Prof. Dr. ŞÜKRÜ TALAŞ(TEKNOLOJİ FAK.)
E-posta Adresi stalas@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kaynak Mikroyapıları, İntermetalikler, Toz Metalurjisi
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Marmara Üniv., Teknik Eğt. Fak., Metalurji 1993
Yüksek Lisans : Brunel Uni., Materials Eng., Welding &Adh. Bonding 1997
Doktora : Univ. of Leeds, Materials Eng, Inst. Materials Res 2002
Doçentlik : A.K.Ü. Teknoloji F. Met. ve Malz. Müh. (2011) 2009
Profesörlük : A. K. Ü. Teknoloji F. Met. ve Malz. Mühendisliği 2014


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1The Effect of Inclusions on the Morphology of Fe-Ti Based Synthetic Weld Metals, Microscopy and Microanalysis, 9/S2, 698-699, 2003(R. C. Cochrane, ile birlikte)
2The Relationship Between Brittle Fracture Temperature and Stress Concentration in BCC Steels, Mechanics of Materials, 36 (11), 1123-1128 , 2004(G. Said, ile birlikte)
3Fracture of a Compressor Rotor Made From Grey Cast Iron, Engineering Failure Analysis, 11 (3),, 369-373, 2004(K. Aslantaş, S. Taşgetiren, ile birlikte)
4Production of Nickel Silicide by Powder Metallurgy, Key Engineering Materials, 264-268, 1055-1058 , 2004(A. Erol, ile birlikte)
5Effects of Ti on the Morphology of High Purity Iron Alloys, Journal of Alloys and Compounds, 394(1-2), 224-227, 2005(R.C. Cochrane, ile birlikte)
6Microstructural Characterization of SiC Added Structural Steel, Kovove Mater., 44(3), 169–173 , 2006
7Effect of cooling conditions on the magnetic properties of bainite transformation in an Fe–2%Mn–0.5%Cr alloy, PhysicaB, 403, 4038–4040, 2008(S. Ocak, S. Akturk, H. Aktas, , ile birlikte)
8Mikrodalga ile sinterlenmiş Fe-26Al, Fe-30Al, Fe-26Al-14Ti ve Fe-30Al-14Ti Toz karışımlarının Cu aratabakalı difüzyon kaynağı ile birleştirilmesi, Journal of the Faculty of Engineering and Architec, 27/1, 91-98, 2012(M. Çakmakkaya, ile birlikte)
9Effect of Si and Cr additions on glass forming ability and microhardness of Co based bulk metallic glasses, Indian Journal of Eng&Materials Science, 21, 11-115, 2014(A. Hitit, R. Kara, ile birlikte)
10The assessment of carbon equivalent formulas in predicting the properties of steel weld metals, Materials & Design, 31/5, 2649-2653, 2010
11Diffusion Bonding of Electroless Ni plated WC composite to Cu and AISI 316 Stainless Steel, Materials Science Poland, 29(1), 15-21, 2011(Yönetken A, Çakmakkaya M, Erol A, ile birlikte)
12The effect of voltage on the arc stud welding of microwave sintered Fe+Al powder mixture, Materials Research, 17(3), 632-637, 2014(M. Doğan, M. Çakmakkaya, A. Kurt, ile birlikte)
13Dry sliding wear of Microwave Sintered Powder Compacts Containing Fe, Al and Ti, Oxidation Communications, 37(3), 774-785, 2014(M. Cakmakkaya, ile birlikte)
14Effect of MAG welding on microstructure and mechanical properties of dual phase steel, Metallic Materials, 53, 9-16, 2015(Ulu S, Çakmakkaya M,, ile birlikte)
15A metallographic investigation of the effect of bonding pressure and surface finish on isostatic diffusion bonding of Ti-25Al-10Nb-3V-1Mo, Kovove Materialy, 53, 97-103, 2015(T. I. Khan, ile birlikte)
16Production and wear property of electroless Ni-plated B4C-AstaloyCr-M composites, Science and Engineering of Composite Materials, 22/3, 251–255, 2015(Yonetken A, Erol A, Gökoğlan Ö, Mersin T,, ile birlikte)
