Doç. Dr. ATİLLA EVCİN(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ,)
E-posta Adresi evcin@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Biyomalzemeler, Nanomalzemeler, Sol-jel Prosesleri, Diş Porseleni, Toz Üretim Teknikleri, Membranlar
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1989
Yüksek Lisans : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 1996
Doktora : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2003
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Kimya Mühendisliği BölümüBölüm Başkanlığı V20032007
Seramik Mühendisliği BölümüBölüm Başkanlığı Yrd20032008
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği BölümüBölüm Başkanlığı Yrd20082009
Tuğla ve Kiremit Uyg. ve Araş. Merkezi Merkez Müdür Yardımcılığı20142015
Mühendislik FakültesiDekan Yardımcılığı2015 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Investigation of equilibrium, kinetic, thermodynamic and mechanism of Basic Blue 16 adsorption by Montmorillonitic Clay, Adsorption, v19, (2-4), 757, 768, 2013(Günay A, Ersoy B, Dikmen S, ile birlikte)
2Effect of Production Parameter on the Structure and Morphology of Aluminium Titanate Nanofibers Produced Using Electrospinning Technique, Scientific Research and Essays, 5, 23, 2010(Kaya D.A., ile birlikte)
3Pervaporation Seperation of Ethanol –Water Mixtures by Zeolite-Filled Polymeric Membranes, Ceramics-Silikáty , 53, 4, 2009(Tutkun O., ile birlikte)
4The effect of BaCO3 addition on the sintering behavior of lignite coal fly ash, Fuel, 87, 12, 2008(Ersoy B., Kavas T., Başpınar S., Sarışık A., Önce G., ile birlikte)
5Use of Afyon region (Turkey) volcanic tuffs in wall tile Production, Industrial Ceramics, 25, 1, 2005(Kavas T., ile birlikte)
6Effect of Inorganic Salts on Rheological Properties of Slips , Key Engineering Materials , 264-268, , 2004(Örencik S., Kavas T., ile birlikte)
7Indium phosphide nanofibers prepared by electrospinning method: Synthesis and characterization, 49, 5, 303-308, 2014(Bezir NÇ,, Kayalı R, Arı M, Kepekçi DB, ile birlikte)
8Zeta potential-viscosity relationship in kaolinite slurry in the presence of dispersants, , , , 2014(Ersoy B,UygunogluT, Akdemir ZB, Brostow W, WahrmundJ, ile birlikte)
9Investigation of structural, electronic and optical properties of Ag-doped TiO2 nanofibers fabricated by electrospinning, , Cryst. Res. Technol, 51, 65–73, 2016(Bezir N.Ç, Kayalı R, Kaşıkcı Özen M and Oktay A, ile birlikte)
10Characteristic Properties of Dy-Eu–Ag co-Doped TiO2 Nanoparticles Prepared by Electrospinning Processes, ACTA PHYSICA POLONICA A, 128, 303-306, 2015(Nalan Çiçek Bezir, Refik Kayalı, Murivet Kaşıkcı Özen, Ayşe Oktay, ile birlikte)
11Synthesizing of (Bi2O3)1-x-y(Ho2O3)x(Dy2O3)y Electrolytes for Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cells, ACTA PHYSICA POLONICA A, 129, 125-132 , 2016(M. Kasikci Özen, R. Kayali, N. Çiçek Bezir , ile birlikte)
12Effect of concentration of Sm2O3 and Yb2O3 and synthesizing temperature on electrical and crystal structure of (Bi2O3)1-x-y(Sm2O3)x(Yb2O3)y electrolytes fabricated for IT-SOFCs, Physica B: Condensed Matter, 489, 39-44 , 2016(Refik Kayalı , Mürivet Kaşıkcı Özen, Nalan Çiçek Bezir, ile birlikte)
13Characteristic Properties of Dy-Eu-Ce Co-Doped ZrO2 Nanofibers Fabricated via Electrospinning, ACTA PHYSICA POLONICA A, 129, 300-303, 2016(N. Çiçek Bezir, R. Kayali, M. Kasikçi Özen, K. Esen. E.B. Cambaz, ile birlikte)
14INFLUENCE OF DRY GRINDING ON PHYSICOCHEMICAL AND SURFACE PROPERTIES OF TALC, PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, 53, 288-306, 2017(Arsoy Z, Ersoy B, İçduygu M. G., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Investigation the Effects of Different Deflocculants on the Viscosity of Slips, Scientific Research and Essays, 6/11, 2302-2305, 2011
2Bazik Mavi-16 Boyarmaddesinin Kil Üzerine Adsorpsiyonu, European Journal of Science and Technology , 1, 29-38, 2014(Günay A, Dikmen S, Ersoy B, ile birlikte)
3Doğaltaşların Islanabilirliğinin İncelenmesi, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi , 10-1, 1-6, 2014(Bahri Ersoy, Zeyni Arsoy, ile birlikte)
4Kağıt Fabrikası Atığının Alçı Panellerin Fiziksel Özelliklerine Etkisi, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 10-2, 19-26, 2014(Kayı A. A. , Evcin A., Başpınar M. S., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Elektroeğirme Yöntemiyle ZnCrO4 Nanoliflerin Üretimi, Seramik Türkiye, 74, 79, 2012(Samet Say, ile birlikte)
