Prof. Dr. ARTAY YAĞCI(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi artay@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : GENİTAL SİSTEM
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : --
Yüksek Lisans : ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 1997
Doktora : ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞ.BİL.ENS.HİSTOLOJİ ve EMBR 2002
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2008
Profesörlük : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Tavuklarda Kırmızı Acı Biberle Beslemenin Böbreklere Olan Etkisinin Histolojik Yönden İncelenmesi, Turk. J. Vet. Anim. Sci, 26, 885-890, 2002(N. Özfiliz, H. Erdost , ile birlikte)
2Immunohistochemical Localization of Insulin-Like Growth Factor-I Receptors in the Mice Intestine, Indian Veterinary Journal, 82, 652-655, 2005(B. Zik, K. Altunbas, ile birlikte)
3Immunohistochemical Localization of Insulin-Like Growth Factor-I Receptor (IGF-IR) in the Developing and Mature Rat Testes, Anat. Histol. Embryol, 35, 305-309, 2006(B. Zik, ile birlikte)
4Histology and Morphometry of White New Zealand Rabbit Skin, Indian Veterinary Journal, 83, 873-876, 2006(B. Zik, C. Uguz, K. Altunbas, ile birlikte)
5Immunohıstochemıcal Localızatıon of Insulın-Lıke Growth Factor-I Receptors in the Rat Intestıne, Bull. Vet. Inst. Pulawy, 50, 225-229, 2006(B. Zik, A. Yagci, K. Altunbas, M. Yakisik, ile birlikte)
6Immunohıstochemıcal Localızatıon of Epıdermal Growth Factor Receptor In Testes of Mıce wıth Experımentally Induced Dıabetes, Bull. Vet. Inst. Pulawy, 50, 405-408, 2006(K. Altunbas, N. Ozfiliz, B. Zik, ile birlikte)
7Serum apolipoprotein B100 concentrations in obese Holstein heifers, Revue Med. Vet., 157, 72-75, 2006(T. Civelek, H.A. Celik, F.M. Birdane, Ş.M. Pancarcı, M. Kabu, ile birlikte)
8Soluble Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1 (SVEGFR-1) is Decreased in Lung Cancer Patients Showing Progression: A pilot study, Cancer Investigation, 25, 322-7 , 2007(A. Yılmaztepe, E. Ulukaya, B. Zık, A. Sevimli, M. Yılmaz, B.B. Erdoğan, M. Koç, S. Akgöz, M. Karadağ, A. Tokullugil, ile birlikte)
9Effects of leptin on the epithelial cell proliferation from the small intestine and nitric oxide (NO) production in rats, Revue Med. Vet, 158, 148-154, 2007(K. Akgün-Dar, H. Balcı, A. Kapucu, İ. Uyaner, ile birlikte)
10The effects of ovarian steroids on myometrial contractions in ovariectomized rats, Revue Med. Vet, 158 (11), 556-561, 2007(A. Bulbul, K. Altunbas, A. Sevimli, A. Yagci, E. Akdag, H. A. Çelik, ile birlikte)
11The role of nitric oxide in the effects of ovarian steroids on spontaneous myometrial contractility in rats, Theriogenolog, 68, 1156-68, 2007(A. Bulbul, K. Altunbas, A. Sevimli, HA. Celik, A. Karadeniz, E. Akdağ , ile birlikte)
12The effect of ovarian steroids on colonic epithelial cell proliferation and apoptosis, Acta Veterinaria Brno, 76, 605-612 , 2007(K. Altunbas, A. Bulbul, A. Sevimli, V. Ozdemir, ile birlikte)
13Tumor regressive effect of grape juice (Enoant®) on ehrlich ascites carcinoma of mice, Medycyna Wet, 63 (8), 926-930, 2007(E.I. Taskin, A. Yagci, U.B. Firat, M. Caner, H. Dogruman, ile birlikte)
14The role of chicken IL-1ß, IL-6 and TNF- in the occurrence of amyloid arthropathy, Veterinary Research Communications, 32, 499-508, 2008(A. Sevimli, D. Mısırlıoğlu, A. Bulbul, A. Yilmaztepe, K. Altunbas, ile birlikte)
