Öğr.Grv. ONUR KAFADAR(Çay Meslek Yüksekokulu)
E-posta Adresi okafadar@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Pazarlama
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme 2004
Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi S.B.E. Pazarlama 2009
Doktora : Afyon Kocatepe Üniversitesi S.B.E. İşletme 2012-...
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1OKUL ÖNCESİ (4-6 YAŞ) GRUBU, KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN PAZARLAMA KAVRAMLARI BİLİNÇ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, 20-22.04.2017, 1506, 2017(Karaca, Y., Özkan, V., ile birlikte)
Diğer Bilgiler :