2Investigation Of Radiation Shielding Properties Of Glass Coated By Tio2 Using Gamma-Ray Spectroscopy, Balkan Physics Letters BPL, 18, 138-141, 2010(Mavi B, Akkurt İ, Gokgoz E.E., Bezir N.Ç., ile birlikte)
3Tuğla Massesi Öğütme Durumunun Ürün Teknik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, A.K.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 251-256, 2009(Taşkara Ö., Kartal A, ile birlikte)
4Sol-jel Yöntemiyle Düşük Ergime Sıcaklıklı Sır Üretimi, A.K.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 239-244, 2009(Demişulam C, ile birlikte)
5Production of Fired Ceramic Materials From Fly Ash With Witherite Additive, A.K.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 45-52, 2009(Ersoy B., Kavas T., Başpınar M.S, ile birlikte)
6Titanyum Yüzeyine Sol-jel Yöntemiyle Hidroksitapatit Kaplanması, A.K.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 15-21, 2009(Ergün Y., Başpınar M.S., Taktak Ş, ile birlikte)
7TiO2 Coating on Glass Surface With Sol-gel Method, Balkan Physics Letters BPL, 16, 1-5, 2009(Gökgöz E.E., Bezir N.Ç., Özek N., ile birlikte)
8Faz Dönüşüm Prosesiyle Asimetrik Polimer Membranların Hazırlanması, A.K.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 1, , 1999(Tutkun O., ile birlikte)
94-Klorofenolün Al2O3 Katkılı Hidroksiapatit ile Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Özel sayı, 225-232, 2014(Uçar M, Ünverdi H, Uçar S, ile birlikte)
104-Klorofenolün Hidroksiapatit İle Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Özel sayı, 233-237, 2014(Uçar M, Kayıran D, Selimoğlu M, ile birlikte)
11Elektroeğirme Yöntemiyle Üretilen GaInP Nanoliflerin Elektriksel ve Optik Karakterizasyonu, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Özel sayı, 303-306, 2014(Bezir NÇ,, Kayalı R, Arı M, Küçük A, ile birlikte)
12Bor Katkılı TiO2 Nanofiberlerin Üretim ve Karakterizasyonu, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Özel sayı, 307-310, 2014(Bezir NÇ, Oktay A, ile birlikte)
13Seryum Katkılı TiO2 Nanofiberlerin Üretim ve Karakterizasyonu, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Özel sayı, 311-313, 2014(Bezir NÇ, Oktay A, ile birlikte)
14Ag Katkılı TiO2 Nanofiberlerin Üretim ve Karakterizasyonu, AKÜ FEMÜBİD , 1, Özel sayı, 2014(Bezir N, Oktay A, ile birlikte)
15Elektrokimyasal Depolama Yöntemi ile Kaplanmış Boyar Maddeli Güneş Pili Yapımı, AKÜ FEMÜBİD, 1, Özel sayı, 2014(Bezir N. Ç, Onay G,Yıldırım G, Özkorucuklu S.P, Kaleli M, ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Hidrofobisite, Industrial Paint ? Surface, 17, 10-15, 2015(Ersoy B, Arsoy Z, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Yaş Öğütmenin Talkın Kristal Yapısına, Fiziksel/Kimyasal Özelliklerine Ve Hidrofobisitesine Etkisi, 8.Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, , , 2012(Ersoy B, Dikmen S, Bircan H, Çimen Y, ile birlikte)
2Bor Katkılı TiO2 İnce Filmlerin Karakterizasyonu, 29. Uluslararası Fizik Kongresi, , , 2012(Bezir N.Ç, Oktay A, ile birlikte)
3Seryum Katkılı TiO2 İnce Filmlerin Karakterizasyonu, 29. Uluslararası Fizik Kongresi, , , 2012(Bezir N.Ç, Okçu H, Oktay A, Onay G, Diker R, ile birlikte)
4Gümüş Katkılı TiO2 İnce Filmlerin Karakterizasyonu, 29. Uluslararası Fizik Kongresi, , , 2012(Bezir N.Ç, Okçu H, Oktay A, Onay G, Diker R, ile birlikte)
5TAN (1-(2-Thiazolylazo)-2-Naphthol) İle Üretilmiş Güneş Pillerinin Elektrik Ve Optik Özelliklerinin Karakterizasyonu, 29. Uluslararası Fizik Kongresi, , , 2012(Bezir N.Ç, Kayalı R, Karipcin F, Kaleli M, ile birlikte)
6Synthesis of GaInP nanofibers by electrospinning method, Vth International Conference on Molecular Material, , , 2012(Kayalı R, Arı M, Özgül M, Bezir N.Ç, Akpınar S, Küçük A, ile birlikte)
7Düşük Ergime Sıcaklıklı Tam Dental Porselen Üretimi, 13. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 13-15 Ekim, 441, 2010(Kayı A.A., Küçük A., ile birlikte)
8Sol-Jel Yöntemiyle Alümina-Zirkonya-Silika (AZS) Kompozit Malzeme Üretimi, 13. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 13-15 Ekim, 1255, 2010(Irmak E., Küçük A., ile birlikte)
9Light Weight Antibacterial Ceramic And Antibacterial Ceramic Filter Production, 13. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 13-15 Ekim, 877, 2010(Şahin S. K., Küçük A., ile birlikte)
