Yrd.Doç.Dr. HASAN HÜSEYİN SOYBALI(TURİZM İŞL.VE OTEL.Y.O.)
E-posta Adresi hsoybali@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Turizm İşletmeciliği
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : Uludağ Üniversitesi Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O. 1988
Yüksek Lisans : University of Surrey İngiltere (Tourism Management 1992
Doktora : Bournemouth University İngiltere (Tourism Manageme 2005
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULUYÜKSEKOKUL MD. YRD.2007 
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULUSeyahat İşletmeciliği Bölüm Bşk.20072010
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULUTurist Rehberliği Bölüm Bşk.2010 


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1An Examination of the Organisational Characteristics of Selected German Travel Companies in Turkey, International Journal of Contemporary Hospitality , 11 (1), 43-50, 1999(Batman O, ile birlikte)
2Residents’ Attitudes Towards Tourism in Ayvalik, Turkey, Tourism Analysis, 6 (3/4), 259-265, 2002(Avcıkurt C, ile birlikte)
3Destinasyonların Toplantı Turizmi Amaçlı Pazarlanmasında Kongre ve Ziyaretçi Bürolarının Rolü: İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Derg, 23, 9-22, 2010(BAYTOK, A. EMİR, O., ile birlikte)
4Antalya Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Düşük Sezonda Konaklayan Alman Müşterilerin Hizmet Beklentilerinin ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Journal of Yaşar University, 6 (21), 3584-3609, 2011(Bulgan, G., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Verimlilik ve İş Tatmini ile İlişkisi, TUGEV Turizmde Seçme Makaleler, 32, 38-48, 1999(Batman O, Yıldırgan R, ile birlikte)
2Yunanistan ile Türkiye’de Uygulanan Turizm Yatırım Teşviklerinin Karşılaştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bili, 8 (1), 1-22, 2006(Aydoğuş İ, Baytok. A, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Seasonality in Tourism: A Case Study of Turkey, CHME the Third Annual Research Conference, 5-6 Nisan 1994, 1, 1994
2Spatial Patterns of Tourism Supply and Demand in Turkey, International Research Symposium on Services Manag, 7-8 Eylül 1995, , 1995(Wilkes K, ile birlikte)
3Imbalanced Distribution of Supply and Demand in Turkish Tourism, CHME Fifth Annual Hospitality Research Conference, 10-11 Nisan 1996, , 1996
4The Effects of Employees' Demographic Characteristics on The Perpection of Organizational Culture: A Study in Service Enterprise, Second International Symposium on Sustainable Deve, 8-9 June 2010, 198, 2010(SAYLI, H. BAYTOK, A., ile birlikte)
5Seasonality of Turkish Arrivals to Municipality Licensed Thermal Hotels: A Case of Afyonkarahisar, Turkey, Second International Symposium on Sustainable Deve, 8-9 June 2010, 548, 2010(BAYTOK, A. AĞCA, V., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
15084 Sayili Kanun’un Afyon Ömer-Gecek Bölgesindeki Belgeli Termal Konaklama İşletme Yatırımlarının Gelişimine Etkisi, 1. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, 7-8 Eylül 2007, 182, 2007(Baytok A, Emir O, ile birlikte)
2Afyonkarahisar'da Termal Turizm Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Beklentiler, ve Maden Suları Konferansı, 24-25 Nisan 2008, 423, 2008(Emir O, Baytok A, ile birlikte)
3Afyonkarahisar'da Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmelerinde Konaklayan Müşterilerin Geliş Amaçlarına Göre Profili, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17-19 Nisan 2008, , 2008(Baytok A, Emir O, Arslan S, ile birlikte)
4Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Termal Konaklama İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Uygulamaları: Ege Bölgesi Örneği, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17-19 Nisan 2008, , 2008(Baytok A, Emir O, Zorlu Ö, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Spatial Patterns of Tourism Supply and Demand in Turkey, Cassell, 140, , 1995(Wilkes K, ile birlikte)
2Ege Bölgesi Turizm Coğrafyası ve Faaliyetleri, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği , 613-635, , 2007(Baytok A, ile birlikte)
3Ege Diğer İller; Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Manisa, Detay, 10, , 2008(Baytok, A., ile birlikte)
4Otel İşletmeleri, Değişim Yayınları, 35, , 2009(O. BATMAN, ile birlikte)
5Termalin Başkenti Afyonkarahisar Thermal Capital of Turkey, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2, , 2012(Bayok A, Sandıkcı M, Çelik S., Zorlu Ö., Avan A, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Annals of Tourism Research
