Prof. Dr. ABDURRAHMAN KARABULUT(TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi akarabulut@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mekanizma, Mekanik Titreşimler, Modal Analiz ve Makine Konstrüksiyonu
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : GAZİ ÜNİ.T.E.F. MAK.EĞİT.BÖL.MAK.RES.VE KONS 1987
Yüksek Lisans : GAZİ ÜNİ.FEN BİL. ENS. MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ A.B.D 1990
Doktora : GAZİ ÜNİ.FEN BİL.ENS. MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ A.B.D. 1995
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİ. TEK.EĞT.FAK. MAK. EĞİT. BÖL. 2011
Profesörlük : AFYON KOCATEPE ÜNİ. TEKNOLOJİ FAK. MAKİNE MÜHENDİS 2016


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Bolvadin Meslek YüksekokuluBölüm Başkanlığı19961997
Teknik Eğitim Fak.Bölüm Başkanlığı19972001
AKÜ- Teknik Eğitim FakültesiMakine Eğitimi Bölüm Kurucusu19971997
AKÜ- Teknik Eğitim FakültesiTek. Eğit. Fak. Metal Eğitimi Bölüm Başk. Vekili19972001
AKÜ- Bolvadin Meslek Yüksekokulu Müdür20012007
Afyon Kocatepe ÜniversitesiSeneto Üyeliği20012007
AKÜ- Bolvadin Meslek Yüksekokulu METEB Koordinatörlüğü20032007
AKÜ- Teknik Eğitim FakültesiFakülte Kurulu Üyesi2010-
Bolvadin Meslek YüksekokuluMüdür2011 
AKÜ Teknoloji FakültesiFakülte Yönetim Kurulu Üyesi2011-


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Diffusion bonding of AZ91 using a silver interlayer, Materials and Design , 29, 20043-2046, 2008(Torun O, Baksan B, Çelikyürek İ, ile birlikte)
2Determination of Diametral Error Using Finite Elements and Experimental Method, Metallurgija, Metabk, 49(1), 57-60, 2010
3Ortagonal kesme işleminde takım-talaş temas uzunluğundaki değişimin araştırılması, Gazi üniversitesi Mühendisliklik-Mimarlık Fakültes, 24 (3), 477-484, 2009(İ. Ucun, K. Aslantaş, ile birlikte)
4Silindirik Tornalama Sırasında Meydana Gelen Çap Hatalarının Deneysel Olarak Araştırılması, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültes, 25-2, 257-265, 2010
5An Investigation on Renewable Energy Education at the University Level in Turkey , Renewable Energy , 36-4, 1293-1297, 2010(E. Gedik, A. Keçebaş, M.A. Alkan, ile birlikte)
6 Vibration Effects Examination of Cushions Used On Tractors Driving Seat, , Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 42, 4, 2013(Musa marul, ile birlikte)
7Damping Properties of open pore Alumınum Foams Produced by Vacuum Casting and NaCI Dissolution process, Metallurgija, 52(4), 489-492, 2013(Dahil L, Başpınar S, ile birlikte)
8 Frequency Analysis of A Reflector That is Foldeble as compact can be Opened Automatically, Internatinal Scientific Publications: Materials, M, 7, 34-42, 2013(Dahil L., ile birlikte)
9The Implementation of the High Tecnology Methods of Cutting on S53()t 50 Alloyed Steel and the Examination of the Effects of Cutting Operation at the surface of Metalrial, Metallurgija, 53(1), 89-92, 2014(Dahil L, Dahil İ, ile birlikte)
10COMPARISON OF ADVANCED CUTTING TECHNIQUES ON HARDOX 500 STEEL MATERIAL AND THE EFFECT OF STRUCTURAL PROPERTIES OF THE MATERIAL, 53(3), 291, 294, 2014(L. Dahil, İ. Dahil, ile birlikte)
11Problems and solution offers related to the vocational and technical orientation in Turkey, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, , 2015(Lütfiye Dahil, İbrahim Mutlu, ile birlikte)
12Effects of total quality management on teachers and students, Procedia- Social and Behavioral Science, , 11, 2013(Lütfiye Dahil, ile birlikte)
