının Tarhana Üzerine Olan Etkisi., Süleyman GÖKMEN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
17Diyabet Hastalarının Beslenmesinde Besin Destek Öğesi Olarak Kullanılan Bitki ve Baharatlar. , Merve İNCE , Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
18Glikoz Şurubu ve Sakkarozun Hammadde Olarak Kullanılması ile Üretilen Sade ve Sultan Lokumlarında Kalite Bileşenlerinin Belirlenmesi ve Raf Ömrüne Etkisi., M. Emel MOLLA, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
19Keçiboynuzlu Tarhana Üzerine Bir Araştırma, Nermin IŞIK, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
20Afyonkarahisar ilinde Tüketime Sunulan Karınyağların (Tereyağı) Gıda Güvenliği Açısından İncelenmesi., Gökhan AKARCA, , Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
21 Quark Peyniri Üretiminde Bazı Aromatik Bitki Yağlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma., Zekeriya KORKMAZ , Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
22Keçiboynuzlu Bozanın bazı Kalitatif Özelliklerinin İncelenmesi. , Nilüfer DURAN BALKAN , Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
23 Değişik Oranlarda Kullanılan Emülgatör ve Stabilizörlerin Dondurma Kalitesi ve Muhafazası Üzerine Etkisi, Elif ATSAN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
24 Kılıflanmış Sade ve Baharatlı Mozzarella Peynirinin Olgunlaşma Süresinde Değişimlerinin İncelenmesi , Gökhan AKARCA, , Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Erzincan Tulum (Şavak) Peynirinin Islahı Üzerine Araştırmalar Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (1985 / 12).
2HTST (Yüksek Isı Kısa Zaman) Metodunda Sıcaklık Derecesi ve Depolama Zamanının Pastörize Süt Kalitesine Etkisi. Ziraat Fakültesi Araştırma Fonu, (1985/3)
3Kaşar Peynirinin Hızlı Olgunlaştırılmasında Enzim Kullanımı Üzerinde Bir Araştırma. TÜBİTAK Proje No: VHAG-787.
4Değişik Teknolojik İşlemlerin Farklı Paketleme Gereçlerinin Erzincan (Şavak) Tulum Peyniri Yapım Tekniğinin Standardize Edilmesinde Kullanılabilirliği Üzerine Araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (1989/ 38).
5Proteaz ve Lipaz Enzimleri Kullanılarak Kaşar Peynirinde Olgunlaşmanın Hızlandırılması Üzerine Bir Araştırma. Araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (1989 / 39).
6Meyveli ve Aromalı Yoğurt Üzerine Araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (1993 / 20).
7Sıvı-Sıvı Prensibine Göre Çalışan Güneş Destekli Isı Pompasının Süt Sanayiinde Kullanımı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (1993 / 40).
8Baharatlı Erzincan Tulum Peynirinin Yapılışı İle Mikrobiyolojik, Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Tespiti. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (1995 / 40).9. Trabzon Golot Peyniri Yapım Tekniğinin, Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (1998 / 15).
9Bazı Mahalli Peynir Çeşitlerinin Yapım Tekniğini, Mikrobiyolojik, Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (1998 / 82).
10Değişik Seviyelerde Soya Katkılı Eritme Peyniri Üretimi Üzerine Araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (1999 / 1).
11Değişik Oranlarda Kullanılan Emülgatör ve Stabilizörlerin Dondurma Kalitesi ve Muhafazası Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (2001 / 3).
12Dondurma Üretiminde Baharat Uçucu Yağlarının Kullanım Olanakları .Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (2002/ 8).
