Yrd.Doç.Dr. ŞÜKRÜ ÜLKER(Teknoloji Fakültesi)
E-posta Adresi ulker@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yüzey İşlemleri, Triboloji
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : DUMLUPINAR ÜNİ.TEK.EĞİ.FAK.TALAŞLI ÜRETİM ÖĞR. 2003
Yüksek Lisans : AKÜ FEN BİL.ENS.MAKİNE EĞİTİMİ 2006
Doktora : AKÜ FEN BİL.ENS.METAL EĞİTİMİ 2012
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Teknoloji Fakültesi Makine MühendisliğiBölüm Başkan Yardımcısı2013 
Teknoloji FakültesiDekan Yrd.2014-


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1High temperature wear and friction properties of duplex surface treated bearing steels, Surface & Coatings Technology, 202, 3367-3377, 2008(Taktak S, Gunes I, ile birlikte)
2Effect of N2+H2 gas mixtures in plasma nitriding on tribological properties, Materials Characterization, 59, 1784-1791, 2008(Taktak S, Gunes I, Yilmaz Y,, ile birlikte)
3Plasma Paste Boronizing of AISI 8620, 52100 and 440C Steels, Materials and Design, 32, 2380-2386, 2011(I. Gunes, S. Taktak, ile birlikte)
4Investigation Tribological Behaviour of Plasma Paste Boronized of AISI 8620, 52100 and 440C steels, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, 18, 370-376, 2011(İ.Güneş, Ş.Taktak, ile birlikte)
5Investigation of Diffusion Kinetics of Plasma Paste Borided AISI 8620 Steels Using a Mixture of B2O3 Paste and B4C/SiC, , SADHANA- Academy Proceedings in Engineering Scienc, 38, 513, 2013(Gunes I, Taktak S, Bindal C, Yalcin Y, Kayali Y,, ile birlikte)
6Kinetics of Plasma Paste Boronized AISI 8620 Steel in Borax Paste Mixtures, Prot. Met. Phys. Chem. Surf, 49, 567, 2013(GÜNEŞ İ, TAKTAK Ş, , ile birlikte)
7Effect of Pulse Plasma Nitriding On Tribological Properties of AISI 52100 and 440C Steels, International Journal of Surface Science and Engin, 8, 39, 2014(Taktak S, Gunes I, , ile birlikte)
8The Finite Element Analysis of Contact Stresses Occurred During Wear of Duplex Surface Treated Steels, Journal of the Balkan Tribological Association, 21, 173, 2015(Aslantas K, Gunes I, Taktak S, ile birlikte)
9Effect of plasma nitriding time on surface properties of hard chromium electroplated AISI 1010 steel, Materials Testing, 57, , 2015(Kocabaş M, Danışman M, Cansever N, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1TiC Kaplanmış Yatak Çeliğinin Yüksek Sıcaklıklarda Aşınma Davranışlarının İncelenmesi, 11. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, , 284, 2006(Kayalı Y, Ülker Ş, Taktak Ş, Yalçın Y, ile birlikte, ile birlikte)
2Borlanmış AISI 4140 Çeliğinin Aşınma Davranışına Sıcaklığın Etkisi, Proceedings of 11th International Materials Sympos, , 377, 2006(Kayalı Y, Güneş İ, Taktak Ş, Yalçın Y,, ile birlikte)
3Çift Yüzey İşlem Uygulanmış Çeliklerin Aşınma Davranışı Üzerine Plazma Nitrürlemedeki N2-H2 Gaz Karışımının Etkisi, Proceedings of 12th International Materials Sympos, 2008, , 2008(Güneş İ, Taktak Ş, Yalçın Y, Aslantaş K,, ile birlikte)
4AISI 440C Paslanmaz Çeliğinin Puls (Darbeli) Plazma Nitrürlenmesi ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Proceedings of 12th International Materials Sympos, , , 2008(Taktak Ş,Güneş İ,Yalçın Y, Aslantaş K,, ile birlikte)
5Çift Yüzey İşlem Uygulanmış Çeliklerde Temas Gerilmelerinin Sonlu Elemanlar Analizi, Proceedings of 12th International Materials Sympos, , , 2008(K Aslantaş,Taktak Ş, Güneş İ, Yalçın Y,, ile birlikte)