10Sol-gel Synthesis of PZT Powders by Microwave Sintering, I. International Ceramic, Glass, Porcelain, Ena, 12-14 Ekim, , 2009(Akpınar S., Küçük A., and Kepekçi D.B., ile birlikte)
11Chemical Synthesis of Calcium Aluminate Powders by Microwave Sintering, I. International Ceramic, Glass, Porcelain, Ename, 12-14 Ekim, , 2009(Akpınar S., and Küçük A., ile birlikte)
12Hidroksi Apatit Tozlarının Plazma Sprey Yöntemiyle Paslanmaz Çelik Üzerine Kaplanması, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İAT, 13-15 Mayıs, 82, 2009(Kepekçi D.B., Barut İ., ile birlikte)
13ZrO2 ve Al2O3 Katkılı Biyoseramik Tozların Üretimi Ve Karakterizasyonu, 12. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 15-17 Ekim, 1380, 2008(Coşkun S. ve Koyaş S., ile birlikte)
14Preparation of Zeolite-filled Polymeric Membranes for Pervaporation, ANVOC Application of Nanotechnologies for Separat, 30-31 Mayıs, , 2005(Tutkun O. , ile birlikte)
15Kemik Külü Katkılı Bioseramik Toz Üretimi, 4.Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı, 18-22 Mayıs, , 2005(Kavas T., Kartal A., Koyaş S. , ile birlikte)
16Investigation on the utilization potential of waste lime mud from paper industry in gypsum production, 8th International Symposium on Environmental Iss, 17-20 Mayıs, 585, 2004(Başpınar M.S., Aydın A., ile birlikte)
17Effect of BaCO3 addition on the sintering behavior of different type fly ash, 8th International Symposium on Environmental Iss, 17-20 Mayıs, 575, 2004(Ersoy B., Başpınar M.S., Demir İ., ile birlikte)
18Silicalite filled PDMS Membranes for Pervaporation, Euromembrane, , 614, 2004(Tutkun O., ile birlikte)
19Utilisation of granite sawing mud and borax tailings as a ceramic material, The 18th International Mining Congress and Exhibit, 10-13 Haziran, , 2003(Başpınar M.S., Kartal A., Anasız, S., ile birlikte)
20Döküm Çamuru Sıcaklığının Döküme Olan Etkisinin Araştırılması, III. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozy, , 16-30 Haziran , 140, 2003(Kavas T., Acun S., ile birlikte)
21Diyatomit Katkısının Yapı Tuğlası Üretiminde Kullanılması, II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyu, 28-30 Haziran, 119, 2002(Demir İ., ile birlikte)
22Zeolit Dolgulu Membranlar, 11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongre ve Fu, 05-08 Haziran , 135, 2002(Tutkun O., ile birlikte)
23Hegzagonal Bornitrür Üretimi, 11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongre ve Fu, 05-08 Haziran, 137, 2002
24Afyon Yöresi Tuğla Toprağının Optimum Pişme Sıcaklığının Belirlenmesi, 1. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyum, 28-30 Haziran , 152, 2001(Demir İ., ile birlikte)
25Utalization of Granite Sawing Residues in Floor Tile Body, 8th International Symposium on Environmental Iss, 17-20 Mayıs, 617, 2004(Kartal A., Konak B., Aydın A., ile birlikte)
26Afyonda Jeotermal Enerji Uygulaması ve Çevresel Etkisi, I. Uluslararası Doğal Çevreyi Koruma ve Ehrami Kar, 23-25 Eylül , , 1999
27Yaş Öğütmenin Talkın Kristal Yapısına, Fiziksel/Kimyasal Özelliklerine Ve Hidrofobisitesine Etkisi, , , , 2012(Ersoy B, Dikmen S, Bircan H, Çimen Y, ile birlikte)
28Gümüş Katkılı TiO2 Nanotoz ve Nanoliflerin Karakterizasyonu, 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, , 2014(BezirN. Ç, Kayalı R, Kaşıkçı M, Oktay A, ile birlikte)
29Seryum Katkılı TiO2 Nanotoz ve Nanoliflerin Karakterizasyonu, 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, , 2014(Bezir N. Ç, Kayalı R, Kaşıkçı M, Oktay A, ile birlikte)
30Gümüş ve Disprozyum Birlikte Katkılı TiO2 Nanotaneciklerin Üretimi ve Karakterizasyonu, 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, , 2014(Bezir N. Ç, Oktay A, ile birlikte)
31Characteristic Properties of Eu-Ag Co-doped TiO2 Nanoparticles Prepared by Electrospinning Processes, 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, , 2014(Oktay A, Bezir N,.Ç, ile birlikte)
32Characterization of Holmium Oxide and Dysporsium Oxide Doped Bismuth Oxide Polymorphous Developed as Electrolyte For IT-SOFC’s, 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, , 2014(Kaşıkçı M, Kayalı R, Bezir N.Ç, ile birlikte)
