Prof.Dr İSMET DOĞAN(AFYON S.Y.O.)
E-posta Adresi idogan@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : BİYOİSTATİSTİK
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : HACETTEPE ÜNİ. FEN FAKÜLTESİ 1987
Yüksek Lisans : HACETTEPE ÜNİ. FEN BİL.ENS. 1989
Doktora : ANKARA ÜNİ. SAĞLIK BİL.ENS. 1995
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2003
Profesörlük : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2009


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞIDAİRE BAŞKANI19951997
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKDAİRE BAŞKANI19971999
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİBİYOMETRİ ANABİLİM DALI BAŞKANI19982003
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM MÜDÜRLÜĞÜÇİFTLİK MÜDÜRÜ20002000
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRÜ20042007
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİGENEL SEKRETER VEKİLİ20072009
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİBİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI BAŞKANI2009-
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi BiyoistaAnabilim dalı Başkanı2009-


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1KARACABEY TARIM İŞLETMESİNDEKİ FARKLI IRK VE KÖKENLERE SAHİP İNEKLERİN SÜT VERİMLERİNİN KALITIM DERECELERİNİN TAHMİNİ, TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ, 23, 25-33, 1999(ERTUĞRUL, O., ile birlikte)
2HOLŞTAYN IRKI İNEKLERDE SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ GENETİK VE FENOTİPİK KORELASYONLAR, TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ, 23, 249-255, 1999(ÖZÇELİK, M., ile birlikte)
3TEKRARLI ÖLÇÜM DÜZENLERİNDE VARİYANS ANALİZİ YÖNTEMİ İLE HOLŞTAYNLARDA SÜT VERİMİNİN KALITIM DERECESİNİN TAHMİNİ, TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ, 23, 269-276, 1999(ÖZÇELİK, M., DOĞAN, N., ile birlikte)
4PASTIRMADA L.MONOCYTOGENES 4B SLCC 4013 SUŞUNUN CANLI KALMA SÜRESİNİN İNCELENMESİ, TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ, 23, 309-315, 1999(ARSLAN, A., GÖNÜLALAN, Z., KÖK, F., DİNÇOĞLU, A.H., KARA, H., ile birlikte)
5RASYONEL VE EKONOMİK HAYVAN BESLEMEDE HEDEF PROGRAMLAMADAN YARARLANMA, TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ, 24(3), 233-238, 2000(DOĞAN, N., AKCAN, A., ile birlikte)
6FACTORS AFFECTING THE SHAPE OF LACTATION CURVES OF HOLSTEIN COWS FROM THE BALIKESİR PROVINCE OF TURKEY, J. OF DAIRY SCIENCE, 83, 1381-1386, 2000(TEKERLİ, M., AKINCI, Z., AKCAN, A., ile birlikte)
7THE OCCURANCE OF HELMINTH FAUNA IN SAND GOBY (GOBIUS FLUVIATILIS, PALLAS, 1811), FROM LAKE ULUBAT, TURKEY, ACTA VETERINARIA, 52(5-6), 381-392, 2002(ÖZTÜRK, M.O., AYDOĞDU, A., ile birlikte)
8KÜMELEME ANALİZİ İLE SELEKSİYON, TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ, 26(1), 47-53, 2002
9SAFKAN ARAP TAYLARDA ÖNEMLİ BEDEN ÖLÇÜLERİNİN İNCELENMESİ, TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ, 26(1), 55-60, 2002(AKCAN, A., KOÇ, M., ile birlikte)
10AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR PREDICTING THE PRESENCE OF SPERMATOZOA IN TESTIS OF MEN WITH NON-OBSTRUCTIVE AZOOSPERMIA, JOURNAL OF UROLOGY, 171, 6(1), 2354-2357, 2004(ŞAMLI, M., ile birlikte)
11EFFECT OF THE HATCHING AS AN ENVIRONMENTAL FACTOR ON THE HATCHING FEATURES OF BRONZE TURKEYS, TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ, 30, 243-249, 2006(ÖZÇELİK, M., CERİT, H., EKMEN, F., ile birlikte)
