Doç. Dr. AHMET BAYTOK(TURİZM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi ahmetbaytok@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ÇUKUROVA ÜNİ. İ.İ.B.F. MERSİN TUR.İŞL.OTEL.Y.O. 1992
Yüksek Lisans : DOKUZ EYLÜL ÜNİ. SOS.BİL.ENS.TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 1999
Doktora : AKÜ SOS.BİL.ENS.İŞLETME ABD. 2006
Doçentlik : ÜAK 2015
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
TURİZM FAKÜLTESİBÖLÜM BAŞKANI2013 
TURİZM FAKÜLTESİANABİLİM DALI BAŞKANI2014 


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Destinasyonların Toplantı Turizmi Amaçlı Pazarlanmasında Kongre ve Ziyaretçi Bürolarının Rolü: İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Derg, 23, 9-22, 2010(Soybalı, H.H ve Emir O., ile birlikte)
2Outsourcing in Thermal Hotel Enterprises: The Case of Turkey, Business Management Dynamics, Vol.3 Issue.5, 01-14, 2013(Soybalı H H, Zorlu Ö., ile birlikte)
3Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İstanbul ve Afyonkarahisardaki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt.5 Sayı 4., 105-132, 2013(Ergen F D,, ile birlikte)
4Knowledge Management Processes in Thermal Hotels: An Application in Afyonkarahisar Province, Turkey , Journal of Economic and Social Studies, Vol.4 Num.1, 159-182, 2014(Soybalı H H, Zorlu Ö., ile birlikte)
5The Role of Transformational Leader on Knowledge Sharing Practices: A Study about International Hotel Chains, European Journal of Business and Management, Vol.6, No 7, 46-61, 2014(Kurt M, Zorlu Ö, ile birlikte)
6Sürdürülebilirlik Kapsamında Termal Otel İşletmelerinde Atık Yönetimi Uygulamaları: Sandıklı Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elekronik D, 6/14, 1-11, 2015(Pelit E, Gökçe F, Gökçe Y., ile birlikte)
7Sürdürülebilirlik Turizm mi? Turizmde Sürdürülebilirlik mi? Kavramsal Bir Tartıma, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elekronik D, 6/14, 39-58, 2015(Pelit E, Soybalı H.H., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Şebeke( Network) Organizasyon Yapılarının Rekabet Gücü Kazandırma Rolü ve Afyonkarahisar Mermer Sektöründe Bir Uygulama Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, , 2006(Saylı H, Kurt M, ile birlikte)
2Yunanistan İle Türkiye’de Uygulanan Turizm Yatırım Teşviklerinin Karşılaştırılması, A.K.Ü İ.İ.B.F. Dergisi, 8, 1-22, 2006(Aydoğuş İ, Soybalı H H, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The Role and Impact of Leader on The Formation of Organization Culture in Service Enterprises: ACase of Hotel, First International Conference on Management and E, 28-29 March 2008, , 2008(Hotamışlı, M., ile birlikte)
2Sustainable Economic Development Through Tourism Ventures: The Case of Turkey, 1st International Symposium on Sustainable Develop, 9-10 June 2009, , 2009(Ağca, V, Kurt, M, ile birlikte)
3Seasonality of Turkish Arrivals to Municipality Licensed Thermal Hotels: A Case of Afyonkarahisar, Turkey, Second International Symposium on Sustainable Deve, 8-9 June 2010, 548, 2010(Soybalı H.H, Ağca V., ile birlikte)
4The Effects of Employees' Demographic Characteristics on The Perpection of Organizational Culture: A Study in Service Enterprise, Second International Symposium on Sustainable Deve, 8-9 June 2010, 198, 2010(Saylı H, Soybalı H.H., ile birlikte)
5Afyonkarahisar Sandıklı İlçesinde Turistik Ürün Çeşitlendirme Stratejisi Kapsamında İnanç Turizminin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, International Conference on Religious Tourism and , 9-12 Mayıs 2013, 1157, 2013(Soybalı H.H., Yavuz M. Yavuz, A., ile birlikte)
6Environmentally-Sensitive Hospitality Enterprises: A Case Study in a Green-Star Certified Hotel in Turkey, International Conference on Economic and Social St, 10-11 May 2013, 152, 2013(Soybalı H.H., Hotamışlı, M, ile birlikte)
7Knowledge Management Processes in Thermal Hotels: An Application in Afyonkarahisar Province, Turkey, International Conference on Economic and Social St, 10-11 May 2013, 13, 2013(Soybalı, H.H., Zorlu Ö, ile birlikte)
8The Effect of Transformational Leadership Behaviors on Organizational Identification: An Application in Hotel Enterprises, 2'nd International Interdisciplinary Business-Econ, 16-19 July 2014, 418, 2014(Soybalı H.H, Çelik S, Zorlu Ö, ve Özdemir C,, ile birlikte)
9Comparison of Seasonal Characteristics of Thermal Tourism Destinations: A case of Afyonkarahisar, Kütahya and Kızılcahamam, International Conference on Economic and Social St, 23-24 April 2015, 265, 2015(Soybalı HH, Duman T, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Otel İşletmelerinde İşgören Tatmini ve Afyon’da Yerleşik Yıldızlı Oteller Örneği, 1. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 15-16 Nisan 2004, 251, 2004(Emir O, ile birlikte)
2Şebeke Organizasyon Yapılarının Rekabet Gücü Üzerindeki Rolü ve Afyon Mermer Sektörüne Yönelik Bir Model Önerisi, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs 2006, , 2006(Saylı H, Kurt M,, ile birlikte)
35084 Sayılı Kanunun Afyonkarahisar Ömer-Gecek Bölgesindeki Termal Konaklama İşletmelerinin Gelişimine Etkisi, 1. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, 7-8 Eylül 2007, 91-108, 2007(Soybalı H H, Emir O, ile birlikte)
