Arş.Grv.Dr. İLTERİŞ YILDIRIM(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi iyildirim@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN EDB. FAK. SOSYOLOJİ 2003
Yüksek Lisans : AFYON KOCATEPE ÜNİ. SOSYAL BİLİM. ENS. SOSYOLOJİ 2007
Doktora : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİM. ENS. SOSYOLOJİ 2015
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Lisansüstü Eğitim Yapan Öğrencilerin Amaç ve Beklentileri, Tabula Rasa, 20, 109-126, 2007(Hüseyin KOÇAK, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Türk Dünyasında Bütünleşme Açısından Eğitim İlişkileri, VI. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYOLOGLAR BİRLİĞİ , , , 2015
2Türk Toplumunun ve Ailesinin Giderek Güçlenen Gündemi: Yaşlılık, INES Akademik Araştırmalar Kongresi , , , 2016
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Lisansüstü Eğitim Yapan Öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Yapma Neden ve Amaçları
0Verdiği Dersler : 
1AİLE SOSYOLOJİSİ2013
2YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ2013
3SOSYOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI2013
4SOSYOLOJİ2013
5GÖÇ SOSYOLOJİSİ2014
6TÜRKİYE'DE KENTLEŞME SORUNLARI2014
7İNSAN VE TOPLUM PSİKOLOJİSİ2014
8ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I2014
9SİYASET SOSYOLOJİSİ2014
10YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ2014
11SOSYOLOJİ2014
12ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ II2015
13EKONOMİ SOSYOLOJİSİ2015
14GÖÇ SOSYOLOJİSİ2015
Diğer Bilgiler :