33Structural and Electrical Features of Holmium Oxide and Terbium Oxide Doped Bismuth Oxide Polymorhous Developed as Electrolyte for IT-SOFC, 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, , 2014(Kaşıkçı M, Kayalı R, Bezir N.Ç, ile birlikte)
34Characteristic properties of Dy-Eu–Ag co-doped TiO2 Nanoparticles Prepared by Electrospinning Processes, International Conference on Computational and Expe, 25-29 October 2014, , 2014(Bezir N. Ç, Kayalı R, Kaşıkçı M, Oktay A, ile birlikte)
35Optimization of The Dispersion/Flowing Properties of Ball Clay Used in Sanitary Ware Ceramic Productions and Its Influence on The Properties of Green and Fired Products, Seres2014, III. Uluslar arası Seramik Cam Emaye Sı, 15-17 Ekim 2014, , 2014(Mucur T, Ersoy B, Dikmen S, Arsoy Z, ile birlikte)
36Öğütülmüş Talkın Damla Yayınım Yöntemiyle Temas Açısı Ölçümleri ve Serbest Yüzey Enerjisi Hesaplamaları, 9. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 14-15 Mayıs 2015, , 2015(Arsoy Z, Ersoy B, Çiftçi H, Dikmen S, Müdüroğlu M, ile birlikte)
37Kalsinasyonun Seydiler (Afyonkarahisar) Diyatomitinin Özelliklerine Etkisi, 9. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 14-15 Mayıs 2015, , 2015(Yıldız A, Ersoy B, Çardak E, ile birlikte)
38Emet Borik Asit Fabrikası Atıklarının Farklı Katkılarla Sinterlenebilirliğinin Araştırılması, 9. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 14-15 Mayıs 2015, , 2015(Ersoy B, Kavas T, Arsoy Z, ile birlikte)
39Borlanmış AISI 316 L Paslanmaz Çeliğin Çeşitli Ortamlarda Temas Açısının İncelenmesi, The Second International Iron and Steel Symposium , 1-3 April 2015, , 2015(Barut N, Kayalı Y, ile birlikte)
40Synthesis and Characterization of Boron containing Hydroxyapatite Bioceramics, Seres2014, III. Uluslar arası Seramik Cam Emaye Sı, 15-17 Ekim 2014, , 2014(Özzaman S, Ersoy B, Kavas T, Küçük A, ile birlikte)
41Investigation of Equilibrium and Thermodynamic of Cationic Dye (BB16) Adsorption by Montmorillonitic Clay, 14th International Mineral Processing Symposium, 15 – 17 October, 2014, 917, 2014(Ersoy B, Günay A, Dikmen S, ile birlikte)
42Synthesis of Nano-sized BZT Powder Using Sol-gel Technique, International conference Mechanical Technologies a, 24-25.09.2015, , 2015(Bahri ERSOY, Erol KAM, ile birlikte)
43Pore morphology of a highly porous natural material (pumice), International conference Mechanical Technologies a, 24-25.09.2015, , 2015(Bahri ERSOY, Erol KAM, ile birlikte)
44Characterization of Eu, Ce and Dy Doped TiO2 Nanofibers Prepared by Electrospinning Process, 2nd International Conference on Computational and , 14-19 October 2015, , 2015(Nalan Çiçek BEZİR, Atilla EVCİN, , Refik KAYALI, Gamze BALYACI, Mürivet KAŞIKÇI ÖZEN, ile birlikte)
45Characterization of ZrO2 Nanofibers Prepared by Electrospinning Process, 2nd International Conference on Computational and , 14-19 October 2015, , 2015(Nalan Çiçek BEZİR, Atilla EVCİN, , Refik KAYALI, Mürivet KAŞIKÇI ÖZEN, Kamer Esen, Erdal Bedrettin Cambaz, ile birlikte)
46Production of Barite and Boroncarbide Doped Radiation Shielding Polymer Composite Panel, 2nd International Conference on Computational and , 14-19 October 2015, , 2015(Oğuz EVCİN, Nalan Çiçek BEZİR, İskender AKKURT, Kadir GÜNOĞLU, Bahri ERSOY, ile birlikte)
47Production of Radiation Shielding Polymer Composite Panel containing Eu, Dy and Ce doped Boroncarbide, 2nd International Conference on Computational and , 14-19 October 2015, , 2015(Nalan Çiçek BEZİR, İskender AKKURT, Kadir GÜNOĞLU, Bahri ERSOY, ile birlikte)
48Epoksi Zemin Kaplamanın Reolojik Özelliklerine Kireçtaşı Tozunun Etkisi, Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konfera, 6-8 Nisan 2016, , 2016(Tayfun UYGUNOĞLU, İbrahim GÜNEŞ, Bahri ERSOY, ile birlikte)
49Uçucu Kül Katkısının Epoksi Zemin Kaplama Malzemesinin Hidrofobisitesine Ve Serbest Yüzey Enerjisine Etkisi, Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konfera, 6-8 Nisan 2016, , 2016(Bahri ERSOY, Tayfun UYGUNOĞLU, İbrahim GÜNEŞ, ile birlikte)
50Kireçtaşı Katkılı Epoksi Zemin Kaplamaların Yüzey Özellikleri, International Conference on Natural Science and En, March 19-20, 2016, , 2016(İbrahim GÜNEŞ, Tayfun UYGUNOĞLU, Bahri ERSOY, ile birlikte)
51Investigation of Wear Strength of Silica Fume Blended Polymer Materials, International Conference on Natural Science and En, March 19-20, 2016, , 2016(İbrahim Güneş, Tayfun Uygunoğlu, Bahri Ersoy, ile birlikte)
