Arş.Grv SEMİH AÇIKGÖZOĞLU(İ.İ.B.F.)
E-posta Adresi semih_001@yahoo.com
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : IŞIK ÜNİ.İ.İ.B.F.İŞLETME 2004
Yüksek Lisans : AKÜ SOS.BİL.ENS.İŞLETME 2006
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Analitik Ağ Süreci ve Web Sitelerinden Yararlanarak Otel Seçimi, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 27 Sayı 1, 187-207, 2009(Ecer F., Yaman F., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1“A Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fahp) Approach for Salesperson Candidate Assessment, , , , 2008(Ecer F, Yaman F, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Küreselleşme Sürecinde KOBİ'lerin Dış Pazarlara Açılma Stratejileri: Afyonkarahisar'da Uluslararası Pazarda Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma, , , , 2007(Karakalıç N.Y, ile birlikte)
0Verdiği Dersler : 
1Hizmet Pazarlaması2010
2Pazarlamada İletişim2010
3Pazar Analizi2010
4Pazarlama Araştırması2010
Diğer Bilgiler :