Yrd.Doç.Dr. ELİF DOĞAN BAKI(UYG.VE ARŞ.HAS.)
E-posta Adresi
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili :
Lisans : --
Yüksek Lisans : İSTANBUL ÜNİ.İSTANBUL TIP FAK. 1997
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Bilateral diz protezi nedeniyle opere olan yaşlı hastalarda anestezi tekniklerinin yoğun bakıma giriş ve postoperatif mortaliteye etkisinin retrospektif olarak incelenmesi6, Türk Geriatri Dergisi, 17(4), 374-78, 2014(Ö. Özcan, ME. Demirboğan, S. Kokulu, H. Uzel, Y. Ela, R. Gül Sıvacı, ile birlikte)
2Our anesthesia experience during electroconvulsive therapy in pregnant patients, Revista Brasileira De Anestesiologica, , , 2014(Ö. Çetin Akıcı, Hİ Güzel, S. Kokulu, y. Ela, R. Gül Sıvacı, ile birlikte)
3Impact of a lung-protective ventilatory strategy on systemic and pulmonary inflammation response during laparoscopic surgery:Is it really helpful?, , Inflammation, , , 2014(S. Kokulu, E. Günay, S. Sarınç Ulaşlı, M. Yılmazer, B. Koca, DT. Arıöz, Y. Ela, R. Gül Sıvacı, ile birlikte)
4Effect of transversus abdominis plane block on cost of laparoscopic cholecystectomy anesthesia, Medical Science Monitor, , , 2014(S. Kokulu, E. Kaçar, A. Bal, H. Şenay, K. Demir Üstün, S. Yılmaz, Y. Ela, R. Gül Sıvacı, ile birlikte)
5Impact of multimedia information on broncoscopy procedure: is it really helpful?, Annals of Thoracic Medicine, 10(1), 34-37, 2015(. E. Günay, S. Kokulu, S. Sarınç Ulaşlı, G. Öz, O. Akar, E. Bağcıoğlu, M. Ünlü, ile birlikte)
6Exploring fort he safer ventilation method, in laparoscopic urologic patients, conventional or low tidal?, Journal of Laparoendoscopic& Advanced Surgical Tec, 77, 374-378, 2014(Y. Ela, M. Ateş, S. Kokulu, İ. Keleş, M. Karalar, H. Şenay, R. Gül Sıvacı, ile birlikte)
7Evaluation of low tidal volume with positive end-expiratory pressure applicationeffects on arterial blood gases during laparoscopic surgery, Journal of Chinese Medical Association, 77(7), 374-378, 2014(S. Kokulu, A. Bal, Y. Ela, R. Gül Sıvacı, M, Yoldaş, F. Çelik, N. Kavrut Öztürk. , ile birlikte)
8Thoracic epidural anesthesia in a geriatric patient with cardiac risk:a case report. Letter to editor, Revista Brasileira de Anestesiologia,, 64(3), 214-220, 2014(S. Kokulu, R. Gül Sıvacı, G. Öz, H. Şenay, Y. Ela, ile birlikte)
9Comparison of the effects of desflurane and propofol anesthesia on the inflammatory response and S100ß protein during coronary artery bypass grafting., Inflammation, 36(6), 1327-1333, 2013(M. Aldemir, S. Kokulu, HB. Koca, Y. Ela, R. Gül Sıvacı, N. Kavrut Öztürk, M. Emmiler, F. Adalı, H. Uzel, ile birlikte)
10The effectiveness of transdermal opioid in the management multiple rib fractures: randomized clinical trial, Balkan Medical Journal, 30, 277-281, 2013(O. Solak, G. Öz, S. Kokulu, Ö. Solak, G. Doğan, H. Esme, K. Öcalan, , ile birlikte)
11The effect of spinal anesthesia on cardiac output in geriatric patients, Turkish Journal of Geriatrics,, 16(4), 414-420, 2013(S. Kokulu, Ö. Akcı, Y. Ela, E. Onrat, R. Gül Sıvacı, A. Avşar, ile birlikte)
