Öğr.Grv. Dr. HALİT BUĞRA KOCA(TIP FAK.)
E-posta Adresi bugrakoca@yahoo.com
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : EGE ÜNİ.FEN FAK.BİYOKİMYA 2004
Yüksek Lisans : A.K.Ü. TIP FAK. BİYOKİMYA A.D. 2007
Doktora : ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIB 2013
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Sialorrhea and salivary composition in patients with Parkisons disease, Journal of Neurological Sciences (Turkish), 26(3), 264-270, 2009(KUSBECI OY, KOKEN T, DEMIRBAS H., ile birlikte)
2Effects of hemodialysis period on levels of blood trace elements and oxidative stress., Clin Exp Nephrol, 14(5), 463-468, 2010(Koca T, Berber A, Demir TA, Koken T., ile birlikte)
3A Biosensor Based on Zucchini (Cucurbita Pepo L.) Homogenate as a Biorecognition Layer for Ascorbic Acid Determination, Artifi cial Cells, Blood Substitutes, and Biotechn, 38, 215-221, 2010(Sezgintürk MK, Ozben YS, Dinçkaya E, ile birlikte)
4Laparoscopic preconditioning protects against oxidative injury in cerulein-induced pancreatitis rats (an experimental study), J Laparoendosc Adv Surg Tech A., 22(1), 34-9, 2012(Yilmaz S, Uyar H, Aktepe F, Akaydın M,Cilekar M, Vurmaz A, Kahraman A, Arikan Y, ile birlikte)
5Comparison of the Effects of Desflurane and Propofol Anesthesia on the Inflammatory Response and S100ß Protein During Coronary Artery Bypass Grafting, Inflammation, 36(6) , 1327-1333, 2013(Baki ED, Aldemir M, Kokulu S, Ela Y, Sıvacı RG, Öztürk NK, Emmiler M, Adalı F, Uzel H., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Hemodiyaliz hastalarının sitokin düzeyleri ve oksidatif stres ile ilişkisi, Türk nefroloji, dializ ve transplantasyon dergisi, 16(3), 129-134, 2007(Akgün S, Kahraman A, Köken T., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Subklinik ve klinik hipotiroidili hastalarda lipid paneli ve lipid elektroforezi sonuçlarının karşılaştırılması, ürk Klinik Biyokimya Dergisi, 5(2), 57-62, 2007(Akgün S, Kahraman A, Köken T., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Relation of birth weight with umblical cord growth hormone, insulin like growth factors, ghrelin, and leptin levels in term and preterm neonates, Journal of Early Human Development , 84, 125, 2008(Koken R, Bukulmez A, Melek H, Koken T, Koken G, Guraksin O, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Kan sodyum ve potasyum ölçümünde kan gazı cihazı ile biyokimya otoanalizörü sonuçlarının karşılaştırılması, IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 23-26 Nisan 2009, , 2009(Hünkerler Z, Köken T, Doğan N, Kahraman A., ile birlikte)
2Hepatit B ve Hepatit C’li hemodiyaliz hastalarında adenozin deaminaz düzeyleri, IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 23-26 Nisan 2009, , 2009(Yaman A, Geçici N, Kahraman A, Köken T., ile birlikte)
3Kronik böbrek yetmezliğinde üremik toksinler ile apoptozis ilişkisi, X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 15-18/04/2010, 104, 2010(Hünkerler Z, Kahraman A, Köken T., ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Koroner Arter Hastalarında Lipid ve Protein Oksidasyonu ile Selenyum ve Selenyum İçeren Antioksidanların Düzeyi
Diğer Bilgiler :