13Afyon ili Sütlerindeki Aflatoxin M1’in araştırılması” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri
14Bazı Bitkisel Ürünler Kullanılarak Dondurmalara Fonksiyonel Gıda Niteliği Kazandırılması ve Bu Dondurmaların Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Kalite Karakteristiklerinin Tespiti” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca Desteklenmektedir
15 ÜLKEMİZDE PİYASAYA SÜRÜLEN MADEN SULARININ FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK NİTELİKLERİ, COĞRAFİ BÖLGELER ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN ANALİZİ VE TOPLAM MİNERAL DEĞERLERİNİN DİĞER ÜLKELERDEKİ MADEN SULARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Süt ve Mamulleri Muayene ve Analiz Metotları Rehberi, Atatürk Üniv. Yay. No: 252/d Ziraat Fak. Yay. No: 18, Erzurum.
2Peynirde Hızlı Olgunlaştırma Metotları-l
3Effects of different fruits and storage periods on microbiological qualities of fruit-flavored yogurt produced in Turkey
4HEAT-PUMP UTILIZATION IN MILK PASTEURIZATION
5Süt ve Mamulleri Muayene ve Analiz Metotları Rehberi, Atatürk Üniv. Yay. No: 252/d Ziraat Fak. Yay. No: 18, Erzurum.
6Erzincan Tulum (Şavak) Peynirinin Mikrobiyolojik Özellikleri
7Changes in Some Microbiological Properties of Erzincan Tulum Cheese Made
8Peynirde Hızlı Olgunlaştırma Metotları-ll
9Microbiological Studies on Karın Kaymagı Cheese.
10Investigations on Chemical and Microbiologic Features of Pesküten
11In Traditional Milk Products
12An Investigation on Production Technique, Organoleptic, Physical and Chemical Characteristics of the Erzincan Tulum (Savak) Cheese.
13Yoğurdun İnsan Beslenmesinde Rolü ve Önemi
14Peskütenin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
15THE MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL-QUALITY OF KARIN KAYMAGI CHEESE PRODUCED IN TURKEY
16A study for chemical and microbiological properties of strained yoghurt
17Karın Kaymağı Peynirinin Üretim Tekniği ve Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri.
18In Investigations on Production technique and composition of the Golot Cheese
19Süt Bileşenleri ve Süt Mamullerinin Et ve Fırın ürünleri Formülasyonlarında Kullanılması
20Erzincan Tulum (Şavak) Peynirinin Yapılışı, Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma.
21Kaşar peynirinin Hızlı Olgunlaştırılmasında Proteaz ve Lipaz Enzimlerini n Farklı Yöntemlerle Kullanımı-1. Peynirin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri.
22Kaşar Peynirinin Hızlı Olgunlaştırılmasında Proteaz ve Lipaz Enzimlerinin Kullanımı üzerine Araştırmalar. (Doktora Tezi)
23Microbiological Studies on the Erzincan Tulum (Savak) Cheese
24In Investigations on Various Storage Conditions of the Civil Cheese
25Investigation on Production Technology and Some Physical and Chemical Features of Karin kaymagi Cheese
26Composition and production of Sikma Cheese.
27Kaşar peynirinin Hızlı Olgunlaştırılmasında Enzim Kullanımı Üzerinde Bir Araştırma
28Urfa Peynirinin Yapılışı ve Bileşimi üzerine Araştırmalar.
29Peynirlerde Patojen Mikroorganizmalar ve Bunların Kontrol Altına Alınmaları
30Torba Yoğurtlarının Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri üzerine Bir Araştırma.
31Erzincan Tulum (Şavak) Peynirinin Mikrobiyolojik Özellikleri.
0Verdiği Dersler : 
1Laboratuar Tekniği2009
2Süt Teknolojisi2009
3Gıda Analizi2009
4Laboratuar Tekniği2009
5Süt Teknolojisi2009
6Süt Ürünleri Teknolojisi2009
7Gıda Katkı Maddeleri2009
8Dondurma Teknolojisi2009
9Fonksiyonel Gıdalar2009
10Gıda Mühendisliğine Giriş2009
11Gıda Katkı Maddeleri2009
12Süt Teknolojisi2009
13Bitirme Projesi2009
14Özel Süt Ürünleri Teknolojisi2009
15İçme Sütü Teknolojisi2009
Diğer Bilgiler :