Doç.Dr TANER KAVAS(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi tkavas@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İNORGANİK BAĞLAYICI MALZEMELER, YAPI MALZEMELERİ, REFRAKTERLER
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANADOLU ÜNİ.MÜH.FAK. MADEN MÜH. 1990
Yüksek Lisans : AKÜ FEN BİL.ENS. SERAMİK 1997
Doktora : OSMANGAZİ ÜNİ. FEN BİL.ENS.MADEN İŞLETME 2003
Doçentlik : ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2010
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Mühendislik FakültesiDekan Yardımcısı20042007
Fen Bilimleri EnstitüsüMüdür Yardımcısı20072007
Mühendislik FakültesiBölüm Başkanı (İnşaat Mühendisliği)2009--
Mühendislik FakültesiDekan Yardımcısı2010--
Mühendislik FakültesiFakülte YK Üyeliği (Doç. Temsilcisi)2010--


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Effect of Afyon Region Volcanic Tuffs on Floor Tile Masse Body Properties, Key Engineering Materials, (264-268), 1605-1608, 2004(Demir İ, ile birlikte)
2Structural Properties of Sepiolite-reinforced Cement Composite, Cement and Concrete Research, 34(11), 2135-2139, 2004(Sabah E, Çelik M S, ile birlikte)
3Effect of Inorganic Salts on Rheological Properties of Slips, Key Engineering Materials, (264-268), 1609-1612, 2004(Evcin A, Örencik S, ile birlikte)
4Setting and Hardening of Borogypsum - Portland Cement Clinker - Fly Ash Blends. Studies on Effects of Molasses on Properties of Mortar Containing Borogypsum, Cement and Concrete Research, 35(4), 711-718 , 2005(Olgun A, Erdoğan Y, ile birlikte)
5Use of Afyon Region (Turkey) Volcanic Tuffs in Wall Tile Production, Industrial Ceramics, 25(1), 17-19, 2005(Evcin A, ile birlikte)
6Use of Boron Waste as a Fluxing Agent in Production of Red Mud Brick, Building and Environment, 41(12), 1779-1783, 2006
7Physico-chemical Characteristics of Chemically Activated Cement Containing Boron, Building and Environment, 42(6), 2384-2395, 2007(Olgun A, Erdoğan Y, Once G, ile birlikte)
8The Effect of Pectin on the Physicochemical and Mechanical Properties of Cement Containing Boron, Building and Environment, 42(4), 1803-1809, 2007(Olgun A, Erdoğan Y, Once G, ile birlikte)
9Soda-Lime Scrap Glass and Lime for the Manufacturing of New Ceramics, CFI-Ceramic Forum International, (85), 26-29, 2008(Bernardo E, Esposito L, Catli Y, Rambaldi E, Tucci A, ile birlikte)
10Properties of Cement and Mortar Incorporating Marble Dust and Crushed Brick, Ceramics-Silikaty, 52(1), 24-28, 2008(Olgun A, ile birlikte)
11The Effect of BaCO3 Addition on the Sintering Behavior of Lignite Coal Fly Ash, Fuel, 87(12), 2563-2571, 2008(Ersoy B, Evcin A, Başpınar S, Sarıışık A, Önce G, ile birlikte)
12Properties of Cement and Mortar Containing Natural Pozzolan and Zeolite, Silicates Industries, 74(5-6), 117-124, 2009
13Evolution of microstructure, mineralogy and properties during firing of clay–based ceramics with borates, Ceramics International, 36(2), 567-575, 2010(Christogerou A, Pontikes Y, Rathossi C, Angelopoulos G N, ile birlikte)
14Valorisation of different types of boron-containing wastes for the production of lightweight aggregates, In press, , , 2010(A. Christogerou, Y. Pontikes, G.N. Angelopoulos, ile birlikte)
15Physical, Mechanical and Micro-structural Properties of F Type Fly-Ash Based Geopolymeric Bricks Produced by Pressure Forming Process, Advances in Science and Technology, 69, 69-74, 2010(Ö. Arioz, K. Kılınç, M. Tuncan, A. Tuncan, ile birlikte)