12Arıkan. Recurrent hepatic hydatic cyst in a pregnant woman., Medical Science Monitor, 13(2), 27-29, 2007(C. Polat, R. Sıvaci, E. Baki, MN. Koşar, S. Yılmaz, Y. Arıkan, ile birlikte)
13Comparison of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation and Paravertebral Block for Postthoracotomy Pain Relief, Thoracic cardiovascular surgeon, , , 2015( Gürhan Öz Serdar Kokulu Alper Murat Ula ş l ı Yükse Ela Remziye Gul S ı vac ı Hasan Ş enay Gökcen Do ğ an, ile birlikte)
14Comparison of neutrophil:lymphocyte ratios following coronary artery bypass surgery with or without cardiopulmonary bypass., Cardiovascular journal of africa, 23, 1-6, 2015(Aldemir M, Adali F, Çarşanba G, Tecer E, Taş HU, ile birlikte)
15Comparison of four different pain relief methods during hysterosalpingography: A randomized controlled study, pain research and management, Mar-Apr;20(2):107-11, 107-111, 2015(Unlu BS, Yilmazer M, Koken G, Arioz DT, Unlu E, Kurttay C, Karacin O, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Comparison of plegisol and modified ST Thomas hospital cardioplegic solution in the development of ventricular fibrillation after declamping of the aorta, . World Journal of Cardiovascular Surgery, 4, 159-166, 2014(M. Aldemir, C. Karatepe, G. Çarşamba, E. Tencer, ile birlikte)
2Effects of anesthetic choice on inflammatory response in cardiac surgery, (review, Inflammation and Cell Signaling, 1, 39-43, 2014(R. Gül Sıvaci, S. Kokulu, Y. Ela, M. Aldemir, ile birlikte)
3. Awake fiberoptic intubation of a patient with amyotrophic lateral sclerosis:case report, Journal of Health Sciences, 2(3), 236-237, 2012(E. Büyükerkmen, Y. Ela, S. Kokulu, R. Sıvaci, ile birlikte)
4Effects of Parasternal Block on Acute and Chronic Pain in Patients Undergoing Coronary Artery Surgery., seminars in cardiothoracic and vascular anesthesia, , , 2015(Kavrut Ozturk N, Ayoğlu RU, Emmiler M, Karslı B, Uzel H, ile birlikte)
5Histerektomi operasyonlarında nitröz oksit ile genel anestezinin postoperatif opioid tüketimi ve kronik ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması., pamukkale tıp dergisi, 7(3), 190-195, 2014(R. Gül Sıvacı, S. Kokulu, Y. Ela, G. Köken, K. Demir Üstün, B.S. Ünlü, H. Uzel., ile birlikte)
6Epidural yöntemle yapılan ağrısız normal doğum mean platelet volum düzeyini etkiler mi?, Harran Üniversitesi Tıp Fakultesi Dergisi, , 11(2), 118-122, 2014(S Kokulu, B.S. Ünlü, H. Şenay, G. Köken, ile birlikte)
7Propofol ve Desfluran anestezisinin koroner arter bypass cerrahisi sonrası nötrofil/lenfosit oranı üzerine etkilerinin karşılaştırılması, Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, , , 2014(M. Aldemir, F. Adalı, E. Tecar, N. Kavrut Öztürk, A.S. Kavaklı, M. Emmiler, O.T. Darçın, ile birlikte)
8Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi işleminde sedasyon uygulamalarında ramsey sedasyon skalası ile bispekteral index moniterizasyonunun karşılaştırılması, Kocatepe Tıp Dergis, , , 2014(. N. Polat, Y. Ela, S. Kokulu, S. Yılmaz, R. Gül Sıvacı, ile birlikte)
9Vallekular kistte anestezik yaklaşım; olgu sunumu. , Cerrahi Sanatlar Dergis, 7(1), 27-29, 2014(H. Çıngıl Temiz, O.K. Kahveci, F. Yücedağ, R. Gül Sıvacı, Y. Ela, S. Kokulu, ile birlikte)
