Yrd.Doç.Dr. ALİ EKREM ARITAN(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi aritan@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yeraltı Maden İşletmeciliği, Yeraltı Mekanize Üretim, Havalandırma, İş Sağlığı ve Güvenliği.
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : SELÇUK ÜNİ.MÜH.MİM.FAK.MADEN MÜH. 2000
Yüksek Lisans : ÇUKUROVA ÜNİ.FEN BİL.ENST.MADEN MÜH. ABD. 2004
Doktora : DUMLUPINAR ÜNİ. FEN BİL.ENST.MADEN MÜH. ABD. 2011
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) Yönetim Kurulu Üyeliği2017 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1"Duvertepe kaolin deposits in Balikesir (north-west Turkey) and ceramic properties", Asian Journal of Chemistry, 18 (2), 1352-1360, 2006(Kılıç A.M., Kılıç Ö., ile birlikte)
2The determination of the mineralogical alteration index and the investigation of the efficiency of the hydrothermal alteration on physico-mechanical properties in volcanic rocks from Köprülü, Afyonkarahisar, West Turkey, Bulletin of Engineering Geology and the Environmen, , , 2010
3Petrogenesis of the post-collisional Eocene volcanic rocks from the Central Sakarya Zone (Northwestern Anatolia, Turkey): Implications for source characteristics, magma evolution, and tectonic setting, Arabian Journal of Geosciences, , , 2015(Yıldız A, Kibici Y, Bağcı M, Dumlupunar İ, Kocabaş C,, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Kaza Oranları Hesaplamalarıyla İş Kazası Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bil, 17, 1, 2017(Ataman M , ile birlikte)
2Yeraltı Linyit Kömür Madeninde Termal Konfor Şartlarının İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji, 5/3, 362-369, 2017(Tümer M., ile birlikte)
3Elmas Telli Sayalama Makinesi Kullanılan Bir Doğaltaş Fabrikasında Ortam Şartlarının Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakülte, 32(4), 185-192, 2017(Tümer M., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Sarıcakaya Bentonitik ve Kaolinitik Killerin Mineralojik ve Kimyasal Bileşiminin Pişme Davranışları Üzerine Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 139-146, 2009(İbrahim DUMLUPUNAR, Cumhur KOCABAŞ, Alkan KİBİCİ, Ahmet YILDIZ, Metin BAĞCI, Yaşar KİBİCİ, Fazlı ÇOBAN, ile birlikte)
2Doğaltaş İşleme Tesisisnde Termal Konfor Analizi, MCBÜ Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergi, 23, 1, 2017(Şensöğüt C., Tümer M., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The effect of clay characteristic properties to the clay quality, X. Balkan Mineral Processing Congress, , , 2003(Kılıç, A.M., Kılıç, Ö., ile birlikte)
2“A Computer Program in Determining Bond Grinding Work Index”, Xth International Mineral Processing Symposium, , , 2004(Cengiz, İ., ile birlikte)
3Söğüt Seramik Sanayi A.Ş. ye Hammadde Sağlayan Ocaklarda Üretilen Ürünlerin İncelenmesi", 19th International Mining and Fair Of Turkey, , , 2005(A.M. Kılıç ve Ö. Kılıç, ile birlikte)
4Sarıcakaya (Eskişehir) Bentonitlerinin Mineralojik ve Fizikokimyasal Özelliklerinin Hidrosiklonla İyileştirilmesi, 7. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu ve Sergisi, 25-27 Şubat, 30-36, 2009(Özgen S, Yıldız A, Dumlupunar İ, Sabah E, ile birlikte)
5Kırmataş Tesislerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Fiziksel Risk Etmenleri, 8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, 439, 2016(Şensöğüt C., Ören Ö. ve Tümer M., ile birlikte)