15Investigation on the effect of chronic ethanol consumption on IGF-I receptors in rat testes during puberty period by immunohistochemical method, (2009), Revue Méd. Vét , 160 (3), 127-132, 2009(M. Yakisik, K. Altunbas, B. Zik, ile birlikte)
16Spermatozoa Bound to Solid State Hyaluronic Acid Show Chromatin Structure with High DNA Chain Integrity: An Acridine Orange Fluorescence Study, Journal of Andrology , 31 (6), 566-72, 2010(W. Murk, J. Stronk, G. Huszar, ile birlikte)
17The Expressions of pAkt and PTEN are not Changed in Lung Cancer Patients 24 Hours After the Cisplatin-Based Chemotherapy: A Prospective Pilot Study, International Journal of Hematology and Oncology, 1 (21), , 2011(Ulukaya E., B. Zik, A. Sevimli, A. Oral, F. Arı, S. Akgöz, S. Bayer, A. Ursavas, ile birlikte)
18Matrix metalloproteinase, vitamin A and methylprednisolone effects on experimentally induced amyloid arthropathy, Biotech Histochem, 88 (6), 336-44, 2013(Sevimli A, Bülbül A, ile birlikte)
19Chicken amyloid arthropathy: serum amyloid A, interleukin-1ß, interleukin-6, tumour necrosis factor-? and nitric oxide profile in acute phase (12th hour), Polish Journal of Veterinary Sciences, 16 (2), 241-247, 2013(Sevimli, A.; Bülbül, T.; Bülbül, A., ile birlikte)
20The Role of Nitric Oxide in the Effects of Ovarian Steroids in the Duodenum, Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kaf, 19 (5), 837-842, 2013(Aziz Bülbül, Alper Sevimli, Korhan Altunbas, ile birlikte)
21Effects of an oral treatment with concentrated grape juice (ENT) on cell NOS (eNOS and iNOS) expression and proliferation in experimentally induced carcinoma in mice, Revue Med. Vet, 159 (3), 123-129, 2008(Taskin EI, A Kapucu, K Akgün-Dar, M Caner, UB Firat, I Fırat, H Dogruman , ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Karayaka Koyunları Sırt Bölgesi Derilerinin Histolojik ve Morfometrik Yönden İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5, 193-201, 1999(Zık B, N Özfiliz, H Erdost, ile birlikte)
2Karayaka Koyununda M. Semitendinosus ve M. Rhomboideus Cervicis’in Yapısal ve Histokimyasal Farklılıkları, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19 (3), , 87-94, 2000(Erdost H, N Özfiliz, B Zık, K Altunbas, ile birlikte)
3Alterations in Some Blood Parameters after High Level Ethanol Intake (Yüksek Seviyede Etanol Alımından Sonra Bazı Kan Parametrelerindeki Değişiklikler, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24, 47-52, 2005(Yalçın M,, ile birlikte)
4Horozların Testislerinde Yaşlanmaya Bağlı Olarak Şekillenen Apoptozisin Belirlenmesi, Kocatepe Veteriner Dergisi , 2, 7-11, 2009(Altunbaş K, Y Öznurlu, Ö Özden, ile birlikte)
5The effect of 17ß estradiol on the expression of eNOS and iNOS in ovariectomized rat uterus, Eurasian J Vet Sci, 29 (2), 65-69, 2013(Yilmaz O, E Ulutas, A Sevimli, K Altunbas, A Bulbul, R Aslan, ile birlikte)
6İn Vitro Fertilizasyon ve İntrastoplazmik Sperm Enjeksiyonu İçin Hyaluronik Asit’e Bağlanma İle Sperm Seçme Tekniği, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32 (1), 11-17, 2013
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Immunohistochemical Localization of Insulin-Like Growth Factor-I Receptor in the Developing and Mature Rat Testes, 17th. Int. Symposium on Morphological Sci. Romania, pp.339, 11-15 , 2002(K Altunbaş, B Zık, H Erdost, ile birlikte)
2Immunohistochemical Localization of Insulin-Like Growth Factor-I Receptors in the Rat Intestine, 17th. Int. Symposium on Morphological Sci, Romania, september 11-15, pp.349, 2002(Zık B, K Altunbaş, H Erdost, ile birlikte)