4Afyonkarahisar'da Termal Turizm Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Beklentiler, Termal ve Maden Suları Konferansı, 24-25 Nisan 2008, , 2008(Emir O., Soybalı H.H., ile birlikte)
5Afyonkarahisar'da Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmelerinde Konaklayan Müşterilerin Geliş Amaçlarına Göre Profili, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17-19 Nisan 2008, , 2008(Emir, O., Soybalı, H.H., Arslan , S., ile birlikte)
6Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Termal Konaklama İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Uygulamaları: Ege Bölgesi Örneği, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17-19 Nisan 2008, , 2008(Emir, O., Soybalı, H.H., Zorlu, Ö., ile birlikte)
7Akdağ Eko-turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Sandıklı Araştırmaları Sempozyumu, 19-22 Ekim 2011, 377-396, 2012(Yavuz M,, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Afyonkarahisar Kütüğü , Uyum Ajans, 163-176, , 2001
2Afyonkarahisar Mutfağı, Uyum Ajans, 187, , 2001(Emren A, Gürel N, Dalkıranoğlu A, Güney H, Töre H, ile birlikte)
3Ege Bölgesi Turizm Coğrafyası ve Faaliyetleri, URAK Yayınları Yayın No:2007/1, 613-635, , 2007(Soybalı H H,, ile birlikte)
4Turizm Sektöründe Bilgi ve Bilgi Teknolojilerinin Stratejik Kullanımı, URAK Yayınları, Yayın No: 2007/1, 903-921, , 2007(Kurt M,, ile birlikte)
5Turizm Arz ve Talebi, Lisans Yayıncılık, 45, , 2008
6Ege Bölgesi:Diğer İller, Detay Yayıncılık, 22, , 2008(Soybalı, H H, ile birlikte)
7Afyonkarahisar Yemek Kültürü, , , , 2013(Pekyaman A, Yılmaz H, Töre Başat H, Emren A, Çelik T, Çelik E, Kara M, Gürel N, Uyan M, , ile birlikte)
8Örgütlerde Liderlik Teori-Uygulama ve Yeni Perspektifler, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. , , 262, 2014(Saylı H, ile birlikte)
9Kıyaslama, Adra Yayıncılık, 29, , 2015
10Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetiminde Destek İşlevler, Grafiker Yayınları, 46, , 2015
0Yönettiği Tezler
1Yiyecek İçecek Servisi Bölümü İşgörenlerinin Hizmet İçi Eğitiminin İş Tatminine Etkisi: Afyonkarahisar'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Erdal Özer, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
2Afyonkarahisar-Sandıklı İlçesi Akdağ Tabiat Parkı'nın Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Melek Yavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
3Psikolojik Güçlendirmenin örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Nihan Yarmacı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
4Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin Kişilik Tipleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Ali İnanır, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
5Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Turizm Sektörüne Yönelik Verdiği Ön Büro İşbaşı Eğitiminin İşgörenlerin Mesleki Gelişimine Etkisi, Cezzim ÖZDEMİR, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
6Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İstanbul ve Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Fatma Doğanay ERGEN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Personel Güçlendirmenin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
2Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İstanbul ve Afyonkarahisar'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
3Bilgi Yönetimi Süreçlerinin Gerçekleştirilmesinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Rolü: Zincir Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
0Diğer Etkinlikler
1“Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu(MERSEM 2006), Danışma Kurulu Üyeliği, 2-3 Mart 2006, Afyonkarahisar.
2Baytok, A., 2002, “Ülkemizde Turizm” , Afyonkarahisar Valiliği Turizm Haftası Etkinliği, 17 Nisan, Afyonkarahisar.
3Baytok, A., 2003, “Turizm ve Çevre” Afyonkarahisar Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri, 03 Haziran, Afyonkarahisar
4Baytok, A., 2006, Afyonkarahisar'da Termal Turizm Paneli, Afyonkarahisar Valiliği Turizm Haftası Etkinliği, 17 Nisan, Afyonkarahisar.
5Türkiye VI. Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu(2008), Danışma Kurulu Üyeliği, 26-27 Haziran 2008, Afyonkarahisar
6Baytok, A, (2008) 5084 Sayılı Kanunun Afyonkarahisar'daki Turizm Yatırımlarının Gelişimine Etkisi, Afyonkarahisar Valiliği Turizm Haftası Etkinliği, 16 Nisan, Afyonkarahisar
7Baytok, A,(2009),"Ekonomik Krizin Turizme Etkileri" T.C. Afyonkarahisar Valiliği Turizm Haftası Etkinliği,15 Nisan 2009
8"XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (KAYAMEX 2014)",Çalışma Kurulu Üyeliği, 7-9 Mayıs 2014, Afyonkarahisar,
9Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Çalıştayı, Çalıştay Katılımcısı, 17 Aralık 2014, Afyonkarahisar
108. Ulusararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi (MERSEM2012), Çalışma Kurulu Üyeliği, 13-15 Aralık, 2012, Afyonkarahisar
0Verdiği Dersler : 
1TURİZM EKONOMİSİ2013
2TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK2013
3TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ2014
4TERMAL TURİZM2013
5TOPLANTI VE ÖZEL ETKİNLİK YÖNETİMİ2014
6TURİZM İŞLETMELERİNDE LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ2014
7TURİZM EKONOMİSİ2014
8TURİZM ARAŞTIRMALARI2015
9TURİZM İŞLETMECİLİĞİ2015
Diğer Bilgiler :