12EFFECTS OF SHORT CHAIN FATTY ACID (SCFA) SUPPLEMENTATION ON PERFORMANCE AND EGG CHARACTERISTICS OF OLD BREEDER HENS, SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 37(3), 158-163, 2007(ŞENGÖR, E., YARDIMCI, M., ÇETİNGÜL, S., BAYRAM, İ., ŞAHİN, H., ile birlikte)
13THE STATISTICAL POWER ANALYSIS OF TESTS USED IN ANIMAL BREEDING STUDIES ON LAMB BIRTH WEIGHT IN TURKEY, ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, 51(1), 84-88, 2008(DOĞAN, N., ile birlikte)
14A SEROLOGIC INVESTIGATION OF CANINE HERPESVIRUS TYPE I INFECTION IN KANGAL DOGS, JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 8(7), 1377-1380, 2009(ACAR, A., GÜR, S., AKÇA, Y., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Effectiveness of Different Progesterone Analogues and GnRH on Reporoductive Parameters in Nulliparous Saanen Goats at the End of the Transition Period, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19, 181-186 , 2013(Acar DB, Birdane MK, Özenç E, Yeni D., ile birlikte)
2Comparison of Hierarchical Cluster Analysis Methods by Cophenetic Correlation, Journal of Inequalities and Applications, , 203-210 , 2013(Saraçli S, Doğan N., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1PLAZMA FİBRİNOJEN DÜZEYİNİN ATEROSEKLEROZ VE LDL KOLESTROL İLE İLİŞKİSİ, FIRAT TIP DERGİSİ, 1(3), 155-158, 1997(ERDOĞAN, İ., İLHAN, N., KARACA, I., KARADABAN, A., ÖZDEMİR, F., AKKUŞ, N., ARSLAN, N., ile birlikte)
2ELAZIĞ ISLAHEVİNDEKİ ÇOCUK VE ERGEN HÜKÜMLÜLERDE KENDİNİ YARALAMA DAVRANIŞI, DÜŞÜNEN ADAM (PSİKİYATRİ VE NÖROLOJİK BİLİMLER DER, 10(4), 18-21, 1997(DÜLGER, H.E., TOKDEMİR, M., TEZCAN, A.E., KULOĞLU, M., ile birlikte)
3KALITIM DERECESİ TAHMİNİNDE AKRABALIK KATSAYISININ ÖNEMİ VE BİR BİLGİSAYAR PROGRAMI, LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 38(1), 85-93, 1998(DOĞAN, N., AKCAN, A., KORKMAZ, Ü., ile birlikte)
4HOLŞTAYN IRKI İNEKLERDE SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ, KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERG, 17, 61-65, 2001
5ERKEK ÇOCUKLARDA KEMİK YAŞI İLE VÜCUT-KİTLE İNDEKSİ İLİŞKİSİ, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KOCATEPE TIP DERGİSİ, 3, 37-41, 2002(ŞEN, T.A., TUNGA, M., ERBEK, N., KINIK, E., ile birlikte)
6SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE YAŞAM TABLOSU ANALİZİ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 21, 71-75, 2002(DÜNDAR, Y., ile birlikte)
7KAREKÖK VE LOGARİTMA DÖNÜŞÜMLERİNİN SÜT VERİMİNE AİT KALITIM DERECESİNİN TAHMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, KONYA HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 12(1), 33-39, 2002(ÖZÇELİK, M., ile birlikte)
8HOLŞTAYN IRKI İNEKLERDE SÜT VERİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN CHAID ANALİZİ İLE İNCELENMESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 50, 65-70, 2003
9KUZULARDA DOĞUM AĞIRLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERDEN DOĞUM TİPİ VE CİNSİYETİN BARE-BONES META ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 50(2), 135-140, 2003(ŞAHİN, F., ile birlikte)
10KUZULARDA BÜYÜMENİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 22(1-2-3-), 33-37, 2003
11KUZULARDA DOĞUM AĞIRLIĞININ KALİTE GÖSTERGESİ OLARAK KULLANILMASI VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TAGUCHI YAKLAŞIMI İLE İNCELENMESİ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 24(1-2-3-4), 53-58, 2005(DOĞAN, N., ile birlikte)
12KONJOINT MODEL UYGUNLUĞU ÜZERİNDE DEĞİŞKEN ETKİLERİNİN SINIFLAMA REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) ANALİZİ İLE İNCELENMESİ, DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İSTATİSTİK ARAŞTIRMALA, 4(1), 27-34, 2005(SARAÇLI, S., ile birlikte)
13ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN BÖLÜM MEMNUNİYETLERİNİN RİDİT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ VE OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 6(2), 175-183, 2005(SARAÇLI, S., KAYGISIZ, Z., ile birlikte)
14DİABETUS MELLİTUS'LU HASTALARDA SERUM LEPTİN DÜZEYİ İLE RETİNOPATİ DERECESİ İLE TEDAVİ ŞEKLİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, RETİNA-VİTREUS, 13(4), 267-271, 2005(İNAN, Ü.Ü., ÖZTÜRK, F., KÖKEN, T., ERMİŞ, S.S., KAPLAN, Ü., SERTESER, M., ile birlikte)
15OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM DEĞİŞTİRMEYİ İSTEYİP İSTEMEMELERİNİN İNCELENMESİ, EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 22, 179-186, 2006(SARAÇLI, S., KAYGISIZ, Z., KAYA, M., ile birlikte)
16A REVIEW ON THE RIDIT ANALYSIS, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DER, 5(2), 69-77, 2007(DOĞAN, N., ile birlikte)
17MEDİKAL METOD KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA DEMİNG REGRESYON TEKNİĞİ, TÜRKİYE KLİNİKLERİ BİYOİSTATİSTİK DERGİSİ, 1(1), 9-15, 2009(SARAÇLI, S., DOĞAN, N., ile birlikte)
18PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOMDA %0.2 BRİMONİDİNİN UZUN SÜRELİ KULANIMININ GÖZİÇİ BASINCI VE GÖRME ALANINA ETKİSİ, TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ, 32(4), 484-488, 2002(ERMİŞ, S.S., İNAN, Ü.Ü., ÖZTÜRK, F., ile birlikte)
19ÖLÇÜM HATALI MODELLERDE DOĞRUSAL REGRESYON TEKNİKLERİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 10 (2), 335-342, 2009(SARAÇLI, S. VE YILMAZ, V., ile birlikte)
20Determination of The Number of Bins / Classes Used in Histograms and Frequency Tables: A Short Bibliography, Türkiye İstatistik Kurumu İstatistik Araştırma Der, 7(2), 77-86 , 2010(Doğan N, ile birlikte)
21Knowledge, Attitude and Behaviours of University Students on Organ Transplantation, in Turkey, Smyrna Tıp Dergisi, 1, 16-25, 2012(Doğan P, Toprak D, Sunal N , ile birlikte)
22Performance of FDR Test: A Simulation Study, International Anatolia Academic Online Journal, 1(2), 29-36, 2013(Koca A, Kılıç İ, Saraçlı S, ile birlikte)
23Birinci Tür Hata’nın Kontrolünde Yanlış Bulgu Oranı (False Discovery Rate) Yaklaşımı, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Derg, 3(3), 14-19, 2013(Doğan N, Cangür Ş , ile birlikte)
24Birinci Tür Hata’nın Kontrolü ve Adımsal (Stepwise) Çoklu Karşılaştırma Testleri, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Derg, 4(1), 28-33, 2014(Doğan N, ile birlikte)
25The Relationship Between Employees’ Perceptions Towards Sectoral Reputation and Corporate Reputation in Health Institutions and the Effective Factors, Journal of Yaşar University, 9(33), 6083-6089, 2014(Çakır T, Özmen A. , ile birlikte)
26İki Sonuçlu Biyolojik Denemelerde LD50 Değerinin Tahmininde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler, Turkiye Klinikleri J Biostat , 7(1), 39-46, 2015(Doğan N, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1ASSESSMENT OF BRONCHIAL HYPERREACTIVITY IN PAINTERS AND WELDERS, EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY ANNUAL CONGRESS, BERL, 20-24 SEPTEMBER, 68, 1997(KELEŞOĞLU, A., AKKURT, İ., ŞİMŞEK, C., ile birlikte)
2SPIROMETRIC VALUES WITH SUBJECTS IN STANDING AND SITTING POSITIONS: THE BLAND AND ALTMAN ASSESSMENT, FOURTH CONFERENCE OF THE EASTERN MEDITERRANEAN OF , 22-25 JANUARY, 92, 2007(DOĞAN, N., ORMAN, A., ile birlikte)