17Corrosion behaviour of single and double layer hydroxyapatite coatings on 316L stainless steel by plasma spray, Protection of Metals and Physical Chemistry of Sur, 56/6, 1079-1085, 2016(Yusuf Kayali, Osman Aslan, Muhammet Karabaş, ile birlikte)
18Investigation on thermal properties of nanoclay added polyamide 6 / high density polyethylene (HDPE) composites, JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITEC, 32/1, 89-99, 2017(Kastan, Alim ;Yalcin, Yilmaz ;Unal, Huseyin), ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Toz Metalürjisi Yöntemi İle Üretilen Mikrodalga Sinterlenmiş Fe-Al-Ti Kompozitlerin Difüzyon Kaynağı ile Birleştirilmesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 9, 4, 2012(Mehmet Çakmakkaya, ile birlikte)
2Nikel Alüminatların Fiziksel Metalurjisi, Uygulamaları ve İşlenmesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2/10, 1-25, 2013
3Sn-Pb and lead free solders containing active carbon particles, IOP Conference Series-Materials Science and Engine, 146, , 2016(Barış Gökçe; Mehmet Çakmakkaya, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Çelik Mikroyapısının SiC İlavesi ile Değişimi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2-13, 29-32, 2005(M. Çakmakkaya, S. Çetin, ile birlikte)
2Characteristics of inclusions formed in high purity Fe-Ti-O-N system, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2-2, 13-19, 2005
3Effect Of Transition Zone On The Stress Concentration Of Butt Welded Parts Having Different Thicknesses, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2-2, 51-61, 2005(İ. Ucun, S. Tasgetiren, ile birlikte)
4Metalik Cam ve Kompozitlerinin Üretimi için Vakum Ark Ergitme ve Döküm Fırının Tasarımı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bil, 14, 25-30, 2014(Hitit A, Yazıcı, Ö, Şahin H, ile birlikte)
5PA 6/ YYPE / Nanokil Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, AKU J. Sci.Eng., 15, 9-20, 2015(Kaştan A, Yalçın Y, Ünal H,, ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Komposit Malzeme Üretiminde Yeni Bir Yöntem: Ark Ergitme, Metal Makina, 162, 443-447, 2006(R. Kara, F. Çolak, A. Erol, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The effect of welding methods on the formation of acicular ferrite in steel weld metals, 1st International Conference on Welding Technologi, 2009, 824, 2009(Rıza Kara, ile birlikte)
2The Effect Of Various Formulas For Estimating The Mechanical And Microstructural Performance Of Steel Weld Metals, 1st International Conference on Welding Technology, 2009, 983, 2009
3Failure analysis of diamond segments brazed on cutting disc, 12th International conference on machine design an, 2009, 1, 2006(İ. Ucun, S. Tasgetire, ile birlikte)
4Tane Boyutunun HMK Kafesli Metallerin Kırılma Tokluguna Etkisi, 11th International Materials Symposium, 2006, 118, 2006(R. Kara, H. Aytekin, G. Said, ile birlikte)
5Nikel Kaplanmış Kil Minerallerinden Üretilen Kompozit Malzemenin Mekaniksel Özelliklerinin İncelenmesi, Proceedings of the 3rd International Powder Metall, 2002, 935, 2002(Ö. F. Emrullahoglu, A. Erol, ile birlikte)
6The role of Ti Oxides in the Development of Microstructure and Mechanical Properties of Steels and Weld Metals, Conference proceedings: “Oxygen in steel making: t, 2001, 55, 2001(Cochrane, R. C., Eldridge, M. F., ile birlikte)
7Long range ordering characteristics of Fe-26Al-X (X=Cu, Ti) intermetallics, 4th Discussion Meeting on the Development of Iron , 2007, 62, 2007(A,O. Mekhrabov, M. Vedat Akdeniz, ile birlikte)