10Spinal anestezi sonrası nadir görülen bir komplikasyon; spinal epidural abse, . Anestezi Dergisi, 22(1), 53-55, 2014(. Kokulu, H. Çıngıl Temiz, Y. Ela, E. Karavelioğlu, A. Aslan, ile birlikte)
11İntravenöz anestezikler (derleme). , Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Özel, Gen, 6(1), 28-41, 2013
12Karaciğer ve pankreatik transplantasyon anestezisi (Derleme). , Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Özel, Transplanta, 6(1), 163-168, 2013(Sıvacı R, ile birlikte)
13Anesthetic management of a patient with Beckwith-Wiedemann Syndrome., Kocatepe Tıp Dergisi, 14(1), 48-50, 2013(C. Ünal, N. Kavrut Öztürk, M.Ü. Çelik, B. Karslı, ile birlikte)
14. Spinal anestezi sonrası gelişen intrakranyal hipotansiyon, Kocatepe Tıp Dergisi, 14(2), 99-100, 2013(S Kokulu, R. Sıvacı, N. Polat, Y. Ela, ile birlikte)
15Hipotiroidili gebede anestezik yaklaşım, Kocatepe Tıp Dergisi, 13(1), 47-50, 2012(R. Sıvacı, M. Yoldaş, E. Büyükerkmen, ile birlikte)
16Yüksek riskli hastada interskalen blok uygulanması, Kocatepe Tıp Dergisi, 13(1), 33-35, 2012(V. Ulusan, N. Kavrut Öztürk, Ş. Asri, ile birlikte)
17. Hastanemizde spinal anestezi uygulamalarının retrospektif değerlendirilmesi., Kocatepe Tıp Dergisi, 13(2, 69-77, 2012(HH. Eryeğen, Y. Ela, S. Kokulu, E. Doğan Bakı, R. Gül Sıvacı, ile birlikte)
18Brugada sebndromlu bir hastada rejyonel anestezi uygulaması, Cerrahi Sanatlar Dergisi, 5(2), 57-59, 2012(N. Kavrut Öztürk, B. Karslı, ile birlikte)
19Moebius sendromlu bir hastada anestezi yönetimi; olgu sunumu., Cerrahi Sanatlar Dergisi, 5(1), 16-17, 2012( M. Kahraman, N. Kavrut Öztürk, B. Karslı, ile birlikte)
20Serotonin syndrome, rhabdomyolysis and cardiovascular toxicity in venlafaxine poisoning: a case report, Cerrahi Sanatlar Dergisi, 13(3), 173-175, 2012(N.Kavrut Öztürk, M.Ü. Çelik, B. Karslı, ile birlikte)
21Sezaryan operasyonlarında intratekal levobupivakain ve bupivakainin maternal ve fetal etkilerinin karşılaştırılması3, Anestezi dergisi, 18(1), 19-28, 2010(D. Doğan Erol, R. Demirel, Y. Erdoğan, ile birlikte)
22Uzamış QT sendromlu bir olgu ışığında preoperatif EKG değerlendirilmesinin önemi; olgu sunumu, Cerrahi Sanatlar Dergisi, 2(1), 1-4, 2009(Y. Ela, R. Gül Sıvacı, T. Demi, ile birlikte)
23Entubasyon sırasında refleks bradikardi., Cerrahi Sanatlar Dergisi, 2(1), 26-29, 2009(Y. Ela, H. Fidan, R. Gül Sıvacı, T. Demir, ile birlikte)
24İntraoperatif sedasyonda propofol ve deksmedetomidinin hemodinami üzerine etkisi ve eşdeğer sedasyon skorlarında bispekteral indeks değerlerinin karşılaştırılması. , Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi,, 34(4), 249-254, 2006(C. Balcı, Y. Arıkan, ile birlikte)
25Obstetrik ve nonobstetrik anestezi uygulamalarında kullanılan ilaçların anne ve fetus üzerindeki etkileri, Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon O, 2(19), 15--22, 2006(C. Balcı, M. Pancaroğlu, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Our anesthesia experience during electroconvulsive therapy in pregnant patients., EuroNeuro 2014, 48, , 2014(O. Çetin, HI. Güzel, S. Kokulu, Y. Ela, R. Sıvacı. , ile birlikte)