13Problem Encountered in Educating Quanlified Workforce in Vocational High Schools and Solution Seeking, ICQH 2013 Proceedings Book, , , 9, 2013(Lütfiye Dahil, Fatma Tahtta, ile birlikte)
14ASSESSMENT OF THE VIBRATION ON THE FOAM LEGGED AND SHEET METAL-LEGGED PASSENGER SEAT, Metalurgija, 55, 3, 2016(Lütfiye Dahil, ile birlikte)
15An investigation on renewable energy education at the university level in Turkey, RENEWABLE ENERGY, 36, 1293-1297, 2011(Engin Gedik, Ali Keçebaş, Mahmet Ali Alkan, ile birlikte)
16Problems and solution offers related to the vocational and technical orientation in Turkey., 5 th International Conference on New Horizons in E, 2014, , 2014(Lütfiye Dahil, İbrahim Mutlu, ile birlikte)
17Problems encountered in educating qualified workface in vocational high school and solution seeking., ICQH 2013, 2013, , 2013(Lütfiye Dahil, Fatma Tahtta, ile birlikte)
18Comparison of advanced cutting techniques on Hardox 500 steel and its effect on features of material., ISTEC 2013, 2013, , 2013(Lütfiye Dahil, İsmet Dahil, ile birlikte)
19Reasons and results of nonapplicability of education technology in vocational and technical schools in Turkey, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 176, 811-818, 2015(Lütfiye Dahil, İbrahim Mutlu, ile birlikte)
20INVESTIGATION OF VIBRATION DAMPING IN THE PASSENGER SEAT, The Online Journal of Science and Technology-July , 6, 3, 2016(Lutfiye DAHIL, M Serhat BASPINAR, I MUTLU, ile birlikte)
21A comparative approach to computer aided design model of a dog femur, Folia morphologica, 75, 4-9, 2016(Turamanlar O, Verim O, ile birlikte)
22Application of Different Heat Treatment to Spheroidal Graphite Cast Iron and its Effect for Damping and Mode Shapes, Transactions of FAMENA, 41, 91-98, 2017(Lutfiye Dahil, ile birlikte)
23Investigation of Vibration Damping in the Passenger Seat Constructions, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, MECHANICAL a, 5, 1117-1122, 2016(Dahil L, Uçan O, ile birlikte)
24Biomechanical Optimization of a Novel Circular External Fixator (Optimization of Circular External Fixator), Journal of Medical and Biological Engineering, 37, 5, 2017(Ozgur Verim, M Volkan Yaprakci, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Gözenekli Malzemelerin Sönümlemeye Etkisi, Fen Bilimleri Dergisi, 11, 1, 2011(Lütfiye Dahil, Serhat Başpınar, ile birlikte)
2 Vibration Effects Examination of Cushions Used On Tractors Driving Seat, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 42(4), 31-40, 2012(Marul M., ile birlikte)
3 Vibration Effects Examination of Cushions Used On Tractors Driving Seat, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 42(4), 31-40, 2012(Marul M., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1sabit genlik ve farklı frekansta çalışan titreşim masasının tasarımı, mühendis ve makine , 39, 39-46, 1998
2Tarım alanında kullanılan traktörlerin insan vucuduna yaptığı titreşimin etkisi, AKÜ-teknik eğitim fak. derğisi, 1, 101-108, 1999
3Traktör sürücü oturağı yalıtım sisteminde sönüm elemanının incelenmesi , G:Ü. teknik eğitim fak. derğisi, 5, 3-9, 1996(Erdiller B., ile birlikte)
4Dönme ve Ötelenme Hareketi Yapan Otomobil Ön Cam Sileceğinin Kinamatik Yönden İncelenmesi, AKÜ-Fen bilimleri dergisi, 1, 87-100, 1999(Tunur A., ile birlikte)
5Tarımda Kullanılan Ttraktörlerin Fren Etkinlik Derecesinin Artırılması, AKÜ-Fen bilimleri derğisi, 1, 109-118, 1999(Bayrak E., ile birlikte)