8Finite Element Modeling of Leucite Decoupling by Microcracking, 83. IADR (International Association of Dental Rese, 2005, 234, 2005(R. J. Mackert, S.W. Twiggs, and A.L. Oxford, ile birlikte)
9Diffussion Bonding of Copper and Stainless steel to composite produced from Ni coated WC, 5.International Powder Metallurgy Conference, 2008, , 2008(A. Erol, A. Yönetken, M. Çakmakkaya,, ile birlikte)
10An Investigation on the Diffussion bonding abilitiy of WC-Ni Ceramic-metal composites, Material Science and Engineering Conference, 2008, , 2008(A. Erol, A. Yönetken, M. Çakmakkaya, ile birlikte)
11Microwave sintering of Electroless Ni plated WC-Fe powders, 5.International Powder Metallurgy Conference, 2008, , 2008(A. Erol, A. Yönetken, ile birlikte)
12Saplama Kaynağı ile Farklı Gaz Atmosferinde Cu Kaplı Çelik, Çelik ve Alüminyum Saplamaların Al5754, 304 Paslanmaz Çelik, Cu ve Çelik Levhalara Kaynaklanabilirliğinin Araştırılması, Int. Conference on Welding Technology and Exhibiti, 23-25 Mayıs 2012, 95-107, 2012(N. Selçuk, M. Çakmakkaya, ile birlikte)
13Çift Fazlı Çeliğin Mikroyapı Özelliklerine MAG Kaynağının Etkisi, Int. Conference on Welding Technology and Exhibiti, 23-25 Mayıs 2012, 454-557, 2012(S. Ulu, M. Çakmakkaya, ile birlikte)
14Farklı Malzeme Çiftlerine Sürtünme Kaynağı Uygulaması ve Mikroyapı Analizi, Int. COnference on Welding Technology and Exhibito, 23-25 Mayıs 2012, 694-700, 2012(F. Çolak, R. Kara, M. Çakmakkaya, ile birlikte)
15Taguchi Yönteminin Çelik Kaynak Metallerinin Optimizasyonunda Kullanımı, , International Iron & Steel Symposium, 2-4 Nisan 2012, 769-778, 2012(B. Gökçe, S. Taşgetiren, ile birlikte)
16Swelling Behavior in Microwave Sintering of Fe-Al Mixtures, International Porous Powder Materials, 168, 170, 2013(M. Çakmakkaya, ile birlikte)
17The analysis of Effects Of Some Weld Parameters and Methods On Impact Toughness and Acicular Ferrite Content by Using Taguchi Method, 3. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı, 9, 18, 2014(Gökçe B, Çakmakkaya M, Erden G.G., ile birlikte)
18A comparison in diffusion bonding behaviour between Ti-6Al-4V alloy and Duplex stainless steel when using Ag-Cu and Cu interlayers, 3. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı, 214, 223, 2014(Yılmaz Y, Khan T I, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Co-Fe-Ta-B İri Hacimli Metalik Camlarının Polarize Mikroskop ve Taramalı Elektron Mikroskobu Kullanılarak Karakterize Edilmesi, 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 2007, , 2007(Aytekin Hitit, Şükrü Talaş, Rıza Kara, Fatih Çolak, Z.Özgür Yazıcı, ile birlikte)
2Characteristics of inclusions formed in high purity Fe-Ti-O-N system, 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kong, 2007, , 2007(R.C. Cochrane, ile birlikte)
3Basınç ve yüzey pürüzlülüğünün Ti-25Al-10Nb-3V-1Mo (at%) difüzyon kaynağına etkisi, 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 2007, , 2007(Khan T I, ile birlikte)
4Bakır katkısının Co-Fe-Ta-B iri hacimli metalik camlarının camlaşma kabiliyetine olan etkisi, , 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 22-25 Haziran 2014, 70, 2009(Özlem Oskan, Aytekin Hitit, Z. Özgür Yazıcı, Rıza Kara, Fatih Çolak, , ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Powder Metallurgy: processing for Automotive, Electrical, Electronic and Engineering Industry, New Age International, 5/3, 318-324, , 2007(Erol A, Colak F, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Materials and Design