2Using entropy in the general anesthesia managements, EuroNeuro 2014, 25, , 2014(E Büyükerkmen, R. Sıvacı, S. Kokulu, Y. Ela, ile birlikte)
3Retrospective investigation of neuroanesthesia patients, EuroNeuro 2014, 49, , 2014(R. Sıvacı, KD. Üstün, S. Kokulu, Y. Ela, ile birlikte)
4Retrospective analysis of the patients who admitted to the intensive care unit from an emergency department, 1st İnternational critical care and emergency medi, 153, , 2013(Ş. Özdinç, N. Şensoy, G. Öz, MS. Ulu, ile birlikte)
5Comparison of the effect on labor analgesia of TENS and epidural analgesia techniques (Turkey), 5th Association of South-East Asian Pain Societies, 38, , 2013(H. Salcan, Y. Ela, S. Kokulu, G. Köken, O. Solak, R. Sıvaci, ile birlikte)
6Comparision of the effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation and parasternal block on postoperative pain management after coroner arter bypass grafting., III NWAC World Anesthesia Convention), 22, , 2012(N. Kavrut Ozturk, R. Umut Ayoglu, M. Emmiler, B. Karsli, ile birlikte)
7. Awake fiberoptic intubation of a patient with amyotrophic lateral sclerosis., III NWAC World Anesthesia , , , 2012(E. Büyükerkmen, R. Sıvacı, S. Kokulu, Y. Ela, ile birlikte)
8Developing intracranial hypotension after spinal anesthesia (a case report), III NWAC World Anesthesia Convention, , , 2012(S. Kokulu, R. Sıvaci, N Polat, Y. ELA, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Bilateral diz protezi nedeniyle opere olan yaşlı hastalarda anestezi tekniklerinin yoğun bakıma giriş ve postoperatif mortaliteye etkisinin retrospektif olarak incelenmesi., Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulu, 66, , 2014(Ö. Özcan, M.E. Demirboğan, S. Kokulu, H. Uzel, Y. Ela, R. Gül Sıvacı., ile birlikte)
2Sistemik hastalıkların ağrının kronikleşmesine etkisinin araştırılması. , !3. Ulusal Ağrı Kongresi, , , 2014(Sıvacı Remziye, Kokulu S., Avcı K., Ela Y. , ile birlikte)
3Hiperhidroz cerrahi tedavisinin kardiyopulmoner ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. , VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Eğitim Kitabı, 106, , 2014(. Öz, G. Özkeçeci, S. Doğruk Kaçar, S. Oruç, K. Şenol Coşkun, A. Gencer, O. Solak., ile birlikte)
4Endobronşial kondroid hamartoma (nadir bir olgu)., VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Eğitim Kitab, 163, , 2014(G. Öz, A. Gencer, Ç. Özdemir, O. Solak., ile birlikte)
5TENS ve paravertebral bloğun torakotomi sonrası ağrı kontrolunde etkinliklerinin karşılaştırılması. , Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 2, 8, , 2014(. Öz, S. Kokulu, A. Ulaşlı, Y. Ela, R. Gül Sıvacı, H. Şenay, G. Doğan. , ile birlikte)
6Kardiyovaskuler anestezide elektrolit imbalansının postoperatif morbidite üzerine etkileri., Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 2, 22, , 2014(. Sıvacı, H. Çıngıl, S. Kokulu, Y. Ela., ile birlikte)
7Kardiyovaskuler anestezide elektrolit imbalansının postoperatif morbidite üzerine etkileri., Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 2, 22, , 2014(. Sıvacı, H. Çıngıl, S. Kokulu, Y. Ela., ile birlikte)
