Yrd.Doç.Dr. ZEHRA EBRU SAYIN(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi zerkan@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Cevher hazırlanma ve zenginleştirme, altın liçi
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fak. Maden Mü 1999
Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2002
Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2010
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Maden Mühendisliği BölümüStaj Komisyonu Üyeliği20102012
Maden Mühendisliği BölümüUygulama Projeleri Komisyon Sekreteryası20102012
Maden Mühendisliği BölümüTez İzleme ve Takip Komisyonu2012 
Maden Mühendisliği BölümüLisans Ders Programı Komisyonu2012 
Maden Mühendisliği BölümüLaboratuvarlar Koordinatörü20102012
Maden Mühendisliği BölümüBölüm Başkan Yardımcılığı2013-
Maden Mühendisliği BölümüStaj Komisyonu Üyeliği2013-
Mühendislik FakültesiEngelli Öğrenci Danışmanı2013-


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1The Influence of Coal Ash and Tincal (Boron Mineral) Additions on the Physical Properties and Microstructures of Ceramic Bodies, Journal of Ceramic Processing Research, 9/2, 118-122, 2008(Bayca S U, Batar T, Solak O, Kahraman B, ile birlikte)
2Interaction Mechanism of Flocculants with Coal Waste Slurry, Fuel, 85/3, 350-359, 2006(Sabah E, ile birlikte)
3Altın Üretiminde Siyanür Tüketiminin Azaltılması İçin Farklı Bir Yöntem: Gravite Zenginleştirme ve Liç Kombinasyonu, Ekoloji, 19(77), 65-71, 2010(Batar T., Kaya E., Tufan B., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Geleneksel ve UMA (Unique Molecular Architecture) Teknolojisi Polimerlerin Flokülasyon Performansları Üzerine Bir Araştırma, Madencilik, 43/1, 15-23, 2004(Cengiz İ, Sabah E, ile birlikte)
2Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Baraj Atıklarının Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması, Journal of Institude of Science and Technology of , 5/1, 161-174, 2003(Akar A, Savaş M, ile birlikte)
3Flowsheet Assesment To Recover More Gold, The Journal of Ore Dressing , 13(26), 5-14, 2011(Tufan B, Kaya E, Oyman T, Batar T, ile birlikte)
4Mermer Toz Artıkları Özelliklerinin İyileştirilmesine Falcon Gravite Konsantratörün Etkisi, Madencilik Dergisi, 51(4), 23-29, 2012(Aksoy U, ile birlikte)
5Investigation of Reduction of the Cyanide Consumption at the Gold Production, Academic Journal of Science,, 2(1), 295-301, 2013(Çetin S, ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Yeterince Farkında Olamadığımız Atıl Kaynağımız: Doğaltaş Ocak ve Fabrika Atıkları, Maden Ocak Teknolojileri, 27, 92-100, 2015(Ersoy, B., Arsoy, Z., Sayın Ü., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Bor Cevheri ve Atıklarının Seramik Duvar Karosu Yapısına Etkileri, 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, , 328-333, 2007(Batar T, Bayça S, Solak Ö, Can E, Kahraman B, ile birlikte)
2Tinkal Cevheri ve Bor Atıklarının Seramik Yapıştırıcısı ve Su Yalıtım Harcında Kullanımı, 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, , 428-437, 2007(Batar T, Solak Ö, Yamık A, Tufan B, ile birlikte)
3Flocculation of Travertine Suspension by HMW Anionic Polymers, 1.Uluslararası Traverten Sempozyumu, , 56-62, 2005(Ersoy B, Alptekin A M, Sarıışık A, Yıldız A, ile birlikte)
4Effect of Coagulant-Flocculant Combinations on Settling Behaviour of Coal Preparation Plant Taillings, Xth International Mineral Processing Symposium, , 635-641, 2004(Sabah E, Cengiz İ, ile birlikte)
5Bor Atıklarının Değerlendirilmesine Yönelik Türkiye'de Yapılan Bilimsel Araştırmalar, II. Uluslararası Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , 385-392, 2004(Oruç F, Sabah E, ile birlikte)
6Evaluation of -0,045 mm Tailings in the Tuncbilek Coal Preparation Plant Wastewater as Cement Raw Material, 8th International Symposium on Environmental Issue, Mayıs 2004, 595-598, 2004(Sabah E, Kavas T, Cengiz İ , ile birlikte)
7Bor ve Perlit Katkılı Çevre Dostu İzolasyon Lif Levhası, 7. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Semozyumu , 25-27 Şubat 2009, , 2009(Turan B, Tufan B, Kahraman B, ile birlikte)
8Investigation of Reduction of the Cyanide Consumption at the Gold Production, International Journal of Arts and Science (IJAS), , , 2012(Çetin S, ile birlikte)
9Mermer Toz Artıklarının Endüstriyel Hammadde Olarak Değerlendirilmesi, 8.Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi Bildiri, , 121-129, 2012(Aksoy U, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Dumlupınar-Yüylük Yöresi (Kütahya) Kaolenlerinin Liç Yöntemiyle Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması, 13. Ulusal Kil Sempozyumu, 2007, 203-212, 2007(Yamık A, Batar T, Demir U, Tatar I, ile birlikte)