16Valorisation of different types of boron-containing wastes for the production of lightweight aggregates, Journal of Hazardous Materials, 185, 2-3, 1381-1389, 2011(A. Christogerou, Y. Pontikes, G.N. Angelopoulos , ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Elvanpaşa (Afyon) Trakiandezitlerinin Jeolojisi ve Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Osmangazi Üniversitesi Müh. Fak. Dergisi, XIV, 25-37, 2001(Çelik M, ile birlikte)
2Renkli Çimento Matriksinin Geliştirilmesi, '', Çimento ve Beton Dünyası, 6, 44-51, 2001(Çelik M Y, ile birlikte)
3Ayazini (Afyon) Tüflerinin Çimento Sanayinde Tras Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, '', TMMOB Maden Müh. Odası Dergisi, 40, 39-46, 2001(Çelik M Y, ile birlikte)
4Yüksek Alüminalı Refrakter Çimentoların Mühendislik Özellikleri, '', Çimento ve Beton Dünyası, 7, 52-57, 2002(Önce G, ile birlikte)
5Mermer ve Doğal Taş Yüzeylerinin Temizliği ve Korunması, '', Doğal Taş Sektörü Dergisi, 32 , 90-95, 2002(Çelik M Y, ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Use of Boron Wastes in the Production of Heavy Clay Ceramics, Ceramics International, 35(1), 447-452, 2009(Christogerou A, Pontikes Y, Koyas S, Tabak Y, Angelopoulos G N, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The Usage Capacity of Etibor Kırka Borax Company’s Wastes in the Production of Structural Bricks as a Flax Material, Proc. of the 1st International Boron Symposium, 219-223, Kütahya, Turkey, 2002(Önce G, ile birlikte)
2Use of Marble Wastes as a Raw Material in Production of Calcium Aluminate Cement (CAC), IXth International Mineral Processing Symposium, 258-259, Cappodocia, Turkey, 2002(Önce G, ile birlikte)
3Use of Different Raw Materials and Development of New Methodology as an Alternative for Production of Refractory Cement, X. Balkan Mineral Processing Congress, 837-841, Varna, Bulgaria, 2003(Önce G, ile birlikte)
4Investigation of Effect of Slip Temperature on the Casting, 3. International Eskişehir Terra Cotta Symposium, 140-144 , Eskişehir, Turkey, 2003
5Evaluation of -0.045 mm Tailings in the Tunçbilek Coal Preparation Plant Wastewater as Cement Raw Material, 8th International Symposium on Environmental Issu, 595-598, Antalya, Turkey, 2004(Erkan Z E, Sabah E, Cengiz I , ile birlikte)
6High-Alumina Cement Mortar Production from Afyon (TURKEY) Marble Wastes and Al(OH)3, IX-th Balkan Mineral Processing Congress Mineral P, Durres, Albania, 2005(Önce G, ile birlikte)
7Effects of Brucite Additions on Mechanical Properties of Stoneware Glaze, IX. Conference & Exhibition of the European Cerami, Portoroz, Slovenia, 2005(Tucci A, Çelik M Y, Gualtiri A F, ile birlikte)
8Utilization of Refractory Brick Wastes in Concrete Production as Aggregates, Sohn International Symposium on Advanced Proc. of , 479-484, San Diego, USA, 2006
9Usability of Industrial Ashes in Cement Production as Pozzolanic Materials, Sohn International Symposium on Advanced Proc. of , 515-521, San Diego, USA, 2006(Karasu B, Arslan O, ile birlikte)
10Effects of Borax Wastes on the Final Properties of Fast Fired Porcelain Tile Glass-Ceramics Glazes, Proc. of 3rd International Boron Symposium, 91-95, Ankara, Turkey, 2006(Karasu B, Kaya G, Taykut M, Çakır A, ile birlikte)
11Study on Physical and Mechanical Properties of Cement with Muscovite, 4th FAE International Symposium, Vol. 1, 143-146, Lefke, Cyprus, 2006(Görhan G, ile birlikte)
12Use of Boron Waste in the Production of Heavy Clay Ceramics, Proc. of the 10th International Conference of the , 1779-1783, Berlin, Germany, 2007(Christogerou A, Pontikes Y, Koyas S, Tabak Y, Angelopoulos G N, ile birlikte)