6Kırmataş Sektöründe Titreşim Problemine Genel Bakış, 8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, 453, 2016(Şensöğüt C ve Tümer M., ile birlikte)
7Yeraltı Kömür Madenciliğinde Kullanılan Makina ve Ekipmanlarda Korozyonun Etkisi, , , , 2017(Can M F, Tümer M, ile birlikte)
8Yeraltı Kömür Ocaklarında Termal Konfor Şartlarının İncelenmesi , Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve , 02-03 Kasım 2017, 521, 2017(Tümer M, Şensöğüt C. , ile birlikte)
9Doğaltaş Fabrikalarında Maruz Kalınan Fiziksel Risk Etmenleri, Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve , 02-03 Kasım 2017, 562, 2017(Tümer M, Şensöğüt C, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1“Ana Kayaç Türünün Bentonitlerin Mineralojik ve Jeokimyasal Bileşimi Üzerine Etkisi: Kapıkaya (Sarıcakaya, Eskişehir)”, 13. Ulusal Kil Sempozyumu, , , 2007(A. Yıldız, İ. Dumlupınar, M. Bağcı, C. Kocabaş, Y. Kibici ve F. Çoban, ile birlikte)
2Orta Sakarya Vadisi’nde (Eskişehir) Asit Sülfat Alterasyonu, III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 16 EKİM, , 2008(Yıldız, A., Çoban F., Bağcı M., Kibici Y., Dumlupınar İ., Kocabaş C., ile birlikte)
3Sarıcakaya (Eskişehir) Bentonitlerinin Mineralojisi, Asitle Aktivasyonu ve Ağartma Performansının Belirlenmesi, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 06-09.10.2008, , 2008(İbrahim DUMLUPUNAR, Cumhur KOCABAŞ, Ahmet YILDIZ, Atilla EVCİN, Mustafa UÇAR, Metin BAĞCI, Fazlı ÇOBAN, Yaşar KİBİCİ, ile birlikte)
4Menderes Masifi Güneyinde Bulunan Mermer Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi ve Fizikomekanik Özelliklerinin Araştırılması, MERSEM'2008 Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, 26-27.08.2008, 389, 2008(Bağcı, M., Yıldız A., Kibici, Y., Dumlupunar, İ., ile birlikte)
5Sarıcakaya Bentonitik ve Kaolinitik Killerinin Pişme Davranışları Üzerine Mineralojik ve Kimyasal Bileşimin Etkisi, VII. Seramik Kongresi, 26-28.11.2008, , 2008(İbrahim DUMLUPINAR, Cumhur KOCABAŞ, Alkan KİBİCİ, Ahmet YILDIZ, Metin BAĞCI, Yaşar KİBİCİ ve Fazlı ÇOBAN, ile birlikte)
6Taş Kırma Tesislerinde Gürültü Problemi, Afyonkarahisar Örneği, Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği , 24-25/11/2011, 149, 2011(Hamdi Akçakoca, Sertaç Karanfil, ile birlikte)
7Orta Sakarya Vadisi (Eskişehir) Bentonit Oluşumlarının Jeolojisi, Mineralojisi ve Jeokimyasal Özellikleri, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitab, 2008, 36, 2008(Dumlupınar, İ., Kocabaş, C., Bağcı, M., Yıldız, A., Çoban, F. ve Kibici, Y., ile birlikte)
8GLİ Ömerler Yeraltı Mekanize Kömür Ocağı Toplam Ekipman Etkinliği Analizi, 4. Maden Makinaları Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2013, 91, 2013(Şensöğüt C, Akçakoca H., ile birlikte)
9Garp Linyitleri İşletmesinde (GLİ) Kullanılan Elektrikli Ekskavatörlerin Süreç Kararlılığının İncelenmesi, 4. Maden Makinaları Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2013, 103, 2013(Akçakoca H., Yıldırım M. F., ile birlikte)
10İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşım: Davranış Tabanlı Emniyet , Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği , , , 2013(Özgür E, ile birlikte)
11Mermer Fabrikalarında Toz Sorunu: Uygulamalı Afyonkarahisar Örneği, Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği , , , 2013(Eskikurt İ A, ile birlikte)
