Yrd.Doç.Dr. SABRİ ÇELİK(TURİZM İŞL.VE OTEL.Y.O.)
E-posta Adresi scelik@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İŞLETME - PAZARLAMA
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ÇUKUROVA ÜNİ.MERSİN TUR.İŞL.VE OTEL. 1997
Yüksek Lisans : DUMLUPINAR ÜNİ.SOS.BİL.ENS.YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2001
Doktora : KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOS.BİL.ENS. PAZARLAMA 2009
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULUİKTİSADİ ve İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANI20072009


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmesiYöneticilerinin Müşteri Değeri Algılamalarının Belirlenmesi:Afyonkarahisar'da Bir Uygulama, YÖNETİM ve EKONOMİ, 17, 69, 2010(EMİR O., ile birlikte)
2The Role of Marketing Information Systems in Enhancing the Marketing Events Of Hotels with Municipal Licence, Management and Education, 9(2), 38-46, 2013(Emir O., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Destinasyon Pazarlamasında Deneyimsel Pazarlama Uygulamalarının Kullanımına İlişkin Kavramsal Bir Çalışma, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 3, 1, 2015(GÖKÇE F., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Termal Turizm İşletmelerinde Konaklayan Misafirlerin Önbüro Hizmetleri Üzerine Algıladıkları Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Ar, , , 2009(Dr. Mustafa SANDIKÇI, Dr. Koray GÜRPINAR, ile birlikte)
2Türkiye’de Kentler İçin Turizm Destinasyonu Değer Kıstaslarının Belirlenmesi ve Destinasyon İmajı, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3/4, 45-57, 2015(Mustafa SANDIKCI, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The Effect Of Transformational Leadership Behaviour on Organisational Identification: An Application in Hotel Enterprises, 2nd International Interdisciplinary Business-Econo, 16-19 Temmuz 2014, 418, 2014(Baytok A., Soybalı H.H., Zorlu Ö., Özdemir C., ile birlikte)
2Termal Otel İşletmelerinde Sosyal Medyanın Kullanım Durumu Üzerine Bir Değerlendirme:Afyonkarahisar Örneği, INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES, 27-29 NİSAN 2017, 111, 2017(FARUK GÖKÇE, YUSUF GÖKÇE, ile birlikte)
3Kültür Turları Kapsamında Bolvadin İnançTurizmi Değerleri, ULUSLARARASI BOLVADİN SEMPOZYUMU, 27-29 NİSAN 2017, , 2017(DOÇ.DR. MUSTAFA SANDIKCI, YRD. DOÇ. DR. HÜMEYRA TÖRE BAŞAT, ile birlikte)
4Gastronomik Kimlik Oluşturmada Yöresel Ürünlerin Rolü, II. GASTRONOMİ TURİZMİ KONGRESİ, 21-23 EYLÜL 2017, , 2017(DOÇ.DR. MUSTAFA SANDIKCI, YRD. DOÇ. DR. HÜMEYRA TÖRE BAŞAT, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Destinasyon Pazarlamasında Gastronomik Unsurların Kullanımı ve Karakteristik Ürün Sunumu, IV. Ulusal Gastronomi Sempozyumu, , , 2010(Dr. Mustafa Sandıkçı, Dr. Hümeyra Töre Başat, ile birlikte)
2Sandıklı Kent Imajı ve Kentsel Pazarlama Özellikleri, SANDIKLI ARASTIRMALARI SEMPOZYUMU, 19-21 Ekim 2011, 559-570, 2012(KARACA, Y, SANDIKÇI M, ile birlikte)
3Alternatif Tatilden Alternatif Tedaviye Termal Turizmde İnovasyon Süreci: Afyonkarahisar Örneği, 14. Ulusal Turizm Kongresi, , , 2013(Sandıkcı Mustafa, Başat Töre Hümeyra, ile birlikte)
4Sandıklı Kongre Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi, MARKA KENT SANDIKLI SEMPOZYUMU, , , 2014(Sandıkcı M., Yayla Ö., ile birlikte)
5TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ, 15. Ulusal Turizm Kongresi, , , 2014(Can M., ile birlikte)