8Yüksek kardiyak riskli morbid obez hastada anestezi yönetimi. , Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 2, 75, , 2014( Ö. Akıcı, S. Kokulu, R. Sıvacı, Y. Ela. , ile birlikte)
9Kronik anestezik gaz maruziyeti olanlarda hipotiroidi gelişiminin araştırılması., Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal K, 5, , 2013(H. Çıngıl Temiz, R. Gül Sıvacı, Y. Ela,, S. Kokulu, Ö. Çetin Akıcı. , ile birlikte)
10Akut intraserebral hematomlarda BT atenüasyon değerlerinin ortalama trombosit hacmi ile ilişkisi, 34. Ulusal radyoloji Kongresi, 6, , 2013( E. Ünlü, S. Ulu, E. Kaçar, E. Yılmaz, Ş. Özdinç, A. Haktanır. , ile birlikte)
11Anesteziklerin koroner arter bypass greft cerrahisinde inflamatuar yanıta ve S100ß proteine etkileri. , Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 1, 92, , 2013(M. Aldemir, S. Kokulu, H.B. Koca, Y. Ela, R. Gül Sıvacı, N. Kavrut Öztürk, M. Emmiler, F. Adalı, H. Uzel, ile birlikte)
12Destruksiyona neden olan agresif hidatik kistler., VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi II. Ulusal Gö, 119, , 2013(G. Öz, E. Günay, B. Demirciler Yavaş, O. Solak., ile birlikte)
13Epidural Analjezi ve Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimulasyonu Uygulamalarının Doğum Analjezisi üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması., 19. Kış sempozyumu, S-1,sözlü sunu, , , 2013(H. Salcan, Y. Ela, S. Kokulu, G. Köken, Ö. Solak, R. Sıvacı, ile birlikte)
14Angiografi salonundaki girişimlerde Sugammadex Kullanımı, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulu, 68, , 2012(N. Kavrut Öztürk, A.S. Şahin, B Karslı., ile birlikte)
15Spinal Anestezinin Geriatrik Hastalarda Kardiyak output Üzerine Etkileri., Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulu, 142, , 2012(S. Kokulu, Ö. Akcı, Y. Ela, E. Onrat, R.G. Sıvacı, A. Avşar, ile birlikte)
16Laparoskopık operasyonlarda intraoperatıf düşük tidal volum ve pozitif expirasyon sonu basınç (peep) uygulamasının arteryal kan gazları üzerine etkılerinin değerlendirilmesi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulu, 162, , 2012(S. Kokulu, Y Ela, R,G. Sıvacı, M. Yoldaş, A. Bal, F. Çelik, N. Kavrut Öztürk, ile birlikte)
17Farklı taze gaz akımlarında sevofluran ve İzofluranın mikroorganizmaların üremesi üzerine etkilerinin araştırılması., Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulu, 337, , 2012(M Yoldaş, R Sıvacı,Ö Yoldaş, İ çiftçi, S Kokulu, Y Ela, ile birlikte)
18Hungtington Koreli Hastada Anestezik Yaklaşım., Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulu, 640, , 2012(N. Kavrut Öztürk, A.S. Şahin, B. Karslı., ile birlikte)
19Kardiyak Riskli Hastada Torakal Epidural Anestezi (olgu Sunumu), Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulu, 701, , 2012(S. Kokulu, R. Sıvacı, G. Öz, H. Şenay, Y. Ela, ile birlikte)
20Travmatik Torasik Aort Disseksiyonunda Endovaskuler Stent Greft Uygulaması: İki olgu sunumu, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, 254, , 2012(Ö. Güleç, M. Aldemir, M. Dereli, D. Eroğlu, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Anesteziklerin koroner arter by-pass greft (CABG) sırasındaki immunomodulator etkileri’
Diğer Bilgiler :