52Radiation Shielding Properties of Some Composite Panel, 3th International Conference on Computational and , 19-24 October 2015, 594, 2016(Al-Saray E. ; Akkurt İ. ; Gunoglu K. ; Evcin A. and Cicek Bezir N., ile birlikte)
53Investigation of Gamma Ray Attenuation Coefficient of Some Polymers for 54Mn and 22Na Sources, 3th International Conference on Computational and , 19-24 October 2015, 593, 2016(Gunoglu K. ; Akkurt İ. ; Cicek Bezir N. and Evcin A. , ile birlikte)
54Characterization of GaInP Nanofibers Prepared by Electrospinning Process, 3th International Conference on Computational and , 19-24 October 2015, 549, 2016(Çiçek Bezir N. ; Evcin A. ; Okçu H. ; Kayalı R. ; Kaleli M. Aldemir D. A., ile birlikte)
55Fabrication and Characterization of Eu, Ce And Dy Doped TiO2 Thin Film By Sol-Gel Method, 3th International Conference on Computational and , 19-24 October 2015, 545, 2016(Çiçek Bezir N. ; Evcin A. ; Balyacı G. ; Kayalı R. ; Kaşıkcı Özen M., ile birlikte)
56Characteristic Properties Of ZrO2 Thin Film Production By Sol-Jel Methods, 3th International Conference on Computational and , 19-24 October 2015, 544, 2016(Çiçek Bezir N. ; Evcin A. ; Esen K. ; Kayalı R. ; Kaşıkcı Özen M., ile birlikte)
57Investigation of wear strength of blast furnace slag blended polymer materials, 3th International Conference on Computational and , 19-24 October 2015, 543, 2016(Güneş İ. ; Uygunoğlu T. ; Evcin A.; Ersoy B., ile birlikte)
58An Investigation of the Rheological Effect on the Ceramic Slip Casting of Calcined Colemanite, 3th International Conference on Computational and , 19-24 October 2015, 536, 2016(Özdemir Y. ; Akpınar S. ; Küçük A. ; Abbak S. ; Evcin A., ile birlikte)
59Synthesis Of Magnetite / Modified Magnetite Nano-Particles And Removal Of Cr(VI) From Aqueous Media, 3th International Conference on Computational and , 19-24 October 2015, 532, 2016(Çiftçi H. ; Ersoy B. ; Evcin A., ile birlikte)
60Characterization of Superhydrophobic Polymer Composite Surfaces, 3th International Conference on Computational and , 19-24 October 2015, 460, 2016(Evcin A. ; Çiçek Bezir N. ; Ersoy B. ; Güneş İ. ; Uygunoğlu T. ; Ay K., ile birlikte)
61Electrical properties of Ag-TiO2 powders prepared by sol-gel method, 3th International Conference on Computational and , 19-24 October 2015, 458, 2016(Evcin A. ; Arlı E. ; Baz Z. ; Esen R., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Elektrokimyasal Depolama Yöntemi ile Kaplanmış Boyar Maddeli Güneş Pili Yapımı, Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi, , , 2012(Bezir N.Ç, Özkorucuklu S.P, Kaleli M, Onay G, Yıldırım G, ile birlikte)
2Klorofenolün Al2O3 Katkılı Hidroksiapatit İle Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması, Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi, , , 2012(Uçar M, Kayıran D, Ünverdi H, ile birlikte)
34-Klorofenolün Hidroksiapatit ile Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması, Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi, , , 2012(Uçar M, Kayıran D, Selimoğlu M, ile birlikte)
4Elektroeğirme yöntemiyle üretilen GaInP nanoliflerin elektriksel ve optik karakterizasyonu, Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi, , , 2012(Bezir N.Ç, Kayalı R, Arı M, Küçük A, ile birlikte)
5Elektroeğirme yöntemiyle bor katkili hidroksiapatit nanoliflerin üretimi ve karakterizasyonu, Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi, , , 2012(Küçük A, ile birlikte)
6Ag Katkılı TiO2 Nanofiberlerin Üretim ve Karakterizasyonu, Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi, , , 2012(Oktay A, Bezir N.Ç, ile birlikte)
7Bor Katkılı TiO2 Nanofiberlerin Üretim ve Karakterizasyonu, Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi, , , 2012(Oktay A, Bezir N.Ç, ile birlikte)
8Ce Katkılı TiO2 Nanofiberlerin Üretim ve Karakterizasyonu, Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi , , , 2012(Oktay A, Bezir N.Ç, ile birlikte)
9The Applicability Of TiO2/Azo Dye Composite Particles For A Dye-Sensitized Solar Cell, SOLARTR-2, Solar Electricity Conference and Exhibi, , , 2012(Bezir N.Ç, Kaleli M, Karipcin F, Oktay A, Onay G, ile birlikte)
10Brookfield Viskozimetresi Ve Ford Kap İle Kaolen Süspansiyonu Üzerinde Yapılan Akışkanlık Ölçümlerinin Karşılaştırılması, 15. Ulusal Kil Sempozyumu, , , 2012(Akdemir Z.B,Ersoy B, ile birlikte)