6Başkomutan ve GeliboluYarımadası Tarihi Millî Parklarının Savaş Alanları Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi, 16. Ulusal Turizm Kongresi, 12-15 Kasım 2015, 1253, 2015(Can M., Gökçe F., Akagündüz M., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1PROFESYONEL RESTORAN YÖNETİMİ - Satın Alma, DETAY, 2010, , 2010
2Termal ve Spa Hizmetlerinin Pazarlanması, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, 36, , 2016(DOÇ. DR. ELBEYİ PELİT, ile birlikte)
3AFYONKARAHİSAR İNANÇ TURİZMİ, MERDİVEN YAYIN, 184, , 2016(DOÇ.DR. MUSTAFA SANDIKCI, YRD. DOÇ. DR. HÜMEYRA TÖRE BAŞAT, ile birlikte)
0Yönettiği Tezler
1KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE NEPOTİZM İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, SONGÜL DÜZ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
2ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Mehmet CAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
3YERLİ HALKIN TURİZMİN GELİŞİMİNE YÖNELİK ALGISI ve DESTEĞİ: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ, Faruk GÖKÇE, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
4AFYONKARAHİSAR'DA GASTRONOMİ SUNUMUNUN GELİŞTİRİLMESİ:UNESCO GASTRONOMİ KENTİ GAZİANTEP REHBERLİĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME, Hülya GÖKGÖZ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1ERASMUS LLP MOBILITY PROJECT DERS VERME HAREKETLİLİĞİ (Vysoká škola hotelová v Praze - ÇEK CUMHURİYETİ)
2ERASMUS LLP MOBILITY PROJECT DERS VERME HAREKETLİLİĞİ (BANKING SCHOOL OF GDANSK - POLONYA)
3Belediye Belgeli Otel İşletmelerinin Pazarlama Aktivitelerinin Artırılmasında Pazarlama Bilgi Sistemlerinin Rolü
0Diğer Etkinlikler
1XVIII. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ "TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİYATLARININ BELİRLENMESİ: BAŞMAKÇI 2 NOLU TARIMSAL KALKINMA (TAVUKÇULUK) KOOPERATİFİ ÖRNEĞİ" İSİMLİ BİLDİRİ, ANKARA, 2005 (YRD. DOÇ. DR. ŞUAYİP ÖZDEMİR İLE BİRLİKTE)
22. KOBİLER ve VERİMLİLİK KONGRESİ "Afyonkarahisar Kaplıcalarının Etkin Pazarlamasında Benchmarking Uygulamalarının Rolü" isimli bildiri İstanbul, 2005
3Füzyon Mutfak Uygulamaları ve Misafir Memnuniyeti Açısından Önemi Ögr. Gör. Mustafa Sandıkçı, Ögr. Gör. Sabri Çelik I. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, 4 - 5 Mayıs 2007, Antalya
4Yiyecek-İçecek Departmanlarında Dış Kaynaklardan Yararlanma Üzerine Yönetici Görüşlerinin Belirlenmesi: İstanbul Örneği; Dr. Mustafa SANDIKÇI, Dr. Koray GÜRPINAR, Ögr.Gör. Sabri ÇELİK III.Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, 17 - 18 Nisan 2009, Antalya
0Toplumsal Katkılar :
1Afyonkarahisar Valiliği İç Göç Yerel Uygulama Komisyonu Üyesi
0Verdiği Dersler : 
1MESLEKİ YABANCI DİL - 12009
2ENDÜSTRİYEL YİYECEK ÜRETİMİ - 12009
3GIDA ve PERSONEL HİJYENİ 2009
4GIDA TEKNOLOJİSİ2009
5PAZARLAMA İLKELERİ 2009
6YİYECEK ve İÇECEK YÖNETİMİ2009
7BESLENME İLKELERİ ve MENÜ PLANLAMA2004
8MUTFAK HİZMETLERİ2007
9TERMAL TURİZM1997
10TEMEL MUTFAK BİLGİSİ1997
11İKTİSADA GİRİŞ1998
12HALKLA İLİŞKİLER1997
13PERSONEL YÖNETİMİ1997
14TURİZM COĞRAFYASI1997
15DÜNYA TURİZM DEĞERLERİ1998
16YABANCI DİL- İNGİLİZCE2002
17YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ OTOMASYONU2009
18SATIŞ VE SATIŞ YÖNETİMİ2009
19SİGORTACILIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI2011
20Hizmet Pazarlaması2011
21TURİZMDE İLETİŞİM2011
22REKREASYON2011
23TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR2011
24MESLEKİ YABANCI DİL 12011
25MESLEKİ YABANCI DİL32011
26TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR2011
27REKREASYON2014
28OTEL İŞLETMELERİ OTOMASYONU2014
29TURİZMDE GİRİŞİMCİLİK2014
30GASTRONOMİ ve YİYECEK TARİHİ2014
31GIDA GÜVENLİĞİ ve HİJYENİ2015
Diğer Bilgiler :