Doç.Dr YUSUF KARACA(SANDIKLI M.Y.O.)
E-posta Adresi karaca@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : PAZARLAMA
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANADOLU ÜNİ.KÜTAHYA İ.İ.B.F.İŞLETME 1993
Yüksek Lisans : AKÜ SOS.BİL.ENS.YÖNETİM ORGANİZASYON 1996
Doktora : AKÜ SOS.BİL.ENS.PAZARLAMA A.D. 2003
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1E-Tedarik Sistemlerinin İşletme Performansına Etkisi ve Dengeli Skor Kart ile Performans Ölçümü, Kara Elmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 11, 2010(Demirtaş, M.,, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Müşteri Sadakati ve Müşteri İçin Değer Yaratma, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bili, 3-1, 125-136, 2001
2Kobiler İçin Dış Ticaret Yöntemleri ve İhracat Problemleri, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler, 8-1, 1-19, 2007(Özdemir, Ş.,, ile birlikte)
3Ebeveynlerin Televizyon Reklam İçeriklerinin Etik Açıdan Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, IX-2, 233-250, 2007(Pekyaman, A., Güney, H.,, ile birlikte)
4Sağlık Hizmeti Sunan Personel Gruplarının Hasta İle İletişimlerinin Algılanan Hizmet Kalitesi Açısından Algılanması, Türk Kooperatifçilik Kurumu Üçüncü Sektör Kooperat, 44-2, 54-70, 2009
5Hizmetlerde İnovasyon ve Tüketici Algısına Etkisi: Yolcu Taşımacılığı Sektöründe Bir Araştırma , Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, XI-1, 195-213, 2009
6Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bili, XI-2, 113-134, 2009(Özdemir, Ş.,, ile birlikte)
7Üniversite Öğrencilerinin Kent İmajı Üzerine Etkisi: Afyonkarahisarda Bir Araştırma, Türk Kooperatifçilik Kurumu Üçüncü Sektör Kooperat, 45-1, 25-39, 2010(Özdemir, Ş.,, ile birlikte)
8Şehir Algısının Şehir Orijinli Ürünlerin Algısına Etkisi: Afyonkarahisar Gıda Ürünleri Üzerine Bir Araştırma, Dumlupınar Ünversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26-2, 157-169, 2010(Dündar, S.,, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Exploring The Relationship Among Konwledge Management Innovation and Performance, ICBME Third International Conference On Busines, M, 13-06-2007, 189, 2007(Özdemir, Ş., Uzkurt, C.,, ile birlikte)
2Mermer Sektöründeki Rekabet Dinamikleri ve Kooperatif İşletmelerinin Sektör İçindeki Yeri, XIX Milletler Arası Kooperatifçilik Kongresi, 09-10-1008, 128, 2008(Özdemir, Ş., Kandemir, T., Saylı, H.,, ile birlikte)
3Consumer Approach To New Product Development Policies Againist Global Warming's Effects, I. International Symposium On Sustainable Developm, 09-06-2009, 469, 2009(Kandemir, T.,, ile birlikte)
4An Analysis Of The Impact Of Motivating Factors On Tourism Agencies In Turkey , I. International Symposium On Sustainable Developm, 09-06-2009, 283, 2009(Özdemir, Ş.,, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Afyonkarahisar Mermer Kümelenmesi Analizi ve Küresel Rekabet, Kırıkkale Üniversitesi VI İşletmecilik Kongresi , 31-05-2007, 420, 2007(Özdemir, Ş., Kandemir, T.,, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Afyon İli Tüketim Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 187, , 2002(Saracel, N., Özkara, B., Karakaş, M., Yelken, R., Özdemir, Ş., Dündar, S.,, ile birlikte)
2Mermer Sektörü Rekabet Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 156, , 2010(Çonkar, K., Özdemir, Ş., Kandemir, T., Saylı, H.,, ile birlikte)
3Ağızdan Ağıza Pazarlama, Beta Yayınları , 224, , 2010
4Pazarlama Stratejileri, Beta Yayınları, 26, , 2009(Altunışık, Remzi., Barca, M., Torlak, Ö., İnal, M. E., Özdemir, Ş., Şahin, A., Uzkurt, C., Nurtanış Velioğlu, M., Yağcı, İ., Akar, E., Aydın, G., Nart, S., Bakırtaş, H.,, ile birlikte)
Diğer Bilgiler :