11InGaP Bileşiklerinin Band Enerji Seviyelerinin Fotolüminesans Yöntemiyle Belirlenmesi, 6. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi, , , 2012(Bezir N.Ç, Kayalı R, Arı M, Kaleli M, ile birlikte)
12AgNO3 İle Hazırlanan İnce Filmlerin 511 keV Ve 1274 keV Enerjili Gama Işınları İçin Soğurma Katsayılarının Hesaplanması, 6. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi, , , 2012(Bezir N.Ç, Mavi B, Akkurt İ, Oktay A, ile birlikte)
13Synthesis of Nano-sized Powders BZT by using Sol-gel Method, 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NAN, 15-18 Haziran , , 2010(Berkan H., Küçük A., Akpınar S. and Kepekçi D.B., ile birlikte)
14Kağıt Atıklarından Gözenekli Malzemelerin Üretimi, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 22-25 Haziran , 327, 2010(Küçük A., Özmıhçı S., Kepekçi D.B., ile birlikte)
15Çorum Yöresi Tuğla Topraklarındaki Çözünebilir Alkali Tuzların Olumsuz Etkilerinin BaCO3 ve SrCO3 ile Giderilmesi, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 22-25 Haziran, 655, 2010(Bıyık M., Küçük A., ile birlikte)
16Borosilikat Cam Tozu Katkılı Hidroksiapatit’in Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 22-25 Haziran, 25, 2010(Küçük A, Varoğlu E., Kepekçi D. B., ile birlikte)
17Production of PAN Nanofibers Using Electrospinning Technique and Its Characterization, 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, 08-12 Haziran , 45, 2009(Ersoy B., Şahin S., Küçük A. and Kepekçi D. B., ile birlikte)
18Production Of Aluminium Titanate Nanofibers Using Electrospinning Technique And Its Characterization, 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, 08-12 Haziran, 110, 2009(Kaya D.A., ile birlikte)
19Producing of Fired Ceramic Materials From Fly Ash With Witherite Additive, VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım , 117, 2008(Ersoy B., Kavas T., Başpınar S., Sarıışık A., Önce G, ile birlikte)
20Titanyum Yüzeyine Sol-Jel Yöntemiyle Bioaktif Hidroksiapatit Kaplanması, VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım, 103, 2008(Ergün Y. Başpınar M. S., Taktak Ş., ile birlikte)
21Sol-jel Yöntemiyle Düşük Ergime Sıcaklıklı Sır Üretimi, VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım, 192, 2008(Demişulam C, ile birlikte)
22Sarıcakaya (Eskişehir) Bentonitlerinin Mineralojisi, Asitle Aktivasyonu ve Ağartma Performansının Belirlenmesi, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim , 13, 2008(Dumlupınar İ., Kocabaş C., Yıldız A., Uçar M., Bağcı M., Çoban F., Kibici Y., Arıtan A. E., ile birlikte)
23Zeolit Dolgulu PDMS Membranların Hazırlanması ve Morfolojik İncelenmesi, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 20, 2008(Uçar M., Koyaş S., Tutkun O., ile birlikte)
24Modifiye Edilmiş Divriği (Sivas) Klinoptiloliti Kullanılarak Sulu Ortamda Bulunan Fenol ve Nitrofenol Türevlerinin Uzaklaştırılması, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, , 2008(Uçar M, Uçar S., Erçolak K., Alibeyli R., ile birlikte)
25Modifiye edilmiş klinoptilolit kullanılarak sulu ortamda bulunan fenol ve klorofenollerin uzaklaştırılması, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, , 2008(Uçar, S., Uçar, M., Erçolak K., Alibeyli R, ile birlikte)
26Yumurta Kabuklarından Hidroksiapatit (HA) ve Trikalsiyum fosfat (TCP) Bioseramik Tozların Sentezi, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK), 5-8 Eylül , , 2006(Koyaş S., Pervin Ö., ile birlikte)
27Gazbeton Üretiminde Hammaddelerin Ürün Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, VI. Uluslar arası Katılımlı Seramik Kongresi, 30 Ekim-1 Kasım , 85, 2006(Kartal A., Başpınar M. S., Yılmaz G., ile birlikte)
28Na-feldspat Pergmatit ve Nefelinli Siyenit Hammaddelerinin Bir Massenin Teknik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, VI. Uluslar arası Katılımlı Seramik Kongresi, 30 Ekim-1 Kasım, 91, 2006(Kartal A., Bahçelik E., Yazıcı Z.Ö, ile birlikte)
29Sert Porselenin Düşük Sıcaklıklarda Üretilmesi Üzerine Araştırmalar, SERES 2005 III. Uluslararası Katılımlı Seramik, C, 17-19 Ekim , 356, 2005(Kartal A., Koca N., Kavas T., ile birlikte)
30Duvar Karosu Bünyesinde Kalsit Yerine Pegmatit Kullanımının Teknik Özellikler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, SERES 2005 III. Uluslararası Katılımlı Seramik, C, 17-19 Ekim, 625, 2005(Kartal A., Kaya K., Kavas T., ile birlikte)