3Does Lichen Planus Disease Increase Cardiovascular Risk?, 12th European Academy of Dermatology and Venereolo, 5-8 March 2015, -, 2015(Özuğuz P, Doğruk Kaçar S, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1ARPA KULLANIMININ TAYLARDA BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ, V. ULUSAL NÜKLEER TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, K, 20-22 EKİM, 85, 1998(BAYRAM, İ., KILINÇ, C., UYSAL, H., ile birlikte)
2PEPTİK ÜLSERLİ HASTALARIN KAN GRUBU DAĞILIMI VE GENETİK YATKINLIK, IV. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ KONGRESİ, İZMİR, 24-28 HAZİRAN, 98, 1996(TİMUR, B., AKIN, H., ELYAS, H., ile birlikte)
3DEPRESYON ALT GRUPLARINDA TRAVMATİK YAŞAM OLAYLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA, IV. SOSYAL PSİKİYATRİ SEMPOZYUMU, ADANA, 7-9 MAYIS, 17, 1997(TEZCAN, A.E., ÜLKEROĞLU, F., KULOĞLU, M., ATMACA, M., KARABULUT, C., YİRİK, H., ile birlikte)
4SPİROMETRİK PARAMETRELERLE BRONŞ PROVOKASYON TEST SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ XXIV. ULUSAL, 8-11 HAZİRAN, 21, 1997(KELEŞOĞLU, A., AKKURT, İ., ŞİMŞEK, C., ile birlikte)
5BOYACILARDA VE KAYNAKÇILARDA BRONŞİYAL HİPER-REAKTİVİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ XXIV. ULUSAL, 8-11 HAZİRAN, 42, 1997(KELEŞOĞLU, A., AKKURT, İ., ŞİMŞEK, C., ile birlikte)
6DİSTİMİ TANILI HASTALARDA KLİNİĞE EKLENEN MAJOR DEPRESİF EPİZODUN YAŞAM BOYU BİRLİKTELİĞİ, 33. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, ANTALYA, 01-04 EKİM, 196, 1997(ÜLKEROĞLU, F., KULOĞLU, M., TEZCAN, A.E., KARABULUT, C., AY, M., ile birlikte)
7DİSTİMİ-ÇİFTE DEPRESYON-MAJOR DEPRESYON TANILI HASTALARIN KİŞİLİK YAPILARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, 33. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, ANTALYA, 01-04 EKİM, 195, 1997(ĞLKEROĞLU, F., TEZCAN, A.E., ÇULHA, F., KARABULUT, C., AY, M., ile birlikte)
8ASFALT İŞÇİLERİNDE ÇALIŞMA ORTAMININ PEAK FLOW DEĞERLERİNE ETKİSİ, TORAKS DERNEĞİ İKİNCİ KONGRESİ, ANTALYA, 06-10 MAYIS, 77, 1998(KELEŞOĞLU, A., KARABIYIKOĞLU, G., ile birlikte)
9AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI, 5. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, ESKİŞEHİR, 13-15 EYLÜL, 37, 2000(DOĞAN, N., HAMARAT, B., ile birlikte)
10PATH ANALİZİ VE BİR UYGULAMA, 5. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, ESKİŞEHİR, 13-15 EYLÜL, 45, 2000(BAL, C., DOĞAN, N., ile birlikte)
11AFYON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1996-2000 YILLARI ARASINDA İZLENEN 507 HASTANIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ ORTAK KONGRE, 06-09 KASIM, 27, 2000(ORMAN, A., GÜRSOY, M., KIRLANGIÇ, Y., ile birlikte)
12AFYON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1995-2000 YILLARINDA İZLENEN 150 TÜBERKÜLOZ HASTASININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ ORTAK KONGRE, 06-09 KASIM, 34, 2000(ORMAN, A., KIRLANGIÇ, Y., GÜRSOY, M., ile birlikte)
13POSTMENOPOZAL HORMON REPLASMAN TEDAVİSİ (HRT)'NİN ERKEN DÖNEMDE SERUM KOMPLEMAN (C3, C4) VE İMMUNGLOBÜLİN (IGM, IGG) DÜZEYLERİNE ETKİSİ, TÜRK-ALMAN JİNEKOLOJİ DERNEĞİ IV. KONGRESİ, ANTALY, 30 MAYIS-03 HAZİRAN, 89, 2001(YILMAZER, M., FENKÇİ, V., FENKÇİ, S., SÖNMEZER, M., AKTEPE, O., KURTAY, G., ile birlikte)
14SİSTEMİK HASTALIĞI OLMAYAN POSTMENOPOZAL KADINLAR İLE HİPERTANSİF VEYA DİABETİK POSTMENOPOZAL KADINLARDA HORMRN REPLASMAN TEDAVİSİ (HRT)'NİN KAN LİPİD DÜZEYLERİNE ETKİSİ, TÜRK-ALMAN JİNEKOLOJİ DERNEĞİ IV. KONGRESİ, ANTALY, 30 MAYIS-03 HAZİRAN, 88, 2001(FENKÇİ, V., YILMAZER, M., FENKÇİ, S., DOĞANAY, M., , ile birlikte)