13Wastes from Alumina and Boron Production as Raw Materials for Belite Cement, Proc. of the 10th International Conference of the, 1799-1803, Berlin, Germany, 2007(Vangelatos I, Koyas S, Tabak Y, Angelopoulos G N, ile birlikte)
14An Experimental Investigation on Fly Ash Based Geopolymer Bricks, Proc. Global Roadmap for Ceramics-ICC2, Verona, Italy, 2008(Arıöz Ö, Kılınç K, Zeybek O, Tuncan M, Tuncan A, ile birlikte)
15Boron Waste As a Flux in the Heavy Clay Industry, Proc. Global Roadmap for Ceramics-ICC2, Verona, Italy, 2008(Christogerou A, Pontikes Y, Koyaş S, Tabak Y, Angelopoulos G N, ile birlikte)
16Physical and Mechanical Properties of Geobrics, Third International Workshop on Advanced Ceramics , Limoges, France, 2008(Arıöz Ö, Kılınç K, Tuncan M, Tuncan A, Zeybek O, ile birlikte)
17Optimising the production of lightweight aggregates with boron wastes, 11th International Conference and Exhibition of Eu, Krakow, Poland, 2009
18Investigation on the Hydration Behaviour of the Borax Waste Incorporated Portland Cement in the Presence of Pectin, 11th International Conference and Exhibition of Eu, Krakow, Poland, 2009(Akbulut M E, Ersoy B, Olgun A, Arıöz Ö, Karasu B, Türk A, Kavas F M, ile birlikte)
19Effects of the Calcitic-Brucite on Properties of Stoneware Glazes, '', 11th International Conference and Exhibition o, Krakow, Poland, 2009(Tucci A, Karasu B, Uz V, Çelik M Y, ile birlikte)
20Afyon Bölgesi Mermer Atıklarının Portland Kompoze Çimentosu Üretiminde Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanakları, '', Türkiye III. Mermer Semp., 327-335, Afyon, 2001(Kibici Y, ile birlikte)
21Sepiyolitin Lif Takviyeli Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, '', 4. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 194-199, İzmir, 2001(Sabah, E., ile birlikte)
22Afyon Bölgesi Mermer Atıklarının (Şlam) Kalsiyum Alüminalı Refrakter Çimento Üretiminde Hammadde Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, 363-370, Afyon, 2003(Evcin, A., Önce, G., ile birlikte)
23Kolomanit Katkılı PÇ Üretiminde Priz Hızlandırıcı Olarak Organik Katkı Malzemesinin Kullanılabilirliği, '', I. Ulusal Bor Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 121-124, Ankara, 2005(Önce, G., Olgun, A., Erdoğan, Y., ile birlikte)
24Pre-Investigations on the Production of Hard Porcelain at Low Temperatures, '' , III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Ema, 356-363, Eskişehir, 2005(Kartal, A., Koca, N., Evcin, A., ile birlikte)
25Investigation on the Effects of Using Pegmatite Instead of Calcite in Wall Tile Body, III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, S, 625-635, Eskişehir, 2005(Kartal, A., Kaya, K., Evcin, A., ile birlikte)
26Investigation on the Effects of Boron and Glass Waste Addition on Vitrification in the Production of Clay Brick, '', III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emay, 657-665, Eskişehir, 2005(Önce, G., Görhan, G., Koyaş, S., ile birlikte)
27Clay Optimization in Granite Tile Production, III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emay, 560-569, Eskişehir, 2005
28Investigation on the Brucite Usability in the Production of Insulator Glaze, '', III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emay, 232-239, Eskişehir, 2005(Çelik, M.Y., Yücel, A.Ş., Kartal, A., Koyaş, S., ile birlikte)
29Sepiyolit Takviyeli Kil Tuğlası Üretiminde Bor İçerikli Atıkların Ergitici Katkı Olarak Değerlendirilmesi, GAP V. Mühendislik Kongresi, Cilt II, 1652-1659, Şanlıurfa, 2006(Görhan, G., Arslan, Ö., Önce, G., ile birlikte)
