Arş.Grv. Hakan Çiftçi(Mühendislik Fakültesi)
E-posta Adresi hciftci@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi 2005-2010
Yüksek Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013-2015
Doktora : Afyon Kocatepe Üniversitesi 2015
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Staj KomisyonuÜye2012 
Ders Programı KomisyonuÜye2015 
Sınav Programı KomisyonuÜye2012 
Mezuniyet KomisyonuÜye2012 
Tez İzleme ve Takip KomisyonuÜye2012 
Alt Birim Kalite Geliştirme KomisyonuÜye2015 
Web Tasarımı ve Güncelleme KomisyonuÜye20122016
İntibak KomisyonuÜye20122016


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Novel functional copolymers based on glycidyl methacrylate: Synthesis, characterization, and polymerization kinetics, Journal of Macromolecular Science, Part A, 54:7, 434-445, 2017(Ibrahim Erol, Derya Nimet Devrim, Bahri Ersoy & I. Hakkı Cigerci, ile birlikte)
2Synthesis, Characterization and Cr(VI) Adsorption Properties of Modified Magnetite Nanoparticles, Acta Physica Polonica A, 132 (3), 564-569, 2017(Ersoy B, Evcin A , ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Adsorption of Cr(VI) Ions on Magnetite Nano-Particles (Fe3O4): Kinetic and Thermodynamic Studies, El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 3:3, 417-427, 2016(Bahri ERSOY, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Synthesis Of Magnetite / Modified Magnetite Nano-Particles And Removal Of Cr(VI) From Aqueous Media , ICCESEN, 19-24.10.2016, 532, 2016(Ersoy B, Evcin A, ile birlikte)
2Synthesis and Characterization of Superparamagnetic Magnetite/Modified Magnetite Nano-Particles (Fe3O4@SiO2@L), NANOTECH FRANCE 2016, 01- 03 June, 77, Paris - France, 2016(Ersoy B, Evcin A, ile birlikte)
3Öğütülmüş Talkın Damla Yayınım Yöntemiyle Temas Açısı Ölçümleri ve Serbest Yüzey Enerjisi Hesaplamaları, 9.Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 14-15 Mayıs 2015, 451-463, 2015(Z.Arsoy, B. Ersoy, S. Dikmen, A. Evcin, M.Müdüroğlu, ile birlikte)
4Optimization Of Grinding Parameters Of Quicklime (Cao) At Different Mills , International Mineral Processing Symposium (İMPS), 19-24.10.2016, , 2016(Ersoy B, Sayın Z.E, Arsoy Z, ile birlikte)
5The Investigation of High Silisium Content Manganese Ore Concentration by Magnetic Seperation, İnternational Mineral Processing Symposium (İMPS), 19-24.10.2016, , 2016(Öztaylan B.H, Ersoy B, Müdüroğlu M, Arsoy Z, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Kil Esaslı Slip Döküm Çamurundan Hazırlanan Seramiklerin Fizikomekanik Özelliklerine Dispersant (Dolapix PC-67) Katkısının Etkisi, IX. Seramik Kongresi, 2015, 86, 2015(Tuğba Mucur, Bahri Ersoy, Atilla Evcin, Zeyni Arsoy, ile birlikte)
2Van Çimento Fabrikası Öğütme Sistemlerinin Performans Analizi ve Optimizasyonu, Enerji Sektöründe Yerbilimleri Mühendislik Araştır, 2011, , 2011(Ergin H., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Modifiye Manyetit Nano-Partikül Sentezi ve Cr(VI) İyon Adsorpsiyonu, LAP LAMBERT Academic Publishing , Özel Seri, 88, 2017
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Manyetit / Modifiye Manyetit Nano Taneciklerin Sentezi ve Sulu Ortamlardan Cr(VI) Giderimi, Afyon Kocatepe Ünv., Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: 14.FEN.BİL.33, Araştırmacı.
2Sönmemiş Kirecin (CaO) Farklı Değirmenlerde Öğütme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Enerji Tüketiminin Hesaplanması. Proje No: 14.MUH.05 Araştırmacı
3Mermer Parça Atığının Devirmeli Çubuklu ve Bilyalı Değirmende Öğütülme Parametrelerinin İncelenmesi. 15.MUH.ALTY.02 Araştırmacı.
4Süperparamanyetik Fe3O4 Nano-Partikülleri ile Ağır Metal İyonu Adsorpsiyonu
0Verdiği Dersler : 
1Flotasyon Uygulamaları2013
2Cevher Hazırlama Uygulamaları2014
3Cevher Zenginleştirme Uygulamaları2014
4Katı Sıvı Ayırımı Uygulamaları2013
Diğer Bilgiler :