Prof.Dr HASAN HÜSEYİN BAYRAKLI(İ.İ.B.F.)
E-posta Adresi bayrakli@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : MALİ HUKUK
Yabancı Dili : ALMANCA
Lisans : İSTANBUL ÜNİ. HUKUK FAK. 1978
Yüksek Lisans : -
Doktora : ANADOLU ÜNİ.SOS.BİL.ENS.MALİ HUKUK 1986
Doçentlik : AKÜ 1995
Profesörlük : AKÜ 1999


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Türk Vergi Ceza Hukukunda Sorumluluk, Anadolu Üni.İİBF Dergisi, C:IV, S:2 , 1986
2 Yürütme Organının Vergi Cezalarını Düzenleme Yetkisi, Anadolu Üni.İİBF Dergisi, C:V, S:2 , 1987
3Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözümünde Hakimin Davaya Bakmaktan Çekilmesi, Anadolu Üni.Afyon İİBF Dergisi,15.Kuruluş Armağanı, , , 1989
4Usul Kanununa Göre Vergi Suçlarında Görünürde Birleşme(Fikri İçtima), Anadolu Üni İİBF DERGİSİ, C:VI, S:1, 1988
5Türk-Alman Vergi Hukukunda Oturma Kavramı, Anadolu Üni.İİBF Dergisi, C:VII, S:2, 1989
6Vergi Hukukunda İki Kavram:Çifte Vergileme ve Çifte Yükleme, Vergi Sorunları Dergisi, , 6, 1990
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1VERGİ İCRA HUKUKU, CELEPLER MATBAACILIK , 189, , 2009
2HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI, CELEPLER MATBAACILIK , 298, , 2009
3GENEL VERGİ HUKUKU, CELEPLER MATBAACILIK , 318, , 2009
4VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI, CELEPLER MATBAACILIK , 345, , 2009
Diğer Bilgiler :