6Yük Taşıtları Arka Kapağının Lift gibi Çalışmasını Sağlayan Mekanizmanın Tasarımı, AKÜ-Fen bilimleri derğisi, , , 2004
7Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, Standard derğisi, , 48-52, 2004
8Bir sismik kütlesinin titreşim üreten cisme göre bağıl yerdeğişiminin matematiksel modeli , AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 2, 143-152, 2000
9Sürekli tahrikli kaynak makinesi tasarımı ve imalatı , Teknolojik Araştıralar, 3, 39-50, 2004(Taşgetiren S, ile birlikte)
10Kütlenin taşıt titreşimine etkisinin modal analizi kullanarak belirlenmesi , Makine teknolojileri elektronik dergisi, 6-1, 17-23, 2009
11Mesleki ve Teknik Eğitimde Eğitim Modeli Tasarımı, Milli Eğitim Dergisi, Yayında , 191, 78-85, 2011(Musa Marol, ile birlikte)
12The Effects of cutting methods surface roughness of aluminum porous material produced via vacuum method., INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, 3, 4, 2011(Lütfiye Dahil, Mustafa Serhat Başpınar, ile birlikte)
13Bir Dingilli Tarım ArabalarıFren Etkinlik Derecesinin Artırılması Üzerine Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1, 9, 1999(E, Bayrak, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1An Empirical Study İnvestigating The Teaching of Renewable Energy Sources Which Are İmportant in the Global Financial Crisis Environment at University Level, (basımda 2009), , , 2009(M.A., Alkan, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Meslek yüksek okullarında eğitimin kalitesi, M.Ü- I. ulusal meslek yüksek okulları semp., 2001, yay.no:701, 2001
2Traktör sürücü oturakları iletkenlik eğrilerinin oturak tasarımına etkisi, bilim günleri semp., 1990, 300, 1990
3Traktöre çeki okuyla bağlı tarım arabasının fren sistemi, II. ulusal meslek yüksek okulları semp., 15-17 ekim 2003, 50, 2003(Bayrak E., ile birlikte)
4Bilgisayar kontrollu üç noktadan eğilme ve kırılma deney cihazının geliştirilmesi ve imalatı, II. ulusal meslek yüksek okulları semp., 15-17 Ekim 2003, 60, 2003(Aslantaş K., ile birlikte)
5Öğrenci profili, III. ulsal meslek yüksek okulları semp. , 28-30 Eylül , 43-47, 2005
6The effect of cutting methods surface roughness of aluminum porous material produced via vacuum method., ISTEC 2014, 2014, , 2014(Lütfiye Dahil, Mustafa Serhat Başpınar, ile birlikte)
7The inadequacy reason and solution proposals of the vocational higher education on economic development and level of development in Turkey., 1 st International Vocational Education and Traini, 2014, , 2014(Lütfiye Dahil, İbrahim Mutlu, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1MEKANİK Temel ders kitabı, (Milli Eğitim Bakanlığı-Mesleki ve Teknik Öğretimler için) , Milli eğitim bakanlığı yayınevi, 250, , 2004
2Teknik Resim , Bilal ofset Matbacılık, 300, , 2012(Çetkin A., ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen bilimleri Dergisi
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen bilimleri Dergisi
3Teknoloji fak. Isparta,
0Yönettiği Tezler
1Dönme ötelenme hareketi yapan otomobil ön cam sileceğinin geliştirilmesi ve tasarımı, Ahmet Nazım Tunur, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
2Taşıt lastiklerinin dinamik karakteristiklerinin bilğisayar yardımıyla tasarımı, Mehmet Kahraman, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
3Mesleki orta öğretimde modüler öğretim düzenlenmesitalaşlı üretim için program geliştirilmesi, Mehmet Menteş, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