2International Journal of Advance Manufacturing Technology
3Materials and Design
4International Journal of Advanced Manufacturing Technology
5Acta Metallurgica Sinica (English Letters)
6Acta Metallurgica Sinica (English Letters)
7Metallurgical and Materials Transactions B
8American Journal of Materials Science
9American Journal of Materials Science
10International Journal of Advanced Manufacturing
11Materials Science
12International Journal of Advanced Manufacturing
13International Journal of Advanced Manufacturing
14Science and Engineering of Composite Materials
0Yönettiği Tezler
1Çeşitli Alaşım Elementleri ve Bileşiklerin Yapısal Çeliklerin Mikroyapılarına Etkisi, Soner Çetin, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
2Yapısal Çeliklerde Kaynak Metaline Silisyum Karbürün(SiC) Etkisi” Fen Bilimleri Enstitüsü, Ahmet Teslimoğlu, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
3Fe-Ti-Al intermetalik malzemelere Ni ve Co ilavesinin etkisinin incelenmesi , Muhammet Karabaş , Seçiniz, 2009
4Demir Esaslı İntermetalik Malzemelerin Mikrodalga Sinterleme ile Üretimi ve Difüzyon Kaynaklanabilirliği, Mehmet Çakmakkaya, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
5Farklı Kaynak Parametrelerinin Çelik Kaynak Özelliklerine Etkisinin İncelenmesinde Taguchı Yönteminin Kullanılması, Günseni Günhan Erden, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Fe-Ti ve Fe-Mn-Ti Alaşımlarının Fiziksel ve Morfolojik Özellikleri- Fizik Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi
2Yapıştırma Baglantıların Dayanımlarının Deneysel ve Sonlu Elemanlar Metoduyla araştırılması, Proje No: 042.TEF.04
3Mermer kesme diskleri üzerindeki elmas soketlerin kırılma davranışlarının incelenmesi, Proje No: 051TEF04
4Demir Alüminadların Üretimi, DPT
5(Fe,X) TiAl X(Co,Ni,Cu) alaşımlarının sentezlenmesi ve karakterizasyonu, Proje No: 051. MUH. 04
6Çeşitli Bileşik ve Alaşım Element İlavelerinin Yapısal Çeliklerin Mikroyapısına Etkileri, Proje No: 031TEF03
7Bileşik ve Alaşım Elementlerinin Yapısal Çeliklerin Mekanik ve Katılaşma Davranışlarına Etkisi, Proje No: 051TEF03
8Demir Esaslı İntermetalik Malzemelerin Mikrodalga Sinterleme ile Üretimi ve Difüzyon Kaynaklanabilirliği
9Difüzyon Kaynağı İle Birleştirilmiş Fe-Al/Çelik Ve Fe-Al/Al-Mg Saplama Kaynak Arayüzeyindeki Reaksiyonların Termodinamik Yazılımı İle Analizi
10Çeşitli Kaynak Parametrelerinin Çelik Kaynaklarının Performasına Etkisi Ve Taguchi Yönteminin Kullanımı
0Eserlere Yapılan Atıflar
1The assessment of carbon equivalent formulas in predicting the properties of steel weld metals
2Microstructural characterization of SiC added structural steel
3Effects of Ti on the morphology of high purity iron alloys
4JOINING OF MICROWAVE SINTERED Fe-26Al, Fe-30Al, Fe-26Al-14Ti AND Fe-30Al-14Ti POWDER MIXTURES BY DIFFUSION BONDING USING Cu INTERLAYER
5Fracture of a compressor rotor made from grey cast iron
6The relationship between brittle fracture temperature and stress concentration in bcc steels
0Toplumsal Katkılar :
1Kaynak Teknolojisi Derneği
0Verdiği Dersler : 
1Mesleki İngilizce5
2Malzeme Karakterizasyonu4
3Kaynak mikroyapıları ve özellikleri3
4Metalurji Termodinamiği3
5İleri Mikroskopi Teknikleri2
6Çözeltiler Termodinamiği3
7Kaynağın Fiziksel Metalurjisi2
8Kaynak Metalurjisi2015
9Malzeme Bilimi ve Teknolojisinde Özel Konular2015
Diğer Bilgiler :