6TRD Yöntemiyle Kromlanmış Çeliklerin Puls Plazma Nitrürlenmesi ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi, 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, , , 2008(Güneş İ, Taktak Ş, ile birlikte)
7AISI 52100 Çeliğinin Puls (Darbeli) Plazma Nitrürlenmesi ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi, 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, , , 2008(Taktak Ş,Güneş İ,, ile birlikte)
8AISI 52100, 8620 ve 440C Çeliklerinin Plazma Pasta Borlanması, 13th International Material Symposium, , , 2010(Güneş İ,Taktak Ş, ile birlikte)
9PLASMA BORIDING OF AISI 8620 STEEL USING B2O3 BASED PASTE FOR VARIOUS MIXTURES OF Ar, H2 AND N2 GASES, International Iron & Steel Symposium, 2015, 226-229, 2015(Gunes I, Taktak S,, ile birlikte)
10PLASMA PASTE BORIDING OF 21NiCrMO2 STEEL USING BORAX PASTE FOR MULTIPLE GAS MIXTURES, ICENS International Conference on Engineering and , , , 2015(Taktak S, Gunes İ,, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1"Darbeli (Puls) Plazma Nitrürleme ve Borlama Prosesi ile Yatak Çeliklerinin Tribolojik Özelliklerinin Geliştirilmesi", Bursiyer. TÜBİTAK Kariyer Projesi. Tamamlandı
2Plazma Nitrürleme ve Borlama ile Çift Yüzey İşlem Uygulanmış AISI 8620 Çeliğinin Aşınma Davranışının İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAPK Araştırma Fonu, 08.TEF.01, Yardımcı Araştırmacı. Tamamlandı
3Bor Kaynaklı Pasta Karışımları ile Plazma Pasta Borlanmış AISI 8620 Çeliğinin Yüzey Karekterizasyonu ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi, BOREN PROJESİ 2009, Yardımcı Araştımacı.
4Değişik Gazlar Altında Çeliğin Plazma Pasta Borlanması ve Aşınma-Sürtünme Davranışlarının Belirlenmesi, BAPK Projesi. Yardımcı Araştırmacı.
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Effect Of N2 + H2 Gas Mixtures in Plasma Nitriding on Tribological Properties of Duplex Surface Treated Steels
2Plasma Paste Boronizing of AISI 8620, 52100 and 440C Steels
3High temperature wear and friction properties of duplex surface treated bearing steels
0Ödüller :
1TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü *Effect of N2+H2 gas mixtures in plasma nitriding on tribological properties*
2TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü *High temperature wear and friction properties of duplex surface treated bearing steels*
3TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü *Plasma Paste Boronizing of AISI 8620, 52100 and 440C Steels*
0Toplumsal Katkılar :
1İscehisar MYO Spor Faaliyetlerini Yönetmek
0Verdiği Dersler : 
1Sistem Analizi ve Tasarımı2010
2Hidrolik-Pnömatik Sistemler2010
3Teknik Resim2010
4Hidrolik-Pnömatik Sistemler Atelye2009
5Proje Tasarımı2009
6İmalat İşlemleri III2009
7Teknik Resim (Makine)2010
8Bilgisayar Destekli Çizim2010
9Temel İmalat İşlemleri2010
10İmalat İşlemleri III2010
11Makine Bilimi ve Elemanları2010
12Teknik Resim (İş Makineleri Operatörlüğü)2010
13Makine Bilimi ve Elemanları2011
14Hidrolik-Pnömatik2011
15Mühendislik Bilimi II2011
16Temel İmalat İşlemleri2011
17İmalat İşlemleri I2011
18İmalat İşlemleri II2011
19İmalat İşlemleri III2011
20Mekanizma Tekniği2012
21Mekanizmalar2012
22İş Kalıpları2012
23Alışılmamış Üretim Yöntemleri2012
24Transport Tekniği2012
25Tersine Mühendislik ve Kalite Kontrol2012
26Pompalar ve Kompresörler2012
Diğer Bilgiler :