3Immunohistochemical Localization of Epidermal Growth Factor Receptor in Mouse and Rat Testes, 17th. Int. Symposium on Morphological Sci. Romania, September 11-15 , pp.36, 2002(Altunbaş K, H Erdost, B Zık, ile birlikte)
4Immunohistochemical Localization of LH in Pituitary Gland of Domestic Chicken (Gallus Domesticus), 17th. Int. Symposium on Morphological Sci. Romania, September 11-15 , pp.117, 2002(Erdost H, K Altunbaş, B Zık, ile birlikte)
5Expression status of Akt and PTEN in lung cancer patients before and after cisplatin-based anti -cancer treatment, 18th Meeting of the Europan Assoc For Cancer Res., 3-6 July, Insbruck, Austria, pp.324, 2004(B Zık, A Sevimli, A Yılmaztepe, M Yılmaz, M Karadağ, E Ulukaya, ile birlikte)
6The Potential Proliferative and Apoptotic Effects of a Concentrated Grape Juice (Enoant®) in Erlich Ascites Carcinoma (Eac) Solid Tumor Model of Mice, XII. Uluslar arası Vetriner Klinik Biyokimya Kongr, 22-26 Mayıs 2006, İstanbul, Türkiye, 2006(Taşkın EI, UB Fırat, M Caner, H Dogruman, ile birlikte)
7New Insights into Immunological Infertility Testing for Anti-Sperm Antibodies and Sperm-Zona Pellucida Binding Ability by the Immunobead Assay and Sperm-Hyaluronic Acid Interaction,, American Society for Reproductive Medicine 63rd An, October 13-17, Washington, USA, pp.228, 2007(F Sanguineti, J Stronk, R Bronson, P Patrizio, G Huszar, ile birlikte)
8Human zona pellucida and hyaluronic acid are comparable in selection power for spermatozoa with normal chromatin structure: an acridine orange study, ESHRE 2008 24th Annula Meeting,, 6-9 July, Barcelona, Spain, p.284, 2008(W Murk, J Stronk, G Huszar, ile birlikte)
9Relatıonshıp Between Sperm-Hyaluronıc Acıd(Ha) Bındıng Assay Scores And Ha-Medıated Increase In Maıntenance Of Sperm Motılıty And Velocıty In Ivf Condıtıons, American Society for Reproductive Medicine 64th An, November 8-12, San Francisco, California, USA, p.323, 2008(O Olcali, J Stronk, W Murk, G Huszar, ile birlikte)
10The Effect of 17ß Estradiol on the Expression of eNOS and iNOS in Ovariectomized Rat, VI. Balkan Animal Conference, 3-5 October, Tekirdağ , Türkiye, 2013(Yılmaz O, E Ulutas, A Sevimli, K Altunbas, A Bülbül, R Aslan, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Gelişmekte Olan Sıçanların Bazı Hematolojik Değerleri Üzerine Etanol’ün Etkileri, II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 10-13 Nisan 2003 , Bursa, Türkiye, p204 (poster), 2003(Yalçın M, ile birlikte)
2Akciğer Kanserlerinde Dokudaki Akt ve PTEN Ekspresyonlarının ve Tedaviye Yanıtla İlişkilerinin İmmunohistokimyasal İncelenmesi, II. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu, 16-18 Nisan 2004 , Bursa, Türkiye, p151 (sözlü sunum), 2004(B Zık, A Sevimli, A Yılmaztepe, M Yılmaz, E. Ulukaya, ile birlikte)
3Leptinin Sıçan Bağırsağında Hücre Proliferasyonu ve Nitrik Oksit İle Olan İlişkisinin İmmunohistokimyasal Olarak Araştırılması, XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 27-30 Eylül 2005 , Gaziantep, Türkiye, p228 (poster), 2005(Kapucu A, A Yagci, K Akgün-Dar, ile birlikte)
4Akciğer Kanseri Hastalarında Solubl Vegf-R1 Düzeylerinin İncelenmesi, Uluslar arası Katılımlı Multidisipliner Kanser Ara, 12-15 Mart 2006 , Bursa, Türkiye, (sözlü sunum), 2006(Yılmaztepe A, M Yılmaz, A Sevimli, B Zık, S Akgöz, M Karadağ, E Karaağaç, A Tokullugil, E Ulukaya, ile birlikte)
Diğer Bilgiler :