31Klasik Seramik Bir Massede Flaks Bir Katkı Kullanımının Teknik Özellikler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, I. Ulusal Bor Çalıştayı, 28-29 Nisan , 83, 2005(Kartal A., Saka H., Kavas T., ile birlikte)
32Sol-jel yöntemiyle mikronaltı alümina toz üretiminde katalizör miktarının etkisinin araştırılması, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 7-10 Eylül, , 2004(Kavas T., ile birlikte)
33Sol-Jel Yöntemiyle Metal Alkoksitlerden Sentetik Müllit Üretimi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 05-09 Temmuz , , 2004(Kavas T., ile birlikte)
34Nevşehir yöresi pomzasının yer karosu massesinde kullanımı, 5.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs , 110, 2004(Kartal A., Konuk R.E., ile birlikte)
35Söğüt ve Konya killerinden hazırlanan çamurların vizkozitesine farklı deflokülantların etkilerinin incelenmesi, 5.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs, 120, 2004(Kavas T., ile birlikte)
36Cam artıklarının çimento üretiminde katkı maddesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması, 5.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs, 114, 2004(Kavas T., Çelik M.Y., ile birlikte)
37Afyon Bölgesi Mermer Atıklarının (Şlam) Kalsiyum Alüminalı Refrakter Çimento Üretiminde Hammadde Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, MERSEM 2003 Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, 18-19 Aralık , 364, 2003(Kavas, T., Önce, G., ile birlikte)
38Silikalit Dolgulu PDMS Membranların Hazırlanması, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 8-11 Eylül , , 2003(Tutkun O., ile birlikte)
39Polietilen ve Poliamin Polimerlerinin Ultrasonik Titreşimlerle Sonifikasyonda Kristallenmelerinin Araştırılması, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül, 705, 1999(Mutlu, T., Evcin, A., Kurbanlı, R., ile birlikte)
40Faz Dönüşüm Prosesiyle Asimetrik Polimer Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu, XI. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran , 391, 1997(Tutkun O., ile birlikte)
41Bacterial Cellulose Reinforced Boron-Modified Hydroxyapatite/Gelatin Scaffolds for Bone Tissue Engineering, 8th National Biomechanics Congress (UBK 2016 Congr, 19-23 October 2016, , 2016(Atila D. ; Güzel M. ; Karataş A. ; Evcin A. ; Keskin D. ; Tezcaner A., ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Journal of Membrane Science
2International Journal of Applied Ceramic Technology
3 International Journal of Applied Ceramic Technology
4International Journal of Physical Science
5Journal of the American Ceramic Society JACERS-32239
6YTU Sigma Dergisi
7AKÜ Fen Bilimleri Dergisi
8Materials Science and Engineering B
9AKÜ Fen Bilimleri Dergisi
10Physical Review & Research International
0Yönettiği Tezler
1Antibakteriyel Seramiklerin Üretilmesi, Sümeray KOYAŞ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
2ZrO2 ve Al2O3 Katkılı Bioseramik Tozların Üretimi Ve Karakterizasyonu , Sultan COŞKUN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
3BaCO3 ve SrCO3 katkısıyla Tuğla Üretiminde Çiçeklenmenin Giderilmesi, Mürüvvet BIYIK, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
4Emet Borik Asit Ürününün Üretim Sürecinin İyileştirme Analizi, Metin ARSLAN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
5Sulu Ortamda Bulunan Fenol Ve Klorofenollerin Aktive Edilmiş Klinoptilolit Kullanılarak Uzaklaştırılması, Songül UÇAR, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
6Elektroeğirme Yöntemiyle Al2O3.TiO2 Nanoliflerin Üretimi ve Karakterizasyonu, D. Aslı KAYA, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
7Düşük Ergime Sıcaklıklı Tam Dental Porselen Üretimi, Aylin Aydın, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
8Elektroeğirme yöntemiyle bor katkılı hidroksiapatit nanoliflerin üretim ve karakterizasyonu, Abdullah KÜÇÜK, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
9Sarıcakaya(Eskişehir) Bentonitik Killerinin Ayçiçeği Yağlarının Ağartılmasındaki Performanslarının İncelenmesi, Selçuk TORAN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
10Elektroeğirme Yöntemiyle Inp Nanoliflerin Üretimi Ve Karakterizasyonu, Deniz B. KEPEKÇİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
