Öğr.Grv. ONUR KAFADAR(Çay Meslek Yüksekokulu)
E-posta Adresi okafadar@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Pazarlama
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme 2004
Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi S.B.E. Pazarlama 2009
Doktora : Afyon Kocatepe Üniversitesi S.B.E. İşletme 2012-...
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Rtük’ün Çocuklara Yönelik Kararlarının Çocuk ve Televizyon İlişkisi Yönüyle İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi., Kesit Akademi Dergisi The Journal of Kesit Academy, 10, 810-837, 2017
2Okul Öncesi Çocukların Pazarlama Kavramları Farkındalığının Kırsal Kesimde Yaşayan Çocuklar İle Şehirde Yaşayan Çocukların Karşılaştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, 19, 23-52, 2017(Karaca Y, Özkan V, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1OKUL ÖNCESİ (4-6 YAŞ) GRUBU, KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN PAZARLAMA KAVRAMLARI BİLİNÇ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, 20-22.04.2017, 1506, 2017(Karaca, Y., Özkan, V., ile birlikte)
Diğer Bilgiler :