Yrd.Doç.Dr. AHMET BÜYÜKBEN(ÇAY M.Y.O.)
E-posta Adresi buyukben@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : BİYOKİMYA
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : AFYON KOCATEPE ÜNİ. FEN EDE. FAK.KİMYA 2006
Yüksek Lisans : AFYON KOCATEPE ÜNİ. FEN BİL. ENS. KİMYA 2008
Doktora : ADNAN MENDERES ÜNİ. SAĞ. BİL. ENS. BİYOKİMYA 2014
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Effects of Matricaria chamomilla on element status in ethanol-intoxicated rats, Rev. Med. Vet-Toulouse, 160, 447-452, 2009(Cemek M, Büyükokuroğlu ME, Yılmaz E, Aymelek F, ile birlikte)
2Protective roles of vitamin E (alfa-tocopherol), Selenium and vitamin E plus Selenium in organophosphate toxicity in vivo: A comparative study, Pesticide Biochemistry and Physiology, 96, 113-118, 2010(Cemek M, Büyükokuroğlu ME, Aymelek F, Tür L, ile birlikte)
3Tissue trace and major element levels in organophosphate insecticide fenthion (Lebaycid®) toxicity in rats: Prophylactic and therapeutic effect of exogenous melatonin, Ecotoxicol Environ Saf., 73, 206-212, 2010(Cemek M, Büyükokuroğlu ME, Yürümez Y, Yavuz Y, Aslan A, Aymelek F, ile birlikte)
4Effects of vitamin E and selenium on tissue bio-element status in organophosphate toxicity in rats, Pesticide Biochemistry and Physiology, 98, 9-18, 2010(Cemek M, Büyükokuroğlu ME, Aymelek F, Özcan L, ile birlikte)
5Bio-element status in children with acute rheumatic fever: Before treatment and after clinical improvement, Pediatric Cardiology, 31, 1002-1007, 2010(Cemek M, Büyükokuroğlu ME, Aymelek F, Yılmaz F, Doğan M, Şanlı F, Üner A, Yıldırım D, ile birlikte)
6 Protective potential of Royal Jelly against carbon tetrachloride induced-toxicity and changes in the serum sialic acid levels , Food and Chemical Toxicology, 48, 2827-2832, 2010(Cemek M, Aymelek F, Büyükokuroğlu ME, Karaca T, Yılmaz F,, ile birlikte)
7Serum and liver tissue bio-element levels, and antioxidant enzyme activities in carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity: Protective effects of Royal Jelly., J Med Food, 15, 747-752, 2012(Cemek M , Yilmaz F, Buyukokuroglu ME, Aymelek F, Ayaz A., ile birlikte)
8Major and minor bio-element status in children with febrile seizure., Bratisl Lek Listy, 113, 421-423, 2012(Akbayram S, Cemek M, Aymelek F, Karaman S, Yilmaz F, Dogan M, Caksen H., ile birlikte)
9Bioelement status with oral administration of Fish Oil Methyl Ester and Diesel Fuel in male rats., Biol Trace Elem Res, 149, 78-85, 2012(Aksoy L, Tutuncu H, Alper Y., ile birlikte)
10Effects of crocin on experimental obesity and type 2 diabetes, TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 46, 1593-1602, 2016(Hazman Ö, Aksoy L, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Evaluation of Bioelement Levels in Rat Tissues in Organophosphate Insecticide Malathion Toxicity Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester CAPE , Pakistan Journal of Analytical & Environmental Che, 17, 134-142, 2016(Hazman Ç, Aksoy L, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1In Vivo Organofosfat Toksikasyonunda Vitamin E, Selenyum ve Vitamin E-Selenyumun Etkisi, 20. Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım, 190, 2008(Cemek M., Büyükokuroğlu ME., Aymelek F., Tür L., ile birlikte)
2In vivo Karaciğer Toksikasyonunda Arı Sütünün Koruyucu Etkisi ve Sialik Asit, 21. Ulusal Biyokimya Kongresi, 28-31 Ekim, 177, 2009(Cemek M, Aymelek F, Büyükokuroğlu ME, Yılmaz F , ile birlikte)
3Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda protein hasarı üzerine quercetinin koruyucu etkisi, XXIV. Ulusal Biyokimya Kongresi, Konya, 25-28 Eylül 2012, , 2012(Kıral F, Sekkin S. , ile birlikte)
4Çeşitli dokulardaki malathion intoksikasyonu üzerine safranalın koruyucu etkisi, 8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya , 22-24 Eylül 2016, 78-79, 2016(Hazman Ö, Aksoy L, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Journal of Pediatric Neuroradiology (Assistant Editor)
2Journal of Pediatric Biochemistry (Assistant Editor)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Organofosfat toksikasyonunda oksidan,antioksidan ve mineral madde düzeylerindeki değişme ve bunlara vitamin E,selenyum ve Vitamin E+selenyumun etkisi
2Deneysel Diyabet Oluşturulan Ratlarda Protein ve DNA Hasarı Üzerine Quercetinin Koruyucu Etkisi
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Tissue trace and major element levels in organophosphate insecticide fenthion (Lebaycid (R)) toxicity in rats: Prophylactic and therapeutic effect of exogenous melatonin
2Effects of Matricaria chamomilla on element status in ethanol-intoxicated rats
3Protective roles of vitamin E (alpha-tocopherol), selenium and vitamin E plus selenium in organophosphate toxicity in vivo: A comparative study
4Serum and Liver Tissue Bio-Element Levels, and Antioxidant Enzyme Activities in Carbon Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity: Protective Effects of Royal Jelly
5 Protective potential of Royal Jelly against carbon tetrachloride induced-toxicity and changes in the serum sialic acid levels
6Effects of vitamin E and selenium on tissue bio-element status in organophosphate toxicity of rats
Diğer Bilgiler :