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3Journal of Yasar University
4Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
0Yönettiği Tezler
1Otel Müşterilerinin Yüksek ve Düşük Sezonda Hizmet Beklentileri ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Antalya Belek’te Bir Araştırma., Gülay Durmaz Bulgan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
2Otel mutfak yöneticilerinin staj yapan aşçılık progamı öğrencilerinden memnuniyet düzeyleri, Erkan Çelik, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
3Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi Savaş Alanlarının, turistik destinasyon olarak geliştirilmesine yönelik bir model önerisi, Levent EROL, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
4Vardiyalı Çalışma Düzeninin İşgörenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Bursa’daki Beş Yıldızlı Şehir Otellerinde Bir Uygulama , Özlem Pekşen Arı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
5Müşteri Memnuniyetini Oluşturan Faktörlerin Müşteri Sadakatine Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi, Ilgın Cengiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
6Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Uygulama Olanaklarının Değerlendirilmesi, Engin Bayraktaroğlu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Turizm Otelcilik Elemanı Yetiştirme ve İstihdam Etme Projesi
0Eserlere Yapılan Atıflar
1An Examination of the Organisational Characteristics of Selected German Travel Companies in Turkey
2Residents’ Attitudes Towards Tourism in Ayvalik, Turkey
0Diğer Etkinlikler
1Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, Mersem'2006, 2-3 Mart 2006, Oruçoğlu Termal Resort Hotel, Afyonkarahisar
2Afyonkarahisar'da Termal Turizm Paneli, Panel Başkanı, Turizm Haftası Etkinlikleri, TC Afyonkarahisar Valiliği, Millet Hamamı Kültür ve Semt Evi, 18 Mart 2006, Afyonkarahisar
31. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, Kongre Bilim Kurulu Üyeliği,7-8 Eylül 2007, Sakarya Üniversitesi, Karasu Meslek Yüksekokulu, Karasu, Sakarya
4Türkiye VI. Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu(2008), Danışma Kurulu Üyeliği, 26-27 Haziran 2008, Afyonkarahisar
5III. Ulusal Turizm Kongresi, 17-19 Nisan 2008, Kongre Bilim Kurulu Üyeliği, Balıkesir Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Balıkesir
6Soybalı, H. H., 2008, VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi 2008, 26-28 Kasım 2008, Kongre Yürütme Kurulu Üyeliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar
7ERASMUS Ders Verme Hareketliliği, 1-8 Şubat 2008, University of Latvia, Letonya, “Turkish Tourism and Its Development Process”
8ERASMUS Personel Eğitimi Hareketliliği, 2-13 Şubat 2008, Vysoká Škola Hotelová, Prag, Çek Cumhuriyeti “Thermal Spa Hotel and Health and Treatment Facility Management”
9THE ASTRONOMICAL WORKSHOP May 23–29 2010, Olsztyn, Poland Grundtvig Workshop
10Soybalı, H. H., 2012, VIII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi 2012, 22-24 Kasım 2012, Kongre Yürütme Kurulu Üyeliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar
11MERSEM 2012, Türkiye VIII. Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu(2012), Çalışma Kurulu Üyeliği, 13-15 Aralık 2012, Afyonkarahisar
0Verdiği Dersler : 
1MESLEKİ YABANCI DİL I2006
2MESLEKİ YABANCI DİL II2007
3BİLGİSAYAR II2007
4BİLGİSAYAR I2006
5ÖNBÜRO VE KAT HİZMETLERİ OTOMASYONU I2006
6ÖNBÜRO VE KAT HİZMETLERİ OTOMASYONU II2007
7YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)2006
8YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)2007
9Turizmin Güncel Sorunları2007
10Avrupa Birliğinde Turizm Politikaları2007
11Mesleki Yabancı Dil I (İng)2008
12Mesleki Yabancı Dil II (İng)2008
13Otel İşletmeleri Otomasyonu I2009
14Otel İşletmeleri Otomasyonu II2009
15Turizm Sosyolojisi2010
16Turizmde Tanıtım2011
17Mesleki Yabancı Dil I (İng)2011
18Mesleki Yabancı Dil III (İng)2011
19Otel İşletmeleri Otomasyonu I2011
20Turizmin Güncel Sorunları2011
21Mesleki Yabancı Dil II (İng)2011
22Mesleki Yabancı Dil IV (İng)2011
23Bitirme Tezi 1.Grup2011
24Uzmanlık Alan Dersi2011
25Danışmanlık2011
26Uzmanlık Alan Dersi2011
27Danışmanlık2011
28Uluslararası Turizm2010
29Uluslararası Turizm2011
30Turizm Politikası ve Planlaması2011
31Turizmde Tanıtım2012
32Mesleki Yabancı Dil I (İng)2012
33Mesleki Yabancı Dil III (İng)2012
34Otel İşletmeleri Otomasyonu I2012
35Turizmin Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar2012
Diğer Bilgiler :