12Ömerler Yeraltı Ocağında Arka Kömür Kazanma Veriminin Araştırılması , 19. Kömür Kongresi, 21-23 Mayıs 2014, 25, 2014(G. ACAR, ile birlikte)
13Ömerler Yeraltı Ocağı Mekanize Sistem Performans Analizi , 19. Kömür Kongresi, 21-23 Mayıs 2014, 43, 2014(Şensöğüt C., Akçakoca H., ile birlikte)
14Hukuki Açıdan Madencilikte Toz ile Mücadele, Maden Hukuku Sempozyumu, , , 2015(Şensöğüt C. , Can M. F., ile birlikte)
15TTK Üzülmez TİM Asma-Zonguldak Bölgesinde 2013-2014 Yılları Arasında Meydana Gelen İş Kazaları, Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği , 21-22 Aralık 2015, 141, 2015(Arslan, S., ile birlikte)
16Madencilik Çalışmalarında Oluşan Titreşimin Makine ve İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi, Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği , 21-22 Aralık 2015, 323, 2015(Tümer M., ile birlikte)
17Krom Ocaklarında Karşılaşılan Toz Problemi: Denizli Örneği, Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, 21-22 Aralık 2015, 383, 2015(Demir M., ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1S. Ü. Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1"Afyon Yöresi Doğal Yapı ve Kaplama Taşlarının Teknik Özellikleri İncelenerek, Uluslararası Standartlara Göre Kalite Kontrollerinin Yapılması ve Endüstriye Kazandırılması"
2Afyon Bölgesinde Bulunan Mermer İşleme Tesisi Atık Sularının Flokülasyon Tekniği ile Atık Sudaki Partiküllerin Çökelme Karakteristiklerinin İncelenmesi"
3“Bitkisel Yağların Rafinasyonunda Ağartma Toprağı Olarak Sepiyolit Kullanımının Araştırılması”
4"Sarıcakaya (Eskişehir) Bölgesindeki Mika Minerallerinin Jeo. ve İnş. San. Değerlendirilmesi"
5Çukurova Üniversitesi BAP Projesi, "Söğüt Seramik Sanayi A.Ş. Hammadde Ocaklarında Uygulanan Maden İşletme Yöntemlerinin İncelenmesi"
6DPT Projesi, "Kil İçerikli Taş Kömürü Hazırlama Tesisi Atıklarından Temiz Kömür Üretimi ve Atık Kilin Tuğla Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması"
7TÜBİTAK Projesi, "Mihalgazi (Eskişehir) Bentonit Yatağının Jeolojisi ve Bentonitin Endüstriyel Hammadde Olarak Değerlendirilmesi"
8Kozağaç-Kavaklıdere (Muğla Yöresinde) Bulunan Mermer Yataklarının Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri Yardımıyla Oluşum Koşullarının Belirlenmesi.
9Doğaltaş Analiz Laboratuvarı Akreditasyonu
10Garp Linyitleri İşletmesi Ömerler Yeraltı Ocağı Mekanize Sistem Performans İncelemesi
11Kromit Madenlerinde Toz Probleminin Araştırılması
12Mermer Parça Atığının Devirmeli Çubuklu ve Bilyalı Değirmende Öğütülme Parametrelerinin İncelenmesi
13Linyit İşletmelerinde Tuzun Etkisi
0Diğer Etkinlikler
1Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu (Danışma Kurulu Üyeliği)
21. Yerbilimleri Sempozyumu (Bilimsel Kurul Üyeliği)
0Toplumsal Katkılar :
1TMMOB Maden Mühendisleri Odası Afyonkarahisar İl Temsilci Yard. Görevi 2006-2007
2Maden ve Doğaltaş Kulübü Danışmanlığı 2007-2011
3Mezuniyet Komisyonu 2007-
4Staj Komisyonu 2007-2008, 2011-
5Web Tasarımı ve Güncelleme Komisyonu, 2011-
0Verdiği Dersler : 
1Madenlerde Havalandırma2009
2Madenlerde Nakliyat ve Su Atımı2009
3Madenlerde Hazırlık ve Kazı2009
4İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı2009
5Mühendislik Uygulaması2009
6Yeraltı Üretim Yöntemleri2012
7Yeraltı Maden İşletmelerinde İş Sağ. ve Güv.2012
Diğer Bilgiler :