30Tuğla Endüstrisi Atık Küllerin Tuğla Üretiminde Yeniden Kullanımı, '', VI. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi Bi, 79-84, Sakarya, 2006(Arslan, Ö., ile birlikte)
31NPÇK Katkısının Duvar Karosu Bünye Özelliklerine Etkisi, '', VI. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi Bi, 119-123, Sakarya, 2006(Arslan, Ö., Kurt, A.B., Önce, G., ile birlikte)
32Çimento İlavesinin Yer Karosu Massesinin Teknik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, VI. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi Bildir, 161-166, Sakarya, 2006(Kartal, A., Büyükkebapçı, H., ile birlikte)
33Bims Kumu Katkısı ile Üretilen Harçların Özellikleri, IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, 1063-1068, Eskişehir, 2007
34Production of Fired Ceramic Materials From Fly Ash with Witherite Addivite, VIIth Ceramic Cong. with International Participati, 117-126, Afyonkarahisar, 2008(Ersoy, B., Evcin, A., Başpınar, S., Sarıışık, A., Dikmen, S., ile birlikte)
35Production of Light Weight Aggregades from Different Types of Boron, VIIth Ceramic Cong. with International Participati, 108-115, Afyonkarahisar, 2008(Christogerou, A., Pontikes, Y., Tunç, T., Angelopoulos, G.N., ile birlikte)
36The Effect of Treatment Type and Duration on the Physical and Mechanical Properties of High Calcium Flay Ash Based Geobricks, VIIth Ceramic Cong. with International Participati, 355-363, Afyonkarahisar, 2008(Arıöz, Ö., Kılınç, K., Tuncan, M., Tuncan, A., Zeybek, O., ile birlikte)
37Use of Combined Not-Destructive Methods to Assess the Strength of Concrete in Structures, VIIth Ceramic Cong. with International Participati, 593-603, Afyonkarahisar, 2008(Arıöz, Ö., Tuncan, A., Tuncan, M., Ramyar, K., Kılınç, K., Karasu, B., ile birlikte)
38Farklı Tane Boyutlarında Firit Katkısı İle Düşük Sıcaklıklarda Pişirilmiş Vitrifiye Massesi Teknik Özelliklerinin Araştırılması, VIIth Ceramic Cong. with International Participati, 691-697, Afyonkarahisar, 2008(Gözel, R., Kartal, A., ile birlikte)
39The Effects of Boron Waste Addition on Hydration Mechanisms of Cement Systems with Single Phase, VIth Ceramic Cong. with International Participatio, 716-727, Afyonkarahisar, 2008(Akbulut M.E., Ersoy, B., Olgun, A., Dikmen, S., Arıöz, Ö., Karasu, B., Türk, A., ile birlikte)
40Production of Clay Brick Incorporating Red Mud and Clay Waste Containing Boron, 1th International Ceramic, Glass, Porcelain, Ename, Eskişehir, Turkey, 2009(Ö. F. Emrullahoğlu, ile birlikte)
41The Relationship between the Zeta Potential and Viscosity of Dual Charged Mineral (Kaolinite) Suspension, ” 1th International Ceramic, Glass, Porcelain, Ena, Eskişehir, Turkey, 2009(B. Ersoy, Z. B. Akdemir, Ö. F. Emrullahoğlu, R. Gören, A. Evcin, ile birlikte)
42Characterization of Clay Wastes Containing Borax and Effects on the Pure Silicate Phases of OPC Clinker, ” 1th International Ceramic, Glass, Porcelain, Ena, Eskişehir, Turkey, 2009(M. E. Akbulut, B. Ersoy, A. Olgun, Ö. Arıöz, A. Türk, B. Karasu, ile birlikte)
43Effects of Pectin Addition on the Properties of CAC, 1th International Ceramic, Glass, Porcelain, Ename, Eskişehir, Turkey, 2009(D. Bayrak, G. N. Angelopoulos, G. Önce, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi Bildiriler Kitabı (CD)
2Construction and Building Materials
3Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
4Fire and Materials
5TÜBİTAK, TEYDEB Proje Hakemliği (1)
6TÜBİTAK, TEYDEB Proje Hakemliği (2)
7T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ar-Ge Merkezi Denetleme Hakemliği
8Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
9Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
10TÜBİTAK, TEYDEB Proje Hakemliği (2)
11Teknoloji Geliştirme Vakfı Proje Hakemliği
12TÜBİTAK, TEYDEB Proje Hakemliği (1)
13Journal of Hazardous Materials
14Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (Aralık 2009)
0Yönettiği Tezler
1Isparta Yöresi Pomza, Tras ve Volkanik Tüflerinin Çimentonun Fiziksel, Kimyasal ve Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, M. Sinan AY, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
2Kiremitlerin Fiziksel Özelliklerinin İyileştirilmesinin Araştırılması, İ. Yasin YARAR , Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
3Granit Bünyesinde Sepiyolit Katkısı Kullanılarak Teknik Özelliklerin İncelenmesi, Özge ERTÜRK, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
4Emet Bor İşletmesi Hisarcık Konsantratör Atıklarının Portland Çimentosu Özelliklerine Etkisi, Selçuk YILDIZ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
5Portland Çimentosu Farinine İlave Edilen Katkıların Çimentonun Sinterlenme Davranışlarına Etkileri, Banu BİLGE, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
6Üçüncü Bileşen Şartlarında Bor Atık Katkılı Çimentonun Özelliklerinin İncelenmesi, Mustafa E. AKBULUT, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
7Afyon Bölgesi Kalsitik-Brusitlerinin Metalik-Seramik Fiber Destekli Bazik Refrakter Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Neslihan BİRİNCİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyon Bölgesi Tüflerinin Tuğla Yapımında Kullanılması
2Şuhut (Afyon)-Çay (Afyon)-Akşehir (Konya) Arasında Kalan Bölgenin Jeolojisi, Mermer Açısından Değerlendirilmesi ve Yörenin Bitki Örtüsü-Toprak İlişkisinin İncelenmesi
3Yüksek Alüminalı Refrakter Çimento Üretimi, AKÜ, Bilimsel Araştırma Projesi
4Afyon Bölgesi Dolomit ve Brusitlerinin Sorel Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
5Kırka Bor Atıklarının Normal Portland Çimentosu Üretiminde Hammadde Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, TÜBİTAK MAG Projesi (İkili ve Çoklu İlişkiler; Türkiye (TÜBİTAK)-Yunanistan (GSTR)), 105M330
6Uçucu Kül Esaslı Geopolimer Tuğla Üretimi, TÜBİTAK Projesi, 107M334
7Bor İçerikli Atıkların Çimentonun Hidratasyonuna Etkisi ve Çimentoda Kullanılabilirliği, TÜBİTAK MAG Projesi, 107M087
8Afyon Bölgesi Kalsitik-Brusitlerinin Metal/Seramik Fiber Destekli Bazik Refrakter Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, AKÜ, Bilimsel Araştırma Projesi, 08.MUH.12
0Diğer Etkinlikler
1III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, 17-19 Ekim 2005, Eskişehir, Bilim Kurulu Üyesi
2IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, 26-28 Kasım 2007, Eskişehir, Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyesi
3VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım 2008, Afyonkarahisar, Düzenleme Kurulu Başkanı
4I. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi, 12-14 Ekim 2009, Eskişehir, Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyesi
0Verdiği Dersler : 
1Çimentonun Temel Bilgileri2008
2Çimento Teknolojisi2004
3Refrakterler I2006
4Seramik Müh. Uygulamaları2005
5Uzmanlık Alan Dersi2005
6Çimento ve Beton2005
7Yapı Seramikleri2005
8Atık Yönetimi2007
9Seramik Müh. Uygulamaları2004
10İleri Refrakterler2008
11İleri Tekn. Çimentoları2007
12Uzmanlık Alan Dersi2005
13Malz. Bil. ve Müh. Uyg.2008
14Fiber Malzeme Tekn.2007
15Refrakterler II2006
16Çimento Beton Test Metotları2005
Diğer Bilgiler :