4Motor parçalarıda hasar analizi ve bir krank mili örneği , Uğur Ulukaya, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
5Talaşlı üretimde SPC uygulanması, Nurhak Sever, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
6Sürtünme kaynak makinasının imalatı ve muhtelif çeliklerin sürtünme kaynağı ile birleştirilerek incelenmesi, , Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
7MEGEP kapsamında motorlu araçlar teknolojisi alanı öğretim programlarının mevcut meslek liselerinde uygulanabilirlik düzeyinin araştırılması, Sami Türkeşsiz, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
8İnternet üzerinden bilgisayar destekli çiçim dersinin anlatımı , Metin Demirkol, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
9Silindirik tornalanan bir iş parçasının üzerinde meydana gelen deformasyonun deneysel ve sonlu elemanlar metodu ile araştırılması, Emrah Özalp, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
10Dairesel ve Prizmatik Makine Elemanlarında Oluşan Çatlak Boyutunun Frekans Etkisinin Araştırılması , Lütfiye DAHİL, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
11Çanak Anten inçe cidarda şekil değiştirme sırasında yapısal modlarının araştırılması , Mehmet Kılıç, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
12Tarım Traktörleri Sürücü Koltuğu Üzerinde Kullanılan Minderlerin Titreşim Etkisinin İncelenmesi, Musa Marul, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Bilgisayar kontrollu üç noktadan eğilme kırılma deney çihazının tasarımı imalatı ve geliştirilmesi
2Kalite kontrol seti tasarımı
3Doğalgaz tesisatcılığı meslek edinme eğitimi- Avrupa birliği eğitim ve gençlik programları merkezi -Ulusal ajans, Ankara 2004
4Meslek yüksek okulu öğrencilerinin iş hayatına yönelik Auto CAD becerilerinin artırılması Avrupa birliği eğitim ve gençlik programları merkezi - Ulusal ajans, Ankara 2006
5Küresel grafitli dökme demirde küre çapı ve boyutunun takım titreşimi üzerindeki etkisinin araştırılması
6Endüstriyel otomasyon ve teknoloji geliştirme merkezi alt yapı projesi, DPT, 2005
7Küresel Dökme Demirde Küre Çapının ve Boyutlarının Takım Titreşimi Üzerindeki Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 07.TEF.01 Proje Yöneticisi, 2010
8. Kompakt Olarak Katlanan Ve Kendi Kendine Açılabilen Yeni Bir Reflektör Anten Tasarım ve Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Destekleyici: TÜBİTAK, Araştırmacı, Proje No:109M421, Destek: 261.135 TL, 2012.
0Sanat ve Tasarım Etkinlikleri
1bilgisayar kasası modelleme
0Diğer Etkinlikler
1"Makine tasarımında temel prensipler" Anadolu üniversitesi bolvadin meslek yüksek okulu konferans salonu 1989.
2"Titreşimin insan sağlığına etkisi" AKÜ-bolvadin meslek yüksek okulu konferans salonu, 2000.
3Tübitakta proje panalist olarak katılımı(1001 2. dönem)
0Ödüller :
1 Gazi ünivertitesi, Teknik Eğitim Fak. Makine Resim ve Kons. Öğretmenliği bölüm birinciliği, 1987
2Tübitak bilimsel yayın teşvik ödülü, 2010-178
3Tübitak bilimsel yayın teşvik ödülü, 2010-225
4Tübitak üniversitelerarası akülü araba yarışı
0Toplumsal Katkılar :
1Çalıntı Araçların Muayene Komisyon Başkanlığı
2AKÜ-Bolvadin Meslek Yüksekokulu Koruma ve Yaşatma Derneği Üyeliği
3Bolvadin Kaymakamlığı Meslek Yüksekokulu ek bina inşaatı komisyon üyeliği
0Verdiği Dersler : 
1Mekanik Titreşimler2011
2Mekanizmalar2011
3Teknik Resim2011
4Dinamik2011
5Statik2008
6Titreşim Mühendisliği2011
7Makine Meslek Resimi2007
8Makine Teorisi ve Dinamiği2013
9Mühendislik Etiği2015
Diğer Bilgiler :