15RİDİT ANALİZİ İLE KONJOİNT ANALİZİNDE KURULAN MODELİN ANLAMLILIĞININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, 14. İSTATİSTİK ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU, ANKARA, 05-06 MAYIS, 217, 2005(SARAÇLI, S., KAYGISIZ, Z., ile birlikte)
16KANGAL (TÜRK ÇOBAN) KÖPEKLERİNDE CANINE HERPESVIRUS-1'İN (CHV-1) ARAŞTIRILMASI, VII. ULUSAL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, ANTA, 26-28 EYLÜL, 252, 2006(ACAR, S., GÜR, S., AKÇA, Y., ile birlikte)
17ÖLÇÜM HATALI DOĞRUSAL MODELLERDE EKK, THEIL VE DEMING REGRESYON TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, VI. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU, SAMSUN, 28-30 AĞUSTOS, 104, 2008(SARAÇLI, S., ile birlikte)
18Kovaryans Analizi Sonrasında Kullanılan Çoklu Karşılaştırma Testleri, XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 10-12 Eylül 2014, 79, 2014(Doğan N, ile birlikte)
19Quantal Denemelerde LD50 Değerinin Tahmin Edilmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması, XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 0-12 Eylül, 71, 2014
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1İstatistik Biliminin Öncüleri, Detay Yayıncılık, 266, , 2013
2Adım Adım Çözümlü Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler, Detay Yayıncılık, 401, , 2014(Doğan N, ile birlikte)
3Çoklu Karşılaştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, 199, , 2014(Doğan N, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ
2OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ
3TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ
4AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ
0Yönettiği Tezler
1ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINDA BÖLÜM TERCİHLERİNİN ETKİSİ, FERHAT UYGUN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
2LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERSANE TERCİHLERİNE ETKİ EDEN DEĞİŞKENLERİN KONJOİNT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, İBRAHİM KİRMAN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
3UÇ DEĞER TEOREMİ, DENİZ UÇAR, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
4ÜNİVERSİTEYİ TERCİHTE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN KOVARYANS ANALİZİ İLE İNCELENMESİ, SERKAN KIRMIZIGÜL, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
5ÖLÇÜM HATALI MODELLERDE DOĞRUSAL REGRESYON TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, SİNAN SARAÇLI, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1AFYONKARAHİSAR İLİ SAĞLIK TARAMASI VE ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN SAĞLIĞA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
0Eserlere Yapılan Atıflar
1KARACABEY TARIM İŞLETMESİNDEKİ FARKLI IRK VE KÖKENLERE SAHİP İNEKLERİN SÜT VERİMLERİNİN KALITIM DERECELERİNİN TAHMİNİ
2HOLŞTAYN IRKI İNEKLERDE SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ GENETİK VE FENOTİPİK KORELASYONLAR
3PASTIRMADA L. MONOCYTOGENES 4B SLCC 4013 SUŞUNUN CANLI KALMA SÜRESİNİN İNCELENMESİ
4RASYONEL VE EKONOMİK HAYVAN BESLEMEDE HEDEF PROGRAMLAMADAN YARARLANMA
5FACTORS AFFECTING THE SHAPE OF LACTATION CURVES OF HOLSTEIN COWS FROM THE BALIKESİR PROVINCE OF TURKEY
6AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR PREDICTING THE PRESENCE OF SPERMATOZOA IN THE TESTIS OF MEN WITH NONOBSTRUCTIVE AZOOSPERMIA
7SAFKAN ERKEK VE DİŞİ ARAP TAYLARDA ÖNEMLİ BEDEN ÖLÇÜLERİNİN İNCELENMESİ
8EFFECT OF THE HATCHING MONTH AS AN ENVIRONMENTAL FACTOR ON THE HATCHING FEATURES OF BRONZE TURKEYS
Diğer Bilgiler :