2Seramiğin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerini Geliştirmede Bor'un Katkısı, 2. Ulusal Bor Çalıştayı, Nisan 2008, 339-344, 2008(Batar T, Duman O, Erdem K, ile birlikte)
3Doğaltaş İşleme Tesisi Atık Sularından Bulanıklığın Giderilmesine Farklı Yöntemlerin ve Farklı Koagülantların Etkisi, Madencilik ve Çevre Sempozyumu, , 117-125, 2005(Ersoy B, Alptekin A M, Sarıışık A, Gürcan S, Yıldız A, ile birlikte)
4Mermer İşleme Tesisi Atıklarının Kağıt Dolgu Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu , Mayıs 2004, 233-240, 2004(Sabah E, Çelik M Y, ile birlikte)
5Kağıt Üretim Teknolojisini Değiştiren Mineral: Kalsiyum Karbonat (CaCO3), 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Mayıs 2004, 101-109, 2004(Sabah E, ile birlikte)
6Espey Baraj Atıklarının Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması, II. Bor Çalıştayı, Mayıs 2004, 20, 2004(Akar A, Savaş M, ile birlikte)
7Sert Kaolinlerin Zenginleştirilmesinde Öğütme Sonrası Mekanik Dağıtma ve Sınıflandırma Parametrelerinin Etkisi, XI Ulusal Kil Sempozyumu , Eylül 2003, 175-181, 2003(Malayoğlu U, Çiçek T, Sabah E, ile birlikte)
8Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Baraj Atıklarının Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması, Bor Sempozyumu, Haziran 2002, 22, 2002(Akar A, Savaş M, ile birlikte)
9Kağıt Karton Sanayiinde Kullanılan Endüstriyel Hammaddeler ve Özellikleri, 4. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Ekim 2001, 250-257, 2001(Malayoğlu U, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
0Yönettiği Tezler
1Fındık Kabuğundan Aktif Karbon Elde Edilmesinde Fosforik Asit ( H3PO4) ve Bor Kullanılması, Cavit KUMAŞ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1TÜBİTAK 107M486 Altın Konsantresinden Hidrometalurjik İşlemler İle Altın Eldesi Veriminin Arttırılması
2Afyon Bölgesinde Bulunan Mermer İşleme Tesisi Atıksularının Flokülasyon Yöntemiyle Arıtılması, 2003–2005, araştırmacı: Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Projesi Proje No: 031.MUH.02
3Altın Üretiminde Siyanür Tüketiminin Azaltılmasının Araştırılması
4TÜBİTAK 2209-A Mermer Atıklarının Sektörel Bazda Değerlendirilmesi Olanaklarının Araştırılması
5Mermer Toz Artığı Safsızlaştırılmasında Knelson Gravite Konsantratörünün Etkisi
6Fındık Kabuğundan Aktif Karbon Elde Edilmesinde Fosforik Asit ( H3PO4) ve Bor Kullanılması
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Interaction Mechanism of Flocculants with Coal Waste Slurry, Fuel, 85/3, 350-359, 2006.
2Reduced Cyanide Use with Alternative Gold Production Method Combination of Gravity and Leach Methods, EKOLOJI, 19/77, 65-7, 2010.
3The Influence of Coal Ash and Tincal (Boron Mineral) Additions on the Physical Properties and Microstructures of Ceramic Bodies, Journal of Ceramic Processing Research, 9/2, 118-122, 2008.
0Diğer Etkinlikler
14. Maden Makinaları Sempozyumu, 2013, Bilimsel Kurul Üyeliği
2"Yetişkin Eğitiminde Öğrenci Güdülemesi ve Etkin Öğrenme Teknikleri" Konulu Eğitim Seminerine Katılım, 2009
3Maden Hukuku Sempozyumu 3-4 Ekim 2015, Yürütme Kurulu
0Verdiği Dersler : 
1Cevher Zenginleştirme (3+2)2010
2Cevher Hazırlama (3+2)2011
3Endüstriyel Hammaddeler ve Hazırlanması (2+0)2011
4Madencilik ve Çevre (2+0)2011
5Cevher Zenginleştirme (3+2)2011
6Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri (2+0)2011
7Mühendislik Uygulamaları2011
8Cevher Hazırlama Tesis Atıklarının Depolanması ve 2011
9Madencilik ve Çevre (2+0)2012
10Cevher Hazırlama (3+2)2012
11Mühendislik Uygulamaları2012
12Cevher Zenginleştirme (3+2)2012
13Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri (2+0)2012
14Kimyasal Madencilik (3+0)2012
15Mühendislik Uygulamaları2012
16Cevher Hazırlama (3+2)2013
17Madencilik ve Çevre (2+0)2013
18Mühendislik Uygulamaları2013
19Cevher Hazırlama Tesis Atıklarının Depolanması ve 2013
20Endüstriyel Sınıflandırmanın Prensipleri ve Uygula2013
21Cevher Zenginleştirme (3+1)2013
22Kimyasal Madencilik (3+0)2013
23Cevher Hazırlama Tesis Atıklarının Depolanması ve 2013
24Metalik Madenlerin Değerlendirilmesi (3+0)2013
25Mühendislik Uygulamaları2013
26Cevher Hazırlama2014
27Mühendislik Uygulamaları2014
28Madencilik ve Çevre2014
29Endüstriyel Hammaddeler ve Hazırlanması2014
30Metalik Cevherlerin Zenginleştirilmesi2014
31Endüstriyel Sınıflandırmanın Prensipleri ve Uygula2014
32Cevher Hazırlama2015
33Madencilik ve Çevre2015
34Endüstriyel Hammaddeler ve Hazırlanması2015
35Mühendislik Uygulamaları2015
36Altın Cevherlerini Zenginleştirme Yöntemleri2015
37Hidrometalurjik Yöntemler ve Uygulamaları2015
38Cevher Zenginleştirme2015
39Metalik Madenlerin Değerlendirilmesi2015
40Maden Mühendisliği Tasarımı2015
41Endüstriyel Sınıflandırmanın Prensipleri ve Uygula2015
42Metalik Cevherlerin Zenginleştirilmesi2015
Diğer Bilgiler :