11Çorum Yöresi Dağ Toprağının Tuğla Kiremit Üretimine Uygun Hale Getirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ümit KUŞ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
12Elektroeğirme yöntemiyle bor katkılı hidroksiapatit nanoliflerin üretim ve karakterizasyonu, Abdullah KÜÇÜK, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
13Ti6Al4V Alaşımının HVOF Tekniğiyle B2O3 ve Al2O3 Katkılı Hidroksiapatit Kaplanması ve Yüzey Karakterizasyonu, Baki BÜYÜKLEBLEBİCİ , Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Seramik ve Polimer Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
2Metalurji Sektöründe Kullanılan Korund-Karbon Refrakter Malzemesinin Üretiminin Araştırılması (Yrd. Araştırmacı)
3Kırşehir Kaman Yöresi Nefelinli Siyenit Cevherinin Seramik ve Cam Sanayiinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması (Yrd. Araştırmacı)
4Etibank Bor Mineralleri Atıklarının Seramik Sanayiinde Değerlendirilmesi ve İleri teknoloji Malzemelerinin Üretiminin Geliştirilmesi (Yrd. Araştırmacı)
5Zeolit Dolgulu Polimer Membranların Pervaporasyon Prosesinde Uygulanması
6Antibakteriyel Seramik Malzemelerin Üretimi
7Seramiklerin İnce Film Kaplanması ve Teknik Özelliklerinin Araştırılması
8Atık Sularda Bulunan Fenol ve Klorofenollerin Modifiye Edilmiş Klinoptinolit Kullanılarak Kesikli Sistemde Uzaklaştırılması
9Elektro-eğirme yöntemiyle kompozit nanoliflerin üretim ve karakterizasyonu
10CaSO4 İçerikli Bor Minerali İşlem Atıklarının Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi
11Elektroeğirme Yöntemiyle InP Nanoliflerin Üretimi ve Karakterizasyonu
12Elektroeğirme Yöntemiyle Bor Katkılı Hidroksiapatit Nanoliflerin Üretim ve Karakterizasyonu
13Elektroeğirme Yöntemiyle GaInP Yarıiletken Nanoliflerin Üretimi ve Karakterizasyonu
14İnorganik Esaslı Kompozit Isı İzolasyon Paneli Üretimi (Yrd. Araştırmacı)
15Öğütme İşleminin Talkın Kristal Yapısına Etkisi (Yrd. Araştırmacı)
16SrAl2O4 : Eu2+, Dy3+ nanoliflere Bor katkısının faz kararlılığına etkisinin araştırılması
17Saf Çimento Klinker Fazlarının Manyetik Alan Etkisi Altında Hidratasyon Davranışlarının İncelenmesi (Yrd. Araştırmacı)
18Zemin Kaplamada Kullanılan Epoksi Reçinesiyle Yüksek Oranda Mineral Katkı Kullanımının Araştırılması (Yrd. Araştırmacı)
19Ti6Al4V Alaşımının HVOF Kaplama Tekniğiyle Hidroksiapatit ile Kaplanması
20Çeşitli Temizlik Kimyasallarının Mermer ve Granitin Yüzey Özelliklerine Etkisi
21Sol-jel Tekniğiyle Nano boyutlu BZT Tozlarının sentezi
22HVOF Tekniğiyle Ti6Al4V Metal Altlık Yüzeyine Farklı Silika Kaynağı İçeren Biyoseramiklerin Kaplanması
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Effect of production parameters on the structure and morphology of aluminum titanate nanofibers produced using electrospinning technique
2PERVAPORATION SEPARATION OF ETHANOL-WATER MIXTURES BY ZEOLITE-FILLED POLYMERIC MEMBRANES
3The effect of BaCO(3) addition on the sintering behavior of lignite coal fly ash
4 Investigation of equilibrium, kinetic, thermodynamic and mechanism of Basic Blue 16 adsorption by montmorillonitic clay
5 Zeta Potential-Viscosity Relationship in Kaolinite Slurry in the Presence of Dispersants
0Diğer Etkinlikler
125.01.2008 tarihinde Oruçoğlu Termal Otelde ilimize bağlı belediye başkanlarının katılımıyla “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği” hakkında bir bilgilendirme toplantısında “Yer altı Sularındaki Bor ve Arseniğin Giderilmesi” üzerine seminer verilmiştir.
226.04.2008 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü’nde Belediye Başkanlarına “Arsenik Uzaklaştırma Teknolojileri” konulu bir seminer verilmiştir.
305.06.2008 tarihinde Şuhut ilçesi Belediye Konferans Salonunda “Arsenik ve Uzaklaştırma Yöntemleri” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir
4VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım 2008, Afyonkarahisar
0Verdiği Dersler : 
1Genel Kimya I2015
2Genel Kimya II2016
3Biyomalzemeler2016
4Toz Üretim Teknikleri2016
5Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Uygulamaları2016
6Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji2016
7Sol-Jel Proseslerine Giriş2016
8Nanomalzeme Üretimi ve Karakterizasyonu2016
9Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Tasarımı2016
10Biyouyumluluk2014
11Malzeme Bilimi ve Biyomalzemeler2014
12Nanobilim ve Nanoteknoloji2016
13Biyomalzemelerde Seçme Konular2016
Diğer Bilgiler :