Yrd.Doç.Dr. ALİ RIZA KAYMAZ(İ.İ.B.F.)
E-posta Adresi kaymaz@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : MUHASEBE FİNANSMAN
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANADOLU ÜNİ. İİBF İŞLETME 1992
Yüksek Lisans : ANADOLU ÜNİ.SOS.BİL.ENS.MUHASEBE- FİNANSMAN 1995
Doktora : AKÜ SOS.BİL.ENS. MUHASEBE -FİNANSMAN 2000
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDekan Yardımcısı20032007


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Nazım Hesaplar ve Muhasebeleştirilmesi, Mali Çözüm Dergisi, 71, 104-115, 2005(Veysel Kula ve Cemal Elitaş, ile birlikte)
2İşletmelerde Maliyet Düşürme Yaklaşımı Olarak Hedef Maliyetleme, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 3, 113-124, 2001
3Tek Sayfalı Faaliyt Raporlarının Standard&Poor's Ölçeğine Göre Bilgi İçeriğinin Analizi, AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7, 117-139, 2005(Veysel Kula, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Maliyet Muhasebesi, Uyum Ajans, 180, , 2003(Naciye Sözbilir ve Tülay Fidancı, ile birlikte)
0Yönettiği Tezler
1Türkiye'de Leasing Sözleşmesi ve Bir Uygulama, Gökhan Taşabatlı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
2Termal Turizm İşletmelerinde Faaliyete Dayalı Maliyetleme Sistemi ve Afyon İlinde Bir Uygulama, Burcu Kaynar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
3Faaliyet Raporlarında Oran Analizinin Kullanımı:İMKB Çimento Sektörü Üzerine Bir Araştırma, Bilge Leyli Demirel, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
4Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Raporlamanın İşletme Performansı Üzerine Etkisi:Türkiye uygulaması, Burcu Kaynar, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Çalışanlardan Kaynaklanan Varlıkların kötüye Kullanımı Sonucu Doğuran Risk Faktörleri:İMKB'de İşlem Gören Şirketler Üzerinde Bir Araştırma
0Verdiği Dersler : 
1Maliyet Muhasebesi2007
2Maliyet Muhasebesi2009
3Şirketler Muhasebesi2008
4Şirketler Muhasebesi2007
5Envanter ve Bilanço2008
6Envanter ve Bilanço2009
7Maliyet Muhasebesi2010
8Envanter ve Bilanço2010
Diğer Bilgiler :